Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 19,2000-01: St.meld. nr. 19 (2000-2001) Om handtering av aborterte foster

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2000

Av i alt 808 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1487687aborterade1
1487664abortmateriale7
1487676abortmaterialet1
1487673bortskaffing1
1487667dødfødsel11
1487681familiegrav2
1487695fostermaterialet1
1487674fosterskade3
1487677fostervevet1
1487668fullgåtte3
1487671gravferdsstønad11
1487666handteringsform2
1487692legelova4
1487662meldingsdel1
1487691minnelundar1
1487678morkakevevet1
1487693prosedyresamlinga2
1487679rieaktivitet1
1487675spontanaborten1
1487688spontanaborterte1
1487694svangerskapavbrot1
1487689svangerskapsavbrotet1
1487669svangerskapsveker1
1487663sykehusobduksjon13
1487685transplantasjonslova10
1487672utgreiingsserie2