Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 60,2000-01: St.prp. nr. 60 (2000-2001) Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2001

Av i alt 311 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493077begnavassdraget1
1493079heimfallsfond2
1493081hjemfalte2
1493078hofsfoss7
1493076hofsfossen1
1493080standardvedtekter1