Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2000-01: St.prp. nr. 58 (2000-2001) Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om sal av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2001

Av i alt 433 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493055adopsjonar51
1493056adopsjonsreglar1
1493060hovudkonvensjon2
1493052myndigrettsalder1
1493059sluttføresegnene2
1493053statspartane27
1493054straffelovgjevinga4
1493057utleveringsføresegna1
1493058utleveringsgrunnlag1