Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-7,2000-01: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2000-2001) FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Endring på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2000

Av i alt 411 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492746endringsproposisjon1
1492741kolselskapet5
1492735kolverksemda2
1492740likviditesprognosar1
1492739miljøkonsekvensutgreiingar4
1492737produksjonsdrift1
1492745refusjonsutbetalingar5
1492736snsk9
1492742tilskotsløyving1
1492734transportvilkåret2
1492738undersøkingsstollen1
1492743utbetalingsfullmakt8