Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 8,2000-01: St.meld. nr. 8 (2000-2001) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1999 - 30. juni 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.10.2000

Av i alt 160 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ