Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2000-01: St.prp. nr. 21 (2000-2001) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 845 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492780ammunisjonsselskapet1
1492789beredskapens1
1492796bruttoførast9
1492782dilligence2
1492790fredskatastrofer1
1492776hyrenivået1
1492774innbetalingstidspunktet1
1492799innlånsordningar5
1492779nammo30
1492777nedskrivingsbeløpet2
1492791nødproviantlager1
1492793refinansierer12
1492795rentebindingstid8
1492801renteinnbetalingar11
1492802renteinntektsløyvingane5
1492797risikolåneordning11
1492792risikolåneordninga24
1492773romverksemd31
1492783salderingsproposisjonen1
1492786skipsfinansieringsstøtte1
1492778utbetalingsfullmakta4
1492794utlånsportefølja2
1492781»due2