Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 88,2000-01: St.prp. nr. 88 (2000-2001) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Kasakhstan, underteikna i Oslo den 3. april 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.05.2001

Av i alt 902 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493249armlengdeprinsippet10
1493266artistbyrå6
1493237bilanda34
1493267bustadstaten14
1493263driftsmidel10
1493247driftsstaden66
1493239driftssted13
1493229esenbaev1
1493256filialskatt1
1493261formuesgode220
1493262formuesgodet111
1493252forretningsvilkåra7
1493258forvaltingsstyresmaktene1
1493271godskrivingssystemet1
1493231godskrivne8
1493240installeringsprosjekt1
1493236kasakhstansk2
1493254kjeldelandet21
1493230kjeldeskattar3
1493257kjeldeskatten55
1493244kjeldestaten81
1493246kontraherande78
1493270kreditsystemet1
1493241landterritoriet5
1493250luftfartsverksemd6
1493269luftfartyet2
1493265lønnsmottakaren10
1493228mazhit1
1493234mønsteravtalane2
1493232parafert7
1493260royaltyen4
1493235skatteavtalane18
1493233skatteavtalar11
1493245skatteavtalen15
1493272sluttreglar7
1493268sokkelstaten7
1493248tilreknast4
1493255utdelande7