Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-10,2000-01: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (2000-2001) FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2000

Av i alt 334 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492549avdragsposten2
1492542budjettmessige2
1492540byggelån6
1492548innlånsposten2
1492543innlånssystemet2
1492536lavrisikolåneordning2
1492537lågrisikolåneordninga33
1492533låneprovisjon10
1492541næringslåna4
1492539rentesubsidier2
1492532rentesystema2
1492531slb6
1492538subsidieelement2
1492534tapsavsettingar9
1492547utlånsmasse3
1492551utlånsordningane14