Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 48,2000-01: St.prp. nr. 48 (2000-2001) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femte likestillingsprogrammet til EU (2001-2005)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.03.2001

Av i alt 456 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492969budsjettoverslag7
1492971budsjettoverslaget5
1492955fellesskapsaktivitetane1
1492962fellesskapsprogram7
1492959integreringsstrategien1
1492967konstistusjonelle1
1492966likelønsproblematikken1
1492954likestillingsprogramma2
1492956likestillingsprogrammet13
1492957likestillingsregelverk1
1492974likestillingssamarbeidet2
1492965likestillingsveke1
1492960likestillingveke1
1492958medvitsaukande2
1492970programkostnadene7
1492975rammestrategien1
1492961søkjarstatane4