Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 63,2000-01: Ot.prp. nr. 63 (2000-2001) Om lov om endring i tvistemålslova (trygd for sakskostnader)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.04.2001

Av i alt 349 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485833byrettog1
1485841direkteskilte1
1485842domsmynde1
1485834haldengjev1
1485839hiross1
1485835hovedorganisasjongår1
1485832høyringsnotatetvart1
1485840nhoat1
1485830rettergangsmåten19
1485831tvistegjenstanden2