Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 35,2000-01: Ot.prp. nr. 35 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2000

Av i alt 2044 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485214agderrådet4
1485154aktivitetsrapportar1
1485150direktoratsforma1
1485145direktoratsoppgåver1
1485190distribusjonsnivået1
1485166elektrisitetsselskap1
1485171energiarbeid1
1485151energiforbrukarane1
1485219energiinstitusjon1
1485161energimyndighet1
1485209energiog1
1485229energiplanlegging2
1485182energisektorar1
1485176enfo6
1485216entro2
1485206enøkaktiviteten1
1485218enøkinstitusjon1
1485152enøksenter2
1485236enøksentre1
1485157enøktilbod1
1485158enøkverksemd1
1485135enøkverksemda6
1485235etableringsutgifter2
1485178evl3
1485183evlog6
1485142finansieringsfundament1
1485173fjernvarmeforening2
1485226fondsforvaltninga9
1485140forvaltningsorganisasjonar27
1485175fresskriv1
1485202frestek1
1485148gjennomføringstida2
1485163idae2
1485210ifesin1
1485201industrietterspør1
1485146inntektsregulering1
1485147inntektsreguleringa1
1485221internrekneskap4
1485172kanenergi8
1485208kjelforeningen1
1485168klimamålsetjingar1
1485167klimaskatt1
1485227kompetanseoppbygginga7
1485211konkurransetilsynetargumenterer1
1485212konkurransetilsynetsitt1
1485193kontolån171
1485215landsdelsutvaletat1
1485232lovføresegna90
1485141lovteknisk90
1485164marknadsfostring1
1485196marknadsgenererte1
1485237marknadshøve1
1485203marknadsløysing3
1485225marknadsnære5
1485204miljøstøtte4
1485228monopolkontroll1
1485153monopolkontrollen2
1485198naturvernforbundetog1
1485207nelfomeiner1
1485243netteigarane5
1485192nettoløyving3
1485241netttenester1
1485184nhosin1
1485179nobioog1
1485180nobiosin1
1485213novap1
1485160novem5
1485174ofesin1
1485239områdekonsesjonærar1
1485233områdekonsesjonærene1
1485185omsetningskonsesjonær2
1485240omsetningskonsesjonærar1
1485200oppvarmingsformål1
1485137overføringstariffen14
1485238personalforhold2
1485217pilog1
1485222prosjektforslag7
1485139realitetsuttale1
1485156rsane7
1485155rsar2
1485230rådgivingsaktivitet1
1485224rådgivingsbehovet1
1485205rådgivingstenester16
1485169samfinansiering29
1485188satsnivå1
1485177sfoog1
1485242skatteomgrepet1
1485187sluttforbruk5
1485189sluttforbrukarar1
1485197ssbsin1
1485195ssbuttrykkjer1
1485181steaog1
1485162styresmaktfunksjonane1
1485220styringsrettar1
1485136støttekrone1
1485186tarifferer3
1485234tariffering25
1485191tarifferinga2
1485159tilskotsforvaltning6
1485144tilskotsforvaltninga7
1485223tredjepartsfinansiering1
1485199ungdomrefererer1
1485194varmetilgang1
1485165vindkraftmarknad1