Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 62,2000-01: St.prp. nr. 62 (2000-2001) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2001

Av i alt 436 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493109aldersgrensespørsmål1
1493099avtalelønte10
1493108driftsrederi1
1493116jobbsøkjing1
1493104kosthaldsassistent1
1493103pensjonslova9
1493105personalhåndbok1
1493113stoppdato1
1493110velferdstjenesten1
1493112venteløna3
1493115ventelønnsseksjonen1
1493114ventelønsmottakaren1