Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2000-01: St.prp. nr. 20 (2000-2001) Om endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 785 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492756behaldningsoppgåve1
1492763bompengelån19
1492758hamneveg1
1492747havariundersøkingar5
1492759hovudårer2
1492764inflasjonsregulere2
1492771interbankrenta2
1492755kassarapporten1
1492754likvidbehaldninga1
1492772renteperiode7
1492768renteperioden2
1492757samleproposisjon3
1492765trafikantbetalinga4