Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 5,2000-01: St.prp. nr. 5 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.10.2000

Av i alt 327 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493026flyktningeutgifter2
1493025utbetalingsplanar1