Norsk Ordbok 2014 layout  

FylkesmannMøRo 2010: Fylkesmann MøRo - nettsider 2009 - 2010

Fylkesmann MøRo

MøRo, MøRo 2010

Av i alt 5800 ordformer var 341 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1454881@mrfylke1
1454635aldringoghelse1
1454741anibrika1
1454742anibrika@nav1
1454836antiterroroperasjonar4
1454835antiterrorøving3
1454775arbeidsfråver2
1454679arbeidsgruppemøte2
1454624arealberekningane1
1454788arealramme2
1454623arealtilstand5
1454779areidsfråver1
1454648aspx2
1454603aunvågen1
1454622averøybøndene1
1454771barehagar1
1454671barnehagemyndigheit2
1454870barnerepresentanter1
1454883barnevernrapport1
1454766barnevernundersøkingar2
1454763barnevernverksemda6
1454565beitemarksopp2
1454799beredskap@fmmr2
1454809beredskapsansvarlege2
1454855beredskapskoordinator2
1454774beredskapsplanlegginga7
1454857beredskapsplanverk4
1454754bestandskartlegging3
1454753bestandsregistreringane3
1454802bifenylar3
1454876bilkonteinar1
1454701bjørneskadar3
1454877blikonteinaren1
1454570brakkvassumpar1
1454643bruttotilgang2
1454677bygdesagforening2
1454652capitatilskot5
1454601christensen@smola1
1454804damplampearmaturar1
1454760deltakerlista4
1454629demenskampanje1
1454632demenslinja2
1454724demensomsorgens1
1454630demenssjukdomane2
1454769dersoim1
1454587draagen@fmmr1
1454585drågen1
1454590egeninnvilga1
1454641eidseflot@orsta2
1454755einskapsfylket1
1454620eklo5
1454783eksponeringsfaren2
1454781epedemien1
1454824ephorte13
1454707erstatningsprosessen1
1454733erstatningssatsane2
1454696erstatningstal1
1454832estensvoll1
1454681etableringsmøtet1
1454864etatsleder1
1454730excelformat2
1454885fagskoletilbod1
1454721fagskoleutdanning18
1454554fangsteffektivitet1
1454746finnoy@fmmr2
1454744flodbølgjeproblematikk1
1454731flåttrelaterte1
1454604fløtjønna1
1454797foldal@fmmr1
1454690forkningsinstitusjonar1
1454727formalkompetansegivande1
1454661fredingsformålet2
1454842fvl10
1454860fylkehuset1
1454683fylkesgruppe1
1454680fylkesgruppemøte2
1454884fylkesrapport1
1454700gaupeskadar3
1454697gaupeskade2
1454866giast5
1454801gifthaldige1
1454576gislink2
1454566gulfotvokssoppen1
1454573gåsvikfjellet1
1454610haverøya1
1454786helsemyndene1
1454655hjertvika3
1454605hopavassdraget1
1454764hovedtendensar1
1454772influensapandemiberedskap1
1454782influensasjukt2
1454563innergardan1
1454571innreitan1
1454867innsiktsmoglegheit1
1454614innsmøla1
1454723internopplæringa1
1454651introduksjonslova8
1454582ipt4
1454699kadaverundersøkingar1
1454575kartbasar1
1454562kartleggingsmetodikken1
1454561kartleggingsrapport1
1454688kgm1
1454813kjerstad@fmmr1
1454578kommunemøte1
1454557kommunlova2
1454642kompetansetilskot3
1454756konferane1
1454702kongeørnskadar1
1454698kongeørnskade1
1454599kvotejaktområdet5
1454606kyrhaugvatna1
1454647lervik@fmmr3
1454848lillehamre2
1454549lisensfellingsperioden5
1454558lovligheitskontroll1
1454805lysrørarmaturar3
1454737låginntektsgrensene2
1454646lønsdekning2
1454584matedepartementet1
1454869miljøverndeparmentet1
1454875mittet@mrfylke1
1454750mnemosynesommarfugl3
1454752mnemosynesommarfuglen6
1454572møkkelfjellet1
1454552nattfreding2
1454790naturbeitemarker15
1454564naturengplantar1
1454617naturmangfaldåret9
1454791nettisida1
1454762nøkkeloverlevering1
1454770omorganiseringarne1
1454574områdeskildring181
1454879omsorgskonferansen1
1454878omsorgspris3
1454882omsorgsprisen1
1454631oppføljinga2
1454726opplæringsaktiviteten2
1454694opplæringsområdet9
1454625oppmålingssektoren1
1454626ortofotoe1
1454706oversitting2
1454768pandemiberedskap14
1454778pandemiberedskapsplan1
1454808pandemifase2
1454871plankonferanse2
1454615postmottak@fmmr8
1454644programkategori735
1454865protokollmerknader1
1454751rasmarker5
1454553reiskapsavgrensing1
1454803reproduksjonsskadar1
1454653resultattilskot5
1454589rettshjelpere1
1454591rettsrad1
1454588rettsrådssaker11
1454568risholmen2
1454695rovviltskadeerstatning3
1454816saetre@fmmr1
1454838samvirkeøvinga1
1454658sanddynelokalitet1
1454659sandstorr3
1454745sekundærverknader1
1454806sikkerheitsdatablad1
1454608sjøvågen1
1454758skjenkebevillingane1
1454660skjøtselshogsten2
1454672skogbruksplanlegging19
1454674skogbruksplanlegginga9
1454639skoglag13
1454583skulemotivasjon4
1454807skyljebad1
1454789slåttenger1
1454856smittevernansvarlege2
1454810smittevernlegar6
1454785smittevernlova16
1454817smittevernvakta4
1454616smågevatnet6
1454819sommarferiejusterte1
1454609sortna1
1454858sosialberedskapsplan1
1454637spebarnsdød1
1454619spirevillige1
1454662spreiingsdyktige1
1454663stadegen1
1454822statsborgerseremoni1
1454675stavkykje1
1454593stykkprisvedtak1
1454863sysvak4
1454654søknadsfrister2
1454579søknadsprosedyre1
1454692søknadssenter10
1454703søknadsåret2
1454691tapsreduserande5
1454618terrengskade1
1454668tidlegre1
1454740tilskotsperioden1
1454689tilskuddsordninga1
1454787udir11
1454569undervassenger1
1454773utdanningsdirektoratetet1
1454728utdanningstiltak6
1454886utdanningstiltaka4
1454567valsøya1
1454708vernedato3
1454777vikarlister4
1454776vikarordninger1
1454550vindøldalen2
1454794vinjar@fmmr1
1454729økonomiplaner1
1454638ørstaskogen3