Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 45,2000-01: Ot.prp. nr. 45 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.03.2001

Av i alt 801 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485665boligadministrasjoners9
1485675bussgarasjar1
1485668byfutembete6
1485667byskrivarembete3
1485679eigarseksjonar73
1485661eigarseksjonssameige45
1485680enkeltseksjonar1
1485676forkjøpshavaren2
1485687føretsetnad1
1485658husleieavtaler6
1485662husleigeforholda2
1485659husleigereguleringslova13
1485660husleigetvistutval63
1485686husleigetvistutvalet29
1485688husleigetvistuval1
1485663husleigeutvalet2
1485682interessentanes1
1485666leieboerforbund1
1485656leiegårder5
1485673leierboerforeningen2
1485683leigarens4
1485685leigeauke1
1485657leigegardslova14
1485674leigemarknad2
1485684motomsyn3
1485681samleseksjon1
1485670samskipnadsrådet4
1485664spesialføresegna2
1485672studentsamskipnadane3
1485678studentsamskipnadens1
1485677studentsamskipnadslova2
1485671vertskommunenes1