Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2000-01: St.prp. nr. 11 (2000-2001) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2000

Av i alt 1117 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1490667anleggsinntekter6
1490673avgongsstimularande1
1490688bestillingsfullmaktene2
1490685bestillingsfullmakter41
1490615bevilgningsreglementet2
1490596budsjettføresetnader4
1490640caoc3
1490690deltakarnasjonar2
1490649drifstoffprisane1
1490642fellesinstitusjoner2
1490664feltradio1
1490701flytimenivå1
1490704flytimenivået1
1490703flytimeproduksjon1
1490702flytimeproduksjonen1
1490670foresått1
1490650forhåndslagra1
1490669førtidspensjoneringar1
1490665gjennomføringskostnader9
1490692gjenskaffing1
1490657hovudendringar5
1490595hovudoversikt13
1490633inntektsendringane12
1490637investeringskapilet1
1490687investeringsrelaterte2
1490676investeringstakten2
1490638kommandoapparat14
1490660konvensjonalbøter6
1490619kråkvåg4
1490645lfm1
1490699logistikkpakke1
1490668luftvarslingsradarar1
1490625løyvingsendring6
1490691materiellinvestering3
1490643materiellinvesteringar14
1490666materiellprosjekt13
1490639meirbehov103
1490636meirbehover1
1490648meirbehovet46
1490613meirinntektsfullmakt27
1490614meirinntektsfullmakta5
1490641militærmisjonen5
1490654mindrebehov38
1490609mindreinntekter39
1490620mindreutgifter39
1490696mtbane1
1490695mtbar1
1490624omgrupperingane7
1490616omgrupperingsproposisjonana1
1490622omgrupperingsproposisjonen20
1490634postnivå20
1490631postnummereringa1
1490646prosjektgjennomføringskostnader1
1490706qra1
1490628rammeauke11
1490689redningshelikoptertenesten2
1490680refusjonspostane2
1490698reservedelsbåt2
1490651reservedelslagre1
1490693romertallsvedtak10
1490697seilingsdyktige1
1490653ulandet1
1490621utgiftskategoriane1
1490632utgiftstabellen7
1490700valutaendringer1
1490598vedtaksdelen5
1490611vedtakspost1