Norsk Ordbok 2014 layout  

Nationen 2009: Nationen 2009

Sjefredaktør: Mari Velsand

Nationen, 0135 Oslo 2009

Av i alt 119258 ordformer var 5312 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1193569administrasjonpengane1
1194181administrasjonsårsverk1
1191957adovaktane1
1191163adressar3
1190162aerodynamikk4
1192249agrarindustrien1
1190331agris8
1194145agronomifaget1
1192492agurkboom1
1192490agurkbøndene1
1192488agurkbønder1
1192493agurkkrise1
1192495agurkprisane1
1194576aksentprega4
1194496aksjonistene21
1194512aktes2
1194811aktivitetsbehov1
1190838aktivitetsfirma1
1194403akvakulturlovens2
1192794albury2
1194810alderspessimistane1
1194261aldersplassert1
1194813aldersrasisme1
1194276allearbeidsplassar1
1190814alliansebyggarar1
1194316almenninga1
1192433almenningar1
1194309almenningsstyre1
1190581alpakkaen12
1190575alpakkaer19
1194001alpcot1
1191039altakraftverkets1
1190611altlesande1
1195214altsåstatnett1
1190500aluminiumsprodusentar3
1191430alvorsborgarar1
1191241alvorstid4
1194282alzheimersrisiko2
1194128amatørverksemd5
1194437ambrosen5
1195117ammoniakkfabrikkar1
1191158amtjord1
1195033amylovora1
1195243andedragytrar1
1195063andelslaga2
1193241anetter1
1195226angjeveleg3
1191101angrepspolitikken1
1194056angrepspunkt4
1195224annamerkeleg1
1192416anslåtte9
1192441ansoe4
1194334ansvarlegheita1
1191025ansvarsfråskrivelsen1
1193416antiskogkampanje1
1192646apicus2
1190408apokalypisk1
1193998arbabarstatane1
1195084arbeidsbehovet1
1191179arbeidsfordelingsplanen2
1191377arbeidskraftundersøkinga64
1193296arbeidsledighetstrygd11
1193810arbeidsmarknadsforskar3
1193849arbeidsopperasjonane2
1191439arbeidspedagogisk1
1193848arbeidsprinsippa2
1192363arbeidstakarsituasjonen1
1192345arbeidstreningssenter1
1192415arbeidsvederlaget1
1193163arealbasert2
1191333arealforbruket6
1191337arealkrevande2
1192895arealsakar2
1190690arid2
1191247arkitektprisane5
1190710arkitekturmuseet13
1191834arkivsystem11
1190345armerikansk1
1191174armslaga1
1192159arnslett5
1194735arrangørens5
1193040arrangørkampen2
1194396arveavgiften12
1191331asfaltflata4
1193010askerbunad2
1193009askerbunader4
1192642aspargesplantar4
1190270assosiasjonsrekkene1
1191855atalkoholbruk1
1194649atferdsbehov2
1195238atoed1
1194679atpizzahar1
1194805attertanke1
1193707attåtnæringane4
1194386auditoriumsemne1
1191504aukruts1
1190741aurlandsfjellet48
1190387autoindustri4
1194682avbarn1
1192569avdempe3
1191815avfallsavgifter5
1191718avfolkning1
1191818avgiftsdirektør42
1195227avgjerdatil1
1194379avgjerdslemynde1
1194075avkastningavart1
1194387avkryssingsevalueringar1
1190800avksne1
1190452avlastingspunkt1
1192291avlaupsrør2
1192301avlingsauke2
1192856avlingsår5
1191459avlsmiljøet1
1192019avlsrådet8
1191456avlsutvalet6
1190453avløpsdirektiv12
1190450avløpsorganisasjonen1
1190445avløpsselskap4
1190446avløpssia1
1192410avløysartilskottet1
1190272avreknast16
1191477avrekningskontoret2
1190862avskjedsmottaking2
1190301avskjerer3
1191598avskogingsproblematikken1
1193019avskrivingsprosenten2
1193022avskrivingstid1
1193020avskrivingstida2
1194593avtaleproduksjon2
1191095ayelet6
1191561bakeriverksemdene1
1190220bakforliggjande2
1195144bakkhaug3
1195031bakteria2
1193840bakterieinfeksjon6
1193213bakteriestamma1
1190112balanda1
1192007balanseavrekningsreglane2
1194298ballanserte1
1193580ballestripper1
1190161balsasmak1
1194060bananmonarki3
1195399bandbreidda7
1191998banklovkommisjon2
1192298bannes2
1190911barikmo4
1193787barndomsleik1
1191499barnefedme2
1193793barnehagetradisjonen1
1192553barneskuledagane2
1194938bartmanns1
1194476basisfaget1
1194087basisproduksjon1
1190383batteriprodusenten7
1191932bedekningar3
1191563bedriftbaserte1
1190756behandlingsstaden4
1190397beitebrukar1
1192426beitebrukaren1
1193795beitebrukars1
1193108beiteerstatning1
1193615beitelapp1
1190542beitenekten2
1192431beitenæring6
1193868beitenæringane2
1193109beiteskader10
1193485beitesona2
1193491beitesone2
1195185beitland1
1193913beksaum1
1192011bekymringsmeldinger31
1193544belønningsordninga67
1191971bemanningsselskap15
1191968bemanningsselskapa6
1190846bengen1
1192165bensinbilane9
1190556bensinstasjonseier2
1190557bensinstasjonseigarane4
1190374berdalselva1
1190373berdalskraft2
1194218berekraftindikatorane2
1194221berekraftutviklinga2
1192111berganda2
1190227bergestuen11
1195165besetingar1
1190148beskatningsordninga1
1192278beskjære2
1193987beslutningsorgan3
1191207bestandsvurderingane8
1191195bestandutviklinga3
1191898bestillingstransport10
1195152betening19
1195194betryggingssoner1
1191702bidevinden2
1191992biearter1
1192251biehald1
1191115bikkjekamp2
1190528bilbøllene3
1193301billakkerer1
1191167billigbutikkar1
1191166billigmat2
1194846biodieselprosjekt1
1192622bioenergiansvarleg2
1190789bioenergibruk2
1190786bioenergipengane2
1190791bioenergisatsing5
1191621bioforskarane1
1191619bioforsks3
1191079biogasspotensialet2
1195159biogassproduksjon5
1191078biogassressursar2
1190238biografisatsinga1
1191077biokom2
1190817biokraftverka1
1190188biomarin1
1195374bioolje2
1190790biosatsinga2
1194201biovidenskapelige2
1193270birdsafari1
1190131birkegaard1
1195396birkemo5
1192253birøkta2
1194223bistandsauke2
1191395bjarkøysambandet2
1194242bjølsund1
1193157bjørenbestand1
1193152bjørensommar1
1193260bjørkes2
1193153bjørnebesøk3
1195106bjørnefall2
1193691bjørnefelling3
1195104bjørnejaktlaget1
1191785bjørnenak6
1193156bjørnesommar1
1193692bjørnevenn1
1190802bladskvis1
1192290blomande3
1192252blomsterhonning1
1190697blomstr1
1190783blyforbod2
1190779blyforureining2
1190778blyhaglpatronene2
1190776blyhaglsaka4
1191295blåskimmelosten3
1192079blåskjelloppdrett1
1193139blåtungeføresegna1
1193703blåtungesituasjonen1
1192368blåtungesmitta4
1192369blåtungesmitte9
1192371blåtungesmitten2
1193700blåtungetap3
1193140blåtungeutbrot1
1192373blåtungeutbrotet1
1193704blåtungeviruset5
1190863bokar2
1190593bokdatabase1
1191622bokmålbrukarane1
1193901bokmålsartiklar1
1192354bokmålvedtaket1
1194074boknafjordens1
1193955bokormer1
1194199boksfisk2
1194202boksfisken4
1193167bolyst5
1191416bombetaling2
1190497bomfinansierte2
1193345bompengebrikke11
1193349bompengebrikker2
1193347bompengerabatt1
1191349bomselskapene3
1193812bondebrillene1
1194454bondeforslaget1
1193588bondekandidatar1
1194153bondekollegaer1
1192120bondekurs1
1194019bondeleder4
1193225bondelønn2
1194936bondemarked1
1192047bondemillionar1
1191660bondene1
1195268bondeparet1
1194275bondestadenbelønningsmessig1
1193497bondestøtta1
1193430bondestøtte1
1193500bondevenlege3
1191541bonesmo7
1191544bonesmos1
1193035boplikten8
1191007borgarvindparkar4
1192935borkebilleartane2
1192934borkebilleartar2
1192932borkebillebestanden3
1192931borkebillene2
1194314botnfaste51
1194685botnrekord7
1191240botstida2
1193168botvang1
1190991bouche1
1192960brabrand2
1192612brath39
1195398breibanda1
1194365breisjøberget9
1190941bremjukt2
1194336bremsnes23
1194144brennenesla2
1192564brenneslevatn1
1193635brenslar1
1193368breplatået8
1191492brevmengde1
1191453brevvolumet14
1193344brikkerabatt2
1193920bringebærdrops3
1191641bringebærdyrking2
1193185brokavatnet1
1194684brue33
1190495brukarbetalinga13
1191116brukarservice3
1191164brukarvanane1
1194455bruksformål5
1192434bruksordningar1
1190558bruttoforteneste5
1192499bruttofortenesten1
1194559bruttorammene1
1194250bruttoverdien9
1191958brygfjeld7
1190303bryggfjellet1
1191178bryllaupstrøbbel3
1193918brynilds1
1190841brøytehaug1
1192989budsjettmillionar3
1194510bulimiske1
1190879bulklager1
1194033bulystne1
1194896bumerangeffekt1
1192881bunadsskjorta2
1193030buplikthus1
1193264bupliktregelverket2
1194035bupliktreguleringa1
1193265bupliktspørsmålet1
1193147bupolitikken1
1190392burkrav2
1192526burmiljø1
1194506burstorleik3
1195003burtyper1
1193435buskbryna1
1194140bussbillettar3
1194032bustadmarknader3
1190132bustadprisstatistikk6
1193962butikklågprismerke2
1190721butikkmassa1
1190555butikkomsetninga5
1193355buverdien8
1192270bygdealmenning3
1191502bygdebarndommen2
1194777bygdebusetnaden1
1192587bygdehantering1
1192580bygdeidyllen1
1193390bygdekommunen1
1195036bygdelensmennene1
1194108bygdelivsformer1
1194094bygdenaturen1
1192830bygderepersentantane1
1192999bygdeutviklingsmidene1
1191878byggeiver2
1190379byggejobben1
1193549byggekonsernet1
1193085byggeland1
1193653byggesamanheng1
1193660byggestatistikken1
1191275byggeteknisk1
1193654byggeverdi2
1193504byggjebransje8
1191792byggjefasen15
1192707byggjehøgder1
1193505bygningsminister1
1191136bygningstiltak1
1193502bygningsvolum4
1193507bygningsvolumet1
1190316bynett4
1193536byområdene16
1190319byområder8
1192408byråkratreir1
1191520byvåpen7
1194890bålforbodet4
1191683båtbyggjarkunst4
1194477bærebjelkar3
1190324bølgjekraftanlegg4
1190325bølgjekraftanlegget3
1191070calabri4
1194480campylobacter37
1191384carbonpushing2
1194106carlen1
1192751charolais2
1190409cilivilzations1
1190857circumferensen6
1192847clemetsen3
1193908consciuousness1
1191766consumers8
1191010cooperative6
1191883coops6
1192023coprodusent1
1192647coquinaria2
1193437cowell14
1191974cronbachs1
1193267cruisebåttonnasje1
1193269cruisebåtturistane1
1193266cruisesesong9
1193268cruistrafikken1
1194479cryptosporidium4
1190181culinology7
1193963daglegvarekjedenes4
1191885daglegvarekonsernets2
1191169daglegvareomsettinga1
1191355dagligvarehandelens1
1191927dagligvarerapporten2
1191993dagsommerfugl1
1190477dagsperspektiv1
1191613dallum2
1190128damhaug16
1190129damhaugs5
1194117dansefestivalar2
1193396danseproduksjonane1
1193395danseverksemda1
1191524dataforbrytarane2
1191526datakriminell3
1193875datatilkopling2
1192420ddelar1
1193568dealing3
1194271deibidrege1
1191897deiblant1
1195222deigav2
1192598dekkesida2
1192817dekkjevedlikehald2
1191814dekkmassar3
1194103denkompetansen1
1190865departementsverda2
1190812desemberkveld10
1192541desentraliseringsreform1
1192037designbodskapen2
1192035designeuropa2
1192036designorganisasjonen3
1191353dessertostar2
1194575dialektvennlege5
1190818dieselbussar1
1191720dieselbønder2
1190232dikterstova1
1193681diouf342
1191552direktivflause1
1194509diskenspringarar1
1193757disktriktsradionen1
1191853distraksjonsfaktorane1
1190214distribusjonskapasiteten1
1194170distribusjonsnettverk6
1193127distributørselskapet1
1194578distrikt=dialekt2
1193262distriktsalternativet1
1193263distriktsargumenta1
1193078distriktsbuar1
1191716distriktsfiendtlige1
1194079distriktsfientelegemiljøpolitikk1
1193623distriktsfokuset1
1193121distriktsfylker1
1194550distriktsmandatet2
1192185distriktsnæringar2
1191311distriktsnæringspartiet1
1192143distriktspsykiatri1
1193162distriktsrøyst1
1192157distriktssentraler2
1191486distriktsterminalane2
1192186distriktstilpassa2
1191896distriktstransport1
1190984distrktsinteressene1
1194647dnvs2
1190971doktorgradsutdanningane1
1190115dokumentarsatsing1
1190400dokumentasjoner2
1190934dokumentasjonsbiten1
1195095dokumentasjonskrav13
1192085dommarkappene1
1193189domsslutningen6
1193592dordevik1
1190126drakulic1
1193191drangsdalen28
1191103drapsfabrikkane1
1194162drapsverksemd1
1191573dreneringsvatn2
1193452driftsleddet2
1194760driftsleder9
1193828driftsmiddelet4
1191662dritsformer1
1194724drivhusgassutslipp1
1190986drolshagen12
1193919dropsfabrikk1
1190639drømmelaksen1
1190260drøymejobb3
1194830dugnadsgjelda1
1194828dugnadshjelpa2
1194821dugnadskultur3
1191745dugnadspolitikar1
1194819dummerston2
1190297durmålskraft2
1190300durmålsvassdraget1
1190304durmålsvatnet2
1190951dverggås15
1191632dynamittbruk1
1191783dyrehaldsjournalen2
1192518dyrehelsas1
1194884dyrelidingar1
1191484dyrematerialet1
1191020dyremisshandlar1
1191021dyremisshandling2
1191605dyrepåkjørslar4
1190935dyreromma1
1191406dyresjukdomen1
1191016dyretagediar1
1190398dyretallet1
1193408dyretette3
1193362dyretransportane3
1193364dyretransportregelverk1
1192523dyrevelferdskrava1
1192124dyrevelferdsloven6
1192525dyrevelferdsmeldinga3
1191024dyrevelferdsnorge1
1193363dyrevelferdsomsyn1
1195000dyrevelferdsorganisasjonar1
1190760dyrevelferdsproblem1
1193024dyrevelferdsreglar1
1192012dyrevernlovgjevinga3
1191030dyrevernsakene1
1190541dyrevernsnemnder1
1195164dyrhalda1
1192494dyrkingsforhold2
1194419dyrkingspotensialet1
1194651dyrvernmessig1
1192513dækkk1
1193936dølafe19
1190259dørmila2
1192703ebls4
1191380ecoheating4
1191807edelstraum1
1194297effektivitetsgrunnar2
1191655eggegrense2
1190195eggem4
1191368eggers6
1192320eggestablar1
1192104eggmålekonkurransane2
1192096eggmåling6
1194637eidesvik334
1194544eierrådigheten1
1190380eigarandelar6
1191482eigarorganisasjon1
1194710eigarpostane5
1195230eigedepartementfor1
1193830eigedomsdirektør2
1193360eigedomslovane1
1191222eigedomsnæringa11
1192575eigedomsomsetjing1
1193356eigedomsreguleringane3
1191895eigenansvar4
1192204eigenfråsegna1
1193045eikestubbe3
1194924eingongseffektar7
1190894einigheta1
1190997einsiedler1
1190280einskapsporto11
1190146einskildforetak1
1195215eittroll1
1193686ekeblad2
1191754eksamensmateriell2
1194423eksmpel1
1195357eksplovise1
1194484eksponeringspotensialet1
1191261eksporteventyr3
1192924eksportfylka3
1193326eksportinteressene1
1191263eksportprosjektet2
1194311ekspressbusstilbudet1
1190733ekstrasatsinga5
1195122eldreforliket10
1191809eldvognene1
1192268elefantsjuka1
1194750elektronikkingeniør1
1191903elgfylket6
1195105elgjaktlag4
1191902elgjegarane1
1190672elgregion4
1190674elgregionen4
1193917elipseforma1
1194983eliteklipparane1
1193684elstøen9
1190645elveeigarorganisasjonen1
1193366elvehøy4
1193966emv18
1193785endringstempo1
1194371endringsteori1
1193117energianalytikar2
1191531energiattesten13
1191213energiattvinning6
1193636energibli1
1192616energiflis2
1191150energiframtid2
1193638energifruktene1
1193386energigatene1
1190371energikonsern1
1191529energimerket7
1194672energiressurser9
1191379energirik10
1194673energisektorer1
1194914energisertifikat8
1191530energistandard7
1191424energitalsmannen2
1191148energiterminal2
1193640energitidsalder1
1191464energitradisjon2
1192787engrossal4
1192464engåra1
1194508enkeltdyra1
1195371enkeltinvestering1
1193287enkeltpersonføretaka6
1191779enkeltprodusentar4
1195072enovas26
1194840enso13
1190105epledyrkande1
1191004eplekaker3
1191002epleprisar2
1191870erdalselvi13
1195229erdå1
1194280erkarakteristika1
1194018erkekonservativt2
1190551ernæringsavdeling4
1195228eroed1
1194272eroftast1
1192366erstatninger34
1193112erstatningsanvar1
1194450erstatningssystem4
1194412erstatningssystemet1
1190401erstatningssøknad1
1191198erstatningstala4
1193253eruopeiske1
1195233ervalt1
1195032erwinia3
1194481escherichia5
1194751esemedalje1
1192255etableringstipend1
1190289etterfølgjing2
1195355ettergåast1
1194308etterslektene1
1195364etterspørselssida7
1192874europadag1
1194337europalerk1
1193648europark16
1191522evenesværingar2
1195076fabrikkarta1
1192406fagbyråkratane1
1192404fagbyråkratar1
1190976fagfellevurderte1
1191941fagforeiningsmenneske2
1194262fagkvalifisert1
1193930fagredaktør4
1194944fagrådgjevar8
1190654fagrøyrsla4
1190970fagspråkslova1
1194462fakkelstafetten16
1194460fakkeltafett1
1194513fakkes1
1191211fakla3
1193900faktaartikkel1
1194561faktasjekkarane1
1191006fallepla2
1193186fallretter1
1190381fallrettshavarar6
1192866falltalet1
1192522familidyr1
1191014familiehushald2
1194398familieveikskap2
1191543fangsteigenskapane2
1191673fangsteigenskapar2
1190644fangstoversikten1
1192257faos24
1195217fardali1
1190931fartøyvernet6
1191231fastelagsundag2
1191242fastelavnsfeiringa2
1191243fastelavnsriset5
1191229fasteperioden5
1190670fattigdomsorientert2
1193999fattigmannsjord1
1191714faunakriminelle1
1190413featurejournalist2
1191501fedmeproblema4
1194381feilsatsing3
1191161feiltak2
1191292feinschmeckeravdelinga1
1191227feitefest2
1191506felgens3
1195300fellekjøpet1
1193705fellesbeita2
1192432felleshamner3
1195304felleskjøpene1
1195301felleskjøpfamilien1
1194602felleskontrollen2
1190308fellesskapsprosjekt1
1192005fellessystem5
1195342fellesutvalet2
1191460fellesverktøy1
1193694fellingslaget5
1193138fellingsløyvene2
1194392fellingstillatelse8
1195102feltforsøka2
1190384femsetersmodellen2
1193836femtepass1
1190855femundshytta5
1192181fenaknoken4
1190612fenimore1
1195248fenselsstraff2
1194825ferdiglåve1
1191772ferdigmatfabrikken1
1191773ferdigmatprodusent1
1190175ferdigmiddagane2
1194257feriegarden2
1192797ferieovernattingar8
1194034ferieparadisa1
1191390ferjeavløysingsmidlane2
1191396ferjeavløysingsmidlar5
1191415ferjeavløysingspengane4
1191418ferjeavløysingsperioden2
1191414ferjeavløysingstilskot2
1191391ferjemidlane1
1191421ferjepengane2
1191417ferjepengar4
1192933feromonar8
1192957ferskvassøkologi2
1195108fertiliser2
1192190fertilitetstalet6
1192292feskarbefolkninga2
1191094festivalarbeidaren1
1194045festivalrekord2
1194263festivalsesongen3
1193822ffl2
1193402fianskrisen1
1192729filmbiblioteket3
1190729filprosjekt1
1194328finalearrangørane1
1193251finalearrangørar1
1194743finalefelt1
1193235finaleliste3
1194744finalepokalen1
1194740finalevinnarane1
1194736finalevinnarar2
1191470finansvesenet4
1192958finkjemd2
1195315finnbakk8
1193065finnmarksbonden1
1193066finnmarksbønder1
1194068finnøycherry1
1193484finskrussiske6
1192983finsnitta3
1190504firedal2
1193519firedoblast2
1192016firlingfødslar1
1193593firmaadressa1
1190777fiskarforbund15
1190738fiskebru2
1191519fiskeretta1
1191587fiskerifondet1
1191589fiskeriforskinga2
1191777fiskeriselskapa4
1191586fiskesida2
1194254fisketurismegarden2
1193674fiskevarene1
1192070fjelldirektorat3
1192405fjellforvaltningsmessig1
1190677fjellrevbestandar2
1190676fjellrevområdet3
1193190fjellura2
1192511fjerdeårsstudent1
1192515fjerdeårsstudentar1
1193335fjernsynskameraet1
1193786fjernsynsvertinnene1
1193272fjordhotella2
1191419fjordkryssinga21
1194739fjorårsprinsessa1
1190619fjällråd2
1190621fjällrådet4
1191659fjørefehald1
1192315fjørfebonde2
1192321fjørfebonden1
1194009fjørfeleiar4
1194869fjørfeprodusentane4
1191274fjøsbedrifter1
1193329fjøsbranner1
1193651fjøsdugnad1
1193632fknr3
1195378flashpyrolyse1
1192117flatskjærmar1
1190947fleircella4
1195313fleirtalsregjeringar6
1191236flesketysdag2
1191140flishogging2
1190197fliskrisa2
1190193fliskrise2
1191147flislager6
1190787flisproduksjon11
1190796flisproduksjonen2
1191151flisrevolusjonen2
1195026fluktopningar6
1190160flymodell3
1194695flyplasstilbod1
1194696flyplasstilbodet2
1193124flytteoverskottet1
1193960flyttesjauar2
1194800flyttestatistikkar1
1193123flytteunderskot3
1193122flyttevinst2
1191503flåklypaland6
1191507flåklypatoppen3
1192050fløyteis5
1190186fokusgrupper4
1190764fokusskifte2
1192169folkeaksjonene2
1193670folkefavoritten3
1192206folkeregisterkravet1
1192537folkestyretradisjonen1
1194268folkevisdomen1
1194677folkkome1
1194853fondsfinans10
1193925fondsselskapet5
1194264forballkampar1
1192462forbedringspotensial21
1195179forbetringsoppgave1
1191759forbrukardagen4
1190717forbrukareigde2
1191760forbrukarkvardagen2
1191762forbrukarmakt9
1193749forbrukarmåling1
1193751forbrukarmålinga1
1190546forbrukarportalen25
1191761forbrukarrettane24
1191763forbrukarstatusen2
1191758forbruksforskar6
1191874forbruksmål2
1193306fordoblast2
1191307fordomsfyllt1
1193278foredlingsaktivitet1
1190189foredlingsdelen1
1195321foredlingsfabrikken2
1193281foredlingskapasiteten1
1193282foredlingsvolumet1
1193092foredraget«1
1191473foredragsreise1
1192627foreldrepermisjon96
1193234foreløpg2
1191654forenklingsarbeidet6
1190107forentningar1
1193419forests2
1192900forhandlingleiar2
1192990forhandlingsdyktige3
1192827forhandlingsordning1
1191592forhandlingsviljen3
1190242forhnadlingane1
1190241forhnadlingsleiar1
1195004foringsutlegget1
1192693forklaringsstyrke1
1194597forlagsnoreg2
1193844formfin5
1192027formidlarevne3
1192031formidlingsstrategisk1
1190365formoding2
1194345formolda1
1191426fornybardirektiv14
1192343forpaktingsavtale1
1195140forradalen1
1193249forretningssjef2
1190972forskarskular4
1190977forskarskulen3
1193821forskingsavgifta3
1190433forskingsbelegg2
1194231forskingsdirektøren2
1192341forskingsgarden1
1191515forskingskonsernet9
1192046forskingsnivået1
1190975forskingsobjekta2
1192475forskingspengane5
1191859forskingsrådsfinansiert1
1190979forskingsrådsprosjekt1
1191583forskningsavgift3
1191666forsvarseigedommar15
1194420forsynar2
1191679forsyningsomsyn2
1190182forsøkshallar1
1195295forsøkskommunene2
1191618forsøksresultater1
1191620forsøksserie1
1190985forteiast1
1190995forteie1
1190464fortettingspotensialet1
1190684fortettingsstrategi1
1191607fortsetjing2
1194299forvaltingskroner1
1194305forvaltingsvilje1
1191019forvaltningsmyndigheitene3
1192409forvaltningsstrategiar17
1191715forvaringspark1
1190769fosforprisen1
1190768fosforreservane1
1194910fossegåvene1
1194514fossilbrenninga1
1192277fostertelling1
1194237fragariae2
1191451fraksjonstendensar1
1193096fraktas1
1195337fraktordninga3
1195333fraktutjamningsmidlane1
1190279framføringskvalitet5
1193037framgongsmåten1
1191497framsending10
1192030framtidsløfte1
1195310fredagsbøn1
1192783fredingsmassen1
1193472fredningar1
1193461fredninger4
1190396fredningssak4
1195180fredssituasjonen1
1190094frestillinga1
1195288frifos3
1194812frigjøringsbevegelse1
1191642frilandsdyrkarar1
1191663friluftlivsområde2
1191664friluftslivsområda12
1191753friluftsseksjonen2
1194889friluftssida1
1192049friluftsskogar2
1194126friluftsteatret5
1190493frimerkekjøp3
1191402friplassordningar2
1193687frisé2
1195296fritidsbuarar2
1191955fritidskjøring4
1191914frittståane1
1194822frivilligheitsarbeidaren1
1191510frivilligheitslinja2
1194986frivilligheitsmoms1
1192152frivilligheta7
1192155frivillighetsmomsen2
1193803frivillighetsregisteret12
1190885frivilligregister6
1191098froman3
1194461frontkollisjoner10
1194669frpstår1
1192712fruktblomstring6
1190485fruktsamlingar2
1192715fruktsetjing2
1195029fruktsjukdom1
1191817fryseanlegg11
1192358fryseeigenskapar1
1192310frådelingsreglane1
1194133fråflyttingsråka1
1195177fråversprosent1
1194252frøkedal9
1194341frøkjelder1
1194440fuglevaskinga1
1192286fulldrift1
1190640fullfigur1
1193633fullgjødselprisane1
1193631fullgjødselslaga1
1193627fullgjødsla2
1192599funksjonskontraktane14
1194929funksjonskontraktene1
1193339funksjonsnedsetjing7
1193451fusjonsgevinst2
1193533fylkeskrav1
1193797fylkeslagsleiar6
1191048fylkesrepresentantar3
1193518fylkesrådgjevar1
1194955fylkesskogsjefane1
1193659fylkesvariasjonar1
1193102fylkesvegsambandet1
1192386fylkle1
1194078fårepølsa4
1190671fôres3
1193872fôringsrobotar3
1193873fôringsroboten1
1194871fôrkornet2
1194865fôrkornkvaliteten2
1192863fôrkveite3
1192425fôrressurs1
1192191fødealderen2
1193060fødevareforbundet3
1194205fødevarevidenskab2
1190282fødselsgave1
1193706følgjekostnadene3
1191049føregangsstatusen2
1192609førehandsstemme36
1192611førehandsstemminga7
1195195føreløpig1
1191216føreløpige3
1195322føreslås4
1192402føretaksgebyr1
1195361føretas1
1191233førfasten2
1193791førskolelærar6
1190886førstegangsregistrering4
1192192førstegongsfødsel3
1190630førsteklassa2
1192460førstevalsøkjarar2
1193516gaasand1
1193477galven15
1193490galvenreviret5
1194158galventispa6
1194888gamalskogen1
1193558gamlekarar4
1194358gammalaristokratiske1
1190476gammalhistorisk1
1193915gammalkjente1
1190196gamnes8
1191096gaon1
1191869garbergelva2
1193013gardeigarane6
1190332gardkjøpar1
1193612gardsfest1
1192053gardsmjølka1
1191472gardsoppleving2
1190435gardsstruktur2
1194253gardsturismebedrifter3
1191290gardsysteriet4
1191626garpestad2
1192336gartneribransjens1
1195372gartneridrifta1
1194066gartnerimiljøet1
1191967gartnerinæringa4
1191385gasselskap15
1190165gasshendel1
1191580gasskraftproduksjonen8
1193373gaudestad6
1193374gaudnestad1
1192103gavekort22
1193076geirangerområdet4
1192302genendringar2
1192055generasjonsgard3
1191431genforskning3
1191155genmaterialet14
1191934genressursutvalg3
1191296gerianger1
1191574gifteffekt2
1190944giftåte3
1193392gigantliner2
1193722giganttap9
1193259gimming5
1194131giroane3
1194843gjeldsandel1
1190470gjengdanning2
1194834gjengjeldar1
1193103gjennomsnittemperaturen2
1191610gjennomsnittskommune6
1193105gjennomsnittsvasstanden2
1194385gjenspeglast2
1192095gjenvald1
1192429gjerdelov1
1192385gjesdalsgarden1
1191954gjeterhytte4
1190661gjevingåstunnelen1
1195358gjødselbransjen1
1195354gjødselkonkurransen1
1190243gjødselkostnader1
1190219gjødselkrig3
1190249gjødselleveransane4
1194076gjødselplan1
1191617gjødselplanter1
1190152gjødselpris2
1192997gjødselprodusenten13
1195111gjødselprosjekt1
1194852gjødselsal1
1190848gjødselsituasjonen1
1190878gjødselssekkane1
1190187gladmat10
1194975glamourmodell11
1194977glamourmodellen12
1190836glassfibertider1
1194883glende2
1190680glepptak2
1194127globalismen1
1193717glomdalen58
1193716glåmdalens4
1192056godkjenningen21
1192066godnattbok13
1192067godnattboka38
1193543godskapasiteten7
1194214godtransport1
1191981golbale1
1192894golfanlegg6
1191447goliatfunnet2
1191440goliatprosjektet2
1192323golvegg1
1193970goman4
1192180gourmetkost2
1193521granbark1
1193513granbestand1
1192936granborkbilla7
1193578grasbearbeiding1
1193459grasetane1
1191838grasjord3
1190888grasrotdel1
1192427gratisressurs1
1191238grautetysdag2
1193811grellaste4
1193625grendeløkka1
1193510grendesenter1
1194149grendevis1
1192919grenlandsbana2
1195184gresseth3
1193063grisbønder1
1195125grisebesetning8
1195147grisebesetningar5
1195192grisebøndene8
1191072grisedom1
1195267grisefjøs8
1195317griseflokkane1
1195191griseflokkar3
1195167griseflokken2
1190391grisekjøtt6
1193819grisemøkk2
1190390griseproduksjonen6
1195163griseprøver1
1193814griseslakteri3
1195366griseslaktinga5
1195149grisetett1
1195103gromhunden1
1193676gromklassa1
1192984grovfôret3
1192442grovfôrproduksjon2
1194948grovfôrtilgangen1
1194764grovkaliber1
1194404grovmasket1
1190149grunderinstinktet1
1190140grundertiltak1
1191509grunneigarfiendtleg2
1194453grunneigarpartia1
1194296grunneigarrepresentasjon4
1193177grunneigartalsmann1
1192818grunnvoldane4
1191850gruppeopplegg3
1190801gruppesamtalar7
1190852gruvedriftkulturminna2
1190940gräddost2
1191931grådigheitstenkinga3
1193337grålskap1
1190104gråsteinsrealistisk1
1192463grønngjødsling3
1192465grønnmassen2
1191165grønsaksal1
1192769grønsaksbonde1
1192762grønsakshaust1
1192760grønsaksåkeren1
1193911grønskimlet1
1194058grøntdiskar1
1192497grøntprodusent1
1192054gründerekteparet2
1193303gründerhjelp1
1193624gründerløkka1
1193289gründerorganisasjonane2
1190691gulerøtane1
1191712gullverdige1
1194384gulrotkaka1
1193098gummidelar1
1194604gummimatte1
1193720gusevik8
1190163gutefakter1
1192635guteyrkar1
1191615gvo1
1190792gwhs2
1192275gyllelukta3
1192555gymnasiastforbund2
1192756gårderløkken1
1193328gårdsbrann4
1194901gårdsstrøm1
1190339gårdstunet1
1190463hafslundjordet2
1192565hagegjødsel1
1190780haglpatronane2
1193284hagnes3
1193211haldbarheit4
1190183haldbarhet2
1190930haldenkanalen12
1194878halmstubbane1
1190658halselv1
1191701halvplanande2
1191991hamburgarkjeda5
1191193hampetande1
1191190hampfôra1
1191188hampmjølk1
1190235hamsunfeiringa1
1190414hamsunfri2
1191069hamsunromanar2
1191071hamsunvinar4
1190233hamsunåret16
1190416hamsunårets1
1192766hanasand23
1190829handbårne1
1190432handelsavtalane5
1194376handelsblatt5
1193313handelsblokka1
1190437handelsnæringas2
1191824handelsoverskotet34
1193315handelsregima1
1191180handelsstrategiar1
1191181handelsstruktur2
1192304handlerommet2
1194247handluking1
1194835handteneste1
1193630handterbart4
1191205hannkrabber13
1192145hapå17
1191277harby13
1190106hardangermålet1
1190103hardangerroman1
1194427hardangerviddaplanen2
1194425hardangerviddeplanen1
1194352harpiksinnhaldet3
1190516haugbråten2
1194470haukerud2
1190953hauksongar2
1194915hausteklar2
1194693haustingsverdig12
1192094haustlam1
1195099hausttemperaturen2
1190174havbruksaktørane1
1190173havbruksretta2
1191204havfaunaen3
1190998havkraftanlegget2
1195187hedegart6
1193116hedenstrøm2
1194850hegnaronline7
1194039heilårsbulyst1
1191252heimesal2
1190709heimeseier1
1194782heimesittarane2
1192836heimssyn2
1194756heiskontrollør1
1194081heldigesom1
1194566helikopterboren3
1192256helseaspektet5
1192879helsedirektivet6
1195097helseeigenskapar2
1190286helseforskarane1
1192487helsekrav12
1193410helserapporten1
1195048helseskadleg1
1192573helsetenesten2
1193600hengelaven1
1191057herrestadsvargen2
1190337hesteeventyr1
1194616hestehengarar1
1192514hesteklinikken3
1194613hestetransportane1
1194600hestetransportar4
1194609hestetransporten1
1193829hevdlova2
1195245hevnover1
1191943hijabdebatt1
1191300hijabene1
1191805himmelvengjer1
1192021historiefortellaren2
1194164hitlersjuken1
1194096hiuttak21
1191956hiuttaket1
1192680hjeljord5
1193843hjellegjerde51
1192207hjelmbruken12
1194670hjemfallordning1
1192765hjertesalaten2
1190625hjortdal5
1190613hjortedreper1
1190860hjortelusfluga16
1192947hjørnegard1
1192212hobbybiologar1
1192265hobbybrukaren1
1192263hobbydrift1
1191302hodeklede1
1190415hoderystande1
1191301hodetørklet1
1192885hofplass12
1192617hogstavfall18
1194953hogstklar2
1195062hogststatistikken1
1194265hojanmde1
1191206hokrabbe4
1190407hokuspokusløysing1
1194465holdal9
1191080holsbøvåg12
1194898hommafossen1
1190122honningbeviset1
1190577hordnindal1
1192670horpestad8
1193197horrisland7
1190952hortulan3
1194134hotellskip23
1194541hovedbegrunnelsen3
1195292hovedkonklusjonene3
1194932hovedleverandør4
1193446hovedtillitsvalgt26
1194489hovudalternativet9
1195290hovudfaktor2
1192631hovudforklaringane5
1194490hovudforslaget3
1194136hovudhamner3
1191908hovudimporten3
1194995hovudprioriteringane30
1192966hovudsalmebok2
1191364hovudsamarbeidsavtale1
1195158hovudsatsingsfeltet1
1192987hovudslåtten1
1193198hovudstrekningar2
1191491hovudterminal2
1193192hovudtogtraséen2
1193735hudlager1
1190803huglabutikken7
1193599huldrestry1
1193601huldrestrybiotopar1
1194833humankapital1
1195023hummarfangst4
1195021hummarfest1
1195025hummarregelverket1
1191983humorbonde5
1194807humørslitasje1
1191054hundeetande3
1193509hundsund2
1193258hundåla18
1191767hurtigmatgenerasjonen2
1195190hurtigvaksinasjon2
1193894hurtigverkande4
1190399husdyreigar3
1195157husdyrmøkk4
1194864husdyrorganisasjonane1
1192873husdyrprodusent1
1191076husdyrregelverket1
1194867husdyrøkonomien1
1190893husmannsavtale1
1193824husseljar2
1193033husseljarane1
1194577husstandens3
1191565hustadkalk1
1193837hvitås1
1192446hydrokarbonutslepp2
1191133hyggleg1
1192801hyttegrendovernattingar9
1194797hyttekultur2
1195115hyudai1
1194727håndterbart15
1194982hårbehandlar1
1191093hæruniform1
1192970hærås4
1195012höskuldur1
1192862høgimport1
1195054høgnivågruppe5
1194904høgreideologiar1
1194668høgremeiner1
1192295høgreradikalt2
1191400høgstepris3
1192068høgtlesebok4
1192322hønsefjøset2
1192709hønsvall7
1194806høreapparat10
1193831høsting13
1194925høyringsprosessar2
1194863ianssen25
1192640iberiasniglen3
1195018icesave20
1193091idelkoort1
1190424ideologianalyse1
1190419ideologidebatten1
1195183idrettsutøverar1
1190191idésenter1
1193656igangsettingsklarering1
1190820ihelsvelta1
1195207ijuli1
1190226ikefjord1
1190735ikonpunkt3
1190736ikonpunkta2
1193070importtomat1
1191361importtrugsmålet1
1192568indikatorplanter3
1193548indreland4
1192089industrijobb2
1192819industrikraftregimet21
1194787industrinæring1
1190359industrioppdatering3
1193776industriveg2
1192471infeksjonsnivået6
1194487infeksjonsutbrot1
1195131influensavarianten5
1190793infomateriell3
1190323informasjonsstaben3
1193528infrarødt3
1190533infrastrukturretta1
1194663infusjonere1
1195161ingvoldstad17
1191787inlo5
1191708innavlsproblemet1
1191717innbyggertilskudd1
1192039innebér1
1191123innefôring1
1191124innefôringstida1
1192171inneramma1
1190845innerstøvel1
1193236innertiere2
1195060innfrakt2
1193508inngangssituasjon1
1195006innhegningssystemer1
1191703innheradsbåt2
1193733innkjøpskostnadene2
1192115innkjøpssamvirket1
1191449innkludering1
1195278innkommet3
1191548innlagring1
1194959innlandsnivå1
1190890innmeldingsavgifta5
1190172innovasjonsparken2
1192890innseiingane2
1191881innseiingsrett2
1195367innsparingsforslaga2
1193736innsparingspakken4
1191346innstrammast1
1190916inntakskravet1
1194558inntektsmulighetene6
1192849inntektssjansar2
1191727inntektutvikling2
1190275innteningsområde2
1193358innteningspotensial4
1195336inntransportkostnadene1
1193002innvilgninga1
1192683inonismen2
1192697inonistane1
1193126inpsirere1
1194241insektdukar1
1191867integrerar2
1195303intensjonstale1
1195107internatioal1
1195273internettkommunikasjon5
1192974internprisinga6
1191725investeringsboom2
1190321investeringsmidler5
1192995investeringspakka10
1192996investeringspakken4
1190874investeringsutfordringar2
1193619investeringsvirkemidlar2
1193923investorduoen2
1193688isbergsalat1
1191926iskremdirektøren1
1192052iskremgarden18
1192350iskremgigantane1
1192359iskremgründarane1
1192353iskremprodusent1
1192346iskremsalet2
1190898islandssuget6
1195020islendinganes1
1193443isolerst1
1192348isproduksjonen2
1191925isprodusentar1
1195343israleske1
1190949iucn44
1191764jacbosen2
1190675jaktes17
1194367jaktorganisator3
1190657jansnes1
1192189jarmund10
1192634jenteyrker2
1192915jernbaneopprusting2
1193220jernbanepengane1
1193222jernbanepengar1
1195353jernbanesak1
1193193jernbaneskinnane2
1193539jernbanestrekker1
1191841jernbaneutbyggingar2
1190385jernbasert2
1190992jerrybags1
1191196jervefelling3
1191949jervehi18
1191953jervehiet2
1191199jervestammen8
1191197jerveynglingar5
1191972jobbformidlarar2
1191970jobbformidlaren2
1190959jobbkollegaer2
1191471jobbmessa2
1191965jobbselskap2
1191963jobbselskapa2
1193909jonsvangen1
1193579jordbearbeidingsutstyr1
1193310jordbruksavfall2
1191187jordbruksdepartmentet1
1193764jordbruksforhandlarane2
1190665jordbruksmodellen1
1192048jordbruksråvarene2
1191408jordbrukssida1
1191409jordbruksvekst1
1192566jorddekke12
1194416jorderstatning1
1194343jordforbetrande1
1191335jordforbruket2
1191676jordpolitikk3
1194449jordprising1
1193991jordrøveri2
1194006jordsal7
1191062jordskiftedomarar1
1191063jordskiftedomstolar1
1191064jordskifterettleiar1
1191061jordskifterettsleiar4
1191068jordskifterettsleiaren1
1191730jordstykkene2
1192567jordtypen5
1191334jordvernets2
1192126jordvernforening1
1191837jordverninteressentar4
1191876jordvernkritikk2
1190461jordvernmåla2
1191984jordverntiltak1
1191279jordøyding2
1191097joshva1
1193643jubelmåling1
1190135julehelsingane2
1190138julekortlista1
1194680julekveldskost1
1191254julemarkedet2
1190626juniorkokkar2
1195253justisfeltet2
1190624jägareförbundet15
1190618jägareförbundets4
1195397jåsund1
1190221jægersletten1
1193871jærbedrift1
1195015jóhansson2
1190312jølbo2
1193181jørpelandsvassdraget1
1191527jøsang7
1193798kadaverleitarane1
1193796kadaversøk2
1193261kaldblodstravarar2
1191933kaldblodstraver4
1191320kalkulatorbyråkrati1
1195211kallastverdsarv1
1195381kallosjane1
1192448kampanjeaviser1
1194029kampanjejournalistikken1
1190918kampanjeopninga1
1192033kamptema1
1192779kanalpakkane3
1192771kanalval11
1192621kantrydding2
1194155kantslåttillegg1
1194148kantslåttillegget1
1193542kapasitetsaukande9
1192454kapasitetsutfordringane1
1194406kapasitetsvekst5
1194405kapasitetsøkning9
1194713kapitalinnskotet12
1192072kapitalmiljø7
1190153kapitalsituasjonen8
1194238karanteneskadegjerar2
1191671karbonfangstbidraga2
1191595karbonfangsten7
1191674karbonfangstpotensialet2
1191670karbonkrinsløpet3
1191675karbonlagre2
1191230karnevalsløya2
1194304karrieresjanse1
1193790kartleggingsarena1
1190749kartleggingsrundar2
1191067kartløysingar3
1192713kartsetjing3
1192516kastraksjon1
1194818katastrofevalg5
1194208katastrofeåret8
1191088kaynar1
1190121kehlmann2
1190620kempainen2
1191092khaldon3
1192736khus1
1193671kidsa7
1194331kierstein1
1190649kilnota1
1192753kindahl1
1192546kippenbroeck1
1191031kjedeforhandlingar4
1191890kjedemerka2
1194040kjedenes4
1192474kjeldekode49
1191945kjeldevisningar2
1191638kjelvene1
1192659kjempegildt1
1194116kjempesosialt2
1194979kjendismodellen1
1192478kjernekompetanse15
1190938kjerneri4
1192805kjerneverksamda1
1194511kjevene2
1193597kjuker1
1190097kjærleikskurtise1
1195009kjós2
1192750kjøftfe1
1192883kjønnsforskjell11
1192294kjønnsskjæring2
1191961kjøpekraftauke2
1194245kjøpevanane1
1190549kjøpsmønster4
1193924kjøpstilbod3
1192312kjøreløyper3
1193561kjørkekonsert1
1194175kjøtbransje4
1192784kjøtmangel2
1192786kjøtprognosen1
1193762kjøttbedrifter4
1191778kjøttbeinmel3
1190750kjøttkvalitet4
1190751kjøttkvaliteten1
1193424kjøttleveransane3
1195327kjøttleveransar1
1191884kjøttmerke4
1191892kjøttpakkene2
1193496kjøttprodusenter1
1191168kjøttsalet1
1194923kjøttsamverkekonsernet1
1194232kjøttsamverket1
1194012kjøttsamverkets2
1193774kjøttvareverksemd2
1193769kjøttvareverksemdene2
1193768kjøttvareverksemder2
1190839klabbane2
1193878klagerunde1
1192884klarti1
1192332klasetomat2
1191483klassifiseringssystem2
1193520klauvdyret1
1192375klekkemoglegheitene1
1191826klemetsdal8
1190759kleverud23
1191594klimaanbefalingar1
1192928klimaarbeidet54
1191678klimaargumentet3
1193634klimadugnaden6
1191407klimaeffekt17
1193415klimafesten1
1191040klimagasutslepp1
1193372klimakrisen58
1193607klimakvota1
1191680klimalagring2
1191539klimapositiv1
1193891klimaprofessor9
1193892klimaprofessoren4
1193746klimaprofitørane1
1191602klimarekneskapar1
1191545klimareknestykka3
1193895klimaresepten1
1193744klimaretorikk1
1191411klimarykte2
1195162klimarådgjevar4
1191441klimasatsinga10
1193107klimascenario5
1191538klimaskurkar1
1191542klimautfordring6
1193101klimavennlige11
1191540klimaverstingar7
1191668klimavåpen2
1191104klippeblåvinge9
1190753klippejobben1
1190757klipperutinane1
1190754klippetidspunktet1
1194105klisjéverk1
1190480klonarkiv4
1190096kluntete1
1194288kmfordelt1
1194290kminnanfor1
1192959knottarten4
1195008knøttlille7
1191804koleldane1
1191043kollektivfelta21
1192917kolomoen81
1193675kombifestival1
1192941komitehøyringar1
1193741kommareglane6
1193567kommast1
1192142kommunehelsetenesten2
1195281kommunehelsetenestene6
1191126kommunestillinger4
1192579kommunestyrefleirtal2
1192929kommuneutsleppa2
1193662kommunevalg20
1193535kommunikasjonsløsninger3
1193537kommunikasjonsløysingane1
1192902kommunikasjonstopp1
1194607kompetansebevis47
1191741komptansesenter2
1192796konferanseovernattingar7
1192656konfirmasjonsgåven1
1192658konfirmasjonsseremoni1
1191202konflik1
1193532kongeørnar2
1191803kongsflokken2
1193652konjunktursvingingane4
1194483konkluderes15
1194926konktraktssum1
1193401konkurransekraften2
1191990konkursmelding4
1193514konnerth1
1191845konseptval4
1193945konsernkrisa4
1193947konsernleiarane2
1193953konsernleiaren4
1191513konsernsplid1
1192804konsernstyre8
1191564konsernvise2
1193280konsertet1
1194661konsesjonsbelagte1
1194083konsesjonsbesetning1
1193881konsesjonskø1
1194667konsesjonslovdebatten1
1194666konsesjonslovpartiet1
1193184konsesjonsmyndigheten2
1190377konsesjonsprosessen15
1193359konsesjonsregelverket3
1190334konsesjonsvedtak14
1191029konstantera10
1191026konstanterar2
1193982konsulentdokumenta1
1193975konsulentenes1
1193983konsulentfiorma1
1193986konsulentmarknaden1
1193979konsulentsluket1
1193990konsulentstyre1
1193976konsultantane1
1193980konsultråd1
1191003konsumeple2
1195146kontaktgrisar1
1193077kontorlokal3
1195363kontraktsforhold11
1194592kontraktslevering1
1190434kontraktsproduksjon2
1191005kontraktutkastet2
1194796kontraurbane1
1194795kontraurbanisering2
1194793kontraurbaniseringa2
1194084kontrollavgifter1
1192571kontrollsystema15
1193968kooperativhandelen2
1192116kopimedisin20
1193842korgflettingskurs4
1193850korgmøbelfabrikken2
1195262kornavtale2
1195298kornavtalen4
1194870kornbransjen1
1195265kornfordeling1
1195258kornfordelinga1
1194862kornkvalitet2
1194868kornkvaliteten2
1193628kornprishoppet1
1194861kornsvikt2
1194877kornutval2
1194873kornutvalet1
1190250kortnovella1
1191433kortsetningane1
1191997kortsvindel38
1190547kostfiber20
1191500kosthaldstradisjonar2
1190805kostnadsdrivar1
1194930kostnadsineffektive2
1190357kostnadskutta9
1193495kostnadsreduserande12
1194351kostruksjonar1
1190548kostvanane10
1192010kraftbonden1
1193389kraftbygdene1
1194664kraftdel1
1193187kraftdom1
1191791kraftdraum2
1191270krafteigarar1
1193391krafteksport14
1191801kraftfolket1
1194881kraftfôrbransjen1
1192868kraftfôrindustrien4
1193067kraftfôrkostnadene1
1192859kraftfôrkundane1
1192860kraftfôrleveranser1
1194951kraftfôrmengder1
1192857kraftfôrproduksjon2
1194458kraftgarantien1
1191271kraftgigant1
1194378kraftkvoter1
1195065kraftløfte1
1192451kraftmast3
1191581kraftsertifikat12
1193176kraftsiger1
1191313kraftsosialistiske1
1193788kraftverksdam1
1192613kratthogst2
1190217kredittindikator4
1191228krembolle2
1190536krigsforbryting1
1190466krimfritt2
1193702kringeland18
1191354kringlebotten3
1191053krisefondene1
1194016kriseforklaringa2
1190880krisefrykt1
1190651krisepengane4
1190693krisesentertilbod116
1190694krisesentertilbodet127
1193494krisetilak1
1192905krisitansen2
1194439kronefokuset1
1194329kronegården1
1190706kroneksempelet5
1194088kronetoll2
1190287kroppsfeitt3
1190292kroppskirurgien1
1194143krypsoleie3
1192324kråsstein1
1193618krøtterstier2
1190180kulinologi1
1194118kulturbevillingar1
1192725kulturbryggjeri2
1191429kulturdebattantane1
1192845kulturengasjement6
1194123kulturifisert1
1194124kulturinvesteringane1
1194107kulturkampar1
1193867kulturlandskapen10
1193375kulturlandskapsprisa1
1190927kulturminnevernarar3
1192644kulturplante10
1192840kulturresursane1
1191398kulturskolerådet3
1191403kulturskuleleiarane2
1192727kulturstasjonen2
1193379kulturstiar1
1190929kulturvernåret4
1191999kundeansvar2
1191996kundeansvaret2
1195255kunnekjenne1
1190190kunnskapsarena1
1193231kunnskapsmål2
1192733kunnskapspilarar2
1192423kunnskapsprogram3
1193649kunnskapsspreiinga1
1194388kunnskapsvisjonane1
1190712kunstbasert1
1190208kunstgjødselforhandlarane2
1190881kunstgjødselsal1
1190206kunstgjødselsalet4
1194683kunstigfarge1
1192122kurskravet1
1194844kursmålet2
1192789kuslakting3
1191485kvalitetsdokumentet1
1193413kvalitetsfiber1
1194788kvalitetsindikatorar17
1190689kvalitetssytem1
1192872kvalitetstyrt1
1190679kvamsfossen1
1192619kvantsprang2
1193782kvardagskonkret1
1190473kvardagssamanheng1
1190441kveitedyrkinga1
1195022kvenskjær1
1192106kvernaland3
1190961kvidar1
1193361kviletidsbestemmingane1
1192636kvinnepott11
1191693kvinnheradsbåt2
1191237kvitetysdag4
1190089kvotemarkedet5
1193858kvoteomsetning12
1195311kvoteprisane1
1193931kyllingaktøren2
1194436kyllingavlarane2
1190506kyllingbønder3
1190513kyllingfjøsar1
1194434kyllingkjøtet4
1190511kyllinglagera1
1194730kyllingmarknaden2
1193773kyllingmodellen2
1190518kyllingplassar1
1194014kyllingår2
1194216kyotomålet2
1191799kyrkjekunstsamlinga1
1195027kystglede1
1195024kystopplevinga1
1194956kystskogmeldinga4
1194349kystskogreisinga1
1194335kystskogreisingsfeltet1
1194961kysttømmer1
1194964kysttømmeret1
1191425kåss54
1190571kødanningar2
1194429køyregodtgjerdsle1
1192173lafoss1
1192273lagerkapasiteten7
1192491lageroppbygging5
1192226lagerteljing1
1193298lakkeringsbedrift2
1193299lakkeringsføretak1
1193302lakkeringsutstyr1
1194400laksefamiliar3
1194635laksefly5
1192470lakselussituasjonen27
1192812laksemengda1
1190641lakseåret3
1194965lammekull1
1192015lammeproblema1
1191463lammeproduksjonen6
1191461lammevanskar1
1192020lammevekting1
1191847lanbruket3
1191584lanbrukssektoren1
1191994landarealene2
1194704landbrukminister1
1192586landbruksbaronane1
1191572landbruksbekkar3
1194151landbruksdirektørane1
1190573landbruksentreprenørar2
1192299landbruksfattige2
1195356landbruksforsforvaltning1
1194395landbruksgarantisten2
1193223landbruksgoder1
1192450landbruksindustri1
1192344landbruksinkubator1
1194553landbruksinntektene7
1192898landbruksinntekter1
1194634landbrukskutt3
1192576landbruksliberalar1
1192202landbrukslover1
1193133landbruksløpet1
1190560landbruksmaskinimportøranes1
1193577landbruksmaskinkonsernet1
1192711landbruksmedarbeidar3
1195345landbruksministerkollega1
1190815landbruksministrar6
1190808landbruksmodellen5
1192815landbruksnæringane3
1192743landbruksproduksjonar2
1195101landbruksrådgjeving5
1193944landbrukssamverkets4
1190864landbrukssegmentet2
1191669landbruksseminar3
1190761landbruksskolane1
1193997landbrukssvake1
1190341landbrukstaksten1
1191969landbrukstariffen2
1190572landbrukstrafikk1
1192708landbrukstunge2
1193698landbruksundersøkinga6
1191182landbruksvarehandel1
1193498landbruksvenleg1
1195376landbruksveteran2
1193617landlordsamfunn1
1195199landsamanslutning1
1194037landsbrukseiendommer1
1194758landsdelsmeisterskap8
1194753landsdelsmeisterskapen3
1193672landsdelsutvalget22
1194322landskapspleia1
1192105landskonkurransar2
1192097landskonkurransen6
1193333landsmøtedeltakarar5
1191442landssdelen1
1194742landsskytings1
1192045landstrakt1
1195166landsvark1
1190825langbøygde1
1192357langemyhr22
1193557langorvklassa1
1193560langorvtevlinga1
1191514langsrud1
1192940langvella19
1192615lasteberarar2
1192886laurdagsopent1
1194638laurhammer36
1192457laurtizen1
1193393lausdansgruppa1
1193023lausdriftkrav1
1192620lauskubikkmeter2
1193964lavprismerker7
1190695lavterskeltilbod1
1190169lbt1
1191286legemiddelmarknaden6
1192081legislative1
1192626leiarfokus4
1193950leiarlønninga2
1193276leiartispa1
1192287leias3
1194535leiekontrakter1
1194545leietakrere1
1192248leigejordprosenten1
1194546leigekontraktene1
1192309leigelending1
1195335leigeslaktavtale1
1195329leigeslakte1
1191735leiglendingsjordbruket2
1195271leiglendingssituasjon1
1190306leirskarddalen1
1193742leirsongen2
1192649lengelevande2
1192377lensmannstenestene2
1194338lerkefeltet1
1194340lerkeførekomstar1
1194342lerkerasen1
1194344lerkeskog2
1194350lerketømmer1
1191135lesarbrevsform1
1190136lesekoden4
1190284lettvektig1
1193330levangeravisa7
1193770leverandørmarginane2
1193754leverandørnamn1
1195213levereuskada1
1190212leveringsgaranti4
1190869leveringskrava3
1190877leveringsproblema3
1190207leveringstrøbbel2
1191102levins1
1190168lhs1
1192896liakleiv4
1190393liberaliseringsbølgja2
1194204lifes2
1194767liggjandeskotet1
1193620likeframmt1
1190962likelønsløft4
1192250likestillingsaspektet3
1193049likestillingsministar1
1190627lillås3
1191614lindbo7
1192577lindrende16
1191562linebygginga1
1193884litjstraumen8
1192971liturgireforma2
1194799livsfasebygd1
1191245livskvisten2
1194027livsstilsflyttarar1
1193340livsturvande1
1191616lmds1
1195328loftoten1
1193348lokalavtale3
1192110lokalpolitikaranes1
1193271lokalradiostasjonen5
1191013lokalsamfunnseigde2
1195348lokaltproduserte1
1191603lokomotivmannsforbund13
1190603loppemarknadborda1
1190600loppemarknadene4
1191911lossiusrapporten1
1193621lottobøndene1
1194847lottolodd1
1194086lovforvalting1
1195223lovprisanvestatnett1
1190967lovstyringspolitikk1
1190205lrit6
1190127lucifers15
1194639lufthavnutbygging2
1191120luftingskrava2
1191122luftingskravet2
1192163lukeparkere8
1191225lumleys2
1193195lundordføraren2
1194369lunsjromet1
1192641lusitanicus9
1192288lyfjorden2
1192485lysklætt8
1191056länstyret2
1193965lågprismerke10
1193142lågrisikosona1
1193141lågrisikosone1
1195312lågutsleppsprofessoren1
1191724låneauke3
1190656lånestøtte1
1192882lånetilbodet11
1194747låsesmedmeister1
1190917lærargneisten1
1190901lærarkrise6
1191153lærarprofesjon1
1190919lærarprofesjonen2
1191152lærarsatsing2
1190920lærarutdaninga6
1190903lærarutdanningar6
1190964lærertetthet11
1190631læretilbodet3
1191154læringsaktivitetane2
1190143læringsopplegga1
1190142lærlingeordninga1
1190614lærstrømpe1
1195089løkdyrkinga1
1195086løkprodusentar2
1194832lønnesirupkokinga1
1194820lønnetredekte1
1192220lønningskontor2
1192650lønnsavtale8
1193951lønnsjakt2
1192637lønnsskilnadane5
1192632lønnsskilnadene4
1191962lønnsslippen6
1193290lønsmottakarars2
1193052lønsslakt1
1193582løvebakke1
1194192løvemanke1
1191258løypeosten2
1195016løysingsforslaget8
1191324løyvingsstyrt1
1191085løyvingstakt6
1195332madsøy2
1193883magasinkraft1
1191223magasinreportasjane2
1191590mageli10
1193146mahlum4
1194919maisdyrking2
1194921maisfeltet1
1194916maisplantar1
1194918maisåkaren2
1193160maktpolarisering1
1190481mandatsortar4
1190482mandatsortslista2
1194605mangellistene1
1192581mangemannsvelde1
1190831mannslengde1
1194527mantalet18
1194523mantalsførde2
1194528mantalsføre1
1194525mantlasførde1
1191942manøvrerar1
1194729markedsordningene1
1191555markedssystemet1
1192582marknadsdogmatikken1
1193325marknadsopning9
1194089marknadsreguleringssystem1
1193094marknadstiltak4
1190522markveien12
1193572maskinindustrien14
1190574maskinstasjonforeningen1
1190564maskintenester1
1193144massevaksinasjon19
1195280massevaksjonasjon1
1194687masseverke1
1192623massevirketømmeret2
1193385masterekkje1
1192545masterstudentar10
1191588matdelen1
1194499mateksporten1
1191698materialkrevjande3
1191582matforskarane1
1194678mathygienen6
1194603matilsynet4
1191672matjordas2
1194675matkastarar1
1192307matkjeda19
1192696matkrisen12
1192871matkveiteavlinga1
1190171matlaboratorium7
1194703matmaktutgreiing1
1194792matmarknadane1
1192870matmelindustrien1
1193972matmerke4
1191374matmerks3
1192618matministar8
1192865matmjølindustrien1
1191455matnisdal1
1192176matnisjen2
1191652matområdet30
1192645matoppskrift4
1191405matproduksjone1
1192735matrelaterte2
1191650matråd6
1191975matsikkerhet«1
1194674matsminkarar1
1194594matsoppar16
1190291matstoff2
1190550matvarealternativ2
1192903matvarebalansen1
1194564matvaredepartementet2
1194200matvareforskar3
1193205matvaregrupper9
1193996matvareimporten5
1194705matvarekjedenes2
1194203matvarekjemi2
1191985matvaremangelen6
1193994matvarespørsmål1
1193995matvarespørsmålet1
1192306matvariantar4
1191281matvekstene1
1191234matvenleg6
1195046maursyrefôr1
1194284mddelhavskost1
1194069meberg12
1195174medarbeidande1
1190720medegarane1
1194209mediacom7
1191982mediaorienterte1
1191428mediastøy2
1191427mediatøv3
1193761medieleiar17
1193436mediemanipulatoren1
1191493medierelasjonar2
1192158medierådgiver6
1192520medisinmiljøet2
1192563medisinprodusent4
1194725medister1
1190288medisterdeig2
1192183medlemsnett1
1194652medlemsområdet2
1193165medverknadseffekt1
1193031meglarar2
1193034meglarfirmaet1
1191032meierilageret2
1195055meierimarknad1
1192706meieripipa7
1191919meieriråvarer2
1190936meieriutbygging2
1191287meierivaremarknaden1
1193731meierivareprisar1
1191536mekanikarstanden2
1190109meklarmiljø1
1190090melkebonde9
1193861melkebøndene12
1194802melkekrise1
1195282melkekvota5
1193855melkekvotar4
1193862melkekvote2
1193860melkekvoten9
1193853melkekvotesystemet2
1192803melkeprisen2
1191842melstrøm2
1190643mengdeavgrensing1
1190650mengdereguleringa1
1195182menneskerettanes1
1192266menneskjevelferd1
1193552mentorordning16
1195242menunesco1
1191768menypakkene2
1191886merkebruk5
1192355merkebyggingsbyrået1
1191888merkestrategiar2
1191893merkevarehus4
1192843merkevarekapital1
1190933merkevareprodukt2
1194166merkevarepåstandar1
1191375merkevaresjef5
1193755merkevareundersøkinga1
1190254micalesen1
1194281middelhavsmat4
1194119middelklasseorientering1
1194824middelklassesnobben1
1194195middelsstor1
1192741midstripe1
1192303midtalternativet2
1192388midtfjelelt1
1193613midtnytt1
1194466midtsikring1
1190257mikonnoveller1
1195377mikrobølgjeassistert1
1192468mikrolivet1
1190263mikronovella1
1190255mikronovellekonkurranse2
1193591milenko1
1194994miljøaksjonen2
1191601miljøbombe3
1195096miljøeigenskaper1
1191443miljøetatar2
1191444miljøføregangsnasjon1
1191976miljøgoder1
1191350miljømulkt1
1194353miljøromantikarane1
1191162miljørøyrsla3
1194217miljøstatistikk28
1192781miljøverndeartementet1
1192889miljøvernministar7
1194212miljøversting23
1193981milliardbedrift2
1191170milliardgevinst5
1192913milliardkrav12
1191214milliardsmell5
1195369milliardutbygging2
1194935millionmål1
1193590milovanovic7
1190983mindetalregjering1
1190982mindretalsrgjering1
1194950mineraldekning1
1195365mineralgjødselmarknadene1
1193816minimumsstandardar12
1190239ministaren15
1195053ministerbygget1
1193291minstefrådraga3
1190538minstenorm25
1194444mispelen3
1195001missundsjuke1
1190532mjukgjering2
1194931mjølkbonde1
1194803mjølkekrisa2
1194082mjølkeproduksjonsfylke1
1195052mjølkeprotest1
1192806mjølkerelaterte1
1191639mjølkesamdrifta1
1192994mjølkesatsing1
1191265mjølkespel1
1193483mjøsas8
1190580mllom1
1190914mnc2
1194354mobbeteknikkane1
1194355mobbeteknikken1
1192973mobilaktørane2
1192977mobilbransjen19
1190320mobilbransjens3
1192979mobildekningen3
1190524mobiloperatørane20
1192972mobilpolitikk2
1192981mobilsamtalar9
1190318mobiltrøbbel2
1190166modellcockpiten1
1191401moderasjonsordningar6
1191989modningssak1
1190990moffenhouren1
1194279mogelegheitertil1
1194909molbuar1
1194913molbuhistoriene1
1191737momsbelastning2
1193801momsregime3
1191553monsterliner1
1191000moodsmeiner1
1191262morellass2
1194047morelldyrking7
1191260morelleventyr2
1194048morellfestival1
1194044morellfestivalen4
1194041morellstein1
1194043morellsteinmeister1
1190822morgedølene2
1191436morgonglade2
1195176morgongråna1
1192281motefarga2
1190687motivasjonskurs10
1194038motomgrepet1
1195293motorferdsleforsøket1
1191846motorvegsatsing2
1190119motstansarbeidet1
1191139motstål2
1191351mottakssystem7
1194728muigheten1
1191055munkedal3
1193209musli4
1195196mycoplasma3
1190167mykjeundervegs1
1190937mysefabrikk4
1193166mytebasert1
1190405myteindustrien1
1190478myteskaparane1
1190326måganeset5
1190244målprisauker1
1190273målprisendringane1
1190389målprisfjerning2
1192593målprisfjerninga1
1193006målprisordning1
1193760målprissystemen2
1192585målsettjingar1
1191948målstrategi1
1192734måltidsnæringa4
1194138måløydagane2
1190352månadsproduksjonen6
1191567månelandingsprosjekt11
1191554månelandingsprosjekta1
1195169mårråhelsing1
1195239måtemogleg1
1193846møbelfaglig2
1193845møbelhistorikar2
1192272møkkaspreiinga1
1192274møkkavogna1
1192259møtearenaen3
1193948møtehonoraret2
1190211møteinvitt2
1193946nabeit2
1195127nabobesetningane1
1195133nabobesetningar1
1191458nagelhus3
1190584namsenvassdraget7
1190529narkotikapåverka3
1191681nasjonalbåt20
1191682nasjonalfugl4
1194270nasjonsbyggarane1
1190417nasjonsdiktarar1
1190974nated1
1190711nationalgalleriet7
1190099nationeltheatret1
1194759nationenfinale2
1190224nattpatruljer1
1190851naturarvstader3
1192685naturavhengig1
1192700naturbrukshistorie1
1190474naturfagfeltet1
1194380naturfagutdanna1
1192699naturfilosofiske3
1194258naturgarden2
1190906naturindeks17
1190910naturindeksen4
1190913naturkompendiet2
1192209naturmangaldlova1
1192211naturmangfaldlovas1
1192214naturmangfaldova1
1193458naturmangfoldslova1
1193457naturmangfoldsloven5
1190905naturrekneskap2
1192695naturutfordringar2
1190442naturverner6
1194531naturvernforkjempar1
1192113naturvernpolitikken1
1195237naturvernsynsstad2
1190948naturvernunion14
1191244naturåndene2
1195206naturøydarar1
1193512naudhogst1
1194974nedbygga1
1191844nedbyggingsanslaga2
1191880nedbyggingstala2
1194988nedenergibruken1
1195334nedleggingsløp1
1193856nedleggingspress5
1193460nedleggingsstatistikken1
1193028nedleggjingsspøkjelset1
1192899nedrakkingen1
1190539nedsanking12
1194332nedtrappingsplan5
1190123neimi1
1193777neshalvøya2
1193367nesjenoko1
1195124neslakting1
1193667nestekjærleg1
1194650neterinærforening1
1192131nettariff1
1193879nettdirektør3
1193882nettilgongen1
1195137nettilkoplinga1
1192136nettinvesteringar5
1192102nettionen4
1194377nettkablane1
1191609nettkunde3
1192133nettleigeprisar2
1192135nettleigeregime1
1192138nettleigerevolusjonen1
1191549nettoeffekten6
1192395nettoimport21
1192506nettproblem2
1192456nettselskapas2
1192132nettselskapsorganisasjonen1
1194784nettutgava1
1190469nevekampar3
1193365nigarsdbreen1
1192780nisjekanalar10
1192179nisjematbutikk2
1191293nisjematprodusent1
1191289nisjeost4
1192177nisjeverksemda2
1191359nistepakkeost1
1193120nivågrense2
1190782njffs2
1193061nnf4
1190179nofima161
1191685nominasjonsrunden10
1191696nordfjordsbåten6
1190854nordgruvefeltet2
1193377nordheradprosjektet3
1190355nordned2
1191410nordområdas1
1191699nordvestlandsbåtene2
1191394nordøyvegen2
1190210norgesfôr4
1194978norgesmesterskapen1
1193753norgården15
1193314norrbaggare1
1195264norskandel1
1193405norturakrinsar1
1191481norturamagasinet1
1195395norvegkonferansen2
1194808notids2
1190256novellejakt2
1192848nulltilbod8
1191905nulltollanda3
1194749nummr1
1192380nybrotsbøndene1
1190095nybrottets1
1192383nydyrkingsaktivitet1
1192128nydyrkingsreservane1
1190268nynorskbidraget1
1190098nyproduksjon5
1194823nyrurale1
1194114nysgjerrighetsbriller2
1190150nyskapingslysta1
1191802nytamde1
1194966nyttårslam1
1194967nyttårslamma1
1190236nyutgivne1
1190156næmning1
1194267nærhistoriske1
1190763næringsbalanse1
1192422næringshageprogram9
1190770næringsinntak4
1190276næringslivsforskning6
1191516næringsmiddelforskning1
1195373næringsmiddelpark1
1191591næringsmiddelverksemdene3
1192530næringsparti2
1191828nærradioverksemd2
1191866nærøyfjordområdet8
1195148nødslaktes9
1193210nøttar1
1191689nøtteskalsforma2
1191306nøytraliet1
1193143observasjonsprogrammet1
1193696oddekalvs1
1194741oddgar1
1192217odelskritikken3
1192247odelsliknande1
1192078odelspolitikk1
1193149odelsrekkefølgja1
1193747odelsrettane1
1192082odelsrettssaker1
1195231oedvil1
1192469offentleggjeres1
1195250offerpolitikkå1
1191798offshorebransjen16
1194061ofg7
1190909ofisiell1
1191856oftemedfører1
1195254ogdette1
1195246oghugseat1
1195249ogsinnemeistringskurs1
1194100ogutdanning1
1190988okkupasjonsmaktens1
1190798okleoperasjonar2
1190799okleseksjonen2
1191121oksene10
1194206oksiderer6
1194156oldebarns1
1194529olderforeldre1
1193025oljebada1
1190203oljeboringseiningar2
1193743oljebålet1
1191644oljefyrar5
1191557oljefyringa2
1194441oljesøldøden1
1194442oljetilsøla1
1191446oljeutbyggingar2
1194085omdisponerar1
1193817omdømeproblem2
1194794omgivnadar5
1194662omgjeringshøve1
1194665omgjeringshøvet2
1191145omgongar5
1195045omorganiseringsplanar2
1194291områdeforvaltinga1
1195201områdestyra3
1195247omsandberg1
1194234omsetjingsavgift1
1194445omsetnadskontroll1
1194172omsetningledd1
1192001omsetningsreglar1
1193728omsettingsavgifta1
1191784omstillingsutfordringar19
1195380omvendingsprosessar1
1191081opdølsstranda8
1193342operasjonssalar1
1194769opningsrekorden1
1195251oppdagelsesfaren2
1194401oppdrettspolitikken1
1191082oppdølsstranda11
1192398oppfylgjande1
1192203oppfylld1
1194837oppgong4
1194842oppgongen1
1194121opphop1
1194646opphøgar1
1193057opphøyrte6
1192548opplagskontroll2
1194255opplevingsgarden7
1192107opplevingsreiser4
1194621oppmerksomghet1
1191793oppordringa1
1193354oppregulere1
1194182oppryddning1
1190314opprydningen11
1192112oppsluttinga2
1194552oppstillinger2
1190811opptrappingsåra1
1191769oppussingsglade2
1194269optimst1
1192625ordemora1
1192911ordførarkonferanse4
1192313ordførarlista3
1190924ordførear1
1192527ordholdande1
1193575ordrereserver5
1193182oreigningsprosessen3
1191734organisasjonsformar2
1191940organisasjonsgraden7
1191833organiseringsplan2
1193680organsiasjon2
1191849orienteringskveld1
1192061originalmateriale5
1194816ormåde2
1195388osken1
1191568osmoseanlegg4
1192834ossur5
1191360osteaktørar2
1191363osteeksport1
1191358osteforbruket1
1191356osteforum1
1192178ostegründeren2
1191369ostekvota1
1191357ostenasjonar1
1191694osterfjordsbåten4
1193693ostlendingen5
1190632ouff8
1194008outsourcinga1
1190566overbredde1
1193088overbyråkratisert2
1191643overføringskablar6
1191608overføringskostnader6
1191217overføringsvekst1
1190487overgangangane1
1195067overgongsordningar1
1191370overklassesamfunn1
1192084overmodent12
1192224overproduksjonssituasjon2
1190698oversiktsstudie2
1191209overskotsgassen2
1192205overtakaren1
1190523overtakserte3
1192602overvakingsprogramma17
1193663overvegingar1
1191283overvåkast1
1193910overårig1
1192187owrehagen1
1193745ozondrepande1
1194222ozonforløparar2
1190336paddockar1
1190410panarabismen1
1191732paneldebattanten2
1194845papirbransjen3
1193087papirflyttande1
1193721papirkonsernet1
1192792papirkutt2
1190966parallellspråkbruk3
1190978parallellspråksprinsippet1
1192839parkgrensene1
1192844parkstyret1
1193174partikjempe1
1193338partikvaliteten1
1194556partileiarutspørjinga4
1191744partimedlemmane1
1192222partipreferanser1
1190141partnarskapsavtaler2
1192500passutstyr1
1190663pausewang3
1193492peilespor2
1191378pelletsoptimist2
1194495pelsdyraksjon2
1194507pelsdyrfarmarar1
1194858pelsdyroppsyn4
1192528pelsstøtten1
1195002pelsutviklinga1
1192524pelsydrnæringa1
1190130penney2
1193297pensjonssparingsordningar1
1190701perikumgruppa2
1192633permisjonsfordeling2
1191127personalansvarlege5
1192652personaldirektøren8
1192088personalomrokkeringa1
1194101personarsom3
1193295personfrådraga1
1190664personvurdering3
1193480pessinki4
1195252pgnok1
1194236phytophtera2
1192329piccolotomatar1
1193887pilotanlegget19
1195383pilotfabrikk2
1190999plankostnaden2
1191388planleggingsprosessane3
1190490planovergangsulykker2
1192411planstyring1
1193606plantearbeidarane1
1191599plantedyrking6
1193589planteentreprenør1
1193595planteentreprenøren1
1193596plantejobb1
1190882plantekulturavdelinga1
1194446planteskolen1
1193602plantetalet1
1195090plantevermiddel1
1195087plantevernmiddelet5
1191571plantevernmidla8
1195094plantevernpolitikk1
1190843plaststøvlar3
1191640plasttunnelar12
1194448platenskulen1
1192927pliktande14
1190418pliktøvingar1
1193574plogfabrikken2
1190483plommesortar4
1194064plommetomatar5
1194874pløyeforbod1
1190440pogge1
1195044politietatens2
1191448politikararv1
1190471politiundersøkinga2
1191309politiuniformen45
1194920popkornåkaren1
1192722popsenteret15
1192732populærmusikkhistoria3
1192869populærversjonen1
1193012portheim2
1190134postbetjent7
1191469postdirektøren2
1191466postdivisjon2
1191452postdivisjonen8
1190873postfrisleppet1
1190281postomdelingssystem2
1190278postsystem8
1190872postttenestene1
1190870postvolum5
1192232potetareal3
1192227potetarealet3
1192228potetavlingar2
1193928potetgullprodusenten2
1192229potetlagre1
1192223potetoverskot1
1192230potetprisane1
1192648potetsorter1
1194573prakis2
1190963praksissjokk3
1195011pressan2
1190946presseservice1
1190472prestasjonstoppen1
1191177prestemangel12
1195202primærkommunen9
1195302prinsippavtale9
1191952prinsipprettssak1
1191113prioriteringsdebatt2
1193221prioriteringskritikken1
1190245prisaukar3
1193357prisavgjerd1
1190545prisbevisst2
1190330prisforhandlingar6
1190431prisgolvet2
1190388priskollaps9
1193767prisløype2
1193763prismål8
1190794prisnedskrivning2
1192498prisnotering2
1194686prisoppsving1
1192004prisregime6
1194036prisreguleringen2
1191259prissjiktet4
1194698prisspriket1
1194872prisstimuli1
1192225pristapet3
1192904prisutiklinga1
1195142problemdyr4
1192356procontra1
1192221produksentregisteret2
1192418produksjonanen1
1192825produksjonsesong1
1190767produksjonsforbetringane1
1193224produksjonskostnadande1
1192254produksjonsnøytralt1
1192233produksjonsregisteret1
1193732produksjonssituasjonen1
1190666produksjonssubsidiar1
1191765produktfeil3
1192430produktmerke2
1192439produktnemning2
1194229produktpris3
1193974produsentlagsmøte1
1195270produsentleddet4
1193425produsenttillitsvalde1
1190475profesorane1
1193739profiterar1
1194992prognosemodellen7
1192829programsekretariat3
1191525programvarelisensar2
1191304promilletestar6
1193444prosenttoll10
1192032prosjektfellesskap1
1193566prosjektfinansiert1
1191273prosjektleiarkurs1
1192643prydplantar19
1193179pråmåna1
1193125prøvekjørte5
1192330prøvesesongar1
1190731prøvordning1
1192694pseudovitskapar1
1192140psykiatriplanar2
1192745publikumssuksessane5
1192600publiseringsspråk10
1193029pumpas1
1191075purketalet1
1195092purreprodusentane1
1195083purreprodusentar2
1195100purrestilk1
1195098purreåkaren1
1191383pynteeffekt2
1193531påkjørde6
1193524påkjøringar3
1191604påkjørte10
1193529påkørte1
1192150påleggsprodusenten2
1192100påskeaktivitetar7
1192101påskebilder2
1192271påskebilete2
1190895påvirkningsmogleghet1
1195153på¨neste1
1195034pærebrannsituasjonen1
1192503pølsemakeri5
1195109quafco3
1191347rabattbreidden1
1191505racerbilane2
1191829radioadressa3
1194622radioaktivitetsnivå5
1191827radiokonsern3
1193488radiomerket4
1191224radioreportasjar5
1193501radiosendinga3
1192484radoneksponering3
1192486radonnivået13
1193170radugrøne1
1190248raljerar2
1194177rammefinansieringar1
1195091ramrod3
1193217rasdalen1
1194194rasetypisk1
1191112rasfylket3
1191084rasgruppa5
1193989rasjonaliser1
1192264rasjonaliseringsgevinstane2
1191114rasløyvinga2
1191110raspengar2
1191083rasvegar2
1192073raudaktiv2
1192184raudaktive1
1191947raunedokken10
1193442realitysjangaren1
1190423redaksjonshistorisk1
1194174redegjeringa1
1191917redningspakke38
1192397referet1
1190215reforhandlingsklausulen1
1194028refugees4
1190499regionfordelte2
1195393regionpolitikarar2
1193428regionutvalet7
1193434regionutvalsleiarane1
1193423regionutvalstoppar1
1193219regjeringsdragkamp1
1193178regjeringsfatta2
1190737regjeringspakka2
1191312regjeringssamanheng1
1193530reglande2
1193293regnskapsførar2
1192231reguleringskostnadene1
1193765reguleringsordningane3
1194456reguleringsprosessar1
1192574regulers1
1190509rehabiliteringar1
1191832rehabiliteringsorganisasjonar2
1194190rehnberg5
1191201reinbeitedistrikta2
1192365reindriftspolitikken5
1193046reinemoeika4
1193778reiselivsinntektene1
1191559rekapitalisert1
1194171reklameutgifter1
1190907rekneformel2
1190908rekneformlar4
1194333rekneskapsbalanse1
1194768rekordaktig1
1192392rekordforbruket3
1190102rekordrydding1
1190716rekordutbyte2
1194319rekrasjon1
1192311rekreasjonskjøring14
1195287rekreasjonsverdien2
1191125rekrutteringsansvarlege2
1190921rektorutdanning3
1190606rendalsforfattarane1
1190692rengjerast1
1192852renteføresetnadene1
1191175rentegevinsten2
1191173rentenedsetjingane9
1192850rentestrid1
1193001rentestøtte24
1192161represantantar2
1192472resistenstesting3
1190283reskulpturere1
1194562ressonnementet1
1193164ressursareala1
1194712restansvarskapital1
1192993restmidlar1
1194294restråderett1
1194010resultatløn2
1190200resursbruken2
1193956rettebunkene1
1194301rettferdsargument1
1194306rettferdsargumentet1
1193159rettferdsdemokratiet1
1191017rettningsliner2
1192413rettstryggleiksprinsipp5
1194660rettsvirkning1
1194640returfrakt2
1195005revefot2
1194891revisjonsframlegget1
1193294revisjonsplikt35
1191690ribbebogar2
1190346ribsskog1
1195212rikdomsom1
1193341rikshospitalets4
1191810rikshovdingen9
1193384riksmeklingsmennene1
1194990riksvalstyret33
1194390ringsakerfjellet6
1195359risikofordeling4
1195360risikofordelinga7
1190375risikoforsikringar1
1190530risikoforståing10
1190444rismyhr5
1192718rockeambisjonar1
1192731rockearkiv2
1192721rockeeffektar2
1192724rockehotell2
1192720rockemuseet7
1192719rockeprosjekta4
1192717rockheim41
1192723rockipedia2
1193865rodyrpolitikk1
1191692rogalandsbåt2
1194984rogalandsdominans1
1192730rogalyd5
1192925rogfast26
1193449roksvåg11
1192453romsdalsområdet1
1191253rosenfeld31
1193383rosmo7
1192467rotmassen1
1194857rovbase2
1190404rovdyreventyret1
1194095rovdyrfattige1
1193794rovdyrfellingar1
1194569rovdyrgjerdet1
1191321rovdyrkonflikta3
1194092rovdyrkrangelen1
1194093rovdyrmotstanden1
1193864rovdyrområdene1
1193715rovdyrsaka2
1191058rovdyrsansvarleg3
1190543rovdyrsituasjonen8
1194572rovdyrsone2
1194574rovdyrspørsmålet1
1191325rovdyrstammen4
1193695rovdyrstandpunkt1
1192168rovdyrvernarane1
1192156roverspeidarane3
1193044rovvilregion2
1194856rovvilterstatninga1
1190540rovviltfare1
1193155rovviltkoordinatoren2
1191950rovviltproblem3
1191200rovvilttap7
1194183rullesteinstrendene4
1195145rundballeelg1
1190567rundballepressa3
1194798ruralitet1
1194791ruraliteten2
1194790rurbaniseringsprosessen1
1191185ruseffekt3
1191184rusmjølk1
1191706russerulven2
1194011ryddegutar2
1194020ryddegutt2
1192435ryddetiltak1
1190797ryddings2
1193026ryggmargskjensle1
1194191rygjasauen8
1194363rypereglane2
1192002ryslett7
1194300råderettsinnskrenking1
1194293råderettsinnskrenkingar2
1194655rådgjevingsdelen1
1194653rådgjevingstenestene2
1193099rågjevar2
1194115råneren1
1191822råoljehandelen3
1192362råvarefelle1
1192867råvareforbruket1
1192858råvarekjøpa1
1193952råvarekostnadene4
1193388råvarenæring1
1194656råvaretilførselen1
1194731råvaretilgong1
1191921råvaretilskot1
1192340rønvikjordene2
1193129rørosmeieriet23
1190185røykerianlegget1
1193958røyrleggaren2
1194826røysast1
1194827røysinga1
1193137saarivouoma1
1193042saarivuoma5
1190118sabotørenes1
1191090safiyya1
1194960sagbruksdirektør1
1195114saipem12
1192757salathaust2
1193690salatprodusentar2
1192764salattypar1
1193683salatver3
1193017saldoprinsippet2
1192403salgssvikt7
1192969salmebokforslaget4
1194435salmonellaen3
1194433salmonellafri5
1194438salmonellaførekomsten2
1191226salskontoret4
1194026salsplikt2
1194361salspotten1
1190876salsprognosane2
1190552salsstadene2
1191771salssvikten3
1192601salsvikt1
1190607salsvinnar6
1191517samarbedeidsvilje1
1194809sambrot1
1191046sambruksfelt14
1192262samdriftsbonden2
1191731samdriftspolitikken2
1193043sameby10
1194521samekommunane2
1194522samekommune1
1194515samemantalet3
1194530samevalet1
1191111samferdsleformål4
1191108samferdslekronene3
1190705samferdsleplanane2
1191386samferdsleplanlegginga1
1192923samferdsleråd2
1191109samferdslesatsinga7
1193081samferdsletilbud1
1194278samfunneter1
1193506samfunngagnlege1
1193978samfunnsforskninga1
1190714saminstitusjonane1
1190347samkommunen75
1194494samlagsmeisterskapen11
1192428samlekveer1
1193583samleposten2
1194624samleprøva2
1194428sammenhengane1
1191851samtaledelen1
1193969samverke9
1193971samverkebedrifter2
1193455samverkekonsernet4
1194015samverkemedlemer2
1194024samverkemodellen3
1192194samverkeselskapet2
1193454samverketanken2
1194625samvirka15
1194631samvirkebøndene2
1195324samvirkebønder1
1195260samvirkefamilien1
1191012samvirkeforetak634
1193629samvirkeføretaket3
1193426samvirkekrinsar1
1190719samvirkelagets1
1194102samvirkelojaliteten1
1194104samvirkelova115
1192114samvirkelovgivinga4
1194233samvirkeorganisasjoner1
1194627samvirkeseminar1
1194591samvirkeslakteriet2
1190154samvirkesynet1
1195326samvirketru1
1192319samvitets1
1195172samværsmønster1
1192017sandklev2
1191392sandsfjord4
1194836sanksjonsfrykt1
1190177sardinindustrien1
1190192sardinindustrimiljøet1
1193239sareussen3
1191066satellittstyrt4
1192139satsingmidlane1
1194568sauefrie1
1192018sauefylket1
1193697sauegjeting2
1191547sauekjøttproduksjon1
1192284sauekommunen3
1193473saueland4
1194968sauemora1
1194189sauerasane8
1193216sauerekning1
1190402sauesankelaga1
1191740sauesenter1
1193825sauestengsel2
1192793saugbrugs16
1190113sawtelle2
1193926scandza21
1191913scenekunstfeltet37
1191910scenekunstmelding1
1193479schneede4
1192584sederande1
1191220seehuus3
1194130seglskutefest2
1190922seglskutefestival1
1194135seglskuteregatta2
1195244segmot1
1190251seksordsnovelle1
1190261seksordsnovellene2
1190258seksordsnoveller2
1195391sektorplanar6
1192544seldal53
1192951selfangsskytene1
1192041selforbod4
1192040selprodukt57
1192668selskapslokala4
1193890selskapsopplysningar18
1192952selvenner1
1190124selvmords1
1194007sementerar1
1191278seminarrekkjar1
1191338semundseth2
1191468sendefristar2
1191995seniorforsker95
1190902seniorvilkår3
1194571senterpartidelegasjonen1
1195200senterpartiordførarar2
1192160senterpartisak2
1192455sentralnett23
1193079sentrumsløn1
1192182sentrumspolitiske2
1195119sentrumsprofilen3
1195118sentrumsregjeringane1
1192538sentrumssak1
1195338sentrumstenketank2
1194894sentrumstrøya1
1194989sentrumsvener1
1192539sentrumsverdiane3
1191658sentrumsverdiar3
1190700serotoninreopptakshemmarar2
1195068sertifikatan1
1191631sertifikatbaserte1
1193119sertifikatsystem5
1191937sesongarbeidare2
1192118sesongjusterte73
1193771sesonglager2
1192188sesongråvare2
1193939seteraktivitet2
1193904setererindringar1
1191437seterklokka1
1193937seteropplevingar2
1191438setersenga1
1193906seterstemning1
1194055setlebunkar1
1194397shehzad2
1194063sherrytomatar2
1190338shetlandsponniar4
1193893shoppingliste1
1195236sialler1
1192562sidemålsdebatt2
1192561sidemålsdiskusjonen2
1190349sidemålsløftet2
1192968sidesalmeboka2
1192948sidevassdrag12
1192807sideverksemdene2
1192808sideverksemder2
1195010sigfússon21
1192280signalfargar5
1194933sikkerhetsnettet12
1190568sikkerhetsutfordringar1
1192279sikringsråda3
1190294sikringsrådet1
1191212silisiumverket2
1194628silvestris4
1193957simultankapasiteten1
1194273sinelønerauka1
1195208sineviktigaste1
1190806sisteleddsbutikk1
1190804sisteleddsbutikkar2
1194030sitatstrek1
1194277sittoverflødigt1
1191404situasjonsendringa2
1190623sivertsson2
1192998sjampaje1
1194785sjefredektør1
1194424sjefsavgerdsle1
1190223sjekkpostar1
1192146sjokoladepålegget3
1194339sjukdomsresistens2
1195168sjukdomsråka1
1195128sjukdomssmitta3
1191239sjumålsdagen4
1191475sjåførrommet1
1191691sjøeigenskapar14
1190202sjøfartsorganisasjon38
1190646sjølaks6
1190648sjølaksfiskarar1
1192504sjølaksfiske1
1190647sjølaksfisket3
1192022sjøldyrking1
1195175sjøloppgjer1
1190887sjølstad9
1195178sjølstudium1
1193665sjøltrøst1
1193230sjølutrydding1
1190897sjølvmordsparagrafen2
1191889sjølvtillitt3
1190502sjømatdagane4
1192814sjømatnasjon7
1190503sjømatproduksjonen5
1192676sjøutsikten1
1190673skadeelg2
1194855skadeerstatninga1
1193041skadefelle2
1193478skadeområdet8
1193136skadesituasjonar2
1190454skagerrakkysten22
1195234skalnemmeleg1
1192835skarphedinsson3
1191479skartland2
1194382skattebetalarars1
1193292skatteforskjellane4
1190653skatteforskyvinga1
1193288skattefrådraga3
1190652skattehjelp1
1195314skatteinnbetalinga3
1194987skattelettepolitikk3
1194113skattemidlar5
1193285skatteulempa8
1191939skattkjær16
1192980skeivreguleringa6
1192861skiftene5
1190837skikjensle2
1190833skilaging1
1190830skimakartradisjonen1
1190834skimakinga1
1192316skipperud6
1193100skipssektoren2
1190842skiskoa3
1191367skiveost1
1191887skjeggerød6
1195323skjereaktiviteten3
1193134skjervø3
1194315skjåkverane1
1194317skjåkveren1
1195320skjærefabrikkene2
1195368skjærestrukturen1
1194147skjøtselstillegget1
1194772skodelysten2
1194691skogeierforbundets1
1195064skogeigarandelslaga1
1193421skogeigarbrillene1
1190784skogeigarkrav2
1190785skogeigarkravet4
1193412skogeigarleiaren1
1191146skogeigarsamverket5
1193110skogeigedomen2
1194954skogfelta1
1193594skogkulturarbeidarar1
1194886skogplanter13
1193417skogpolitiske16
1193699skogprodukter1
1192686skogregistrering14
1194962skogreisingsfelta1
1192687skogreisingsprogram1
1191144skogsentreprenørbransjen2
1191141skogsfirmaet2
1195289skogsheiar1
1193118skogsindustrien2
1194711skogskollapsen1
1195135skogstreforedling1
1192481skogsveier2
1193000skogtiltak11
1192482skogvegnettet2
1192688skogvolum1
1193398skolebygget3
1194357skoleelevsjargongen1
1193399skolehverdagen10
1190713skolelevar1
1190724skolerået1
1193254skrapesjukevarianten1
1195387skraptømmer1
1191018skrekkår3
1195049skremmandes1
1195038skrivebordsargument1
1193227skrupellause1
1192025skrønemakaren2
1192024skrønemakeren1
1191399skulepengesats2
1191397skulepengesatsen2
1195232skulleelles1
1194244skvåsjen1
1193838skytekleda1
1193835skytesesongen1
1194765skyttarens1
1193250skyttelag1
1190492skårland8
1193815slaktebilar3
1192791slaktedelar2
1194230slaktedyrprodusentar1
1190758slaktehygiene3
1193805slaktejobben1
1193427slakteleveransane1
1193942slakteprisen2
1195325slakterdrifta1
1195058slakteriaktør1
1194025slakteriaktørar3
1193734slakterianlegget1
1193059slakteriarbeidaranes1
1194941slakterikonsern1
1195056slakterikrig1
1195269slakterileddet2
1193054slakterilønene1
1193804slakterilønn1
1193813slakterilønnene1
1192198slakteriprosjektet2
1193053slakterisamverket2
1193404slakterisamvirke2
1194017slakteristruktur3
1193806slakteritradisjonar1
1192285slakteriverksemdene1
1194945slaktesituasjonen1
1194943slakteveker1
1193433slaktevolumet11
1190980slalomprinsippet1
1190826slalåmløyper1
1193809slavelønn3
1190125slavenka1
1191137slettbakk11
1191843slomarka8
1191284sluttbrukarmarknaden22
1194942sluttfôring1
1193927sluttkursen8
1194589sluttmarknaden5
1190271sluttprotokollen3
1193562slåttetevlingane1
1193257slåttnes7
1194681smakskampen1
1190184smaksutvikling3
1192414smalnast1
1191577smelteverkindustrien2
1191192smertelindrar3
1190835smirre1
1195150smittetilfellet5
1195188smittevarianten1
1191755smittevernande2
1191742småfeprogrammet2
1193279småfeslakteri1
1191074smågrisproduksjonen2
1192076småkraftbransjen6
1190313småkraftforkjemparen1
1190299småkraftformann1
1190309småkraftformannen1
1192009småkrafthald2
1191794småkrafthistorie1
1192075småkraftkonsesjonane2
1191575småkraftleiar2
1190378småkraftleiaren3
1190372småkraftmarknaden2
1190298småkraftpolitikk3
1192077småkraftprosjekta7
1193877småkraftprosjektet6
1190307småkraftsvar2
1190376småkraftsøknadene1
1192071småkraftutbyggjarane6
1194694småviltjaktansvarleg1
1194364småviltjaktsjef4
1192148smøreostprodusenten2
1191235smørtysdag2
1194497snat1
1190994snauklyppinga1
1190277snf16
1191700snidbotninga2
1192639snigleproblemet2
1191661snittinntekt13
1192851snittrenta3
1192595snittstørrelsen1
1191027snuopperasjon1
1190554snussalet6
1193331snåsavannet1
1190960snøbad4
1190563snøbrøytingsutstyr1
1192208snøskuterfører3
1191757snøsmeltingsperioden4
1194129sofamøte1
1191268solbergfoss5
1194000solsvake1
1193538solørbana5
1192767sommarkåla1
1193934sommarsæter2
1190824somtransportmiddel1
1194595sopplakat2
1192864soppskada1
1191494sorteringsstruktur1
1191490sorteringsterminalane1
1191487sorteringsterminalar5
1192820sorthe9
1192141sosialmedisinarane1
1192583sosionomiske1
1190526spammarar3
1194266spansesjuka1
1193047sparebankeikene2
1192437sparringspartnar1
1190987spee1
1190633spekematbedriftene2
1190629spekematbedrifter2
1193204spektar1
1194911spekulasjonskapitalismen1
1193188spelegreglane1
1190730spelemidla9
1194111spellemannsbladet1
1190747spennkablane3
1193977spesialistapparat1
1191371spesialitetsmerke5
1191257spesialkvalitetar3
1191373spesialpøler1
1193689spesialsalat2
1193685spesialsalatar5
1194071spesialtomatar3
1195274spionasjeaktivitet4
1195075sponheimpolitikk1
1190582sportfiskarane1
1190746spreiingskammera3
1194485spreiingsmetode1
1194486spreiingstidspunktet1
1191636sprengearbeid1
1191625sprengenekt1
1191637sprengesertifikata1
1191627sprengingssertifikata2
1191635sprengingssertifikatet1
1191634sprengmiddelet1
1190968språkfeltet7
1193792språkkartlegging3
1192560språkorganisasjonen2
1190422språkreviderer1
1195093sprøytemiddelbruk1
1194702spupermarked1
1191944spyrsmål1
1191946spyrsmålet1
1195019stabiliseringsprogram26
1190358stabstenester3
1192841stadbasert2
1193503stadsforståing3
1192543stadsidentitet8
1194370stadskjensle1
1190116staling1
1190117stalings1
1191156stamforeldre1
1193517stammebarken1
1191340standardbreidde1
1191336standardnormer2
1193988standardoppskrifter1
1193018startverdien2
1190669stasbudsjettet5
1194778stasvitskap1
1190969statistikkpresentasjonar1
1195205statsbyråbyråkratar1
1193084statsfirmaene1
1192338statsfjøs3
1194211statsministerboligen16
1192653statspersonaldirektøren2
1194598statssekretærhald2
1191811statssetlar1
1192412statuerast2
1192044statvind5
1194614stavbremser1
1191800stavkyrkjeprogram8
1194196steigarsau6
1194197steigarsauen8
1194193steigarværen1
1190628steinslien9
1191633steinsprekking1
1192293stemman2
1190369stemningsendring2
1192069stibbe87
1190732stigfossen1
1193985stjerneargument1
1190510stjernekylling3
1194586stjernelamkvalitet2
1194125storbybasert1
1194120storbysentraliseringa1
1191488storbyterminalane1
1191733stordriftsulemper3
1191907storfekjøttet3
1194947storfekjøttprodusentar1
1192201storfeslakteri2
1193759storfeslaktet2
1194900storfjordstemnet2
1190295storkraft6
1190343storsatsande3
1195059storslakteri5
1192283storslakteriet3
1194551stortingsdraum1
1193534stortingsfleirtaletet1
1193586stortingskandidatlista1
1191432stortingsmannens1
1192029straksverknad1
1191722strandskog7
1192855strandunikorn1
1191362strategirådgjevar1
1194537straumavtaler4
1192003straumbonde1
1194912straumkjøparane1
1191422straummarknad4
1192006straumomsetning1
1193888straumsnesøya3
1193727streiketrekk1
1191511strekare2
1193841stresslessfabrikken2
1190667strukturtilpassings1
1193004strukturverkemiddelet1
1192557studenterforbund2
1191130studentutvikla1
1190904studiekapasitet4
1194179sturgeon1
1193559stuttorvtevlinga1
1194180stykkprisbetalinga2
1194098styresamansetning2
1190164styrestikker1
1191862styringsdialog11
1192782styringsinformasjon18
1190456styrkjeforholdet9
1194501ståandestilling2
1193334stålhardt1
1192596støtteauken1
1195156støttebeløpa3
1193658støttebeløpet16
1190229støttemarkering10
1190891støttemedlemmer9
1193406støttestaben1
1190795støttesummen3
1194178støttetenestene1
1195294støybelastningen1
1195309støysendaren1
1190703subgruppeanalysar2
1192813subsidiefri4
1191922subsidiegrensa1
1191924subsidienivået1
1191423subsidiestystem2
1190155subsidisert1
1193064suhr16
1194831sukkerhus1
1191413suldalordførar2
1191697sunnfjordsbåtar4
1191695sunnfjordsbåten4
1194899sunnmøringens2
1191788supu3
1190484surkirsebær2
1192666susort2
1193115svaf2
1191651svanemyr8
1195240svartfrå1
1194762svartkrutt2
1191980svenskematen1
1191812svenskeskatt1
1190899svenskesuget1
1192372sviknottaktige1
1192370sviknotten7
1192374sviknottfeller1
1193194svillane4
1195132svinebesetning9
1192572svinehus8
1192605svineinfluensavirus13
1192608svineinfluensaviruset70
1192570svinekjøtetarar2
1194726svinemarkedet1
1195126svinenæring2
1192603svinenæringa3
1193050svineproducenter5
1193818svineprodusentar9
1193820svineprodusentformann1
1193058svineprodusentformannen1
1192604svineproduserande1
1195197svinesjukdommen3
1193807svineslakteri1
1193352svinesundsambandet3
1192742svømmeopplæringen2
1191342sykkelstigane5
1191343sykkelstigen3
1191328sykkelvegane17
1191332sykkelvegbreidda2
1191329sykkelvegnorm2
1191344sykkelvegstandard1
1191345sykkelvegstandarden2
1191330sykkelvegutbygging4
1194090symbolkamp2
1194893sympasitørar1
1195347synergiar36
1193097syrenivå1
1191960sysselsetjingsbiletet2
1191606sysselsetjingspakka2
1193639sysselsettei1
1193095sysselsettjing2
1194185såstein33
1194347sælleg4
1191474særes1
1191303særskillt1
1192701sæterbruket17
1193921sætergubbar1
1193907sætertstuer1
1194321sætring1
1190159sølvfuglane1
1194734sølvsmaken1
1192962sølvstufoss2
1193866søppelkassane1
1191686søraustlandsbåtane6
1192438søreuropearane3
1192921sørlandsbana35
1193929sørlandschips6
1191687sørvestlansbåtane2
1193587sørvisfolk1
1191435søvnliding1
1191476takkseiinga1
1193351takstretningslinene7
1193441talentkonkurransar3
1192297talestolen2
1192378talgø24
1192167tamreinområder1
1190403tapsstatistikken1
1191935tariffnemnda34
1193180tauvassdraget5
1191915teaterforum10
1191065teiggrenser1
1190333teknikkutvalet1
1192975teleaktørane2
1193914telefonbeskjeder1
1195138telefonkopperlinjer1
1190322telereguleringen2
1191282temperaturdifferansar1
1195170temporiden1
1194137tenesteleiaren35
1192651tenestepensjonssaka3
1193669tenkeevne1
1191131tenketankar4
1195339tenketanke3
1191578tennbakk8
1194375teoretikerne2
1192978termineringspriser2
1195379termokjemiske1
1194163terrorforsvararane1
1190327testanlegget29
1195346testlokale1
1191191tetrahydrokannabinol1
1195121tettest10
1195013thorhallsson1
1192837thrilleravstemming1
1192714tidagarsvarselet3
1193886tidetec4
1193889tidevasskraftverket4
1194754tidlagare1
1192758tidleggrønsakene1
1192763tidlegproduksjon3
1192768tidlegproduksjonen1
1193369tidsperidoe1
1191709tilfeldighetane1
1194590tilførselsansvarleg1
1194654tilførselsarbeidet1
1190743tilkomsttunnelane3
1195225tillagaamatørfoto1
1194587tilleggskriteriet1
1194584tilleggsprisar2
1193622tilleggstalet1
1191789tillitsmannsordninga7
1192594tilnæra2
1191558tilovergang1
1191450tilpassningsdyktig1
1191107tilrassikring2
1190781tilslagsenergi2
1192692tilsynelatandeenorm1
1190449tilsynsaksjonar2
1192013tilsynsapparatet8
1194860tilsynsrunder1
1190448tilsynssjef4
1191665tiltaksmidlane10
1192755tiltaksmidler2
1195218tilørskog1
1190955timarskursa2
1191966timelønner3
1192810tineeigerar1
1194934tinevest2
1192125tinghaug2
1191288tingvollost11
1190468tiørn2
1191920tjentland2
1192610tjuvstarter4
1191723tjåland4
1195382tjærebreidde2
1195386tjæremiler1
1195057tjøsvoll6
1190562tlifs1
1191790tmo12
1190553tobakksal4
1191746togforkjemparar1
1193523toggjerde1
1192166tognett3
1193527togstrekkja1
1193200togtunnel8
1190810tollbasert1
1195079tollforenkling1
1191255tollfritak9
1193321tollinje1
1191816tollkontrollørane6
1195078tollkvoteetablering1
1190436tollnivået3
1194070tollperioden1
1193319tollprofilane3
1191294tollreglane3
1193320tollsats8
1193069tollsesongen1
1191323tomas@icu3
1192335tomatarealet3
1194067tomatbonde1
1192331tomatbøndene2
1192328tomatbønder1
1193300tomatdyrkinga1
1194065tomatforbruket3
1194073tomatfylket3
1194072tomatkommunen2
1192337tomatproduksjonens1
1194062tomatsalet2
1193062tomtønnebulder1
1190386toppfarta2
1192536toppteken1
1192892torgård4
1190682torgårdsletta1
1194415torulv2
1192384torvholen1
1192436tospråksstoda1
1190496totalbeløpet26
1192417totalbudjsettet1
1194829totalgjelda2
1193766totalmarked11
1190519totalmålet1
1190209totalsal2
1195088totril4
1192943tovdalvassdraget1
1192963tovengjeart2
1193111toveruds1
1195351tradisjonrike2
1194256tradisjonsgarden2
1192172tradisjonskaker2
1193148tradisjonskjensler2
1190535trafikkbøllene1
1190534trafikkbøller2
1193526trafikkdrept3
1190704trafikkformål4
1190531trafikkskilting1
1190561trafikkvett7
1192660traktordilla1
1193014traktorjorda1
1192667traktorskyss1
1192916transittfylke2
1193545transnova62
1193128transportbilen3
1190569transportlengde1
1195331transportloggane1
1194608transportmiddelgodkjenning1
1194612transportregelverket1
1194606transportørgodkjenning1
1194618travforbund1
1194619travlag6
1194601travsjef3
1191264trearealet2
1193420trefiber3
1194839treforedlingskonsern1
1190850trehusbygnaden3
1194963trelasthandlaren4
1193414tremangel2
1193411tremasseprodusenten1
1193090trendguruen1
1194502treningsivrige3
1195385treoljane2
1190827treskifabrikkar1
1190828treskitradisjonar1
1190699trisykliske4
1192060trolldomsdatabasen4
1192062trolldomsforskar2
1192063trolldomsforsking2
1192064trolldomsprosessane10
1192058trolldomssakene3
1191138trommelhoggaren2
1192440truefood6
1192681trusprega1
1192912trygdeoppgjeret82
1190489tryggleiksutfordringa2
1190302tryllinga2
1190170tryning1
1195220trådanemellom1
1193208trøka1
1191688trøndelagsbåtane6
1190111trøsterunde2
1192026trøttsamt1
1192364trøyflat3
1192961tunefluga8
1192964tunefluge2
1192955tunefluger2
1192956tuneflugesesongen2
1192407tungasletta1
1190744tunnelportalar3
1193827tureområdet2
1190739turistfiskarane9
1193074turistpolitiet2
1190734turistvegprosjektet44
1191912turnére1
1194418tvangsbasert1
1191830tvangshandling3
1191835tvangslidande2
1191831tvangslidinga2
1195082tvangsøkologisert3
1192937typographus2
1190993tyskerjentene6
1190989tyskerpiger1
1193603tømmerinntekta1
1194957tømmerterminalar1
1191142tømmertørke2
1190350tørjesen11
1191381tørkeløysing2
1193673tørrfiskprodusentane6
1194391tørudbakken4
1190928ubåtbunker2
1193183ufullstendigheter1
1193808ugebrevet7
1190395uhallbart1
1191623ukeblads6
1194286uldvaren2
1190311ullestadåna2
1191157ulvastammane1
1193273ulveattraksjon1
1193489ulveavl2
1191711ulvegjetarane1
1194161ulvehat1
1193714ulveherjing1
1193487ulveløyva2
1191710ulvemøkk2
1193275ulveparkar1
1191713ulveprinsen1
1190942ulveprosjektet5
1193476ulvereviret4
1194160ulveskadd1
1193274ulveyngling1
1193277ulveynglingar3
1194927ulykkestallene8
1190285ulykkesvanger1
1192360underskotsår1
1193984undertanke1
1192674undertasjen1
1194718undertegnes22
1193664undomspolitiske1
1192588unfallenhet1
1193154ungbjørnen2
1190421ungdomsforteljingane1
1192556ungdomsforum9
1190722ungdomsskulnorske1
1190527ungdomsulukka5
1191305uniformsreglane1
1191528universitetssenteret19
1193196unnagjerast3
1194313unnataksvedtak1
1191023unnavridningsmetoden1
1194142unnskyldinga1
1190199unntaksåret2
1192854uovereinskomstar1
1194841upm1
1194031urbanmedia1
1195113ureafabrikk2
1192367urfolksnæring3
1194708urstrømmen6
1192795utalandet1
1191821utanlandshandelen9
1191624utanlandssambanda2
1192809utanlandssatsing1
1193432utbetlingsprisen1
1193228utbyttarar1
1192458utdanningsboom1
1194383utdanningssatsinga1
1190973utdanningsvitskap1
1193226utforskartrong1
1193016utgiftsføring5
1191022utgongar5
1193605uthaldenheitskulturen2
1193080utkantfiskevær1
1194540utleieordning1
1194543utleieordningen2
1192678utleigeleigligheit1
1192673utleigeleiligheiter1
1194538utleigeordninga3
1194533utleigesal1
1194539utleigetid13
1194536utleigetida11
1190662utlånsevna4
1194274utløn1
1190305utløpselva1
1195291utmarksbrukarar1
1192083utmarkstiltak1
1194452utmålast3
1195210utpeikingaer1
1192130utreie4
1190912utrekningsmetoden3
1194859utsepelet1
1193896utsettingsmanøver1
1192967utskiftbar2
1191208utsleppskommune2
1194215utsleppskvoten2
1191445utsleppsreknskapet1
1191291utstillingsbu1
1191050utviklingsansvar9
1190668utviklingsbistand9
1192846utviklingselement1
1194057utålmodigheita1
1191566uviding1
1191382uvikle4
1192624uviklingsspørsmål1
1193802vaffelsteikinga4
1191705vaksenes1
1195279vaksinene40
1195193vaksineringskøen1
1194786valdagsmålingane5
1194783valdekning5
1192502valdrespølser1
1193048valdskriseplan1
1194993valgjennomføring4
1194991valgjennomføringa12
1195277valgnemndas1
1193666valgurnene16
1192028valkampformuleringar1
1194714valkortutsendinga1
1195276valnemda4
1193482valpekull9
1193486vandringskapasitet2
1195285vanedansen1
1193387vanetenkjande2
1194150vanhevd5
1194146vanhevda13
1194152vanhevdparagrafen1
1194542vannkraftresurser1
1194547vannkraftresurssurser1
1194659vannkraftsressurser1
1194815vannmagasin2
1194814vannmagasina3
1191028vannskjøttar1
1190088vanskeligast2
1191806vardeplassane1
1191256varelinene4
1191339vareliner5
1193317varelinjene8
1190514varestrøm1
1195209varglade1
1192629varhovudforsørgjar1
1192512varmblodstravar7
1192517varmblodstravaren4
1190176varmebehandlingsteknikkar1
1191556varmekraft7
1192361varmestrålane1
1190844varmetilpassande1
1190570varselblink1
1192445varslingsbrev7
1191871vasja2
1192938vassdragsvernarar1
1195308vasskraftbølgja1
1193113vasskraftforeininga2
1191310vasskraftmarknaden1
1193106vasstandsendringane2
1193781vasstøl1
1191232vastelabend2
1193114vattenkraftförening2
1191781vedlikehaldsbudsjetta3
1195384vedmolekyla1
1193565vegadministrasjon7
1195216vegenfrå1
1195352vegminister1
1191389vegnormalar8
1194958vegprogram1
1192507vegreformen7
1190748veidekkes5
1191317veikroner3
1191848veisatsing4
1194928veivedlikehold8
1190775vekepris4
1193783vekkeklokke2
1190356vekstambisjon4
1192305vekstbehovet2
1193072veksthusproduksjonen2
1192466vekstskiftet1
1191457vektinga12
1190762vektsskifte1
1194781velferdspakken1
1195040velferdsservicen1
1195042velferdsstabilisator1
1191649veljarskred1
1191648veljarvandringa1
1195171vellykte3
1192170velsand21
1193229velstandshunger1
1195173velstandsmenneskeleg1
1192740venebesøk1
1195143venneshamn2
1194243venster1
1192199venstreauget2
1194549venstrebastion1
1192833venstregrøne10
1190145venstresaker1
1193959ventehylle1
1194260ventesituasjonen2
1191011ventures7
1191462veraring2
1190225verdensdiplomatiet2
1190290verdenssamanheng1
1194259verdenssuksess2
1195061verdiauking4
1194059verdiforspranget2
1192477verdikt12
1193161verdistraum1
1190858verdsarvkomiteen8
1191865verdsarvparken20
1190849verdsarvstad2
1194003verdsmenn1
1193780verftsetableringa1
1193779verftsutbygginga1
1190110verghese1
1190234verkredaktør2
1190420verkredaktøren1
1193008vermeldingstenesta1
1190457verneaksjon1
1190867vernedress3
1194287verneforvaltinga3
1193324vernefunksjon1
1195204verneføremål1
1194307verneføremåla1
1192216vernekategoriar2
1192944vernelysten1
1193470vernemåte1
1191857verneområdar1
1194303verneområdeforvaltinga1
1194295verneområdestyra6
1194289verneområdestyret4
1191863verneplanprosessane1
1192269verneplanprosessar2
1191864verneplanprosessen5
1191858verneregelverket1
1191861vernetilpassa5
1193468vernetypane1
1194080vernevedtaka6
1192942vernevillige1
1194318vernforskriftene1
1194970verstingkommunane2
1193218verstingstempel2
1194643verterinærforeiningen1
1194005vertslandets2
1195030vertsplanta1
1194447vertsplantar4
1192950vesterisen21
1192920vestfoldbana16
1195330vestjord2
1193515vestlandsskogen2
1190859veterinærinstituttets3
1192519veterinærplassar1
1192521veterinærprofesjonen1
1190742viaduktar3
1190158vibrererte1
1190847vidjespenningane1
1190832vidjespenninger1
1194099vidyktige1
1192705vigresta1
1194732viktegaste2
1192698villmarkskarta1
1192682villmarkskartene1
1193726villsvinkjøtet2
1193725villsvinstamma8
1193547vindafjordbonde1
1191008vindkrafteventyret6
1191038vindkraftforeininga3
1191036vindkraftnaboer2
1195307vindkraftplanar4
1193371vindkraftselskap6
1192389vindmølleoperatørar4
1191813vindstraum2
1191808vindvengjer2
1192379vingeklippa3
1190262vinnarbidraget8
1193719vinnarduoen1
1192108vinnaregga2
1192099vinnerbidraget7
1192480vinterbilvegar4
1190856vintertransportruta4
1194688virkesmåling1
1192822virkessjef2
1190340virksomet1
1195037viseomgrepet1
1195305viteavhøyr1
1193916vitebegjærlege1
1192691vitskapsfilosofen1
1190823voksblandinga1
1190269voksens1
1190809vollgravene3
1193005volumbaserte1
1191467volumendringane2
1192119volumindeksen4
1193772volummodellen4
1191495volumnedgangen6
1190659vossapakken15
1192215vurderingsplikt1
1192342vågønes1
1192276vårførebuingar1
1194690wedul3
1191035westskog4
1192823woie5
1190114wroblewski9
1190120xs1
1192901yaratoppar1
1194482yersinia4
1192628yrkesinntekta2
1190965yrkeskvardag3
1193585yrkesoversikten1
1190406ytterlegheiter1
1192558zoonosesenter2
1194519ávjovári3
1192630åleineforsørgjarar9
1194689årsavverkinga1
1190622årsjaktkortet2
1190685årskvoten5
1192154årsmøteparolen2
1193661årsnittet1
1193784årssakstilhøve1
1191839årsutsleppa2
1192982årsvoll9
1190462årum6
1192606åskollen8
1195014ögmundur3
1192314økoegg6
1194248økogrønsakene1
1192175økohuset6
1191047økokamp3
1194588økolammet1
1194697økomatprisinga1
1194141økonomioppfølginga1
1194701økoost1
1191873økosatsing4
1194642økosatsinga5
1192954økosystembasert163
1194583økotillegg1
1194585økotillegget2
1194699økovarene3
1190807øksnesutvalet1
1195394ønskjelister2
1193036ørvik6
1193056østavtalen1
1192267østeuropearane1
1191143østhassel4
1192726øvingshotellet2
1191879øyes5
1194632øyposten5