Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 15,2000-01: St.meld. nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.12.2000

Av i alt 7104 ordformer var 307 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1486806aktivitetsmessige1
1486831anonymiserast6
1486693arbeidskoloni8
1486585arkivvern5
1486625austersjørådet81
1486719austsamiske1
1486720barnegenerasjonen1
1486777behovskriteria1
1486711betrædis1
1486666bondekolonisasjon1
1486690bortsending1
1486848brukarrettar1
1486802bydelshus1
1486616cedaw2
1486614cerd3
1486648chib8
1486823diskresjonserklæring1
1486730dobbelforma1
1486630ecri37
1486855eierseksjoner5
1486716einejurisdiksjon1
1486770enkeltelevane1
1486655enontekio1
1486695erfaringskapitalen1
1486857ervervsvirksomhet4
1486665etnopolitikken1
1486566etnopolitisk2
1486687fantefølgja1
1486761fellesjødiske1
1486568finnekulturen2
1486680finnemanntal1
1486670finnskogar1
1486733finskforbund2
1486732finskforbundet1
1486578finskopplæringa3
1486818finsksamlinga1
1486671flytteretninga1
1486718flytteretten1
1486683folkeminnetradisjon1
1486619foreiningsfridom4
1486758foreldinga19
1486755foreldingslova62
1486721fornorskingslinja2
1486601fornorskingspress1
1486803forsamlingsverksemd2
1486710forskrefven1
1486582forsøksmidlar1
1486642förändring1
1486650gammalrussarar1
1486617grenseminoritetar2
1486717grenseoverflyttande1
1486799gruetunet2
1486738gruppetilknytinga1
1486722gymnasklasser1
1486859handhevingssystem2
1486740handverksarbeida1
1486851helselovgivinga25
1486672håløyghøvdingen1
1486787høgskolemiljøa4
1486860icerd1
1486706indbegive1
1486620individklager6
1486598individperspektivet1
1486692institusjonsplassering17
1486667ishavskysten2
1486735jordmatriklar1
1486664jordsalsreglementet1
1486575jødebuoppgjeret4
1486712jødesaka1
1486592kaiku11
1486631kandidatlanda45
1486825kassasjon5
1486647kieli7
1486822klientmapper1
1486669koloniseringspolitikken1
1486641kommunförbundet1
1486637konfliktførebyggjande14
1486623konvensjonsfeste1
1486612konvensjonspartane19
1486794kulturarvinstitusjonar1
1486744kulturbevaring2
1486801kulturbyggprosjekta1
1486734kulturdokumentasjon1
1486810kulturmateriale1
1486812kulturvernkapitlet1
1486809kulturvernprogrammet1
1486596kunnskapsoversikt9
1486865kunnskapsoversikta4
1486864kunnskapsoversikter1
1486581kunnskapsstatus28
1486788kunnskapsstatusen5
1486866kunnskapstilfanget4
1486676kvenbygdene1
1486729kvendialektar1
1486796kvenkultur1
1486805kvenkultursenter3
1486606kvinnekonvensjon12
1486584kvæntunet14
1486708lejdebrev2
1486856lekamsbrotsverk1
1486608lubicon1
1486853lånesøkjaren1
1486786lærarsituasjonen1
1486783læreforhold4
1486775læreplanverkene1
1486819mediesamling1
1486749medlemsbaserte4
1486748medstyringsrett1
1486785mellomfagstillegg1
1486603menneskerettsinstrument1
1486646meän7
1486564minimumsnormer3
1486821minnefunksjonen1
1486808minoritetsdimensjonen1
1486599minoritetsidentitet3
1486602minoritetsidentiteten1
1486604minoritetsomgrepet2
1486725minoritetsorganisasjonane3
1486580minoritetsorganisasjonar6
1486611minoritetsposisjon2
1486621minoritetsspråkpakta27
1486600minoritetstilknyting2
1486746museumsfunksjon1
1486813musikkinnsamlingsprosjekt1
1486833namnebevilling2
1486662nasjonalstatsideologien1
1486663nasjonsberande1
1486782nettundervisning3
1486742nettverksorganisasjonen2
1486607næringsformer1
1486629odihr76
1486688omstreifarvesenet2
1486689omstreifervesenet1
1486726overbruk2
1486634overvakingssenter4
1486701padborg1
1486828persondokumentasjon1
1486827personømtolige1
1486715plyndringsferder3
1486841pressestøtteordningane1
1486618programføresegner1
1486615rasediskrimineringskomiteen2
1486563rasediskrimineringskonvensjon6
1486652regeringsformens1
1486767rekommandasjonar11
1486574rettferdsvederlag228
1486759rettferdsvederlaget6
1486760rettferdsvederlagssaker11
1486731riksfinsk2
1486709rixdalers1
1486724romanibakgrunn2
1486651romsk1
1486657romska1
1486591ruijan11
1486679röytä1
1486678røgden1
1486745røykbadstover1
1486723samekulturutvalet2
1486653samerna1
1486577samfunnsarena2
1486747samordningsutval3
1486571sektoransvarsprinsippet8
1486811sigøynarfestival1
1486704sigøynarkontoret2
1486754skadeerstatningsreglane1
1486751skadeerstatningsreglar1
1486674skattemanntala1
1486762skjønnsvederlag1
1486763skjønsvederlag2
1486565skogfinnane23
1486561skogfinnar28
1486743skogsfinsk6
1486569skogsfinske10
1486739skoleferiane12
1486691skoleheimar3
1486781skolestøtta1
1486844sosialforholda1
1486850sosialretten2
1486609stammegruppe1
1486661statsborgarskapslova2
1486567storfamilienivå2
1486644sverigefinnar2
1486677svibruket1
1486707særdelis1
1486562særkonvensjonar3
1486697særomsorga2
1486705særtiltaka2
1486804taterprosjektet1
1486586taterregisteret2
1486686tattare1
1486685tenkebok1
1486772tilvalgsfag1
1486757tjueårsregelen1
1486645tornedalingar2
1486684treskjehus1
1486838trespråklige1
1486756treårsfristen7
1486610urfolksomgrepet1
1486660utbildningsministeriet1
1486750utgangs1
1486656utsjoki1
1486699valakisk2
1486737vandriar3
1486698vlach1
1486635xenophobia1
1486590ytringshøve1
1486654zigenarna1
1486640zigenarrådet1
1486659zigenarärenden1
1486658ärenden1
1486587åndssvakeregisteret4
1486668årsaksforholda5
1486649övertorneå1