Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 9,2000-01: St.meld. nr. 9 (2000-2001) Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.10.2000

Av i alt 399 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1490588amba9
1490583bayernwerk1
1490589børsprisane2
1490574elbørsen2
1490581elsam2
1490585eltra2
1490578flaskehalsinntektene4
1490593grensetariffane1
1490592grensetariffen2
1490576krafthandelen3
1490573kraftmarknader2
1490584kraftutvekslingsavtalene1
1490580kraftutvekslingsavtaler2
1490577områdeprisar2
1490582preussenelektra2
1490586sentralnettselskapa6
1490579sentralnettsordninga3
1490594sentralnettstariffen10
1490575skagerrakkablane4
1490591systemansvarlege12
1490590systemsamarbeid1