Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 59,2000-01: St.prp. nr. 59 (2000-2001) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2001

Av i alt 372 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493062fellesskapsramma32
1493068fellesskapsramme11
1493063havureining9
1493070kjemikalieureining1
1493069nordsjøstatane1
1493067ureiningssituasjon1
1493075vernebuingsområdet1
1493074vernebuingsplan1