Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 11,2000-01: Ot.prp. nr. 11 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.11.2000

Av i alt 189 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485092grunngebyret3
1485093rettsgebyrlova35