Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 99,2000-01: Ot.prp. nr. 99 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.06.2001

Av i alt 1356 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1486331ankemotpart2
1486341biyrke2
1486358fartsmånader11
1486324fiskarpensjon11
1486325fiskarpensjonen9
1486319fiskarpensjonslova9
1486345fiskarpensjonsordninga3
1486333fiskerpensjonen2
1486360fondsoppsamling1
1486355forseinkingsrenta21
1486321garantikassa16
1486332garantikassen4
1486344garantilott3
1486348garantilotten2
1486351kapitalgjenstand3
1486343lineegnesentralar3
1486336manntalsforskrifta2
1486329medlemspremien17
1486323medlemstid29
1486357medlemstida2
1486368morarentelova1
1486347motrekne3
1486350namsmenn12
1486359nedtrappingspensjon1
1486318pensjonstrygd42
1486320pensjonstrygda130
1486334pensjonstrygden31
1486362pensjonstrygdene1
1486356premieveker12
1486340reaksjonsregel2
1486322reaksjonsregelen13
1486328samordningslova7
1486363samordningsreglane4
1486338sjukepengetrygda1
1486367sj√łmannspensjonstrygdlova2
1486366skogsarbeidarpensjon1
1486364skogsarbeidarpensjonen1
1486326skogsarbeidarpensjonslova6
1486342tilleggstrygd6
1486337trygdepliktig1
1486354tryggingsnet1
1486346tvangsinnkrevjing13
1486361utlikningssystem2
1486339yrkesskadetrygda2