Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 40,2000-01: St.prp. nr. 40 (2000-2001) Om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.01.2001

Av i alt 770 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492903budsjettkonsekvensane14
1492923børsintroduksjon8
1492911børsnoteringa12
1492910forvaltarselskapet38
1492922hovudtilretteleggjarane6
1492920hovudtilretteleggjarar4
1492904inntektsverknader1
1492921marknadsføringsrådgjevarar1
1492931petroleumsengasjement8
1492929privatiseringsomfang3
1492908revisjonsfagleg6
1492917revisjonsfaglege3
1492914revisorfaglege1
1492907rådgjevarapparat1
1492915rådgjevarkapasitet1
1492930salsløysing1
1492928salsløysinga2
1492924salsprovenyet6
1492925stimulansebasert4
1492926transaksjonstidspunktet13
1492927transaksjonsutgiftene2
1492906transaksjonsutgifter2