Norsk Ordbok 2014 layout  

Nationen 2003: Nationen 2003

Sjefredaktør: Mari Velsand

Nationen, 0135 Oslo 2003

Av i alt 30678 ordformer var 2195 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1169349administrasjonsgodtgjersle1
1168105adreassen1
1169731adventsseriane2
1169735adventsserie1
1167736affärstidning77
1167943agronomkompetanse3
1168995akkumulerar1
1168992aksellerande1
1167951aktivitetsaukande1
1168970alanais2
1169614albania¿1
1168123aldersomsssvakhet1
1168455alexandersens1
1168788alkoholdunst1
1169206alkoholrelaterte31
1169247alkoholutsal2
1169082alkokutt21
1167873allergenet5
1168812allergiplaga2
1168829allmennverdien1
1169334aluminiumsverksemda11
1169511alvorlegaere1
1168375amatørs1
1168359amatørtanke1
1167758annafolk1
1168267anschloss1
1168908ansvarfråseiing1
1168915ansvarsfråseiing1
1167737antibakteriell8
1168813antihistaminpreparat2
1168058apotekbransje1
1169812apppell1
1168781aralsjøen4
1168917arbeidshallen1
1168729arbeidsmiljøkartlegging3
1168304arbeidsmiljøundersøking9
1169124arbeidsviljug3
1169524arbeidsøkarane1
1169267arbetshygien2
1169866arealomfanget2
1168124argumetasjonen1
1168001arhaug7
1168761artsfellar1
1168649askerladden4
1169266astmatilfelle10
1169857attendebetalingsordning1
1168941attestformularet1
1169566attåtnæringi1
1168465atyre1
1169113augekirurgien2
1169112augelinsa2
1168609austerdalen4
1169300autopiloten16
1168919avdelingsveterinær1
1169677avdramatiserande1
1168248avgiftspakke1
1168246avgiftsreglane10
1168024avhaldsmenneske5
1169421avisfloraen2
1168315avismål1
1169336avkastingskrav27
1167801avkjøringar5
1168938avlivede2
1168433avlsoppbygging1
1169819avluftingsrøyr3
1169290avstresse2
1168264avvekslingane1
1168192avviklingspolitikk2
1168195avåla1
1168333babylonisk6
1168142badenya1
1169402bagatelisera1
1168342bagdadbanen1
1169859baguettane3
1169860bakterievekst12
1169858bakterieveksten6
1168147ballafonar1
1169094baneselskap1
1169820bangsund12
1169541barneplater6
1168178barnepsykiatrisk1
1168253barnepsykologane2
1169868barskogareal1
1168838behandlingstendensen2
1168370beitefe1
1168305belysingsrådgjevar1
1168440bergkunstprosjekt1
1168443bergkunstprosjektet4
1168935besetningens1
1169867beskjæring10
1169248beslutningsmekanisme1
1169459bestandsauken4
1169805besteforeldreminne1
1167892bestette2
1167711betalingsbrudlaup1
1169187betjeningsspak2
1168885bfh6
1168799biblioteksektoren79
1168722bilulykkene2
1168506binyrer1
1167894bispekåpa1
1169457bjärvoll2
1168548bjørnulf16
1169369blodsukkernivå4
1168690bohuskrabben1
1169833bokmålsbyen1
1169339bokmålstalande2
1168406boligkapital2
1169712boligmarkedet103
1167800bompengeløyvingane1
1169758bondebrød2
1169705boninga1
1169605botntrekket1
1168216brakklagt3
1168349branngul2
1169534bransjeprisen8
1168476bransjestandardar1
1168863bravurnummer1
1167693breakdansen1
1168449brelandskap5
1168427brennbakken2
1169211brevsprekker1
1169668broderparti1
1169512brukskorridorar1
1168610brukssone1
1168796brystkreftrisiko5
1169389budbringaren2
1168834buddeberg2
1169707budsjettfleirtalet1
1167757budsjettkrangel1
1169751budsjettprofil1
1168191bulkflesk1
1168174bulkskip25
1168631bunadsdagen1
1167717bunadskunnskap2
1169090busslommen1
1168284bustadbygningar4
1169228butikkfasade2
1168542butikkhandel8
1168633bybeboere1
1168890bydelspoliti1
1168188bygdefienden1
1168672bygdegilde1
1169769bygdemølle1
1168189bygdetalsmennene1
1169508bygenes1
1169463byindustrialisme1
1169517bynasjonalparkar2
1169834byrådane2
1168912båtbyggjarskular1
1168906båtbyggjarskulen2
1168268bóhmen1
1167726bøvelskap1
1167753campylobacteriose14
1169852catodotter1
1168478cen8
1168183chadbourne1
1168504challis3
1169443changemaker29
1169473chipman4
1168081clamydiainfeksjon4
1168576cooking5
1168144coulibaly1
1167963countrysongarinna1
1169525dagpengeordningen4
1167747dagssituasjonen1
1168392dalhoff1
1169494daniloff5
1168157dansespelemennene1
1168148dansetonar3
1168783darja8
1169765debattbildet1
1167821debattstarten1
1168678defiant1
1168603dekningsomfang17
1167845desembermånad4
1168384desengasjement1
1167940destinasjonsselskapa9
1169314detaljera2
1169368diabetespasientar7
1168320digitaliseringsprosjekt6
1169704direktesend4
1168061diskresjonsrom2
1169424distribusjonssats1
1169309distriksfientlege1
1169829distriktsoperaene6
1167852distriktstenleg1
1168146djember1
1168967djenghis2
1169078dobbeltmoralistar1
1168794doseringsmengder3
1168819dovrefjellrådet6
1167863dried2
1167825driftsgranskingar1
1168011drivjakt3
1168175dyrebål1
1168219dyreenhet2
1167725dyrelegerekningar1
1168080dyremishandlinga3
1168764dyrerettsforkjemparar1
1167899dyrevernforeiningar2
1168184dörner1
1168002dødfødslar29
1168508dørskader1
1169722dørterskel4
1168279døyingsfrekvensen14
1168125effektiviseringskonsulentane1
1168131egoists1
1168006eigedomstilhø1
1168515eikebladsalat1
1169123eikeved2
1169669einskapspolitikken1
1169377ekbom3
1168750eksisterade3
1169080ekskluderingsrunde1
1169076eksklusjonsparagrafen1
1168280eksportandel2
1168539elevmeklingsprogrammet1
1168681elmast1
1168682elmasta1
1168782elvevatntet1
1167731endestøyte1
1168163endokrinologisk1
1168402endringsnegative1
1168811energibruksstrategiar1
1169114energikraft2
1168997engstlege1
1169054enileringsmiddel1
1168479enkeltlanda3
1167915ensidiga2
1169053ensileringsmiddel5
1169844enterteinar1
1169845enterteiner1
1169174eplehausten9
1167946ernæringsforskarar3
1168166erytropoietin4
1167798etatsbladet1
1168328eukanuba2
1168881europerane1
1169502fagforbundets60
1168704fagformidlarar1
1169757familiedeig5
1168136familiefilmar10
1168492familiesnille1
1168691fangstmetode3
1168702fantasieggar1
1169763fargetrugande1
1169841farouq2
1169197fartsgrena1
1169091fartskilt1
1167993fartsstripene1
1168078fastlenka6
1167998fattigmannskosten1
1167841favorittprosjekt2
1168663favorittrettene1
1168112feildiagnosene1
1168385feilparkerer2
1169428feilvurdera1
1168415feittceller1
1169029feittinnhald14
1167944feittinntak3
1167949feittinntaket13
1167945feittkjeldene2
1169115feittsyrar4
1168893felleskapsfølelse1
1169136fellesskapens3
1168231fellesslakteriets1
1169412fellingskvota1
1169414fellingskvotene1
1167992ferdigpreparerte2
1168516ferdigsalatar1
1168836feriedøsne1
1168491feriereportasjar1
1167888feskelausvatn2
1167883feskelausvatnet2
1169418festfraser1
1167714festskriv1
1168154fiddles1
1167864figs2
1169096finansierert1
1169714finanspressens1
1168224firholdstalet1
1168694fiskauktion1
1167967fiskebil3
1167966fiskebutikkar7
1167885fiskekjøparane16
1167914fiskerikommisær8
1167923fiskestopp13
1168735fisketurisme29
1168695fiskgrossistförening1
1167827fjellbeiting2
1167932fjellbygdpolitikk5
1167933fjellbygdsamarbeid2
1167926fjellbygdspørsmål2
1167931fjelljordbruksmerke2
1168612fjellkonferanse1
1167937fjellkonferansen2
1169870fjellskogar1
1169208fjellsprekk3
1169434fjellstyrehald1
1169537fjernsynsoverføringa2
1169661fjernsynssjefar1
1169095fjerntogdrifta1
1169097fjerntogstilbodet1
1167853fjordafolk3
1169699fjordsenterområdet1
1168952fjordårsprisane1
1169132fleirmillionsprosjekt1
1169321fleirtallets1
1168471flokkturismen1
1169608flomreportasje1
1168053fluorpreparat3
1168993flydrivstoffet2
1169568flygeleiarane26
1169107flyreisande8
1168985flyutslepp3
1169539folkemusikkfolket2
1168202folkeopplysningskampanje2
1168250fondsavsetnad4
1168707fonuft1
1169042foratandig1
1167724forbrettet2
1167782forbrukaropplysning1
1169350fordelingsmodell10
1169332fordelingsordning2
1169143foreldreproblem1
1168928foreskrivande1
1169481forfattarer1
1167904forfryse2
1167796forgiftningstilstand1
1168391forgiftningsulukke1
1169753forhandlingsvegen10
1169037forkjølingsplager1
1169038forkjølingsviruset2
1169468forkjøpskrigen1
1169356forkjøpskrigsdoktrinen1
1169458formeringevne1
1167760formyndarmentalitet1
1169060fornugtig1
1168028forplantningsevna5
1169221forsimplinga1
1168898forskingslaboratoriumet2
1168461forskningfond1
1169785forsorgsstat1
1169783forsvarskomiteens5
1169131fortenesteobjekt1
1168785foruereining1
1169410forvaltningsforma1
1169401forvaltningsmyndigheter1
1168821forvaltningsråd2
1168818forvaltningsstyresmakt5
1168716fosforbehov1
1168413fostercellene1
1168614fosterlandet1
1167991fotefâr1
1169105frakttider1
1168133framskyndar1
1169436framstild1
1168047framtidsansvar1
1169772framtidsevne1
1169725framtidshimmel1
1169192framtidsskulen2
1168021frankerike1
1169770fredagsstemning1
1168273fredsdemonstrasjonar2
1169342frifondmidlane3
1169344frifondmidlar1
1169347frifondordninga3
1169345frifondpengar1
1168814friskluftinntaket2
1169716friskmeldte13
1169285fritidsmenneske1
1167982frititidsaktivitet1
1169316frivilug1
1168895frontinga2
1169265fruktbløminga8
1169262fruktgardane1
1169172fruktlagre1
1169750frustrera1
1168258fryktformidlande1
1167906frysetemperaturar2
1168143frères3
1168190fullmekanisert1
1169324funksjonstomme1
1169313fylkesmannskontorene1
1169189fylkestingvalet5
1167912fylkesvaraordfører5
1168177fyllingsteknikkar1
1167928fôrdyrkinga2
1168172fôrutnytting2
1167980følgjes2
1168889førebyggjar1
1169148førehalda2
1168568førehandskumulere1
1169767førejulsstrid1
1169856føretaksførelegg1
1169773førtrendeigenskapen1
1169483gaisunas1
1169478gaizunas2
1168646gammaldansgrupper3
1168644gammalsdansgrupper1
1168149gancedo1
1169624gangetabell1
1169055gassfåre1
1169057gassfåren1
1168445gateframsyningar1
1167808geitemjølkkvotar6
1169109gel11
1167767generasjonsfokuserte1
1168411genforskarar3
1169010genrøveri2
1168412genvitskapen1
1168034geokjemikar3
1169626ghettoskolen1
1168784giftpøl1
1168850gjenfinne3
1167997gjennomlidd2
1168687gjennomlysingsmaskin1
1169104gjennomsnittfarta1
1169467gjenoppbyggingen57
1168503gjeransløyse1
1169275gjespet1
1168251gjestesengar1
1168483gjødsellov1
1168485gjødselslag4
1168903glukan4
1168156golvé1
1168353gongers1
1168085gonore4
1168771graphics1
1168368grasbjørn1
1169260grasdyrking3
1169674grasrotorganisasjon3
1167728grassate1
1167900gratismarknaden2
1168667grensesamarbeid2
1169035grihamar2
1168583grillapparat1
1168579grillforkle1
1168582grillsausar2
1169547grortungt1
1168625grosberg22
1168958grossistprisen2
1168226grovfôrarealene1
1168223grovfôrarealer1
1168232grovfôrproduksjonen1
1168308grunnbelysning1
1169590grunnlovskonferanse1
1167920gränserna2
1169682grønbok5
1169847grønnsaken1
1169804gskolen1
1169578gulatingslagen1
1168978gæmelke5
1168524hagebok4
1169229hagestakitt1
1167905hakelappar2
1169814haldningsskiftet2
1169173halgbyger1
1169613hallikmafiaen1
1169615halliksaka1
1169771halvengelsk1
1169774halvengelske1
1167781handelsbladet38
1167738handkrem1
1169719handverkskunster1
1169023hardkjøpt1
1169652haustveging1
1169636haustvekt1
1168072heilpelsar1
1167971heimekonsum1
1169163heksebrenne1
1168132helbredelsesprosessen1
1169569heleigd3
1169219helgebilaga1
1169437helikopterbruken2
1168442helleristningsområdet1
1168171helsekort14
1168643helsenettstader1
1168134helseprosessen1
1169576helsereformen132
1168989helserisikoar2
1168203helseval1
1167986helsevedlegg1
1169487helvetessirkel1
1168470henja7
1168651heringstads2
1169030hilmestemne2
1169788hjartens5
1168591hjernehalvdelen3
1167860hofteoperasjonar8
1167861hofteproblem1
1168791hormonlaboratoriet7
1168789hormonmedisinen2
1168593hormonnivået3
1168797hormonproduksjon4
1168378hornhinnebetennelse2
1168525horticultura2
1167791hovedpinecenter1
1169562hovedskikkelse1
1169571hovedverneombudet7
1167716hovuddisiplinane1
1168009hovudoppgå1
1167795hovudpinesenteret2
1167790hovudpinetablettar4
1168535hovudprisippa1
1168339hulagu1
1168347hundeflokk2
1168325hundeiegarar1
1168327hundematprodusenten1
1168945husdyrbestanden1
1169407husdyrholdarane1
1169801hydrografiske6
1169066hygienereglar5
1169691hålogland1
1168849håpskrefter1
1168121høglønte3
1169666høgredominasen1
1168892høgreliberale18
1169203høgreliberalist1
1169627høgremantra1
1169193høgrestyrde1
1169585høgskulemiljøa9
1169025høgsommarutspel1
1168199hørselsskadar19
1168198hørselsskade7
1169235høyersten8
1169153ibuprofen9
1168856iburane1
1169549idealkvinne1
1169721igangsetjar3
1169471iiss11
1169446ikkjefornybar3
1168389ikkjerøykande1
1169495illusjonene1
1168902immunstimulanten2
1169012implementera7
1169560inayat4
1168798indergård8
1169152inflammatory2
1168745informasjonskilt1
1169396informasjonssak1
1168743informasjonssentra6
1168531informasjonsutvekslinga37
1169126infrastuktur3
1169108innanriksruter7
1168066innfø1
1168754inngangsnøkkel2
1167968innkjøpsstader1
1168723innkjøringane1
1168724innkøyringssonene1
1169307innnførd1
1168705innordnande1
1168256innsiktsverdi1
1167710innstrandi2
1167939inntektstøtte1
1168374insektgift2
1168354insektnivå1
1169470institiuttet1
1169371insulinet13
1167977internettkafeane1
1167975internettkafear5
1167917intervjun2
1168847intrigenes1
1168974inuitten2
1168244investeringsspiral1
1168778investrorar1
1169654ironibølga1
1167918ironiserade2
1167762ironiseringar1
1169657ironisjangeren1
1168517isbergsalaten2
1169068isolasjonsrom2
1168464ivland1
1168005jaktressursar1
1168141jaune2
1168180jazzstjernene2
1168012jegerinteresser1
1168041jerk1
1169301jernbanelause1
1168363jervpredasjon1
1168208jesuit1
1169218jodla4
1169381jokstad2
1168779jorbruk22
1168780jorbruket1
1169862jordbakteriar3
1168234jordbruksleiga1
1168228jordbruksoppgjør21
1168962jordbæransvarleg1
1168956jordbæret1
1168951jordbærprisane1
1168959jordbærprodusentene2
1169281jordskjelvkrateret1
1168747jostedalsbreeen2
1167846juleborddeltakarar1
1169807julegjestar1
1169188julivart1
1168826jungelglede1
1167746jærbønder9
1168019kaffiforbruk3
1167976kaffivariantar1
1169346kakelotterier1
1168606kaldakariprosjektet3
1168330kaldéa1
1167875kaloriinntaket7
1168762kalvens2
1167732kalvespytt1
1167735kalvespyttet2
1168170kalvingsvanskar1
1169226kamporgan1
1168740kanaliserar4
1168101kantaktar1
1168719kantstolpar1
1168647kappspell5
1168064karreman1
1168462katerås3
1167872katteallergen1
1167871katteallergenet1
1169253kepalauk4
1168529kessels1
1169557khayam1
1169697kinoteater1
1168059kjedeutviding1
1169787kjendisbryllup1
1169778kjenslebrunn1
1169612kjensleløysa1
1168662kjøkensjefane8
1169182kjøletunnel1
1169185kjøletunnelen1
1168588kjørelengd13
1168554kjøtdrift1
1168763kjøttetarar1
1168167kjøttets8
1168933kjøttkontrollforskrifta1
1169634klassesetting1
1169633klassifisør1
1167708klipenberg1
1168509knuffeskader1
1168050kolesterolverdiar2
1169565kombinasjonsbruki1
1168734kommerisalisering2
1168110kompetanseeining6
1169385kompiskjøring1
1169879konfliktgraden9
1168540konfliktløysarkompetanse1
1169702kongegjerninga1
1169703kongevikariatet1
1168092konkurranseregelverk5
1169212konkurransesetjing1
1168441konserveringstiltak1
1168242konsesjonsfri3
1167709konsulatstriden1
1169809konsumentens2
1168757kontraktsperiodar4
1168756kontraktsperiode9
1168942kontrollveterinær1
1168944kontrollveterinærar1
1168430koppangkjølen6
1168243kornbasert1
1167839kornprodukta2
1168627kornprodusent2
1168495kosebok1
1168496kosenasjon1
1167876kosthaldsendringa1
1168277kosthaldsundersøkingane2
1169419kostnadsbaserte11
1169875kostnadskrevande3
1169283kraftaksjene1
1168222kraftfôrbruket1
1167840kraftfôrdyra1
1168807kraftsosialist4
1169564kravsmentalitet1
1167954kredittopplysningsbyrået8
1167690kreftdiagnosane1
1168727kreftførekomstane2
1168459kreftgen4
1169239kreftlindrande1
1168107krefttilfellet1
1168240kremane10
1169713kremmernes1
1168901krigarceller2
1167788krigspolitiske1
1169469krigsprosjektet1
1168299kriminalitetstilstanden1
1169678kritikkelden1
1167784kronararteriene1
1169701kronprinsregent4
1168584kroon9
1169147kroppsøvingstimen2
1168313kruttvåpen1
1169333kultumidlane1
1169329kultumidlar1
1168292kulturbygningar3
1168472kulturlandskapspleie7
1169327kulturlandskapstiltak4
1169724kunnskapsprosjekt2
1169728kunnskapssøkjarar1
1167829kunstgjødselforbruket2
1169665kursjusteringar1
1167775kvalitetsdebatten1
1167929kvalitetslandbruk3
1169791kvalitetstrekk2
1168326kvalpestadiet1
1168262kvardagsflukt1
1168498kvardagsfred1
1168263kvardagsuro1
1168361kvartslag1
1168115kveiteeksport3
1169768kvernhusbrød1
1169162kvinnekommisjon6
1168095kvinnekonferansar1
1168097kvinneutdanningar1
1167921kvoteforhandlingane24
1169198køyreregelen1
1169180lagerstyrar2
1167718lagsdemokrati1
1167715lagsfaner1
1167706lagsloven1
1168302lampeleverandøren1
1169263landbruksorgansisasjonane1
1168977landbrukspresident2
1169156landbruksvare3
1169374landkvik2
1169311landsamanslutninga2
1168752landskapsformar2
1169081landsleddet1
1168911landsline3
1169258landssvikere2
1168042lanfe1
1167882langbotn2
1169088langelandstranda1
1167689langmark16
1167820langsiktigigheit1
1168792langtidsstudie3
1169110laseroperasjonar4
1169656lattarleggjering1
1169254laukforbruket3
1169251lauksortar6
1169250lauktypar4
1167778lausvektsalet1
1168052legemiddelomsetnad1
1168049legemidlar26
1168541leiarutdanningar1
1169479lesarskara1
1168701lesefedigheiter1
1168703lesestundene1
1169529leveringsmåte1
1169811liberalkonservativt1
1168943lidokain3
1167902liggestaden2
1168091likestillingstiltaket1
1169121likevektsledigheit1
1168715lindemark5
1169099linx7
1168393listepasientane1
1169755litteraturopptekne1
1168642livsforsikringar18
1169087livsinnstellinga1
1169776livstrøtte1
1169045livsverde1
1169002lokakpolitikarane1
1169423lokaldistribusjon1
1169003lokalpolitikararane1
1167936lokalradiofylke1
1169322lokalseringen1
1167849losjiomsetnaden1
1167713losnedahl1
1169570luftes4
1169184luftgjennomstrøyming3
1167771luggom1
1168303luxo2
1168201lydimpulsar1
1168689lysmaskina1
1168721lystavler1
1168225lågintensivt1
1168355læreevna5
1168351lærenivå1
1168708læreprosessane1
1169803lærerhø1
1169708lønsauka1
1168618lørt1
1168530maiutgåva2
1169004maktblinde1
1169232makttempel1
1169308maktutredningutvalet1
1168358malariasmitten3
1168480mandatert1
1168482mandaterte1
1169449mannssirklar1
1168833mareen1
1167947margarinbruk1
1167948margarinbruken2
1167696mariality1
1168904marinforskarar2
1168619markedsliberalistar1
1167822markedssvikt3
1168661marknadstest1
1168196marknadstrendar2
1169683marksemda1
1168093marskomiteane1
1168090marskomitear1
1168266masjera1
1169817maskinstansen4
1168383masseslaktinga2
1169474masseøydeleggjingsvåpna1
1168169mastitt5
1167752matborne3
1167930matkonsept6
1167874matvareproduserande1
1169160mediamenn1
1167769mediapolitikk1
1169810mediaprodukt1
1169392mediedebattar1
1169249medielarm1
1169216medieyndlingen1
1167909medisinerutdanning2
1168918medisinrester1
1167889medlemskapskontingentar2
1168118medmenneskleg1
1168127medmennesklegheit1
1168828medskaparevne1
1167851meinigsmålingar1
1168501meiningsfattig2
1169417meiningsmangfold1
1168396meiningssterke1
1169388meiningsutvekslinger1
1168086meldetenesta3
1167787mellommennsklege1
1168561menneskearti1
1169749menneskerettsdag1
1167733mennesketenner2
1167981mensana1
1168500mentalterapeutisk1
1168980metanutslepp7
1168158middellevealderen1
1167722midtgaard19
1167794migrenemiddel1
1168986mikrobølgjer8
1168839mikroskopi5
1167814militærressursar1
1169454miljødepartementets1
1169303miljøforureinar1
1168388miljølova5
1167869miljørisikabelt2
1168215miljøsaler1
1169561millimetermoralen1
1169364millionærterrorismen1
1169020mindretalsregjereri1
1168187mindretalstrassen1
1168949minimumstilbakeholdelsestid1
1169245miniputtdemokratiet1
1169827minstelønner1
1169726mislukkas2
1168410mjõlketennene1
1168408mjõlketenner2
1168168mjølkeavdrått1
1167805mjølkebondene1
1168587mjølkegardsbruk1
1168214mobbebok1
1168597mobiltenestene6
1168599mobiltilbod1
1169312mogelegheten1
1168340mongolstormen1
1167994mosjonisten3
1168179moskowicz1
1169515moskussafari6
1168379motebriller1
1168665motorprosjekt1
1168925mrl5
1169510munhjeld1
1169462museumsleiinga10
1168615museumstanke1
1168261musikkdiskettar1
1168321musikkinformasjonssenteret23
1168055musikkverkstedordningen3
1168960myhrene16
1168436myndighetane3
1169291måleklaven1
1167707målsaker2
1169387mårfjell4
1168976måsene2
1169286måsså2
1167999møljemiddag1
1167823møllposer1
1169493mønsterfylke2
1168048nakkeløft1
1168596namneord1
1168111narkolepsi42
1168635nasjonaldager2
1168638nasjonaldagsfeiringar1
1168636nasjonaldagsfesten1
1168634nasjonaldagstradisjonar1
1169815nasjonalkulturelle1
1168748nasjonalparkforvaltarar3
1168607nasjonalparkgrensa7
1169519nasjonalparksystem1
1169518nasjonalparksystemet1
1168732nasjonalparktanken1
1168749nasjonalparktenesta3
1169520nasjonalparktilsyn1
1167919nationstillhörighet2
1167712nattesjau1
1169400nattjegere1
1168428naturopptak1
1169293natursans1
1169864naturskogar1
1169425naturskole1
1168737naturstiar8
1168453naturvernfascistiske2
1168197naturvernkonvensjonar1
1169259nederlendere16
1169777nedpløgd2
1169233netthinner1
1168604nettutbygging21
1168602nettutbygginga7
1168038neuroepidemiology3
1169734nissene13
1169490nordlandluft1
1168711norfo2
1168964norgesfrukt3
1168837normalområdet4
1168842norme6
1168152northumbrian1
1168319notedigitalisering2
1168322noteformidlinga2
1169551notekyndige1
1168324notesamlinga2
1168973novellefilmar3
1167879novologi2
1167880novologien2
1169849ntbtekst2
1169876nullområda1
1169874nullområde3
1167877nyeriet12
1169340nyheitsopplesarane1
1169353nyhetsbyråene12
1169456nyholm6
1169752nykkjelen1
1169602nynorskpakka7
1169594nyregionaliseringa1
1168403nytekning1
1168357nytteinsekt2
1169464nyvalte15
1169545nåen1
1168288næringsbygningane1
1168286næringsbygningar4
1168249næringskapital2
1169337næringskomiteens2
1169134næringslivseigar1
1169279næringslivsliberalistisk1
1168946næringsmiddelproduserande1
1168931næringsmidlet2
1169430næringsminster1
1167927næringsmotorane2
1168557næringsumsyn1
1167941næringsutøvarane19
1169296næringsøkonomiske8
1169137nærislivsleiar1
1168452nærområder5
1169442nærsjukehus9
1169439nærsjukehusa2
1169451nøkkellandet1
1169367nøtteaktige2
1169409obdusørane2
1169403obdusørar1
1168971obomsawin2
1169382odontologiske20
1169323offentligetilbud1
1168343oljerikdomane2
1169680ommøbeleringa1
1168221omregning2
1167837omrekningar6
1167862omsetningsforbod22
1168397omsorgsobjekt3
1169008omstridne1
1169179opal22
1168963oppberget1
1168827oppdagarenergien1
1168054oppfølgingsperioden7
1168247opphavsmerke5
1168991opplevingskvalitetane3
1169619opplæringskrava1
1167891oppsopinga2
1169237oppvekkende1
1167761ordlaginga1
1169766ordmakarane1
1169880organisajsonar1
1168120organsisasjonsstrukturen1
1168877oslobuar2
1168341osmaniske1
1169659overflatehumor1
1168990overflatetopografi1
1168257overgep1
1168936overleveres6
1169027overordnar1
1169455oversendte15
1169359palestinisering1
1168510parkeringssaker2
1168820parkhovudkvarter1
1168744parknamnet2
1169230parksnyttar1
1168738parktilsett1
1168816parktilsette2
1169597partilederdebatten15
1169018partiorgansiasjonen1
1169675partipressas1
1168129pasientliste5
1168126pasientvenleg1
1169009patentera2
1168926patenttida7
1168073pelsbesetningar1
1168553pelsdrift1
1168069pelseksporten1
1168075pelsens3
1168065pelsimport1
1168062pelsproduksjon4
1168070pelsprodukt2
1168076pelsprodukta1
1169292pengedominerte1
1167727pengegriskheita1
1169138pengenettverket1
1169793pensjonsdebatt3
1169792pensjonskommisjonens2
1168145perkusjonsgruppe1
1169526permiteringsreglane1
1169433personband1
1168570personstemmer9
1169093persontogtrafikk2
1169737pesonar1
1169289pillefri1
1169288pillefritt1
1169373plantefôrsk2
1168552planterike1
1169000pliktbunden2
1169178plomene3
1169176plommehausten1
1169183plommekvalitet1
1168862poengsystem6
1168823polarsirkelsenteret2
1169588politikkomr1
1169540popsolist2
1167776potetaksjon1
1167780potetansvarleg1
1167774potethausten7
1167777potetkonseptet1
1168346predera3
1168345prederar1
1168314prisromanen1
1168957prisstup1
1167803prisvariasjon10
1168398problemkasus1
1169606produksjonsnøytrale6
1167972produktvekt4
1169604produsentmiljøene1
1168880programleiarene1
1168404programskapinga1
1168473proposjonal2
1169019prosentsparti1
1169609prostitusjonsrutene1
1169574protestog1
1169607pruteteknikkar1
1168585psykiatrikongressen1
1169761publikumsfriing1
1169689publikusuksess1
1168969pudovkin2
1168074pyntekrager1
1168373pyretrum1
1168696pågangsmodet1
1169175pærehaust3
1169169pærehausten1
1169177pæresortar7
1169806radiokabalen1
1168027radiumhospital13
1168033radonteorien2
1169223rallykollega1
1169225rallyveteran2
1168481rammelovverk1
1169261rammevillkår1
1168206raudenbush2
1168036reaktivere1
1168844realityfjernsyn3
1168060reding13
1169317reduset2
1169236refleksjonare1
1168720refleksstolpar2
1169320reformbehovet1
1169595regionaliseringsprosessane2
1168851regiserte1
1168418registerstudie1
1169492regjeringsallianse1
1169573rehabilitet1
1167935reiersdal1
1169748reinforvaltinga1
1168098reingjerar3
1169100reisebilag2
1168640reiseforsikringsselskapa2
1168474reiselivsorganisasjonane3
1168213rekordvår1
1168686rekrutteringstokt1
1168994rensepreparat1
1169865renskogen1
1169599repotasjane1
1169598repotasjar1
1169581ressursregionen1
1169790restaurantvanene1
1168923restmengdene1
1168930restmengder1
1169284retningsgjevar1
1168572retteaksjonar4
1167858rettferdstenkjande1
1168186rettsforaktande1
1169789revestrek3
1169422riksdistribusjon1
1167910riksvegferjene28
1168008ringsutvikling2
1168016ringsutviklingsinteresser1
1169591risikofond12
1168079rke1
1168620rogalandsbonde1
1168742roltdalen10
1168526romertida5
1167719rotfestinga1
1169397rovdyrfansen1
1168760rovdyrinstinkt1
1169170rre1
1168067rte6
1169556rubáyát1
1168520ruccolasalat3
1167965rundvekt5
1169145rusgiftkurs1
1168787rusgiftspolitikk1
1169144russituasjonane1
1168878rustefjelbma1
1169370råkost3
1169086råkøyra3
1169411rømmingssjanse1
1169098rørslett1
1168456røstads4
1168104røykjevanar19
1168830safariar2
1168447saftkonsentrat1
1168514salatane4
1169861salatblada3
1168511salateksplosjon1
1168527salatgrønsak1
1168521salathistoria1
1168512salatsortar1
1168519salatvariantane1
1167985salgskampanjar1
1167754salmonellose16
1169797salsdagar4
1168013salsinteresserte1
1168684samanslåingsmodellar1
1168683samanslåingstankane1
1167934samarbeidsalternativet2
1169504samarbeidsparti4
1168987sambandsanlegg5
1167816sambandststatane1
1168767sameinde1
1169706samekutt1
1168800samferdselpolitikk1
1168045samfunnskart1
1169001samfunnslykke1
1167740samfunnssider2
1168910samfunnsverknader1
1169140samstrevet1
1168254samtidssituasjon1
1168401samtidsspegel1
1169074samværskultur1
1168775sanitærteneste1
1168255sansevare1
1169427sansyneleg2
1169660sarkasmer2
1168809saudavassdraget4
1168366sauedrepande1
1167831saueein1
1167830saueeiningar2
1167838saueeininger1
1168367sauesikre1
1168369saueskadelege1
1168431saueslepp2
1168846sceneoppsett1
1169220schanches4
1168718schaug33
1168884schlabach1
1169840seif48
1169157seiøse1
1168301seksuallovbrot25
1169405selbustrand1
1169480sellanrå4
1169395sendingstida1
1168204sensiviteten1
1169191senterpartistyrte2
1169709senterrørsla1
1169079sentralleddet10
1168560sentralnerveverk1
1168559sentralnerveverket1
1168656separatistan2
1168150septeto1
1168344serendipiditet1
1169032serkane2
1167989setervegar2
1169465signingsferder1
1168996sikringsgarantiar1
1169802sildenæringa2
1169049siloduk1
1169051siloduken1
1169052silogass1
1169048silolegging2
1169047siloulukka1
1169050siloveggen1
1169056silovifte1
1169477silvestr1
1167729situasjonshøveleg1
1169848sjarter1
1169024sjokkframgang1
1168037sjukdomsdata1
1168128sjukehuslandskap2
1169310sjukehusorganisering1
1169527sjukelønsordningen1
1168543sjukepleieartiklar6
1167766sjåarbarometret1
1168400sjåargruppe2
1167768sjåarkonkurrerande1
1169738sjåarmønsteret1
1168395sjåarsjarm1
1169745sjåartale1
1169663sjåartall1
1168731sjøforsvarstilsette2
1168706sjølbevisste1
1168130sjøldyrkande1
1169363sjølmordsaksjon1
1169361sjølmordsaksjonistar1
1168499sjølnyting1
1169673sjølrettferdige1
1168998sjøltru2
1169843sjølvhelp1
1168555sjølvmotsegjingar6
1168855sjølvutpeikt1
1167969sjømatomsetnaden3
1168035sjøsalter1
1168432skadeerstatningane4
1168641skadeforsikringar4
1168692skaldjusutveckling1
1168621skaparuvisse1
1168494skarefonnene1
1169786skatteterror1
1168399skeivvinkling1
1169835skiftspråket1
1168426skillebæk12
1169278skilleveg1
1169077skjenkesakene1
1168900skjermo2
1169506skjærgardsnatur3
1169521skjøtselsplanlegging1
1168371skogbjørn2
1169882skogsreservata1
1169863skogstypar2
1169872skogsvillmarker2
1169295skogteknikk1
1169878skogtype6
1169869skogvernfond1
1169215skoledebatt7
1168699skoleforskning1
1168537skolemekling14
1169625skolepengar98
1169831skriev2
1169760skriftsmål1
1168331skriftspåk2
1169355skuldest8
1169164skulegongen10
1168532skulemekling2
1168421skumsvoll6
1168350skunken1
1169846skvåsj5
1168211skytespel66
1168528slagebit1
1169632slektevekter1
1168558smertekjensla1
1168390smertepille1
1169070smittekontroll2
1168841smitteoppsporing7
1169067smittestopparane2
1168840smittevurdering2
1168714smolan8
1169122småproduksjonar2
1168362snøgtvirkande1
1167922socialdemokratarna4
1168896solidaritesprosjekt1
1168238solkremar8
1168381solmogne2
1169580solstrandkonferansen1
1168493solveggene2
1168835sommarutstiller1
1168220sommerbeite6
1169181songefrukt1
1168435sopplukking2
1168659sosialstø1
1168577spareribs7
1169754spekulasjonskalas1
1169535spelemannprisutdeling1
1169536spelemannprisutdelinga1
1168675spelemannskunsten1
1169533spellemannkomiteen8
1169033speltradisjonar2
1168518spesialsalatane1
1168673spikjimat1
1169484sporvagnstenar1
1167855spritavgifter1
1169775språkknep1
1169837språkreformen4
1169543språkreportoaret1
1169836språksvake3
1168025sprøytemiljøet1
1168979sprøyterekneskapen2
1167828sprøytevesker1
1167802spøytebussen1
1169269stamis2
1167799stamvegsinvesteringar1
1167783standardbehandling9
1168793standarddosen2
1168477standardiseringsorganisasjonen4
1168077standardmerka1
1169501startlangsida1
1169438statsrådskinn1
1168317steikjeplatå1
1169621steinerskolane4
1169629steinerskolene19
1169618steinerskolenes1
1169552stemingsfulle1
1168571stemmeseddel3
1168182stenson6
1169241stensvåg3
1167979stillesitting7
1168982stink2
1168020stordrikkarane2
1169550storer1
1168628storfeproduksjon5
1169406storfetap1
1168852stortingsordning1
1169679stortingsscene1
1167818storunion1
1168017storviltjakta6
1169687strandtomta3
1168259stressfaktorane3
1167958stresskuffertane1
1168230struktirdifferensieringa1
1168227strukturdifferensieringa5
1168233strukturdifferensiert1
1168728stråleindusert2
1169548strålelyset1
1169491stråleskadd1
1168988strålingsvinklar1
1169155strømprisar3
1168429strømssalen1
1167763studioinnslag1
1168316stulien2
1168966stumfilmsuksessen2
1168487stykkprisfinansierer1
1169129styringsposisjonen1
1168420stõrre1
1168194støtteresolusjonar1
1168616støyfrie3
1169555sufidiktinga2
1168278sukkerinntaket18
1169376sukkerstoffet6
1168746sultar3
1168564sunnm1
1168573sunnmørskupp1
1168574sunnmørslista26
1168578superbowl2
1167815superforbruk1
1168281supermarknadskjedene2
1169102supertogene1
1168003svangerskapomsorgsproblematikk1
1169154svartedaudstid1
1168193svartedaue1
1169486svermeren2
1169482svimande1
1168140swoja1
1168087syfilistilfella1
1169711symboldebatt1
1169141symptomberarar1
1168536synbare5
1168096sysselsettingsnivå4
1169064sædvæska2
1168914søkjaropptak1
1169873sølvverksskogene1
1169276sørgelegaste1
1168318sørlandstoppen1
1169252søtlauk3
1169255søtlaukslaga2
1169372søtning4
1168109søvnforstyrringar8
1168113søvnlidingar1
1167789tablettbruk2
1169838taime5
1168306taklys3
1168592taleprosessen1
1169779tankeskuvar1
1168879tanktrafikken3
1168416tanncellene1
1168414tannceller1
1168409tannfeen1
1168176tannfyllingar14
1168417tannkirurgi1
1169378tannlegerekningane2
1169383tannlegerekningar7
1169379tannlegeutgiftene2
1169116tarmkreftceller2
1168460tasmansk1
1169688teaterbygget5
1169694teaterdel1
1169690teaterfasilitetane1
1169698teaterføremål1
1169692teaterhusa1
1169693teaterthus1
1168688teinefiske2
1169850tekstsøket1
1168601telepolitiske23
1168600teletilbod2
1169631teljedatoane1
1168961temperatuarar1
1169528tenestesektorane3
1169357terroraksjonene2
1167950testbatteriet1
1168029testikkelen3
1167952testmetoden5
1168200testrunde4
1168151tickell2
1169386tidsperioda1
1167987tidstrend1
1167988tidstrenden2
1167779tikilossekker1
1168929tilbakeholdelsesfristen1
1168947tilbakeholdelsestid1
1168712tilfluktsromplassar1
1168071tilhø1
1169061tilhøyande1
1167759tilleggsbehov2
1167745tilleggssynspunkt1
1167995tilleggså1
1169205tilregnlige1
1168218tilskotsberettiga5
1169331tilskotstenester1
1168937tilsynsveterinæren1
1169271tiltaksstøtta1
1168709tingulstad2
1168590tinningslappen1
1169106togreisetider1
1168380tomatplantene3
1169696tomtesnakk1
1168905torskelarver6
1167970torskeprodukta2
1168671torsvisa1
1169199trafikkdifferensiering1
1169085trafikkingeniøar1
1169186traktorspak2
1168679traktørføraren1
1168934transporteres12
1168664travskule2
1168916trebåtbyggjarar1
1168907trebåtbyggjarskulen1
1169727trekvarter1
1168522trendsalaten1
1168407trendtenkning1
1168858trikkeklipp1
1168502trivselselement1
1169058trollveggen6
1169794tryggjingspolitikken1
1169466tryggjingsråd2
1169196tryggtrafikk3
1168725tunnelulykkene1
1169264turistby6
1168450turistflyging10
1168736turistkrigen2
1169315tverrpolisk1
1169256tvillingstudie2
1169257tvillingundersøkinga2
1168271tykkjeast1
1169516tysfjordens1
1169362tålmot4
1169655tøysast1
1168046ubebyggelege1
1167857uhyggleg1
1168886uldvarefabrikk9
1168497ullnøste1
1168425ulvefilmen1
1168311ulvesommer2
1168437ulvesoneforslaget1
1169453ulveutsetting3
1167786umennesklege1
1167764umibbelbare1
1169441undergava1
1168260underhaldingspåfunn1
1167765underhaldningsappellen1
1169472underoppslag1
1169575underskrifts1
1168063undersø1
1169059undersøkjelseskommisjon1
1169718undervisningsmåtar1
1169720undervisningsmåte1
1169444ungdomsbevegelse2
1169075ungdomslagseigd1
1169072ungdomslagstradisjon1
1169028unionsopplysinga3
1168505univsersity1
1168032unversitetssjukehus1
1168165unø1
1168965urfilm3
1169710urfolkskulturen1
1169877urørtheit1
1169234usmykking1
1169240uspesifikt1
1168984usyneleg1
1167848utanlandsmarknadene6
1168810utbyggingspotensialet4
1169294uteoretisk1
1168486utform1
1169149utfrivillig1
1167953utførdringane1
1169335utgreiingssenteret1
1168854utjamingsrepresentantar1
1169391utlendingsfeltet30
1168007utmarkseigedommar9
1168768utseningar1
1169398utsettingshandlinga1
1168808utspell1
1167983utstyrsp1
1168769uttørringa1
1167890utviklinghjelp2
1169496uvanene1
1168975vakhrushevs2
1169231vaksenopplære1
1169190vaksentettleik4
1168538valfagstilbod1
1169017valkampgeneralen1
1168674vandringsviser2
1168831vanlegfolk2
1169800vanringsmønster2
1168217vanskelieggjering1
1167903varmelampa3
1169298vassenergi1
1169287vassikkel1
1168786vassmanglen1
1168766vassåret1
1169158vedprisar1
1168556vegetarianismen1
1169302veggåande7
1168801vegtrafikant1
1168608veitastrondbygda1
1168611veitastrondvegen9
1169715velbergede1
1169764veldfødd1
1169069veldisiplinert2
1169142velferdstid1
1168806velgjargruppene2
1168857veljarer1
1169270velstandsland4
1168274venskapsland1
1168022venskapssambanda1
1167743venstrebonden1
1167744venstrebønder1
1168272verdskriger1
1168245verkemiddelsystemet3
1168613verklig1
1168753vernegrunnlaget2
1169871verneomfanget3
1169507verneplanane41
1169514verneplanarbeid1
1169881verneplansamarbeidet1
1168122versemd2
1169593vestlandshistorikarar1
1169579vestlandsmanifestet2
1169584vestlandsnett1
1169587vestlandsparadoks1
1169586vestlandsparadokset1
1169582vestlandssamfunnet2
1169592vestlandsuniversitetet2
1168940veterinærattesten1
1168927veterinærmedisin13
1168924veterinærpreparatrestforskrifta1
1167695vevik3
1167730viderverdige1
1167720vikåra2
1167990villflogne1
1167898villfuglartar2
1168739villmarksstiar2
1168004viltforvaltingslovgjevinga1
1168000vinterfenomen1
1168845virkelighetsfjernsyn1
1168040vitaminpilla1
1168039vitaminpille3
1168832vitbegjærlege1
1169161voldtektsofre14
1168056volumstøtteordning1
1168968vsevolod26
1168772vwg1
1169650vårveging1
1169635vårvekt2
1167842vørterølsalet1
1169450watcher2
1168207wheeling2
1167964wilmuth1
1168770wwdr1
1169413ynglingsresultata1
1168693yrkesfiskarorganisasjonen1
1169762ytringsvilje1
1169589åde1
1167984åfunn1
1168668årjeng1
1168365årvaringsfarge1
1169399årvist4
1168677åtferdsforstyrring1
1167916åtgärder5
1169485æs1
1167996æveperspektiv1
1167723ølgod2
1169282ønskedrøymt1
1168565øringar1
1169546østavind1
1169544østavær2
1167703østigård1
1168595østrogenkonsentrasjonen1