Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 49,2000-01: St.prp. nr. 49 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.03.2001

Av i alt 393 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492978ecsa9
1492979fst8
1492982kviletidsføresegnene10
1492986pursarar1
1492984rettskrafta2
1492985tilsetjingsavtala1
1492988tryggingsstyringssystema1
1492981vernenivået7