Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 97,2000-01: St.prp. nr. 97 (2000-2001) Om samtykke til inngåing av avtale av 23. mars 1986 om oppretting av Det interamerikanske investeringsselskapet (IIC)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.06.2001

Av i alt 683 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493364avtaletolking5
1493374bistandskommisjonen1
1493372bistandsramme1
1493360eksekutivdirektør6
1493361eksekutivdirektørar8
1493373fattigdomssituasjonen1
1493352generering7
1493356investeringsgraden1
1493349kapitalutvidingar4
1493347koordineringsprosess5
1493353leiingskunnskapar1
1493357låneverksemda7
1493377menneskerettsperspektiv1
1493368ratifikasjonsdokument1
1493369ratifikasjonsinstrumentet1
1493362rettsforfølgjast1
1493378rådgjevingsfunksjonen1
1493379samfinansieringsalternativ1
1493350samfinansieringsmidlar1
1493365sluttføresegner8
1493363tenestehandlingar1
1493366underteikningar2
1493354utviklingseffekten2
1493345valgruppa4
1493359valgruppeinndeling1
1493375valgruppemedlemmer1
1493346valgruppeordning1
1493344valgruppesamarbeid1