Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 2,2000-01: St.prp. nr. 2 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 43/2000 av 12. mai 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om mellombels tilsetjing)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.10.2000

Av i alt 498 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492817arbeidstakarrepresentasjon2
1492808ceep2
1492807confederations1
1492806employers1
1492805etuc2
1492812gjennomføringsfristen12
1492823informasjonsføresegna1
1492821kjernedelen1
1492809minimumsdirektiv11
1492818minimumsvilkår2
1492804rådsdirektivet9
1492810sjøfartsområdet1
1492816yrkesutvalet1