Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 76,2000-01: Ot.prp. nr. 76 (2000-2001) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2001

Av i alt 4579 ordformer var 300 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1486196arbeidsprosessanalyse1
1486270arendalsbanen1
1486226avgangsprosedyre4
1486151avgangsprosedyren4
1486024avisingsvæske2
1486009avkastingskravet37
1486267avtalebeløpet2
1486268avvikskostnader1
1486026banesystem1
1486023banevedlikehald1
1486062belastingane3
1486250beløpsgrenser9
1486279betalingsstruktur1
1486072bjørndalssletta4
1486243blokkstrekning1
1486092bompengeavtale4
1486050bompengebidraget13
1485985bompengeordningen1
1486049bompengepakker27
1486088bompengeposjektet1
1486091bomveiselskap2
1486094borevik1
1486036brannskole12
1486116budsjettinnst15
1486057budsjettproposisjonane36
1486078byggjeoppgåver1
1486214cotif1
1486251delegeringsvedtak2
1485990deptartementet1
1486237dieselmengda1
1486238dieselmengdene1
1486051disposisjonspost1
1486187dokumentstyringssystem1
1486194dokumentunderlag1
1486106dolmsundet5
1486003driftsansvarsfordelinga1
1486235driftsoperativt1
1485983eidangerhalvøya2
1486218eigaroppgåver1
1486012ekspedisjonsbygg2
1486032endefelt2
1486033endefelta1
1486082endeparsellane11
1486228enkeltfeilprinsippet1
1486206enklete1
1486225ernbaneverket1
1486137feilfunksjonar1
1486117ferjei1
1486112ferjetype2
1486118ferjetypen2
1486188fjernstyringssentralar1
1486276fjort1
1486016flykontrollsystema1
1486028flynavigasjonsanlegg2
1486010flyplassanlegg2
1486031flyplassbelysning2
1485995flyrutetilbodet7
1485997flysikringssystem1
1486029flyvêrtenesta5
1486055forskoteringsavtalar3
1486058forskoteringsfullmakter1
1486060forskoteringsgrensa2
1486203forskriftsprosjekt1
1486210forskriftsprosjektet1
1486205forskriftsverket20
1486080framkomsttiltak1
1486059fullmaktsramma8
1486121førarkortduplikat1
1486122førarprøvesensor1
1486073gartnerløkka6
1486111glattkøyringsanlegget1
1486110glattkøyringsopplæring1
1486030gnss4
1486202godsvognmateriell1
1486220granskningskommisjonen1
1486083grilstadhaugen1
1485986grilstadtunnelen8
1486103grovavåg1
1486254grunnarealkjøpet1
1486280grunnsatsane1
1486004halvårseffekt3
1486182handsamming1
1486069hovudsamband2
1485984hovudtilkomst10
1486067høgskoleområdet4
1486099ildhøllia1
1486019innflygingskontroll2
1486081innkrevjingsystem1
1486087innkrevjingsår1
1486269intercitytilbod1
1486097interimsbru1
1486120internettenestene3
1486022isvarslingsanlegg1
1486025isvarslingssystem2
1486126jernbaneinfrastruktur16
1486213jernbanelov1
1486234jernbanetilsynfølgjer2
1486211jernbanetilsyns2
1486155jernbanetryggleik1
1486246jernbaneulykke4
1486222jernbaneulykker6
1486146jernbaneverksemdene2
1486240jernbanevirksomhet1
1486219järnvägsinspektionen1
1486113katamaranferjene1
1485989katamaranferjer4
1486114katamarankonseptet1
1486076kollektivfremjande1
1486123kompetanseprov1
1486232konferanseplikt1
1486264konsernplanar1
1486148konstruksjonsgjennomgang5
1486170konstruksjonsgjennomgangen1
1486212kontorstøttesystema1
1486034kontrollav1
1486098korgfjellet1
1486179kravføresegna1
1486230kryssingsopplysningar1
1486152kryssingsplanar1
1486015kvalitetssikrarane6
1486063køyrefeltsignal1
1485992køyrekontora2
1486162loggsystem1
1485981luftfartsformål42
1486156luftfartsområdet6
1486042lufthamnstrukturen9
1486074lumberkrysset10
1486192lydalarmane1
1486189lydalarmar1
1486190lydalarmen1
1486193lydalarmsystem1
1486247løyvingsendringar10
1486128malmtrafikk11
1486195medarbeidarundersøking4
1486278meirverdiavgiftssatsen4
1486005meirverdiavgiftssystemet28
1486201museumsmateriell1
1486017natcon6
1486153naudmeldingssentralar2
1486239naudmeldingstenesta2
1486086nyhavna4
1486075oddemarka1
1486071oddernestunnelen1
1486085omkjøringsvegen1
1485994overslagsvis7
1486093patterød2
1486108pervikberga1
1486102planramma15
1486044porsangernesryggen2
1486281portoendringane1
1486277portosatsane4
1486147reengineering4
1486056refusjonsansvar2
1486209regelverksprosjektet1
1486177regionovergripande1
1486236reléhus1
1486166revisjonsaktivitetar1
1486047riksvegløyvinga1
1486105riksvegramma4
1486199risikoanalysane4
1486167risikokartlegging2
1486068samferdselssituasjonen2
1486138signalbilete2
1486263sluttforhandlinga1
1485998småflyverksemda1
1486253spesifikasjonsgrensa1
1486006stamrutelufthamnene3
1486011stamruteplassane4
1486048stamvegramma8
1486040startvekt1
1486274statelg1
1485988storforshei5
1486107stråmyra2
1486070sykkelvegtrafikken1
1486077sykkelvegutbygginga3
1486158sårbarhetsutvalet1
1486027taksebanar1
1486090takstendringa2
1486266takstføresetnader1
1486272takstpåslaget3
1486231tenesteruteboka1
1485982tilsegnsfullmakt53
1485999tilsynsområda13
1486224tilsynsverksemder2
1486065tiltakskostnadene1
1486241togkontroll1
1486197togleiarar3
1486198togleiarområda1
1486144togleiarsentral2
1486150togleiarsentralane9
1486242togleiarsentralen2
1486200togleiing2
1486176tognummeret1
1486262togproduksjonen8
1486183togradiosamband1
1486175togradiosystem5
1486252trafikkdelen2
1486001trafikkinntekter5
1486180trafikkleiinga2
1486255trafikkomleggingar1
1486084trafikkoverføring8
1486127trafikkstyringa1
1486271trafikktellingar2
1486172trafikktryggleiksprogram1
1486131trafikktryggleiksprogrammet4
1486204trafikktryggleiksreglane2
1486208trafikktryggleiksreglar1
1486227trafikkutøvarane2
1486079transportplanlegginga1
1486154transportsektorar5
1486089trondheimspakka36
1486125tryggleiksanalysar3
1486021tryggleiksanalyse1
1486164tryggleiksdirektøren1
1486129tryggleiksføresegn1
1486229tryggleiksføresegna1
1486244tryggleikskritisk1
1486130tryggleikskritiske4
1486165tryggleikssjefar1
1486142tryggleiksstyringa1
1486163tryggleiksstyringssystem2
1486145tryggleikstenking1
1486141tryggleikstenkinga1
1486245tryggleikstilhøve1
1486064tunnelportalane2
1486095tunnelpåhogga1
1486259turistbane3
1486256turisttog7
1486136ulykkeshendinga1
1486161ulykkeskommisjonane1
1486191utkøyringshovudsignal1
1486139utkøyringssignal1
1486115utprøvingsfase1
1486052vegtrafikkplan9
1486260veterantogkøyring1
1486104vettastraumen6
1486043vindrestriksjonane1
1486233visitasjonsoppgåver1
1486037årelge2
1485987østfoldpakka21