Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 40,2000-01: St.meld. nr. 40 (2000-2001) Om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 31. mai - 15. juni 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2001

Av i alt 320 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1489291arbeidskonferansen4
1489294arbeidskonforanse1
1489293buverud2
1489292mødrevern4
1489295nujoma1
1489297rekommandasjon40
1489298rekommandasjonen52
1489296sampaijo1