Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 93,2000-01: St.prp. nr. 93 (2000-2001) Om endringar i statsbudsjettet for 2001 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.06.2001

Av i alt 323 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493328avtaleframlegga5
1493334fastlønnstilskotet12
1493322fastlønsordning4
1493331fastlønstilskotet4
1493324fysioterapeuters4
1493332fysioterapeutstillingar6
1493330honorartakstane9
1493326legeavtalen2
1493329rammejusteringane5
1493337takstoppgjera12
1493325ymseposten9