Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 13,2000-01: St.prp. nr. 13 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/647/EF om vedtaking av eit fleirårig program til fremming av energieffektivisering (SAVE) (1998-2002)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 321 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492319altener19
1492329delprogrammet23
1492323energieffektivitetstiltak1
1492324energiintensiteten2
1492318etap4
1492313fellesskapsprogrammet12
1492320kolteknologi2
1492327programaktivitetane4
1492315rådsvedtak66
1492322rådsvedtaket29
1492325sluttforbruket1