Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 79,2000-01: St.prp. nr. 79 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 4/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg IX til EØS-avtala (fjerde direktiv om motorvognforsikring)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2001

Av i alt 402 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493212bustadsstaten1
1493219forsikringsføretaket3
1493216forsikringstilhøve1
1493207motorvognforsikring9
1493227motorvognforsikringsdirektivet1
1493215registreringstilhøve1
1493213skadebotsoppgjer3
1493210skadebotsorgan5
1493218skadebotsorganet3
1493214skaderepresentant4
1493217skaderepresentantar2
1493220skaderepresentanten1
1493225trafikkforsikringsforeininga4
1493224trafikktrygd1