Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 64,2000-01: St.prp. nr. 64 (2000-2001) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i fellesskapsprogrammet for å fremje europeisk digitalt innhald i globale nett (eContent)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2001

Av i alt 539 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493117econtent43
1493122fellesskapshandlingsplan1
1493128fleirspåklege1
1493138handelshøgskular1
1493140informasjonsdagar2
1493120informasjonsprodusentar1
1493124innhaldsindustrien5
1493130innhaldsprodukt5
1493126medieprogramma2
1493144mediesektorane11
1493119mlis2
1493125multimedieinnhald3
1493129oppmuntar1
1493123sannkjente1
1493135språkføretak1
1493132språkindustrien1
1493137telekommunikasjonsoperatørar1
1493141utlysingsrundar3
1493139vurderingsrapport2