Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 21,2000-01: St.meld. nr. 21 (2000-2001) Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2000

Av i alt 518 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1487698fordjupingsliner1
1487710fordjupingsval1
1487696hovudmodell4
1487697komitèens2
1487708lærerstudentlag1
1487699mjøsutvalgets1
1487713skolebasert11
1487707småskolesteget5
1487702studieeiningane1
1487709valtilbod1
1487701vekttalseiningane1
1487700vekttalseiningar4
1487703vekttalstilbod1
1487704vidareutdanningsbehov1
1487705årseiningar1