Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 61,2000-01: St.prp. nr. 61 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 17/2001 av 28. februar 2001 om innlemming av direktiv om rettsleg vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande tenester i EØS-avtala

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2001

Av i alt 506 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493088datahandsamingsutstyr1
1493089datalagringsutstyr1
1493083fellesskapsrettsleg2
1493086fjernsynsdirektivet1
1493082multimedietenester3
1493091rettsmidla1
1493087satellittsendingar1
1493085teleformidla3
1493090tilgangskontrollutstyr1
1493084vederlagsinteressene2