Norsk Ordbok 2014 layout  

FylkesmannSoFj 2010: FylkesmannSoFj - nettsider 2009 - 2010

FylkesmannSoFj

FylkesmannSoFj, FylkesmannSoFj 2010

Av i alt 19976 ordformer var 1144 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1455961abortsaker2
1456133acrobat22
1456132acrobatikon22
1456481akkrediter1
1456381akkreditere10
1455984aktivitetsgard3
1456639aktviitetsnivået1
1456702akuttiltaka2
1456700almesjuke1
1456668aluminiumssulfat1
1456562aluminiumsulfat4
1456785amblabukti1
1456647ambulanseområda1
1456593ammegeit2
1455930ammegeitkontrollen1
1456019anleggsaksjonen1
1456777anleggsprosjekter2
1456427anleggsutgiftene1
1456298arbeidslivsfaget2
1456567arbeidsvarslingsplan1
1456078arealplanområdet1
1456507arkivpersonale1
1456506arkivssystem1
1456682artsforvalting1
1455872artsforvaltning2
1456000atomberedskapsorganisasjon1
1456002atomberedskapsøving1
1456545attetting1
1456871attgroingsproblematikk1
1455876atv@fmsf1
1456088avdekkande1
1456024avfallsforbrenningsaksjonen1
1456025avfallsforbrenningsanlegget2
1456709avgangsmassar1
1456704avgangsmasse4
1456962avgjerdsinstans1
1456146avhendingsvilkåret4
1456465avrenningsmønster1
1456766avrettingsmassar1
1456792avvergingsplikta2
1456498avvikskontroll1
1456557bakgrunnsgrunnlaget1
1456587barnefaglege4
1456032barnehagesektor1
1456863barnehagne1
1456076barnevernsområdet1
1456711barneverntensta1
1456081barneverntilsette8
1456983bedriftstutvikling1
1456634beredskap@fmsf1
1456875beredskapsaktørar2
1456836beredskapsførebuingane2
1456849beredskapsplanverka1
1456988beredskapsplikter2
1456987beredskapssituasjon5
1456873beredskapsvarsel2
1455996bestandskartleggjast1
1456222bestandsoppgangen2
1456075betalingsansvaret2
1456059betalingsregler1
1456896biomega3
1455857biostigen1
1455915bleka5
1456856botnastrande1
1455919botnåra1
1456825brannvernarbeid1
1456632bransjetilpassa3
1456370brattholmane2
1455976brevmal1
1456041brukaradministrasjonssystem1
1456699brunrotte1
1456438budsjetteffekten5
1456415busetnadskriterium1
1456382byggherrekontoret1
1455934byggje­område2
1455933byggje­­område1
1456319båtbygg4
1456287båtbyggjarfamilie1
1455986bærdistrikta1
1456701canadagullris1
1456669cft1
1455881dagaktivitetssenter1
1456185daglengda3
1455952dananeset1
1456432delkostandsnøkkelen1
1456369delmotsegnene1
1456367delmotsegner1
1456991demensutgreiing1
1456023deponiaksjonen1
1455979digernesvatnet2
1456743dikstriktslege1
1456502dokumentutveksling5
1456688driftsvatn9
1456879drivevatn2
1456843dunværa1
1456087dybsland1
1456721edellauvskogplanen2
1455994edellauvskogreservat2
1456724edellauvskogreservata1
1455995edellauvskogsreservata1
1455914effektiviseringsnettverk2
1455970effektueringskommunar1
1456048effektueringskommunen1
1456508efylke1
1456973eikefjordholmane1
1456985ekom6
1456906eksempeloppgåver4
1456068eldrefylket1
1456997elektrobransjeforeiningar1
1456357elektroforhandlarar5
1456278elevsvara1
1456519elvefangstar1
1456340embetsoppdrag2
1456577endemastene1
1456848endringsvedtaket2
1456486energivennlege1
1456937entreprenørskapsopplæringa2
1455973erdetfarlig3
1456209erstatningskost2
1456652familieavgifta3
1456739fareforhold1
1456101fattigdomsområdet1
1456495fellesrapport1
1455983fellesskapsaktivitetar1
1456661fen@helsedir1
1456617ferdaheimen2
1456231ferdigadressert2
1456644feriesituasjonen1
1456443finasieringssystem1
1456651fiskeavgifta10
1456897fiskeavskjer3
1456205fiskeoljeindustrien3
1456321fiskereguleringar4
1456379fiskeseminar2
1456380fiskeseminaret1
1456055fiskesprellkurs1
1456054fiskesprellprosjekt1
1456219fisketidsramma1
1456658fisketrapper5
1455906fjernvarmesektoren1
1456891fjordgrend1
1455949fleslandsområdet1
1456708flokkuleringsmiddel1
1456901florevika1
1455907fluorerte1
1456690flyplassekspedisjon1
1456920folkehelsegruppene2
1456108folkehelsestsinga1
1456285forbrenningsrestar1
1455974forbrukerprodukt1
1455977forbrukervarer1
1456039foreldreundersøkinga2
1456530forfabrikk2
1456053formalkompetansegjevande1
1456374formålsgrensa1
1456376formålsgrense1
1456936forskingsstudie8
1456065forskriftskapittel1
1456066forskriftsreguleringa3
1456064forskriftsregulerte1
1456187forsommartørke1
1456535forsterkingsressurs2
1456004forsvarlegvurderingar1
1456731forsyningsstrategi1
1456496forsøplingssaker1
1456050forurensningslova1
1456954forvaltningskompetansen1
1455867forvaltningskontroll4
1456662forvaltningsmyndigheiten1
1456173forvaltningsplanane73
1455954forvaltningsplanarbeid3
1456116forvaltnings­områda1
1456480fotopool2
1456854framleishar1
1456685fritiidsbygg1
1456908fruktareal2
1456892frukthager1
1455985fruktprodukt2
1456552fruktregionar1
1456373fråfelle1
1456368fråfelt1
1456767fugemateriale1
1456503fullelektronisk4
1456183furenest1
1456099fylkesgeologordning1
1456418fylkesoversyn1
1456451fylkesplanprogrammet1
1456260fylkessnitt2
1456511fylkes­del­plan1
1456106fylkes­kommunen3
1456883fyrdabergtunnelen1
1456763førdefestivalens1
1456273førdefly1
1456539førehandsrøysing1
1456241gardskartoppdraget1
1456895gardslandskap1
1456450gdv@fmsf1
1456136gifles18
1456853gjennomføringsprosjekt3
1456726gjennomsnittstemperaturar4
1456860gjestetalen1
1456466gjødselmengde4
1456468gjødseloverskotet1
1456467gjødslingsbehov1
1456010gjødslingsplan2
1456803gloppenelva1
1456744godkjenningsmyndigheit2
1456200golvpleiemiddel1
1456707gravimetri1
1456923grinde@sfj1
1456090grunneneset2
1456938gruppeintervju4
1456939grupperettleiarane1
1456462gudvangenområdet1
1456859gåvebøker2
1456864haldninger2
1456971haukedalsholmane1
1456424heiltdagstilbod1
1456430heilårseffekter1
1456540heimerøysting1
1456201hekkebestandane5
1456840hekkesesongar1
1456069helsebaserte2
1456343helseskilnadene2
1456401helsestyresmaktenes2
1455992helseøkonomiforvaltninga3
1456754helsidirektoratet1
1456810hendingsbaserte2
1456899hestneset1
1456667hjelpeplikta1
1456884hjelpeverjerekneskap2
1456804hopselva1
1456882hornindalsida1
1456950hovedprioriteringar1
1456504hovudarkiv1
1456220hovudfisketid1
1455982hovudfokusområda1
1456958hovudinnfallsportane2
1456565hovudkjemikal2
1455990hovudmålgruppene1
1456714hovud­argumenta1
1456576hurtigblinkande3
1456491husbankmidlar2
1456928husdyrgjødselspreiar1
1456163høgebakkvegen4
1456174høyringsbreva2
1456339høyringsrutinane1
1456869høyrokampen2
1456175idrettsprofilane1
1456841ilandstigingsforbod1
1456619ilandstigingsforbodet1
1456128indivuduell1
1456805indrehuselva1
1456633industrivern2
1456056infirmasjon1
1456772infoark1
1456067informasjonsarka1
1456492informasjonstryggleiken24
1456077informasjons­møte1
1456399injeksjonsstaden1
1455862innbydingsbrev1
1456441inneføre1
1456127innelgga1
1456676innlandsfiskeforskrifta1
1456799innnsyn1
1456548innrappotert1
1456356innsamlingsdugnaden1
1456740innsparingspakke1
1456765innsynskravet27
1456353innvandrarnettverk1
1456428integeringstilskotet1
1456058introduksjonsstønad17
1456830intstallasjonar1
1456680inventering1
1456437investerignsramma1
1456477invitasjonsbrev5
1456493iplosforskrifta1
1456608isavsmeltingshistoria1
1456307islagdte1
1456775isolasjonsmaterial4
1456624isoleringskapasiteten1
1456288jakobsgarden1
1456925jaktstatistikkane1
1455893johannessen@fmho1
1456733jordbruksproduksjonens1
1455900jordbruksverksemd3
1456960jordvernstrategien1
1456323journalforskrifta5
1456198julevasken1
1456240justisavdelinga2
1456559kalkingsoppdraget1
1456560kalkingsprosjekta3
1456880kalvassvatnet1
1456643karbonfiberbåt1
1456732karbonkretslaupet1
1456730karbonlagra1
1456405katastrofeordning1
1456531katthamrane2
1456156kbo2
1456793kjønnslemlestingsfeltet1
1456139kko8
1456226klageavgjerd1
1456005klagegrunnlaget1
1455962klagenemndene12
1456151kld6
1456057klientdata1
1455978klimadag5
1456734klimagassutslepppa1
1456945klimakonsekvensar2
1456051klimakvotelova11
1456735klimamotivert1
1456781klimaprojeksjonar2
1456759klimatilpassingsarbeid1
1456286klinkbyggje1
1456572kollisjonsulukker1
1456761kommprp2
1456178kommunalhøgskulen1
1455866kommunebesøk8
1456169kommunenavet2
1456179kommunenstyret1
1456063kommunesamanlikningar1
1456514kommunikasjonsstrategien4
1456551kompetanseledd1
1455912kompetansemidlar3
1456980kongsjuka2
1456193konstitueringsprosessen2
1455861kontaktinformasjonen2
1456640kontorplassering2
1456742kontorsøster1
1456242kontrollgrunnlag1
1456008kontrollsamanheng20
1456290kontrollutvalsforskrifta1
1456312koparureining6
1456433kostandsnøkkelen1
1456533kraftforfabrikk1
1456582kraftleidningssaker5
1456581kraftleidningsspenn1
1456584kraftspenna1
1456723kraftutbyggingssak1
1456839kriseplanverket1
1456045krisesenterlova19
1455998kubikkmasse2
1456683kulturgjevne1
1456342kunnskapsdokument1
1456786kunstgressbanen1
1456083kursrekka2
1456080kursrekke1
1455963kviteskjeret2
1456881kvivselva1
1456485kystblåstjerna1
1457001kystdekkande2
1455929kystgeit9
1455928kystgeita9
1456894kystgrender1
1456391kystregionane2
1456628laboratoriestadfesting1
1456375lagberget2
1456526laksand1
1456471laksefiskinteresser1
1456115landbruksoppgåvene1
1456243landbruksregister1
1456014landbruksrådgivinga5
1456072landbruksstyremakt1
1456194landbruksstyresmakt1
1457000landsdelsutval2
1455931langeråa2
1455879lauvavatnet1
1456893lauvingslier1
1456670legumin1
1456627leirdeltakerne1
1456602leveringsadressa1
1455960lingjerdsgarden1
1456575lisider1
1456748lokaipolitisk1
1456049lokalepolitiske1
1456532lossesystem2
1456341lovutvikling2
1456573luftambulansepersonell1
1456586luftfartsmiljøet2
1456598lysbileteprogram1
1456186lysklimaet1
1456578lysmarkørar1
1456579lyssstyrke1
1456523lågbudsjettarrangement1
1456717lågterskelaktivitet2
1456456lærararorganisasjonane1
1456299lærararutdanninga2
1455968lærarkvalitet1
1456866lærarsatsinga4
1456865lærartesten1
1456040lærarundersøkinga2
1456436læringeutbyttet1
1456420lærlingetilskotet1
1456422lærlingstilskotet1
1455870løyvedokument16
1456949malverk1
1456618mandagsskulen1
1456580markeringslysa1
1456244markslaggrenser1
1456961mateksporterande1
1455894matskule5
1455895matskulen3
1456764mediatreningskurs1
1456982medlemsoversiktene3
1456597mefjellet1
1456268meistringsnivåa1
1456362mellitus5
1456857mellomlagre2
1456790mennibarnehage1
1456611merkevarebygning1
1456199metallpuss3
1456223midtvegsrapportering1
1456692miljostatus8
1456119miljøfagleg8
1456917miljøinnsatsen7
1456558miljøkalk1
1455873miljøkomitèen1
1456355miljømyndigheiter3
1456012miljøplanforskrifta1
1456007miljøplankravet1
1456771miljøsaneringsbeskrivelser1
1456189miljøvernforvaltning14
1456079miljøvernforvaltninga253
1456494miljøvernmyndigheit3
1456566mindtre1
1456429minimumsforpliktinga1
1456406minsteutbetaling4
1456984mobiliseringsarbeid1
1456653mobilminnet1
1456460mobiltelefonitenestene1
1456461mobiltelefonnett9
1456596morgenkonsert1
1456921motivarande1
1455924motiveringstiltak1
1456311motorferdselregelverk1
1456306motorkøyretøyer1
1456963munningssonene1
1456497myndigheitsutøvinga9
1456274målbeviste1
1456656mørkriselva3
1455959møteoversikt1
1455916nafo160
1456564naturforvaltnig1
1456327naturforvaltningstiltak2
1456372naturtypelokalitetar13
1456693naturvernområder1
1456749nedbergo3
1456421nedgangskonjunkturar1
1456705nedknusing1
1456706nedmaling1
1456500nettrettleiar1
1456384nettsidett1
1456464normalfristen1
1456313notvaskeri2
1456314notvaskeriet3
1456720nyborgsmyren1
1455887nyskapane1
1456182næringseffekt1
1456202næringsmangelen1
1456972nærøyane1
1456948nøkkeltallsdataene1
1456641ommedalsstøylen1
1456758ommunekonferansen1
1456912områderetta1
1456663områdestyre1
1456309omsorgsorganisasjonar1
1456885oppdragbrevet1
1456293oppfølgingsbrev2
1456294oppfølgingsbrevet1
1456095oppfølgingspunkt4
1456610opplevingstilhøve1
1456993opplæringsseminar1
1456760oppreisingsordninga4
1456216oppstamma1
1456691oppstartvarsel1
1456820oppsynsordningar12
1456654oppsynspersonell1
1455908oppvekstmøte1
1456107optmal1
1456423ordringa1
1456233originalkvitteringar1
1456657ortnevikelva1
1456022overflatebehandlere1
1455869oversendingsdokument11
1456518overvakingsfiske2
1456305overvassproblem1
1455958overvintringslokalitet1
1456172overvintringsplassar1
1456570pandemiplanlegging5
1456402pandemitelefon1
1456534pandemiutbrot4
1456400pandemivaksinering2
1456981pandemiøving1
1456351panvak1
1456905papirprøver1
1456671parasittbekjemping1
1456232pasientreise2
1456234pasientreiseplanlegging1
1456102patrnarskapet1
1455890pausemat1
1456386peising1
1456239personalendringar1
1456034personalsamarbeid1
1456536personellfråvær2
1456645personellkompetanse1
1456036personskadeerstatning3
1456926pilotordninga5
1456833plankonsulentar1
1456488planretningslinene3
1456832plansamling1
1456834plansamlinga1
1456736planteforelding1
1456509plan­retnings­liner1
1456426plasar1
1456084politiskle1
1455871post@fmsf27
1455875postmottak@fmsf3
1456858praktiseringsrundskriv1
1456479pressemappe1
1456383presseprogrammet3
1456296prioriteringsretningslinjene1
1456556produksjonsramma2
1456404produsentnummer1
1456625profylaktisk2
1456659programsstyret1
1455902prosjektår2
1456903prøvesystema1
1456904prøvetidspunkt1
1456348publikumstelefonar1
1456347publikumstelefonen1
1456396pultostmasse2
1456574punkthinder1
1456942punktregistrering1
1456310påkøyringsrisiko1
1455904raalte1
1456411rammedirektiv43
1456976ramsholmane1
1456722ramslia1
1456606rasktrennande1
1456213raudnebbterne3
1456221redalselva1
1456957reduere1
1456630regelhjelp15
1456047regionsamlinga1
1456595regjeringskollegar1
1456020rehabiliteringprosjekt1
1456435rehabliteringsbehovet1
1456114reiselivskonferasen1
1456236reiseoppgjør1
1456417rekneskapsprognosen1
1455939rekordutbetaling5
1456434rentekonpensasjonsordning1
1456130rentemiddelbudsjettet2
1456794ressurssentra8
1456510retnings­linene3
1456755rettleiingsgruppe1
1456013rettleiingsmaterialet1
1456666rettleiingsplikta18
1456354returselskap10
1456678rikmyr4
1456807risikoanalysearbeidet1
1456585risnefjorden5
1456769rivingsprosjekt1
1456770rivningsverksemd1
1456642rognkleiv1
1456082rtvs3
1456317rundereimstranda2
1456553rundpakking2
1456952rundsksrivet1
1455858rundvirke1
1456440ruskompetanse1
1456660rusmiddelrelaterte3
1456695rustenester2
1456795rvts8
1456806ryggelva1
1456104rådgivingsrolle1
1456931rådgjevingsmateriell1
1456292rådmannsmøte1
1456516røykgassane2
1456403røykjeutstyr9
1456389saksbehandlingsforskrifta1
1456953sakshandsamingskurs3
1456035sakstypane18
1455903salland1
1456033samfunnsmandat1
1456738samfunnstryggleiksarbeidet5
1456463samfunnstryggleiksperspektiv1
1456272samhandlingskonferansen1
1456835samhandlingsråd2
1456247samkommunemodell17
1455948samrådsmøte5
1455957sandflater2
1456890satsingsfylke1
1456847sedimenterast1
1456295sekretariatsoppgåver4
1456289sekretariatsordninga4
1456542sekretærbistand1
1456291sekretærordninga1
1456120sektorstyresmakt3
1456006seminaturlege2
1456203sesongføde1
1456473shs@fmsf2
1456751siri@naturverkstad1
1456359situasjonsbilde1
1456635sjinglebrua1
1456941sjukehushygienisk1
1456907sjukehusturnus1
1456469sjødeponi3
1456470sjødeponiet2
1456170sjøfuglreservata23
1456816sjøfuglsenter3
1456818sjøfuglsenteret1
1456817sjøfuglvern1
1455868sjøresipienten9
1455946skadedokumentasjonen6
1456756skadeområda1
1456212skarvereira1
1455964skattebetalingsforskrifta1
1456520skjelprøver3
1456416skjønnsbrev1
1456413skjønnsfordelinga1
1455997skogbestand1
1456967skogfelling2
1456164skogfondsrekneskapen2
1455901skogkulturmidlane1
1456998skognæringsforum5
1457002skognæringsforumet1
1456999skogpolitikken44
1456845skorabovatnet2
1456846skoravatnet2
1456970skorpeholmane1
1455971skredfarekartlegging2
1456228skredfaresituasjonar1
1455972skredkartlegging2
1456098skredtype1
1456439skuleanleg1
1455969skulehaldningar1
1456442skuleigar1
1456637skålavatnetsteinsett1
1456900slakteavskjer1
1456935slangeutstyr1
1456029slantevika2
1456614slektskapsunntaket1
1456458sluttkarakteren2
1456746sluttmøte3
1456852smittevernberedskap1
1456851smitteverninstitutt1
1456838smittevernlegane1
1456940smitteverntilbod1
1456995småelektriske1
1456996småelektroniske1
1456210småreker2
1455953småsamfunnsutvikling2
1456455sognogfjordane@tvaksjonen1
1456870solundprosjektet1
1456791sommartiltak1
1456188soppsjukdommar2
1456650sosiallov1
1456737spenningsdimensjon1
1456930spreiemetodane1
1456927spreiemetodar1
1456929spreieteknologi1
1456393spreiingsevne1
1456011sprøytejournal1
1456696sprøyteutdeling2
1456478statistikkmateriale2
1456757statsrådsbrevet1
1456118storaurebestandar1
1456681storsopper1
1456684strandsonerettleiar1
1455936strand­sona1
1456217stubbebehandlast1
1456745styrarressursen1
1456344styringseffektivitet1
1456031styringsutfordringar5
1456868stølsmiljøa2
1456145stølssameige8
1456283støttebrensel2
1456774substitusjonsplikten2
1455967suksessfylke1
1456397suppleringsmjølk2
1456218synelege1
1456026systemrevisjonar2
1456809systemtilsyna1
1456517søknadsdokumenta2
1456592søknadsmateriale3
1456330søknadsmottakar1
1456009søknadssamanheng1
1456326takstreglane1
1456279talmateriell1
1456629tamiflu®1
1456697tannhelsetiltak1
1456549teknologikonferansen2
1456513telebutikken1
1456947temainformasjonen1
1456061tenestedata2
1456100tenesteutviklar1
1456814tenesteutøvarar6
1456588tilbakemeldingsplikt1
1456703tiletablering1
1456710tilsettingskjemikal1
1456815tilskotsordnigna1
1456932tilskotssatsar5
1456762tilstandsanalysen2
1456071tilstandsklassane1
1456070tilstandsklassar2
1456808tilsynsaktivitet2
1456452tiltakslystlyst1
1456974timberøyholmane1
1456206tobisbestandane1
1456208tobiskfisket1
1456300tolkingsfellesskap2
1456978torsholmane1
1456823totaloversyn2
1455950total­vurdering1
1456687traudalen1
1455882tregamme1
1455921trollebøflua4
1456211trålte2
1456675tso@fmsf1
1455878tuftegarden11
1455880tuftegardsstova2
1456180turnusperioden2
1456073tvisteløysingsnemnd4
1456042ubas3
1456235ufylling1
1456378ulukkesførebyggande1
1456377ulukkesførebygging1
1456590undervisningsheimetenester3
1455927undervisningsinstansar1
1456591undervisningssjukeheimmodellen1
1456302ungdomsstrinnet1
1456017ureiningsfare1
1455920ureiningslovgivinga1
1456016ureiningsområdet1
1456409ureiningsstyresmakt1
1456718utalelege1
1456484utbyggingsomfanget2
1456482utbyggingspotensiale3
1456038utdanningsadministrasjonen6
1456872utegangardrift2
1456131utgiftssum3
1456501utrullering1
1456358utsendar1
1456395utslepps1
1456385utsleppsdata6
1456284utsleppskonsentrasjonar1
1456408utsleppssak2
1456410utsleppssaka4
1456412utsleppsssøknaden1
1456933utvalgde1
1456811utviklingslaga1
1456207vaksenfisk1
1456360vaksinasjonsarbeidet1
1456350vaksinasjonsdekninga2
1456346vaksinasjonsprosessen1
1456352vaksinasjonsregisteret2
1456387vaksineforsyning3
1456349vaksineinformasjon1
1456361vaksineprioriteringar1
1456528valberedskap1
1455975varekategoriane3
1456874varslingsmelding1
1455926vassforvaltningsplanar1
1456546vassføing1
1456867vassprøveanalysar2
1455925vassrammedirektiv5
1456117vassregionstyresmakt2
1456238vedak1
1456741vedtakstidspunkt1
1456171vegetasjonsskjøtsel1
1456074velferdslover1
1456521velllukka1
1456902ventilasjonslufta1
1456824verdsarvsekretariatet1
1456320verftsbedrifta1
1455905verkemiddelanalysar2
1456679verneforskrift2
1456190verneområdeforvaltar2
1456664verneområdeforvaltarar3
1456191verneområdeforvaltaren1
1456821verneområdeforvaltning1
1456177vesøy2
1455913vidareutdanningstrategien1
1455889videoførelesingane1
1455888videoførelesingar1
1456636villstiar1
1456329viltføremål8
1456366vindkraftplanen1
1456968vintaren1
1456037voldsoffersaker1
1455911vurderingskompetanse1
1455956våtmarksplanen1
1456768xps1
1456144ygnisdal4
1456316ytrøygrend3
1456977årsholmen1
1456975ønaholmane1
1456371øyatåholmane2