Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 51,2000-01: Ot.prp. nr. 51 (2000-2001) Om lov om endring av straffeloven § 262 (rettsleg vern av koda tenester)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2001

Av i alt 1471 ordformer var 140 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485798antipiratgruppa3
1485739användare1
1485742arrangemang1
1485822autoriserttilgang1
1485732avkodingslagen1
1485731avkodingsutrustning1
1485729avkodningsutrustning2
1485745behöriga1
1485788bevisproblem4
1485819chatlines1
1485699conditional1
1485823dekodarforhandlaren1
1485793dekodarinnretning5
1485799dekodarinnretningar10
1485761dekodarsystem1
1485777dekodarutstyr2
1485794dekodingsinnretning1
1485817dekodingsinnretninga1
1485724dekodingsutstyr2
1485773dekodningssystem1
1485814direktivteksta7
1485750distribueras1
1485825dørkort1
1485779efn4
1485734elektroniskt1
1485726erhvervsmæssigt2
1485697europarådskonvensjonen21
1485690fjernsynsignal1
1485815fjernsynsloven1
1485725fjernsynsutsending1
1485723fjernsynsvirksomhed1
1485766förmedlat1
1485772försäljningen1
1485747förvärvssyfte1
1485778gjerningsskildringa4
1485744godkända1
1485758godkännande1
1485752hyras1
1485749importeras1
1485709individuel1
1485692informasjonssamfunnstenester27
1485801informasjonssamfunnstjenester2
1485812innehavinga10
1485753installeras1
1485775kapittelstrukturen1
1485804kodarinnretningar1
1485803kodeknekking1
1485795kodenøklar3
1485722kontotelefonar1
1485763koppla1
1485781kringkastingssignal2
1485785likeartede1
1485776lovrevisjonar2
1485774lovtekniske50
1485767meddelande1
1485784medienøytral2
1485740mottagare1
1485735mottagaren1
1485805nedkriminalisere1
1485807nedsubsumere1
1485818nyhetsgrupper1
1485708offlinetenester1
1485755omfattas3
1485800opphavsrettshaveren1
1485770orättmätigt1
1485813piratbrukarar1
1485693piratdekodere1
1485802piratinnretningar7
1485719piratprogramvare4
1485718piratutstyr6
1485829radiomagnetiske1
1485712radioutsending2
1485717rettsmiddel15
1485786rikskanalane2
1485789satellittkanalar3
1485787satellittkort1
1485720skadebotsøksmål3
1485727skuldkravet16
1485768skyddas1
1485764skyddet1
1485796spreiingsaktivitetane1
1485808straffeskylden1
1485689strl19
1485751säljas1
1485707taletelefoni4
1485705taletelefonitenester1
1485769tekniskt1
1485828teleformidles1
1485704teleformidlet1
1485790teleformidling3
1485792teleloven5
1485791telelovens1
1485759telemarknadslagen1
1485765telenätet1
1485797tenesteleverandørane12
1485716tilgangskontroll19
1485736tilgangskontrollen3
1485696tilgangskontrollerande14
1485695tilgangskontrollerte10
1485782tilgangsvern1
1485756tillgänglig1
1485738tillgång3
1485771tillverka1
1485748tillverkas1
1485710tjenestemodtager1
1485827tjuvkiking1
1485757tjänsteleverantörens1
1485741tjänsten2
1485743tolkningsbar2
1485754underhållas1
1485733utförs1
1485809vederlagsinteresse1
1485721vederlagsinteressen1
1485737villkorad1
1485746yrkesmässigt1
1485811»besittelse1
1485698»european1
1485810»vinnings1
1485762ändamål1