Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 33,2000-01: St.meld. nr. 33 (2000-2001) Om Noregs deltaking i den 55. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 54. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.04.2001

Av i alt 3503 ordformer var 347 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1488432abkhasias2
1488526acabq11
1488574agencies3
1488559ankekammer1
1488349attlevandepensjonar1
1488331avkallet4
1488446avkoloniseringsprosess2
1488517barnetoppmøtet2
1488264bidragsprosent2
1488238bidragsskala4
1488329bidragsskalaen13
1488234bidragsskalaene2
1488260bidragsskalaer4
1488402bonuca3
1488333budsjettinnsatsane1
1488263budsjettkompromisset3
1488309dagsordenpunktet3
1488273dagsordenspunkt12
1488256dagsordenspunkta9
1488382demarkering1
1488454demobilisering14
1488389demobiliseringsprogram2
1488457demokratifremjande2
1488276diamanthandel4
1488377diamantområde1
1488291dpko22
1488367ecomog3
1488573ecosocs3
1488489eksekutivdirektøren11
1488555etterfølgjarstatane1
1488344fagtenestemennene1
1488243fattigdomslindring6
1488469fattigdomsstrategidokument1
1488339feltteneste1
1488485femårsgjennomgangen7
1488493ferskvassåret3
1488468finansarkitekturen1
1488474finansieringssituasjonen3
1488531finansrapportar1
1488480finansstraumar9
1488281flyktningretur8
1488353fmct10
1488567folkerettskommisjonen28
1488569folkerettskommisjonens15
1488317forvaltingsfond3
1488335framdriftsrapportane2
1488486framforhandling4
1488247framforhandlinga4
1488235fredoperasjonar1
1488413fredsavtalene1
1488401fredsbyggingskontor7
1488426fredsfreistnadene13
1488284fredsløysingar2
1488290fredsoperasjonane17
1488384fredsprotokoll2
1488229fredstrygging5
1488297førebuingskonferansar2
1488316generalforamlinga1
1488310generalforsamlings2
1488472gjeldsresolusjonen4
1488481gjeldsspørsmål3
1488448habibie2
1488482handelssystema1
1488548havrettsforhandlinga1
1488320havrettsmiljøet1
1488543havrettsområdet3
1488544havrettsseksjon2
1488541havrettsspørsmål4
1488322holkeri3
1488334hovuddirektivet2
1488523hovudkvarterbygningar1
1488306hovudkvartersnivå3
1488237hovudtilrådingane3
1488542hrk12
1488478høgnivåmøte30
1488293høgnivåmøtet29
1488342icsc15
1488404identifikasjonsprosessen2
1488391igad6
1488463imtf1
1488537inspektørgruppe8
1488397interafrikansk2
1488451interfet2
1488452interfets2
1488371internflyktningane3
1488538jiu23
1488366kabbah2
1488494karibhavet8
1488502kartleggingssida1
1488360ketumile2
1488267kjernevåpenstatane7
1488427konflikthandteringa2
1488252konfrontasjonsprega1
1488512konfrontatoriske3
1488275konsensusresolusjonen3
1488510konsensustekst8
1488524konstruksjonsfase1
1488318kontinentalsokkelføremål1
1488549kontinentalsokkelområdet1
1488364koromah2
1488312krigsforbrytardomstolane37
1488547kyststatsinteresser1
1488503landmineproblemet1
1488308landminetiltak4
1488307landnivå55
1488301landresolusjonane13
1488515landresolusjonar12
1488370lemstringar2
1488328maratonforhandlingar2
1488361masire2
1488435medformennene3
1488274medframleggsstillar34
1488357medframleggsstillarar12
1488471meirframståande1
1488438meklarfunksjon2
1488473mellominntektslanda2
1488513menneskerettsforsvararar27
1488251midtaustenspørsmålet2
1488387militærobservatørar2
1488298miljøprosessane3
1488300miljøvernfondet3
1488270minekonvensjonen23
1488501mineråka2
1488500minetiltak23
1488399minurca2
1488403minurso9
1488398misab2
1488386monua4
1488497naudhjelpsappellar1
1488496naudhjelpssamordnar2
1488351nedrustingsområde1
1488350nedrustingssakene1
1488261nullvekstbudsjett3
1488412observatørgruppa6
1488368observatøroperasjonen4
1488408observatørstyrke5
1488535oios32
1488563okkupasjonsmakter4
1488241omsamd4
1488259omsamde6
1488551omstolen1
1488372opprørskontrollerte3
1488373opprørsleiarane6
1488374opprørsorganisasjonane2
1488358opprørsrørsler5
1488286overgangsadministrasjon5
1488392overgangsparlament2
1488539oversiktsorgan1
1488459overvakande2
1488347pensjonsrådet3
1488464personellister2
1488346personellorganisasjonar1
1488324posisjonspapir2
1488491prosedyremessig3
1488420provinsforsamling5
1488470prsp19
1488232prøvesteinar3
1488529publikumskontaktar1
1488242reformgeneralforsamling1
1488415reformorientert1
1488476resolusjonsforhandlingane14
1488506resolusjonsforhandlingar5
1488528resolusjonsteksta8
1488323resolusjonsvedtak2
1488545ressursnasjon9
1488244ressursoverføringar2
1488332resultatrapportering10
1488561rettskamra1
1488327revisjonsklausul1
1488532revisorerklæringar1
1488533revisorrådet23
1488534revisorrådets4
1488246rundeborda3
1488245rundebordsdrøftingane1
1488564røysteforklaringa5
1488514samleresolusjonen1
1488546samrådsprosessar3
1488571samrådsstatus1
1488277sanksjonsregima5
1488378sanksjonsrestriksjonar1
1488479sekretariatsnivå3
1488490sekretariatsplan1
1488416sfrj1
1488556sfry1
1488433sjevardnadse2
1488492solenergiprogram1
1488253spesialsesjonen30
1488453stabspersonell3
1488570statsimmuniteten1
1488269statspartsmøtet17
1488345stillingskategoriane5
1488305stillingsoppsettet2
1488337støttekontoen2
1488483substanshandsama1
1488447suhartos2
1488431sukhumi5
1488365tejan2
1488467teknologioverføringar9
1488504tekstendringar3
1488341tenestemannskommisjonen3
1488338tenestevilkår6
1488565terrorismekonvensjon14
1488294tiårsgjennomgangen8
1488250toppmøteerklæringa21
1488466treårsgjennomgangen8
1488292troppebidragsytande25
1488279tryggingsrådets33
1488262tryggingsrådsarbeidet2
1488554tryggingsrådsresolusjon59
1488406tryggingsrådsresolusjonen6
1488380tryggingssona8
1488450tryggingsstyrke7
1488340tryggleiksoffiserar1
1488304tryggleikssamordnar3
1488460tusenårsdebatten1
1488296tusenårserklæringa22
1488228tusenårsforsamlinga10
1488231tusenårsmøtet1
1488230tusenårstoppmøtet5
1488449unamet2
1488385unavem2
1488299unced3
1488411undof4
1488282unficyp5
1488507ungdomsdelegatar4
1488505ungdomsdelegaten1
1488410unifils3
1488379unmee9
1488280unmibh7
1488418unmop5
1488390unoa2
1488283unomig10
1488369unomsil2
1488455unsas6
1488442unsma1
1488520utbetald1
1488343utetillegget1
1488522utstyrsbidrag2
1488487utviklingsomsyn1
1488319utviklingsøystatar3
1488400valførebuing3
1488314vedtakinga62
1488465vernebuingslister2
1488456vernebuingssystema3
1488409voldsbølgja1
1488383våpenembargoen6
1488352våpenføremål2
1488355våpenkapplaup1
1488362våpenkvileavtala7
1488359zambias5
1488488ørkenspreiingskonvensjonen6
1488445øvingsleirar1