Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2000-01: Ot.prp. nr. 7 (2000-2001) Om lov om endring i straffelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.10.2000

Av i alt 237 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485980jurisdiksjonsreglane1
1485979kjĂžnnlemlestelse1