Norsk Ordbok 2014 layout  

Nationen 2004: Nationen 2004

Sjefredaktør: Mari Velsand

Nationen, 0135 Oslo 2004

Av i alt 32758 ordformer var 2137 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1171787aarbakkes1
1171465aarmo8
1171392aassan1
1171218aasvik4
1170904abortsøknadene2
1170198ackermann6
1170554advokathonorarer2
1171744agerfylka1
1170857agriprim16
1170555akershusbenken1
1170135akrylamidstig2
1171306aktivitetshefte1
1169975aldersfrykt2
1170315algesuppe1
1170634alkoholflyten1
1170633alkoholomsetning3
1171649alkoholpris1
1170632alkoholprisar3
1170642alkoholreklameforbodet1
1170161allergiepidemien2
1170022allgot29
1170039alliansebyggjing2
1171067allverdas3
1169917allvisse1
1170693alpes2
1170310ammoniumnitrogen2
1171869amtssykehus3
1171573anatolske1
1171550ansvarstungt1
1170142antakelsar1
1170692aoste1
1169938apotekarlov4
1169940apotekmarknaden8
1171670aprilspøker2
1171475aquaculture11
1170267arbeidarptomtartiet1
1170924arbeidsbyte5
1171894arbeidsgivarrepresentant3
1170708arbeidsgjevarorganisering1
1170566arbeidshansken1
1171400arbeidsutstyr5
1169913arketypologien1
1170810artsamfunn1
1171673artsmangoldet1
1169968artsvern3
1169994asbestplatene1
1170991asgrim3
1170155astmainhalator2
1170156astmaundersøking2
1170323atlasen1
1171295atrieflimmer22
1172003attestog1
1170019attvelje2
1170949augefestet1
1170532augnast1
1172019aunan23
1170880austlandsnaturen1
1170877austlandsordførarane1
1171595avbaksleg3
1170263avgiftsnvået1
1170673avkrev1
1171986avkriminaliserast7
1170878avlaupsproblemet1
1170869avlaupsreinseanlegg1
1169904avlurte1
1170670avslappingsdimensjonen1
1171022ayatollaane1
1171823badefamiliar2
1171334bakgrunnenen1
1170265bakgrunnsspørsmåla1
1171717bakgrunsmateriale1
1171961bakkerugende1
1171377barnehistorier1
1171310barnekonsept1
1170194bedragerimistenkt1
1170591behandlande39
1171554behandlinginstitusjonar1
1170412behandlingstrinn2
1171070beinvegs2
1170798beitegrensa2
1170813beitetilskott3
1171291bekjempelsen11
1170219bekvemmelegheitsflagg2
1170963bengalarar1
1170362beredsskap1
1170955bereidskap1
1170067berrington3
1171288bestfold1
1170975betongkvalitet2
1170356beyblades1
1170452bfs1
1171618bibliotekavdelingar8
1171615biblioteklånarane1
1171469bibliotekmiljøa1
1171467biblioteksjefar14
1171824bibliotekvennar1
1170641billegøl1
1170627billigøl1
1171962bilpåkøyrsel1
1171668bilskiltene3
1171173bilulukkene2
1170525bindane3
1171521blandingsskular1
1171688blekkfarge1
1171170blindskott1
1171335blobadet1
1171929bokbåt13
1170247bokmålsdistrikta1
1170250bokmålstyranniet1
1171036bokstavkodar1
1170530bombeåttaka1
1170748bondeføderasjonen1
1171272bondelagsleiinga1
1170836bondeting4
1170825bondetoppen1
1171402bondeveik1
1171230bonusavtalar3
1171232bookingbyrået1
1171816bornehageplassar1
1171213bottolvs1
1170597bouzidi2
1171597brannseksjonering2
1171596brannvernkomite3
1171217bransjeavtalane1
1170036brauset2
1170790breibandskort2
1171086breibandsutbyggjing1
1170510britiskkontrollerte1
1171136brukseinheiter1
1171224bruksfristen2
1169888brunevarebransjen1
1170279brusselkontoret6
1170481bruttoomsetnad6
1170800bruttoomsetnaden11
1170017brystkrefttilfelle13
1171773brødprodukt3
1171549budsjettets5
1171544budsjettkonsekvenser3
1170720budsjettrevideringa1
1170982budsjettunderskudd29
1171840buksebakundervisning1
1170384bulkmarknaden2
1171430bulldoserar4
1171698bunadbruken7
1171701bunadspark2
1171704bunadtypane2
1171703bunadtype2
1170438burdrift1
1171832burelevar2
1171092bussparken5
1171957bustadsområdet1
1170623butikkenes10
1171516buttiglione1
1169912byfiff1
1171745bygdebokforlaget4
1171909bygdejegerane1
1172017bygdereklame1
1171382bygdestrøk1
1172014bygdesuksess1
1170268bygdetalsfolk1
1171756bygdeutviklingsregion1
1171508bygdevenlege2
1171044byggforvaltar3
1171005byråkaratar1
1171131byråkratmøte1
1170972byslum2
1170921båtkvotar1
1170922båtkvote1
1169945bøtelegge14
1170157cauwenberge4
1170408cfp3
1170599cheikh7
1170652cnns9
1170068computertomografi10
1171246dagfinnn1
1170340dagpengemottakar2
1170338dagpengeutbetalinga2
1170287dagsdosar3
1170598darwiah2
1171433datapresentasjonar2
1171227datomerket2
1170610debattopplegget1
1170061debattside2
1171979dekknavna1
1170159delkonklusjonane2
1170956demonsterer1
1170271demonstratør1
1171143differensieringsproblematikken1
1171547direktørbil1
1169919distrika4
1170050distriktsaksjonen1
1170030distriktsarbeidarar1
1171383distriktsdimensjonen6
1171809distriktsfiendar1
1170713distriktsnedbygging2
1171888distriktspartia1
1171082distriktssatsingar1
1171290distriktstrukturen1
1171381distriktsutviklar1
1170821doktorgradsdisputasen2
1171158dopingproblem2
1170443driftskrav1
1171509driftsrasjonalisering1
1170440driftssystem4
1170441driftssystema1
1171040dropout4
1171616drømmefangeren2
1170012dyrepensjonat5
1169970dyrevennlige1
1171678dyrlegerekningar1
1170186dåretale1
1170309døande4
1170549dødninghode1
1170717dødsratene2
1171925dørsalg1
1171677effektivitetsjordbruket1
1170433eggprodusentane13
1171632eigainteresse5
1171141eineundervisning1
1171497einpersons1
1169961einskildflokkar3
1170359einsrettast1
1170890eittåringsforeldre1
1170206ekektrosjokk2
1171207eksportkredittordningar1
1171511ekspressbehandling6
1171535ekstramillion1
1170368ekstrayting2
1170645ekstremliberalismens1
1171898elgbruer1
1171900elgbygdene1
1171899elgpassasjar1
1171991elitismens1
1171491engasjeres2
1171854enkeltavtalar2
1169930enkeltfangsten1
1171935enkeltforetak6
1171729enkeltpersonforetak1
1170487epledyrkarar4
1169947equicez4
1171571erbakan1
1170696erfaringsutvekslinga5
1170691erfaringsutvekslingsprosjektet1
1171736etablareringsstatistikken1
1172006etablerarkurs4
1171724ettersøksringar3
1170609eubidrag1
1170524europabarometeret1
1171623fabrikkleiarar1
1170650fagforeiningsfrådraget6
1171192fagforeiningsstrategi1
1171042faginteresser2
1170106fagtrengsel1
1171468fagutdannet4
1170509falluja11
1171071familieoppfølgingsprogram1
1170675fangemishandlingen7
1171897fangstnasjonen1
1171001fangstområdet3
1170009farojournalen59
1171940fastlinje1
1170754fattigdomsperspektiv3
1171905fattigmannshobby1
1170925feilleseige1
1169967feiloppgåver1
1170661feittsyren4
1171204fellesdokumentet5
1171385fellesgodeproduksjon1
1171910felleskapitalen2
1171923fellesordet1
1171059fellesreglar4
1171722fellingar20
1171121fellingløyve1
1171908fellingsbar1
1170976ferdigelement2
1170960ferierepertoar1
1170260festeordning2
1170266festeordninga3
1171440festere8
1170258festetomteordninga1
1169895festivalstafett2
1171311figuarar1
1169995filmoversettingar1
1170176fingerregel2
1170343firbent1
1171546firmabiler4
1171603fiskarorganisasjonar1
1171074fiskeansvarleg3
1171474fiskebiomasse2
1172011fiskebåter28
1171076fiskedisken36
1170409fiskerilovforslaget1
1171003fiskerimessig1
1171002fiskerinasjon11
1170414fiskeriorganisasjon7
1171008fiskeristormakt1
1170984fiskeriutval1
1170999fiskeriutvalet1
1170689fjellatlas1
1171241fjellbre1
1171778fjellmiljøet2
1171489fjelloven2
1170687fjellsamfunna2
1171486fjellstyrene5
1171483fjellstyrenes2
1171442fjellstyresystemet1
1171936fjerndrifting1
1171301fjernsynsepisodar1
1171390fjernsynsplan1
1171135fjordlandbruk1
1170013fjørfeanlegg1
1170445fjørfehaldet10
1170437fjørfeholdet1
1170048flaggliner1
1170002flatbrødleivane3
1170007flatbrødprodusentar2
1171093flybussane2
1171459flygelederforening4
1171458flykaoset8
1170548flykapring4
1171512flyktningekommissær1
1170636folkehelsespørsmål1
1170862folkemusikkrørsla2
1171844foraktast1
1171500forandringsmotstand1
1171225forbrukarrapport2
1171772forbruksundersøkinga4
1170109forbudsparti3
1170141fordelingsverknadane1
1171552forebiletleg1
1171369forebyggjing3
1170377foredlingsledda3
1170770forhandlingsfrist2
1170837forhandlingsmessig1
1171653forlagsgutta1
1171651forlagskvinne1
1170736forminskar1
1170560formuenivået1
1171176formuleringsleik1
1170872forplantingsskadar1
1171934forretningsrekneskap1
1171860forsideoppslaget2
1171849forsikringsnekt2
1171848forsikringsvilkåra6
1170116forskararbeid4
1170494forskningsjournalistens1
1171118forskningsstatus1
1170296forskreve1
1171667forslitt2
1170538forsoningspolitikken2
1171033forstadsbanar3
1170592forsunne2
1170728forsvarlause1
1171293forsvarskomite1
1170521forsyningsinteresser1
1170674fortum9
1171987fortvilelsar1
1170087forvaltarparaplyane1
1170847forvaltningsinnsats2
1170085forvaltningskanal2
1171425forvaltningsmåte2
1170223fotballinteressen1
1170115fotfara2
1170360framprovoserar1
1171278framstillingsmetodar4
1169979framtidsbekymra1
1170379framtidsstrategi2
1169988framvisas1
1171981fredningsproblema1
1171116fredningstiltaka1
1170782fredsstudiet1
1170313freskaste1
1171926friarføtter1
1170082frifondforvaltning2
1170973frihandelsordningane1
1171781friluftslivtilbod1
1170951friluftsspel8
1170136fritering3
1170163frittløpande2
1170840frittrennande2
1170089frivillighetsmeldinga1
1170582fruktabonnentane2
1171871fruktdistriktet1
1170581fruktinntaket8
1171875fruktnæringa12
1170181fruktose8
1170180fruktoseintoleranse2
1171872fruktsenter4
1171874fruktsenteret2
1170182fruktuose2
1170505fryktregimet1
1171972fugleunger2
1170715fullkorn16
1170716fullkornprodukt10
1171947fullmaktsavtale1
1171658fullskalaforlag1
1170350fyens13
1170726fårikålsesongen4
1171647fødeklinikkar3
1170133fødevare1
1170122fødevaredirektoratet4
1170517følelsesladede3
1171182førdatatid1
1171584førebileter1
1171746førehandsselje1
1171159førehandsstoffet1
1170802føretaksnivå4
1171942føringseksempel1
1171941føringsmetodar1
1171950føringsmetodikken1
1171993førjulsvekene2
1171167førstegongsdrikkarar1
1170217førstekandidatane10
1170216førstekandidatar3
1171066gallupstal1
1169915galluputgave1
1171803gamalrike1
1170553gardermonaboane1
1171094gardsprodukt15
1170520gasskraftutbyggernes1
1169923gassmarknadsdirektivet22
1171780gaustabanen9
1171775gaustatoppens2
1171686gaveabonnement1
1171240geitepølse5
1171852generaldebattane4
1170246generalåtak1
1170856genteknologiske7
1171356gisselaksjon1
1170807gjengroande1
1170561gjennomskjæring1
1171893gjennomsnittresultat1
1170779gjenoppbyggingsgruppa1
1171062gjestekommentator2
1170793gjetarmetoden2
1170977gjødsellager5
1170316gjødselmiddel2
1170603glasurgenerasjonen6
1170364globaldemokratisk1
1170835globaliseringskritiske1
1170375globaliseringsspøkjelset1
1170896godnamna2
1170171goetheinsituttet1
1170170goetheinstituttet3
1170775grandhagen28
1170113grenseoppdraging1
1171332grensepsykiatarar1
1170546grokasse3
1171837grunnbehovet1
1171448grunneigarfondet1
1170830grunneigarpolitikken1
1170342grunnlovfestet3
1171110grunnlovsfestar1
1171659grunnskoleelevar19
1171578grunnskuleutdanning19
1171835gruppeaktivitetar4
1171268grøftegravar2
1171730gründeraktiviteten2
1170912gyrosmitte4
1171297gården«1
1171652gåvehaugen1
1171579haavet13
1171501habilitetsdilemma1
1171477haiartar9
1170846hakkespettene7
1170158halvsteril2
1170968halweil1
1170820hamburgargenerasjonen2
1170786hamir1
1171073hammersmark14
1171160handballjentenes1
1170638handelshinder5
1171865handelskjedene3
1171453hanngrisproduksjon2
1171456hanngrisprogrammet2
1170776harpviken56
1170035hasson1
1171397hatinnstilling1
1171216haustmenyen2
1171794havoppdrett2
1172018heggems1
1171517heidersfolk2
1171994heilhjerta1
1170718heilkorn5
1171882heilsskap1
1171826heilårsdekk5
1169884heimekino6
1171886heimfallssystemet1
1171960hektra1
1170819helgelandspakka2
1170004helsekostbutikkar14
1169999helsekostindustrien3
1169997helsekostprodusentar2
1171577helseplaga3
1170630helsevarsel1
1170568herjingsperiode2
1171705herrebunader2
1171880hesvik6
1171834heuristisk1
1170565hjelpevergen1
1169957hjelstuen1
1170934hjemsendte3
1170663hjernesvulstar11
1170328hjerneuken8
1170684hjørungdal36
1170098hobbyhøner1
1172004hobbyliknande2
1170110hodeplaggene1
1171188hoftstad1
1170421holdningsskifte1
1170620hoppsasa1
1170873hormonhermarar3
1170015hormonliknande6
1170018hormonstoff2
1170712hotellstreiken1
1171709hovedbry1
1170721hovudbudsjettet1
1170831hovuddebatten5
1170478hovudramma6
1171410hundreårsdebatten7
1170033husdyrlidingane1
1169931hushaldssmuglinga1
1171510huskapasitet1
1170162håby3
1171702håndverksmessen2
1170751håskjold38
1171586høgrepolitisk8
1171247høgråten1
1170607høgskuleutdanningar2
1172002høgtidsdialektane1
1170404høgtsløna1
1170225høllesli10
1170442hønetalet1
1170160høyfeber3
1171126høyringsbrev69
1170190idiotsamfunnet1
1171148idrettshistorisk2
1170749ifap4
1170772ikraft1
1170852importegg3
1170139incentiver5
1171965industrikreftene1
1170465industrioppgjeret1
1171739industris15
1170471industristreik1
1171600industritørking2
1171793infrasruktur1
1171087infrastrukturverkty1
1170585inkassogebyr4
1171913innanlandsbruk1
1171282innbyggarkvar1
1171411inneklimakonsulent2
1171122innfangast1
1170518inngrepssaker6
1171676innhaustunga1
1170165innhegn7
1170096innkobla1
1171088innlandssatsinga1
1170986innleiingsteksten1
1171441innløsning10
1170814innmarksbeiting2
1171273innsiktslause1
1171055inntektsjamstelling1
1170352inseminere3
1170201integritetstoppane1
1171395interessangt1
1170278internetthandelen1
1170741intimdyrkinga1
1171792investring1
1171421isdiskane1
1170913iuell8
1171907jaktguide1
1171904jaktinntekter2
1170051jaktkurset1
1170049jaktmetodar13
1171902jaktpakker1
1170962jaktttidsskrift1
1171085jarnbanesatsing3
1170767jewels2
1170608jobbval2
1171048jodmangel2
1171090jordbruksavtaler2
1170320jordbruksforma1
1170700jordbruksorganisasjonene1
1170710journaliststreikane1
1170541jubelvalet1
1171151jubileumsleikane1
1171751juleferga1
1170392justispolitikken5
1171243jølstraørreten1
1170937kaffieksport1
1170978kalkprodukt1
1170981kalktilsetning1
1171569kandidatland7
1170679kannibalfestar1
1171582kapasitetstyrt1
1169894kapplesing2
1171037karaktersystem6
1169948karijord15
1170069karolinske4
1170950karside1
1172012katastroferammede11
1171338katastrofesituasjonar3
1170042kikhostevaksine10
1170043kikhostevaksinen5
1170092kikkertsikter1
1169939kjededanningar3
1171208kjedeoppbygging1
1170192kjempeoverskrifta1
1170381kjerneforbrukaren1
1171466kjøer1
1171228kjølekjeda2
1171226kjølevarene2
1170014kjønnsforskaren3
1171375kjønnslemlestande2
1169886kjøpefilmmarknaden1
1171137kjørven3
1169933kjøttbeslag3
1169929kjøttbeslaga1
1169935kjøttdiskane1
1170778klanleiarer1
1171307kleskolleksjon9
1171531knutepunktfestivalar7
1171538knutepunktfestivalen5
1171539knutepunktlista1
1170508koalisjonsstyrken5
1169990kommaregelen1
1170353kommmers1
1170460kommunaliseringa1
1171922kommunare1
1171487kommunestyrene8
1170898kommunikasjons2
1171915kompromissar4
1171463konfliktkultur1
1170222konkurranselov16
1170803konkurransestyresmakter9
1170073konsernargumenta1
1171527konserndannelsen1
1170076konsernkapitalen1
1171180kontaktmiddel2
1170906kontantstøttealder20
1170907kontantstøttemodell1
1171140kontorirrgangar1
1171189kontorstaden2
1171437kontrollørstaben2
1171740kopisenter1
1170806kornreservar1
1170969kornselskapa1
1171154korrupsjonsdømt3
1171244kosemat1
1170193kostnadsoverskriingar1
1170435kostnadsreduksjonen9
1170917kotinin2
1171959kpmme1
1171254krampetrekninger2
1171196kredd1
1171743krediteringar1
1170425kremasjonar4
1170511krigskampanjen1
1170506krigsmaktas1
1171617kriminalboka2
1171020kritikkløse2
1170829kritikkstormen2
1171283kronepotten1
1170448kronikar2
1170152kroppsveskene2
1170894kukontroll3
1170028kulturarbeideran1
1169891kulturbruken10
1170739kulturbyggar1
1171931kulturfarten1
1171286kulturfo1
1171655kulturforpliktingane1
1170671kulturfôra1
1171373kulturhat1
1170083kulturkomité9
1171026kulturmakt1
1171285kulturrådsmodellen1
1171557kulturrøter2
1170666kulturspektret1
1171735kulturtenester17
1170892kunamnet2
1171889kunnskapsbærarar1
1169900kunstfestival10
1169897kunstfestivalane2
1169896kunstfestivalar7
1169898kunstfestval2
1169901kunstformidlingsarena2
1171812kunstfrosne2
1171798kunstmuséet3
1171284kunstområde4
1171977kurdarbyen1
1171574kurderhovudstaden1
1171690kvalitetsikras1
1170911kvalitetsrådgjevar2
1171097kvamherad2
1169976kvardagsnær3
1172010kvarmes1
1170319kveiteproduksjon3
1171998kveldsutgåve4
1170946kviknerøster1
1171238kvitløksmarinert1
1171696kyllingbøndene1
1171695kyllingprodusentar3
1171561kystaksjon2
1171563kysteninnieu1
1171004kysthav1
1171562kystpersonlegdomar1
1171806kystvaktteneste3
1171593kømmi1
1170239køyeprinsippet2
1170236køyeseng3
1171353køyrelina1
1170072lakseoppdrettskonsernet1
1170074lakseoppdrettslokalitetar1
1170725lammebog5
1170175landbrugsavsisen2
1170256landbruksbygdene1
1170681landbrukselevar2
1170756landbruksforhandlingar6
1170040landbruksinteressane1
1170682landbruksinteresse1
1170745landbruksorganiasjonar1
1171944landbruksrekneskapa1
1171633landbuket3
1170851landsbygdens6
1171432landskapsinndeling2
1171426landskapsinndelinga2
1171434landskapssorteringa2
1171643landslinestatus1
1171644landslinestatusen1
1170261langtidstenking2
1171199lanseringsfesten3
1171799latnja1
1169908latterfiguren1
1170005lauvtunne2
1170564lavinntektsgruppe1
1170557lavinntektsgrupper1
1171796lavskalaprosjekt1
1171015lavterskel4
1170172legemiddelstatistikken4
1171980legeopprør1
1171010legetidsskriftet25
1170094leiarkollene1
1171810leieran1
1171313leiketøysforretningane1
1171315leiketøysmerket1
1170358leiketøysmote1
1171545lesergrupper2
1170794lettskremt3
1170990levemønsteret3
1171738leveringsindustri1
1171125liberaliseringstakt3
1170238liggjeunderlaget3
1170365likeverdspolitikk1
1171253likhetsteikn1
1171951likningsskjema2
1170902liljeros7
1170169limback1
1171378linander2
1171689lirkas1
1170547lisensforvaltaren1
1170475lissepasninga1
1171200liten«1
1170149livrettane2
1171822livsnaudvendige1
1171261livsnivå1
1170227ljosarmaturar2
1170111lobbyering1
1170944lokalbedrøvelse2
1169906lokalkoloritt1
1170954lokalkulturell1
1171420lokkevarene2
1170029loshundar1
1170489luktefeller2
1170980lukteigenskapar1
1170483luktfeller7
1171296lungesenteret2
1171250lygekors1
1170714lykkepillar3
1171813lysløypene1
1171749lågløna3
1170467låglønsgruppene3
1171766lågprismat1
1170131lågprismaten1
1169892lågrentefolket1
1170041lånefest3
1171386lærerhøgskolen6
1170307læretekniske1
1171209lærkledde2
1170559lønnsgrense1
1170497lønnskarrieren1
1170399lønnstakarorganisasjonane2
1171099magekrampar2
1170657magemiljøet2
1170780maimana76
1170971maisproduksjon1
1170528maktmønster1
1170177mannshormon2
1170184maratondebatten2
1171215maratonprosa1
1171610marekors8
1170285margritt9
1169954marinemusikken6
1170884marionettregjering1
1171626markabygda2
1170832markagrenser2
1171056marknadsband1
1171506marknadsfaktor2
1169958marsjødrifta1
1171613maskeblomstfamilien3
1171937maskinvarer2
1170426massenedlegging4
1170334masseterroren1
1170417matallergen4
1170418matallergien2
1172016matfestivalane1
1170967mathandelen3
1171060matindustri9
1171053matindustrien34
1170129matkjedane1
1171054matkonferanse2
1170454matpolitikk22
1171769matprisdebatten1
1170932matprisene10
1171051matslantane1
1170752matvarehandelen7
1170747matvaretoll1
1170401medelinntekt1
1170498mediafag1
1171337mediejuryen1
1170389mediekrav1
1170763medienorge2
1170644medievitenskap2
1170327medisinforbruk4
1171179medkjensleskapande1
1171565medlemskapsforhandlingar5
1170369medlemskapsrunde1
1171566medlemssøknaden1
1169982meistringsevne7
1170464meklingsfristen25
1170472meklingsinnspurten8
1170312menneskemøkk1
1171431menneskepåverka4
1171758merkekrava3
1170388merkevarebyggjing3
1170943merverdi4
1170126messebyen1
1171328middelaldermusikk3
1169962middeltapa3
1170324migrenebehandling4
1170979mikronisert1
1170883militærnærveret1
1171917miljøambisjonar4
1171588miljøbudsjettet3
1170054miljøbyråkratar1
1171507miljøeigenskapar10
1171969miljøformål3
1169944miljøkonvensjonar7
1171911miljømølje1
1171061miljønedbryting1
1171258miljøpolitiker3
1169946miljøressursane11
1171967miljørø1
1170914miljøseksjonen6
1170374miljøtugsmålet1
1171485miljøverdiene2
1170234miljøverndepartemenetet1
1171277milliardpotensial2
1171903milliardpotensialet1
1171795milliardsatning1
1170764milliordar1
1171132ministernivå36
1170704minusoppgjer1
1170185misjonsforbundets1
1170303mistank1
1170583mjölkbältet3
1170658mjølkeproteinet4
1170703mjølkesektoren17
1170025mjøllus2
1171450mobilbrukar6
1170031molboisk1
1171714momsrapportering1
1171710momsregelverket3
1171706momssurr1
1171711momssurret1
1171713momsutrekningar1
1171847mopedførarane4
1171850mopedkontrollar2
1171845mopedulukker13
1171672mosaikkformede1
1170021mosjonerar4
1170499motestudium1
1171046motstandsapparat1
1171043muggdanning2
1170188munnhelsa2
1170187munnhelse2
1170939musevenis1
1171324musikarmøte2
1169951musikkhøgskolestudentane2
1171024muslimforsamling1
1171503myrvern1
1170286møljemåltid2
1170624møllspiste2
1171100naegleria2
1170600najm2
1171737nanoteknologi39
1171011narkomisbruket2
1171012narkotikadødsfalla2
1170733nasjonaldagens1
1171493nasjonalparkene4
1170688nasjonalparkforvaltning4
1171242natronkaka1
1170093nattjakt10
1171612nattsøsteren4
1171674naturkvalitetene1
1171429naturpreget2
1171120naturskadevoldarar1
1170843naturskattane1
1171478naturtilsyn1
1170515naturvernforbunds4
1171636naturvernfronten1
1171490naturvernloven13
1170842naturverntanken1
1170573natyrleg2
1171988naudvergehandling1
1170143naustdalkommunen1
1171064navneskiftet7
1170480nbt12
1171570necmettin1
1171782nedkrydra1
1171930nedprioriteres5
1171821nedskjeringsframlegg2
1170625nesvik128
1170901nettelin2
1170750nettoimporterande2
1170273nettsatsingar1
1171089nisjebasert1
1170631nisseluementaliteten2
1171412nordfjordinger1
1170075nordlandspolitikarar1
1172000nordmørsdialektar1
1171789nordområ1
1170874nordsjøfylka3
1170876nordsjøområdet6
1170283norsklærerane1
1170734norsknasjonal1
1171185nyansefattige1
1171214nyegaards1
1170653nyhetsformidlere2
1171358nynorskeksamen2
1170245nynorskhatet8
1171363nynorskuttale1
1171080nyskapingprosjektet1
1171727nyskapingsbarometer2
1171731nyskapingstakt1
1170474nysterud5
1171750nyttårstur2
1169921nyurbanismens1
1171697næringsmiddelbransjen3
1171762nærmarknad2
1171629nærmiljøskole1
1171186nærpolitiet6
1171928nøkkelfylke1
1171198objektets1
1171532olavfestdagane5
1171075oldryp2
1170816olimb33
1170660oljesyre10
1171811olympiar1
1171808olympiarus1
1170228omdirigera4
1170503omgangsmiljø1
1171970omport1
1170385omsetjingstal1
1170308omsorgsarbeidande1
1170888omsorgsform3
1170380omstillingsvilkår1
1171551omsynspraksis1
1170569oomkring2
1170788opiumsproduksjon2
1170502oppdagarlysten1
1171495oppdragsportefølje1
1171720oppfange1
1170430oppfølgingsundersøking3
1171391opphøge2
1169969opplevingsverdiar11
1170643oppmjukingar1
1171953oppstartingsproblem1
1171499oppsynsordningane2
1171484oppsynsorgan2
1170402oppteninga16
1170112oppussast1
1171820ordførarparti5
1170434organisasjonsdirektør11
1170318organismene3
1169956orginalest3
1170796ormehvesing2
1171359osloelevane4
1171354oslotrafikken1
1171336oslotrikk1
1171260overflodsgode1
1171263overflodskrava1
1171262overflodsnivå1
1170431overgangsplager5
1170413oversettaren1
1170985oversetting11
1171072overtidsprosjekt1
1170526overtydanede1
1171417pakkebenk1
1170694palencia1
1170758panitchpakdi1
1171836pararbeid1
1170330parkinsonssjuke2
1171759parkoppgåvene1
1170987parlamentsbehandling2
1170410parlamentsmedlemmet3
1170349parringsmetoden2
1170920partsorganisasjon1
1171523pengeargumenta1
1170938pengedriven1
1170865pengeforvaltarar2
1170231pengeinntjening1
1171031pengeutdelinga2
1170477pensjonsforhold8
1170647pensjonsordningen26
1169978pensjonssytem1
1169981persjonsordning1
1171496personellressursane5
1171833pigaget1
1171558pilgrimstradisjonar1
1171559pilgrimsvegar1
1170314plantenæring12
1170321plantevernmidlar18
1170027platevern2
1170808plensaks1
1170189plutokratiets1
1170522politikarmunn1
1171289politiledelsen10
1169937politistyresmakter9
1169942populismens2
1170628populistkarusellen1
1170458posjonen1
1171127postliberalisering2
1170545potetdagen8
1170137potetfall2
1170533potetkloninga2
1171774potetkonsumet2
1170079prateklubb7
1170403premieinnbetalingar7
1170590prengeinnkrevinga2
1170787presdident1
1171019presidentrolle1
1171183presisjonsasjonsnivået1
1171096pressetreff15
1170617prestisjebastard1
1170264prisreguleringar1
1171771prissamanlikningar4
1170446produksjonsdrivande3
1171505produktionsævne1
1171767produsentinntektene1
1170850produsentorganisasjonen9
1171223programhelt3
1170697programinitiativ1
1171952programløysingar1
1170753proque1
1170801provisjonsinntektene2
1171312prøveepisodane1
1171299prøvevising1
1171587psykriatri1
1171863pyramidelspel1
1171684pøler1
1171685pølsespising1
1171018qurie1
1171996radioduell1
1170058radiosendere3
1171350ramboaktørane1
1171348rambokøyrarar1
1171347rambomordaren1
1171206rammeavtala32
1171205rammeavtalen100
1170910rammetilskott11
1170577rantissi1
1170867rapporteringssystem26
1171424raseringsstopp2
1170537raseskiljestyret1
1170540raseskiljesystemet1
1171462rasjonaliseringsprosessen2
1170407rasjonellt1
1171191rebyggjande1
1170834reenskaug2
1171572reformprosess17
1170020regjeringsposisjonen1
1171460reglementets1
1170455reguleringsansvaret2
1170457reguleringsvenlege1
1170461reindriftsforhandlingane2
1170988reingjeting3
1170428reinsekrava4
1170879reinseteknikk3
1170863reklamepausa1
1171943rekneskapsbransjen3
1171542rekordoverskott1
1171119renkespell1
1172020rennnebu1
1169918reportaren11
1170024resistensoppbygging2
1171406ressurar2
1170424ressursovervekta1
1170811restlokalitetar1
1171349restrikajsonar1
1170871restvatn3
1170868restvatnet5
1170668resultatfikseringa1
1171038resultatjag1
1171984rettsopplegg2
1170680revytekstskriving1
1171590rigsmålet1
1171591rigsmålsfolk2
1171997riksmålsfrykta1
1171128rikstakst1
1171028riksvegutbygginga1
1170071rindestu7
1170132risikomat3
1171162rodals2
1170086rogalandsforskings1
1170484rognebærmøll25
1170485rognebærmøllen19
1171648rokkansenteret49
1171560romaen1
1171712rompris5
1170992romrelatert3
1170839rovdriftlandskap1
1170032rovdyrelskarane2
1170164rovdyrelskere1
1171985rovdyrfellinga1
1170053rovdyrforsvararar1
1170233rovdyrforvaltningen4
1170167rovdyrmeldingane1
1170230rovdyrpark3
1170064rovdyrvenlege1
1171115rovdyskader1
1171878rovviltforkjemparar1
1169966rovvilttapet2
1171968rsla1
1171014rusmiddelbrukaren2
1171034rutebiltransporten2
1170097rutinekontrollar8
1170789ryddestyrkar1
1170332rykkvise2
1170101rådfør2
1171452rånelukt6
1171451rånesmaken5
1171601råstoffbase2
1170900rødlin2
1170235rømmesikre1
1170331rørsleproblem2
1171671røssbø2
1171868røykjeåtferda2
1170423røystedagen1
1170422røystetidspunkt1
1170462sagelvmos1
1170596saion3
1170411salmond9
1170124salmonellaflesket1
1170119salmonellainfisert4
1170121salmonellavariantar1
1170120salmonellavarianten2
1170125salmonellavarsel1
1170173salsauken26
1171197salsnivå1
1170254samanbrotets1
1170942samanfallende3
1171924samanslåingsprosjekt1
1170662samarbeidsforsøk2
1171138samfunnsarenaene2
1171384samfunnsgodeproduksjonen1
1171394samfunnshiraerkiet1
1170926samfunnsinnsatsen1
1171891samfunnsorienterande1
1171264samfunnspsykologi8
1170519samfunnsverdi5
1171657samlagslesaren2
1171660samlagsvenene1
1171656samlagsvennene1
1170864samleprogram1
1171190samspelspartnar1
1170735samtidsfokus1
1170456samvirkeaktørane1
1171184samværsuttrykk1
1169920sanningsfjernt1
1171553sanningsnær1
1170957sannseiarar1
1170270santocono7
1170989satellitthalsband2
1169972saueperler2
1170588scheldt12
1171323sedici6
1171398seiersrus1
1170903seinaborterer3
1171476selbestanden12
1170654selvbestaltede1
1169980senario1
1171265senterpartiretorikken1
1171063senterpartiveljar1
1170084sentralledd2
1171879sentralleiar1
1171255sentrumskamerat2
1170614sentrumspolitisk2
1171734septemer2
1171776sermekt1
1171326setesdalsmusikk2
1169903sidbroka2
1171414sieier2
1171958siere2
1170204signalprotein2
1171025sikringsgjerdet2
1171723siktemidlar1
1170841silosafta1
1171989sinkenes2
1171742sitatrett5
1171839situasjonsskifte1
1170496sjefsgasjer1
1170300sjølmordsparagrafen1
1171555sjølskadande1
1170065sjøltekt1
1170941sjølvkontrollerande5
1171150sjølvoppnemnte1
1170768sjølvslakt1
1170034sjølvtekten2
1171396sjølvtillagte1
1171866sjølvverd1
1170785sjøstendig1
1171719skadeskytinga5
1171716skadeskytingar5
1171718skadeskytingsprosenten4
1171721skadeskytingsstistikken1
1171983skadeutøvaren1
1171556skambelastninga1
1171351skarberget2
1171645skattelettepolitikken2
1171747skattespelet1
1170476skattestimulans2
1170447skaugeutvalet2
1171098skiltforskrifter2
1170504skjebnedatoen1
1169911skjebnedrama2
1171389skjermtittinga1
1170302skoledebattar1
1170305skoleleiing6
1171368skolemassakren18
1170243skolemålsavrøystingar2
1171661skolereformen1
1171892skolestyresmaktene5
1171895skolesyn1
1170882skrekkregime4
1171339skrekkscenen1
1171355skrekkscenene2
1170797skremmelydar2
1171858skremselsargumenta1
1171576skremselspropgandaen1
1170995skremslar2
1171393skritspråket1
1170792skræmelyd2
1169909skrøpelegdom1
1170574skudast2
1170604skuleinstitusjonane1
1170104skuleleiar12
1171630skuleslakt1
1171625skyssfinansiering2
1171594skøri1
1170147slankemedisin8
1170153slanketablettar2
1172015smakeriet1
1170908smedsdal1
1169991smileys2
1169936smuglarmiljøet1
1170400småbedriftseigarar1
1170923småbrukarens1
1170965småbrukarøkonomi1
1170931småbåthavn2
1170391småpartiet1
1169925småsmuglarane3
1169932småsmugling3
1170744snakkis17
1171515snillistiske2
1169907snobbeverdiar1
1170355snurreleikane1
1170742sommarfestar3
1172008sommarkafé2
1170639sonane1
1171123soneteorien1
1171454sorteringsmetode2
1170622sosialdirektoratet7
1170844speielt2
1170060spionulvene1
1171157sportsidiotar1
1171164sportsstevne1
1171995sportsveteran1
1171172spritglaset1
1171168spritskatt1
1171473språkansvaret1
1171472språkflyttaren1
1171682språkforbryterne1
1171687språkforstyrrande1
1171838språklæringssituasjon1
1169992språknasjon1
1171692språkrettarar1
1171691språktabbar1
1171992språktuktar1
1170616stabilitetsperspektiv1
1171362standarisert1
1170737startkraft1
1171147startskottet3
1170761statistikkområde9
1171447statsallmenningar36
1171488statsallmenningene4
1171800statsoverskotet2
1171271statsrådkontoret2
1171498statsstillingar4
1172001statusdialekt1
1171680statusmaskiner1
1170809steinaldersbuplassar1
1170804stevninga9
1170215stillertromsø1
1171464stilllinga2
1171114stl27
1171237storbandfestivalen3
1170439stordriftsverknader1
1171973storebrot1
1170897storfebønder15
1170580stormaktstyngde1
1171416stormarknad5
1170556stortingsprogram10
1171104stortinsrepresentant3
1170678straffeekspedisjonane1
1170998strategikonferansar1
1170705streikeløysing1
1170707streikeråka1
1170459strukturgrep3
1170769strukturtiltaket2
1171541stuttsiktig2
1171605styremedlemane8
1170953styrkemedisin4
1171754stølsriket2
1170026sugarar2
1169934sukkervarer15
1171638sundalsfjella1
1170757supachai1
1171405superegoistar1
1171401superegoistiske1
1170397superstatsminister1
1170595susendal6
1170154sveittekjertlane2
1171543svekkjing1
1170983svekkjinga1
1171248sveld1
1171408svingslaget3
1171883synliggjera1
1171049synssvekking2
1170826syterne1
1170685sæterås2
1171117søknadsskred1
1171047søppeldynger2
1171693talsmennen1
1170695tamega1
1170570tamreinlaga4
1170571tamrien2
1171329tangobaroque2
1171177tankeskjerp1
1170727tannbørstefabrikk1
1170479tariffeste2
1170466tariffspørsmål3
1170183tarmplager4
1169953tatersongaren3
1171978tayyip19
1170470tbl18
1171212teaterplakat1
1170740teaterpositur1
1170958teaterspelande1
1170961teatersugne1
1171779teknifisert1
1170469teknologibedriftenes6
1170059telemarkbataljonen2
1171589telemarkdialektane1
1171266telepolitikken7
1170088tenåringstrass1
1171804terroristhandteringa1
1170529terrortiltak2
1170280testas1
1171346testosteronbomber1
1170795tigerbrøl2
1171287tildelingsmakta1
1170427tilfedsstiller2
1170875tilfredsstellande5
1171639tillegsverdiar1
1170091tillitserklæringa2
1171748tilnerma1
1170702tilodet1
1171862tilpasningvenleg1
1170870tilskitninga1
1170952tiltakslystne4
1170463timeplana3
1170105timeplanfesta3
1170150tisdale3
1171492tjenestekjøp1
1170948tjurrubreidd1
1170629tobakksreklame11
1170859tobakksrøykinga2
1171867tobakkstrongen2
1170336togmassakren1
1170966tollfritaket1
1171333tollstasjonane2
1170262tomtefesteordninga5
1170220toppbetrudde1
1170895topplista19
1171274topptillitsvalde1
1170249tospråksstriden1
1171675totaljordbruket1
1170575tradisjonsbanda2
1171259trafikkulturen5
1170482trangsrud18
1170970trekronersmais1
1171021trerroristbarneleirar1
1170325triptan4
1169973trivesel2
1171181trivselsskapande13
1170885tryggjingsmessig1
1170507tryggjingsmessige1
1171568tryggjingspolitiske1
1171017tryggjingssjef1
1170886tryggjingsstyrker2
1171357tryggjingstiltak2
1170047trykkjakt1
1171314tråtraktor1
1171580trøyttleikskjensla2
1170367tullballet1
1171919tungedreve1
1170672turfenomen1
1170812turistfeller3
1169971turisthandelen1
1171920turistvenleg1
1171419tursko2
1171418turstavar2
1171802tvangsforestillinga1
1171801tvangsslakting2
1170306tvillingbegrepa1
1169910typeteikningane1
1171023tyranniserar1
1170242tålmotet2
1170732ubøygelege1
1170940ugandesiske1
1171445ulempesfordeling1
1171877ulukkesforsikring1
1170055ulvebyråkratene1
1170063ulveelskarar1
1170062ulvehatarar1
1170046ulvejegar1
1170572ulvepest2
1170052ulvereservat1
1170341ulvespørsmålet4
1170044ulvestriden2
1170576ulvliggja2
1171041umålbar1
1169987undelagsmateriale1
1169965underestimat2
1171873underetta2
1169905underhaldningsfenomen1
1171887underhaldningssamfunnet1
1170927underkulturen1
1171768undertonene1
1170304undervisningspersonale36
1170822ungdomsperioden5
1170500ungdomsvis5
1170996unionsutviklinga1
1170845universitetslærde3
1169986uovervinnerlege1
1170677uradig1
1171513ureturnerbare4
1170000urteboomen2
1171279urtekonferanse4
1171276urtemedisin7
1169950utadæsjælåpplevelse2
1170964utanlandsarbeidarar1
1171032utanlandsturistar4
1171236utanlandsturnear3
1170578utanrikskomiteens2
1171366utdanningsbyråden1
1170468utdanningsgruppene20
1170605utdanningsmoglegheiter6
1171275utdefinerer1
1170935utenlandsarbeidere1
1170701utgangstilbod4
1171471utjamningane1
1171614utlånslista5
1171608utlånsvinnar1
1171901utmarksreiselivet1
1171906utmarksrådgjevar2
1170232uttellingane2
1171885utvalsfleirtal1
1172005utviklingsidear1
1170690utviklingsoppgåva1
1171156utøvararane3
1171805utøvarer1
1170593utøvartradisjonar2
1171249uvitne1
1170255vaktområda3
1170536valdagar6
1171764valdresregionen2
1171340valdstilfelle8
1169916valgforskaren1
1171107valgtaktisk1
1171134valmoglegheit1
1169914valreportasje2
1170210valstøtte1
1170640vankeleg3
1171841vanneteknikken1
1171945varigheten9
1171101varmebad3
1170123varmebehandlet3
1171699varnes4
1171322varrmen1
1171956vaskebjørnar2
1170493vassnes13
1171825vedfyrarar2
1171504vefsna69
1171461vegringsrett1
1172007vegvising1
1171144veksevilkår1
1170542veksta2
1171964veksthissige1
1171916vekstideologi1
1171728vekstkåte1
1170619velgjar1
1170618velgjarflukt1
1171256veljara5
1170363velorganisera2
1169977velstandstilpassa1
1169996velutdannende1
1170676vendegiret2
1171761vercorsparken1
1171068verdsettast1
1170001verdsslager2
1171171verkemidlene1
1170833verneapparatet1
1171494vernede13
1171634vernedebatten3
1171481verneområdene13
1171423vernepause3
1171482vernevedtakene4
1170488vertsplante2
1171163verås46
1170396veslebrorforholdet1
1171318vestfoldkommunane2
1171999vestkantfolk1
1171955veterinærens1
1170134veterinærforskning5
1170257veterinærmangelen2
1170253veterinærsystemet1
1170855vikmarka2
1171239villørret1
1170615vinglepolitikk1
1170637vinsal8
1170550virkningshistoria1
1169952viseklassa2
1170495vitskapgreiner1
1170648vurdre1
1170344yngletiden1
1170398yrkesbygg10
1170151zag6
1170544zuma105
1170415»second1
1171084»skift1
1169984¿du1
1170311¿mennesket1
1170138ågår2
1170738åndsentreprenør1
1170584årsmøteordstyrar1
1170335ødeleggjingane1
1170373økodiskursen1
1170382økoforbrukaren1
1170383økolandbruk6
1170378økolandbruket8
1170386økolandbruksmiljøet1
1171091økonomistrupinga1
1171166ølforbruket2
1171165ølpall1
1170651ølstrid1
1170449ønskjesituasjon1
1170930østerlie5
1170429østrogenbrukarar3
1170284østrogennivåa3
1171966øsv1
1170178øverlie4