Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 46,2000-01: St.meld. nr. 46 (2000-2001) Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2001

Av i alt 3434 ordformer var 431 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1489663alliansearbeidet5
1489684allianselanda6
1489548allianseressursane2
1489344alliansesamarbeidet3
1489516ambassadørmøte1
1489515ambassadørnivå4
1489420antipersonellminer10
1489615armaments8
1489403arrc1
1489728atlanterhavskomiteen3
1489727atlanterhavskomité3
1489502atomtryggleik15
1489676avtaleavgrensa2
1489649bakkeovervaking7
1489523barcelonadialogen1
1489641bataljonsstorleik1
1489389beredskapskorpset4
1489447beredskapsstrukturar1
1489706beredskapsverksemda2
1489721besøksprogram3
1489730besøksseksjonen1
1489579bidragsytarkomité1
1489381brusseltraktaten1
1489646budsjettaket1
1489708ccms9
1489321comkfor9
1489414composition14
1489416comsfor1
1489580contributors1
1489356delelege6
1489581deltakarordningane6
1489558deltakarordningar4
1489545deputysaceur1
1489529dialogland2
1489352dialoglanda16
1489417divisjonsgrensene1
1489305dpc9
1489614dsaceur5
1489359dupliserte3
1489446eadrcc8
1489699eadru2
1489337eapc83
1489511ekspertmøte9
1489512ekspertmøtet1
1489510ekspertseminar3
1489494ekspertteam1
1489458emop1
1489457enhanced7
1489358esdi3
1489335euroatlantiske54
1489487evalueringsprosedyre1
1489619fellesbudsjetta2
1489673flankeregimet2
1489677flankesona1
1489477forbetringsprosessen1
1489583formannskapen302
1489422forsikringsordninga13
1489605forskingsformål19
1489536forsvarsidentitet1
1489357forsvarsidentiteten1
1489650forsvarskapasitet2
1489603forsvarsmateriellsamarbeidet7
1489565forsvarsministermøta3
1489537forsvarsorganisasjon5
1489304forsvarsplanleggingingskomiteen1
1489552forsvarsplanleggingsapparatet1
1489550forsvarsplanleggingsområdet1
1489473forsvarsplanleggingsprosessen3
1489551forsvarsplanleggingssida1
1489348forsvarsreformer13
1489501forsvarsrelatert6
1489349forsvarsrelaterte9
1489306forsvarsstrukturane3
1489314forsvarsstrukturar7
1489427forsvarsøkonomiske1
1489686forsyningsberedskap9
1489644fredshovudkvartera1
1489697fredstidskatastrofar1
1489497grunnakta7
1489702handteringsressursar2
1489350helikopteravdeling3
1489625hlsg8
1489443hovudbidragsytarane2
1489412hovudkvartermodellen1
1489665høgnivågruppa5
1489664ikkjespreiingstiltak1
1489618innkjøpsorgan2
1489698innsatseining2
1489418iptf3
1489408jsrc5
1489519jwgdr1
1489493kandidatlands1
1489476kandidatprogrammet1
1489696katastrofebistand6
1489688katastrofeførebuing2
1489469katastrofehandsaming1
1489303kjernefunksjonane3
1489371kjernefunksjonar8
1489658kjernevåpenstrategi1
1489711komitémandatet2
1489544kommandoalternativ1
1489366kommandostrukturar3
1489432konsultasjonsforum10
1489596konsultasjonsmekanismen1
1489461konsultasjonsorgan2
1489300konsultasjonsprosess2
1489438konsultasjonsprosessen7
1489722kontaktambassadar2
1489724kontaktambassade7
1489576kontaktarrangement1
1489573kontaktordningar2
1489445koordineringssenteret4
1489419krigsforbrytartribunalet1
1489591krisehandteringa7
1489361krisehandteringsevne2
1489364krisehandteringsoperasjonar32
1489482krisehandteringsoppgåver2
1489369krisehandteringsorgana1
1489315krisehandteringsorganisasjon2
1489585krisehandteringsstyrke1
1489694kriseplanleggingsapparatet3
1489690kriseplanleggingsarbeidet11
1489705kriseplanleggingsstrukturen1
1489454kvalifikasjonskonseptet2
1489623landkapitla1
1489409leiingsnasjon7
1489410leiingsnasjonen2
1489383leveringsmiddel26
1489382leveringsmidla4
1489506liaisonkontor4
1489517liaisonoffiserar2
1489645luftforsvarssystema1
1489712mandatforslaget1
1489600mape2
1489653masseøyeleggingsvåpen2
1489617materiellorgan1
1489330membership10
1489351middelhavsdialogen34
1489521middelhavsdimensjonen1
1489327militærkomitéen2
1489319militærmedisinske3
1489638militæroperativt2
1489533militærstab2
1489575militærstaben3
1489599mineryddingsaksjonen1
1489421mineryddingsarbeidet2
1489729minileksikonet1
1489621ministerial12
1489504ministermøta23
1489397mta1
1489578møteformata1
1489333nacc2
1489375nedbyggingsfase2
1489407nordregionen3
1489626npg8
1489723nøkkelinstitusjonar2
1489455occ5
1489440omskoleringsprogrammet1
1489592opplæringsordningar1
1489317opposisjonssigeren2
1489453parp15
1489464partnardeltaking3
1489428partnardeltakinga1
1489332partnarlanda155
1489460partnarlandet5
1489518partnarsamanheng6
1489449partnarsamarbeidet46
1489468partnarskapsprogram3
1489426partnarskapsrådet9
1489424partnarskapssamarbeidet8
1489339partnarstatane4
1489466partnarstøtta1
1489301pfp81
1489709pilotstudiar2
1489345pjc24
1489554planleggingsapparat4
1489540planleggingsapparatet1
1489553planleggingssystem1
1489343planstabane1
1489685plenumssesjon2
1489342pmf6
1489601politielementet1
1489467presentasjonsdokumentet2
1489316presevodalen6
1489532psc14
1489652ratifikasjonsprosessen5
1489636reaksjonsstyrkane3
1489634reaksjonsstyrkar4
1489491reformprosessane11
1489643ressursbehova6
1489642ressursprogramma6
1489648ressurssamarbeid1
1489386rustingskontroll42
1489334samarbeidsinstrument2
1489535samarbeidsstruktur3
1489459samarbeidstiltaka19
1489507sambandskontor1
1489471samordningsgruppe3
1489413samtrent1
1489377satellittsenteret3
1489683scepc16
1489328scmm6
1489486seegroup1
1489442seei3
1489318separasjonssona1
1489687sivilforsvarssamarbeid2
1489338sjølvdifferensierande2
1489513spreiingsproblematikken1
1489666spreiingsrelatert2
1489667spreiingsrelaterte2
1489662spreiingsspørsmål6
1489325stabilization1
1489628stabsgruppe2
1489624steering5
1489720stipendprogrammet5
1489411stridsfotografering1
1489593styringsstrukturar3
1489572styrkebidraga4
1489360styrkebidragskonferansen1
1489313styrkeforslag1
1489586styrkekonferansen1
1489311styrkemål6
1489310styrkemåla9
1489564styrkemålskonferansen1
1489478styrkepakkar1
1489562styrkeplanlegging3
1489475styrkeplanlegginga5
1489546styrkeplanleggingsprosedyrar1
1489309styrkeplanprosessen3
1489620styrkeplanprossessen2
1489415styrkesjefen1
1489589styrkestrukturen3
1489671styrketal1
1489456teep3
1489678tilsynskonferanse9
1489630tilsynsmøtet1
1489452tilsynsprosessen4
1489541toppmøtevedtaka1
1489594torrejon3
1489566tredjelandsdeltaking2
1489631treningsverksemd1
1489527tryggingsavtalar2
1489693tryggingsbiletet2
1489463tryggingsgarantiar4
1489379tryggingsgarantien2
1489378tryggingsinstituttet2
1489704tryggingsinteressa1
1489425tryggingsoppgåvene4
1489484tryggingssamarbeid7
1489462tryggingssamarbeidet1
1489385tryggingsskapande5
1489398tryggingssone7
1489391tryggingssoner4
1489522tryggingsstrukturen1
1489595tryggingsstudiar4
1489657tryggingsstyrkjande1
1489399ucpmb1
1489480utdanningssentra1
1489365utmeislast4
1489329utvidingsprosessen4
1489302utvidingsrundar1
1489571vedtaksautonomien2
1489500vedtaksforum1
1489680verifikasjonskomiteen1
1489679verifikasjonsområdet1
1489672verifikasjonsregime2
1489719vitskapsamarbeid1
1489715vitskapsmiljø2
1489714vitskapsprogram2
1489713vitskapssamarbeidet2
1489395våpendestruksjonsprogram1
1489326våpenkategoriar8
1489616weag4
1489602weu1
1489598weudam2
1489639øvingsbudsjett2
1489633øvingskonseptet2
1489640øvingssyklusane2
1489637øvingstypen1
1489632øvingsverksemd4