Norsk Ordbok 2014 layout  

T.EidnesDT 1986: DIGITALTEKNIKK TTL- og CMOS-KRINSAR

Carlson, Per

Printing Data Center a.s, Aurskog 1986

Av i alt 13659 ordformer var 2514 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1157939*taktsignalet1
1157936*vippa1
1159031=aa+ab+ab+bb1
1159033=ab+ab1
1156928a+ab1
1156950a+ab=a1
1156900a+b8
1159039a+b+c1
1156926a+bc1
1156927a+bc+ac1
1159047a+c1
1156921a=2
1156944a=a4
1157594acd2
1156587adc2
1156641adderar5
1156670adderarar4
1156806adderaren9
1158419adderast2
1156784adderre2
1158392adders2
1158433addert5
1158371adderte3
1158363addisjonane3
1156644addisjonar7
1156767addisjonen11
1156943addisjonsregelen1
1157188adressebuss2
1158781adressebussen2
1158673adresseinngangane4
1158139adresseinngangen1
1156607aktiver2
1158921aktiveringsinngangen1
1158002alfanumerisk3
1157995alfanumeriske8
1156672algebraen13
1156640alu8
1157407analogteknikken1
1157441andrehandsleverandørar1
1157478antistatisk1
1157618aoi1
1156618apl1
1158486aritmetikkbehandling1
1158946ascii1
1157306assignments1
1157740astabil6
1157739astabile3
1157741astable1
1159007asterisken1
1158319asynchronous2
1158318asynkron10
1158488asynkrone11
1158526asynkront1
1158745atari1
1158904attgivne2
1158799avserieresistansen1
1159046b+c1
1156893b=4
1157893bakflanken1
1158988bakgrunnselektrode1
1158991bakgrunnselektroden2
1158323bakkantutløyste1
1157666bcd1
1158452bcdtal1
1157054beinradene1
1157127belastningseining1
1157130belastningseiningar1
1157431belastningskapasitansen1
1157330belastningsresistans1
1158346bidirectional2
1157665biinært1
1158544bikvinær1
1158850biletsegment1
1156727binalar1
1157667binary7
1156850bindeord2
1156848bindeorda2
1156852bindeordet4
1157863binærdata1
1158067binærekode2
1158501binærform2
1158027binærforma1
1158075binærkodar1
1157659binærkode14
1157656binærkoden2
1156725binærpunktumet4
1158519binærsiffer1
1156843binærsymbolet1
1156695binærsystemet6
1158010binærtal1
1158499binærteljar3
1159066binærteljarane1
1156869binærteljing1
1157731bistabil2
1157728bistabile4
1157734bistable4
1156832bitgruppe2
1158093bitkombinasjon1
1157696bitkombinasjonane1
1157719bitkombinasjonen1
1158716bitmønsteret1
1158594bitposisjon1
1157717bitposisjonane1
1157720bitposisjonen1
1158839blankinga1
1158829blankinginngangen2
1158147blokkeringsinngang2
1158149blokkeringssignalet1
1156572blokkskjema4
1158234blokksymboetl1
1158883bokstavavne1
1156835boole3
1156836boolsk2
1156839boolske3
1157860brli3
1157233bruekr1
1156735brøksdel1
1156726brøksifra1
1157362buffersteg1
1157206bufferutgang2
1157452bufferutgangar1
1158870bussdrivaren1
1157190bussystem3
1157319bverbar1
1158416bvi1
1156894c+b1
1159027c+d1
1157711cascading1
1158202cba11
1158373cinn7
1156961circuits2
1156992cmos31
1157166collectors2
1157706comparator1
1157347complementary4
1156612compute1
1157300comsumer1
1156586converter5
1158613coutner2
1158636cpunt1
1158595creepign1
1158925cursor1
1157958dagainngangane1
1157282datablad6
1157561datablada4
1157502databladoppgåvene1
1157283databladoppgåver1
1157512databladsidene1
1157510databoka4
1157187databuss3
1157185databussar2
1158783databussen7
1158857databøkene2
1158941datafelt2
1158138dataflaumen3
1157896datainngangane19
1157848datainngangar9
1157875datainngangen12
1158753datajusteringane1
1156647datalageret2
1158766datalagring42
1158926datalinjene2
1158841datalås8
1158914datalåsar2
1158847datalåsen2
1156626datamaaskinen1
1156615datamaskinassistert2
1156653datamaskinfunksjonane1
1157284dataoppgåvene1
1156831dataord6
1158126dataordet2
1158725dataretninga1
1158148datasignala1
1157914datasikring6
1158958datasteng1
1158136datautgang2
1158187datautgangar1
1158141datautgangen1
1158131dataveljar1
1158135dataveljaren2
1157658dcba6
1158025ddesimaltal1
1157668decimal4
1158449dekade2
1158565dekaden2
1158541dekadeteljar5
1158572dekadeteljarane3
1158558dekadeteljarar4
1158523dekadeteljaren7
1158231dekodarane10
1156671dekodarar13
1158194dekodarfunksjonen1
1158801dekodarne1
1158213dekodast3
1158214dekode8
1158243dekoding4
1158128dekorarar1
1158813dekoraren1
1158464deladdisjon1
1158377deladdisjonane1
1156826delprodukta3
1158461delproduktet2
1156631delresultat3
1158182demultipleksar6
1158185demultipleksaren3
1158239demultipleksarfunksjonen1
1158183demultipleksarne1
1158251deocder1
1156917dersomm2
1156728desimaldømet1
1156685desimale5
1156704desimalform10
1156706desimalforma1
1156723desimalkommaet4
1158931desimalpunkt1
1157694desimalsiffer6
1157664desimalsifferet1
1157669desimalsifra4
1156698desimalsystemeer1
1156674desimalsystemet8
1156750desimalt3
1156713desimaltal10
1156759desimaltala2
1156717desimaltalet4
1157662desimaltast1
1156758desimaluttrykket1
1157770detector2
1156709digit3
1156714digitalkrins1
1157736digitalkrinsane1
1158872digitalkunnskapane1
1156932digitalteknikkens3
1158733digitalurkrins1
1157041digitalurkrinsar1
1157484diodane10
1157149diode5
1158888diodegrupper1
1157344diodeinngangar1
1157260diodeinngangen1
1158672diodematrise1
1158675diodemønsteret1
1158793dioden3
1158259diodesegment1
1157047dircuits1
1157820direkteinngangar1
1156635direktelager2
1158717direktelageret1
1157819direkteverkande4
1158741disketteining1
1156619diskettstasjon1
1157536dissipation1
1156716divider2
1156828divisoren1
1157073dmos1
1158103dobbeltbitfeil3
1156622dokumentlesar1
1157429driftsspennigna1
1157012driftsspenninga31
1157309driftssteppinga1
1157207drivarutgang1
1158933drivtransistor1
1156998dtl15
1157014dtlz2
1158016ebcdic1
1157023ecl4
1157430effektforbruket2
1157221effektkrevjande3
1157535effekttapet4
1157223effekttransistor1
1156802einarkomplement1
1158043einarkomplementering1
1156803einarkomplementet11
1158423einarkomplementkrins1
1158425einarkomplementkrinsen1
1156724einarsifferet2
1158956eintaktsignalinngang1
1156772eittal107
1156872eittala13
1156769eittalet29
1156707eittalssiffer4
1156736eittalssifferet1
1156740eittalssifra1
1157957eksitasjonstabell1
1157645ekvivalensmetodne2
1157323electrical4
1158984elektrolyseeffekt1
1158671ellevebitadresse1
1158600elllr2
1158738elorgel1
1157024emitter9
1157119emitterane1
1157121emitterar1
1157398emitteren3
1158971emitterer7
1157262emitterinngang2
1157345emitterinngangar1
1158790emitting3
1157661encoder4
1157548energiutviklinga3
1156938enkalste1
1158105enkeltfeil4
1157051eopp1
1159026f=7
1156911f=a2
1156955f=a+b2
1156939f=ab+ab1
1159044f=ab+bc1
1159025f=ab+cd2
1159008f=abc+abc1
1159050f=ac+bd+ad+bc1
1159019f=ad1
1159009f=bc1
1159045f=bc+ac1
1159018f=bd1
1158853f=talet1
1159020fa+b1
1157540falltid1
1157457falltidene2
1157545falltider1
1158974fargeeffekt1
1157352faselåste2
1157686feilfunksjon3
1158000feilkontroll1
1158581feiltilstand1
1157180fellesutgangen1
1158313fembitars1
1158113fembitarsord2
1156793fembitregister1
1158441firebitadderar1
1158450firebitadderarar1
1158386firebitadderaren2
1156755firebitars7
1158721firebitarsord1
1157693firebitarstal4
1158487firebitarstala1
1156834firebitgruppe4
1158476firebitinngangar1
1158247firebitkode1
1158070firebitkombinasjonar1
1157702firebitkomparator2
1158470firebitregister2
1156791firebitregisteret2
1158039firehundreognittiniein1
1158550firkantspenning2
1157817fjerda1
1157996fjernskrivarne1
1157769flankedetektor1
1157577flankehallinga1
1157933flankeutløysing1
1157894flankeutløyst9
1157873flankeutløyste6
1159083flankevar1
1156582flasketapping1
1158821fleirsifra1
1156638fliexible1
1158938flimmerfrekvensen1
1156620floppy2
1158809forforsterkarar1
1157154forgreiningsfaktor4
1157156forgreiningsfaktoren3
1156915fornenkle1
1158973forplantingsaksen2
1158976forplantingsvektorane1
1158403forseinkigna1
1158708fpla1
1157908framkantne1
1157032frekvensdelar1
1158962frekvensdelarar1
1157353frekvenssyntesar1
1158569frekvensteljar1
1158566frekvensteljarar1
1157519funksjonsdiagrammet1
1156904funksjonskolonnar1
1158160funksjonstabellen8
1156908funksjonstrykk1
1156933funksjonsuttrykk11
1156909funksjonsuttrykka2
1156930funksjonsuttrykket12
1156867funksjonsverdi9
1158661funksjonsverdiane4
1158632førehandsinnstillinga1
1158628førehandsstillast1
1158310førehandsstiller1
1158631førehandstillast1
1157253førespenningsfall1
1158696førprogrammerte1
1158987gasstett3
1156609gein2
1156991ghcmos1
1157422gigaohm2
1158992gjennomskiningsteknikk1
1158859gjennomsnittsstraum1
1157036gjennomsnittssvinginga1
1158579glitches1
1157310gnd2
1156861gongeteikn4
1156863gongeteiknet2
1158999grafittstriper1
1156840grunndelane2
1156886grunnfunksjonane7
1157578grunnfunksjonar1
1156679grunntal18
1156682grunntalet25
1156787grunntalskomplement3
1156808grunntalskomplementet2
1156708grunntalt1
1156873gruppetalet3
1158998gummilister5
1157421gxx1
1158362halvadderar5
1158374halvadderarar1
1158364halvadderaren5
1158379halvaddisjonen2
1157351halvdigitale2
1156963halvleiarskive1
1159010hammingavstanden2
1157461hct1
1158896hdsp2
1158368heiladderar3
1158395heiladderarane2
1158382heiladderarar4
1158380heiladderaren3
1156652heilintegrert2
1156730heiltalsdel2
1156732heiltalsdelen4
1156737heiltalskommaet2
1156718heiltalskvotient1
1158882heksademimale1
1156757heksadesimal3
1156697heksadesimale12
1156754heksadesimalsystemet1
1156763heksadesimalt1
1156760heksatal1
1156761heksateljar1
1156762hekseteljar1
1157912herrevippa5
1157138hgø1
1157017hinil1
1157834hjekp1
1159016hjørnerutene1
1157018hll3
1157684hlll1
1156577holkombinasjonar1
1157231hysterese1
1158759høgadressa1
1157033høgfrekvensteljarar1
1157005høgnivålogikk4
1157021høgnivålogikken2
1158334høgrejusterande2
1156829høgrejustering3
1158957idndikator1
1157950ignen3
1157533iin1
1157531iinmax1
1157189ikkjeaktive2
1157574immunitetsgrensa1
1157010immunity3
1158168impedans4
1157455impedansen1
1158812inddikatoren1
1158769indeksert2
1158771indeksregisteret1
1158765indeksregistra1
1158844indikatordata2
1158953indikatoreinigane1
1158950indikatoreining1
1158922indikatoreininga1
1158981indikatoreiningane1
1158913indikatoreiningar1
1158846indikatorlogikken1
1158964indikatorsystem1
1158886indikatortypen1
1157026industristandard13
1157070industristandardar2
1157623inhibit6
1157709innbyrde2
1158795innebgyd1
1157553innebgyde1
1158692inngangsadressene1
1157342inngangsdiodane1
1157340inngangsdiodar1
1157879inngangsendringar1
1157332inngangsflanke1
1157226inngangsflanken2
1157473inngangskapasitansen1
1158824inngangskoden1
1157723inngangskombinasjon1
1157954inngangskombinasjonane1
1159084inngangsleidningen1
1157463inngangsnivå1
1157691inngangsnummeret1
1158215inngangsord2
1157235inngangsportar2
1157420inngangsresistansen2
1158660inngangssignal1
1157118inngangssignala2
1157227inngangssignalet4
1157261inngangsspenning1
1157288inngangsspenninga4
1157530inngangsspenningane1
1158889inngangsspennninga1
1157256inngangssteg1
1158570inngangssteget1
1157129inngangsstraum3
1157123inngangsstraumen4
1158567inngangssyklusar2
1158220inngangstalet1
1157125inngangstransistoren1
1158662inngangsvariablane1
1158062inngangsvinkelen1
1157956innkombinasjonen1
1158316innlesing4
1158264innmating6
1158699innprogrammert1
1156602innsignal16
1157236innsignala20
1156589innsignalet6
1158244innsignalkombinasjonar1
1157724innsignalkombinasjonen1
1157712inputs4
1158773instruksjonsdekodar1
1158776instruksjonsdekodaren1
1156648instruksjonsregister2
1158774instruksjonsregisteret1
1157265integerte1
1156960integrated7
1157038integratetd1
1158005interchange4
1158017interchanged1
1156575interface4
1159038intverterar1
1157602inversane2
1156958inversen5
1156807inverter2
1157115inverterande1
1157214inverterar16
1157603inverterarane3
1157218inverterarar15
1156962inverteraren8
1158299inverterarne1
1156805invertere5
1157634inverteringane1
1157897inverteringsring2
1157641inverteringsringane3
1157633inverteringsringar1
1157904inverteringsringen1
1156859inverteringsstrekar1
1157527ioh2
1157526iol2
1157447isolasjonssoner1
1157071itnegrerte1
1157546iverstefall1
1157575jordplan1
1159063jqn+kqn1
1156870juksereglane1
1157356kalkulatorbrikker1
1157408kanalbreidda1
1156667kanalveljarar1
1157329kapasitiv8
1157307kapselbeina1
1157520kapselpinnane1
1158415kapselpinne1
1157058kapseltype1
1157061kapselvolumet1
1157977kapslane6
1159053kaptitel1
1158902karaktergenerator1
1156937karnaughdiagram13
1158646karnaughdiagrammet11
1159005karnå1
1157710kaskadeinngangar1
1157883kaskadekopla4
1157713kaskadekoplar2
1158409kaskadekoplast1
1158562kaskadekople2
1158621kaskadekopling2
1158907katodane1
1158932katodar1
1158834katodekopling1
1157428khz5
1158949kilobitgruppe1
1158852kilohertz1
1157066knokurrere1
1158082kodekonverteringa1
1158084kodeomformar1
1158066kodeskiva3
1158060kodeskive2
1159069kokebokoppskriftene1
1157165kollektorar1
1157401kollektoren2
1157168kollektormotstand4
1157267kollektormotstandane1
1157170kollektorportar3
1157167kollektortilkopling1
1158816kollektortypen1
1157181kollektorutgangane2
1157184kollektorutgangar4
1158942kolonneinngangane1
1158955kolonneinngangar1
1158934kolonnesignal2
1158935kolonnesignalet1
1157579kombinasjonskrins3
1157582kombinasjonskrinsane3
1157600kombinasjonskrinsar4
1158479kombinasjonskrinsen1
1156888kommunikasjonsvanane2
1157699komparator3
1157714komparatorane1
1157613komparatorar1
1157700komparatoren4
1157701komparerer1
1156786komplementa1
1156853komplementerer3
1158436komplementkrinsen1
1156777komplementmetoden2
1156801komplementtype1
1157754komponentfabrikantar1
1158732komponentprisen1
1157747kondensatorspenninga2
1157605konnstruerer1
1158887konstantstraumdrivar1
1158796konstantstraumgenerator1
1158701konstruksjonsløysing1
1158069kontaktbørstane1
1158064kontaktbørstar1
1158068kontaktbørsten2
1157491kontaktfunksjon1
1156838kontaktkrinsar1
1157828kontaktplata3
1157823kontaktprelling2
1158085konverterar1
1157903kopivippe1
1157274koplingsavstanden1
1158997koplingstunger1
1157164kortslutt1
1158729kosntruerte1
1157550krinsfamiliane1
1157552krinsfamiliar1
1156993krinsfamilien2
1157049krinsfunksjonar2
1158647krinsfunksjone1
1156661krinskort3
1156664krinskortet2
1158659krinsløysing2
1157317krinsnament1
1157591krinsskjema1
1157335krinsskjemaet2
1157569krinsspesifikasjonane2
1157851krinssymbol1
1157199krinsteknisk1
1156959krinsteknologiar1
1157854krinstypar1
1157488krinstype1
1157093krisnane2
1157571krisnfamiliane1
1158967krystallindikator1
1158965krystallindikatorar1
1158568krystalloscillator1
1157046kundespesifiserte1
1157480kunstfibermateriale1
1158698kurveformer1
1157776kvilenivået1
1158199kvileposisjonen1
1157766kviletilstand4
1157790kviletilstandane1
1157682kviletilstanden4
1158634kvileverdien1
1157331kxx3
1157372ladningsberarane1
1158770lageradressa1
1158678lageradressene1
1158782lageradresser1
1156630lagereininga3
1157378lagereiningar3
1156741lagerinnhaldet1
1158775lagerkrinsane1
1157040lagerkrinsar2
1158690lagermatrisa1
1158683lagermatrise2
1158686lagerorda1
1158691lagerordet1
1158828lampetest1
1158830lampetesten2
1158635laod1
1158300lastfaktor3
1157862latche1
1157867latches2
1158966lcd21
1157186leiarer1
1156636leselager5
1158694leselageret4
1157183lgåare1
1158413lhhh1
1158421lhhl1
1156624lightpen1
1156920likskapsteikna2
1157131loads1
1158485logikkbehanding1
1158480logikkeining1
1157067logikkfamiliar1
1157346logikkfamilie2
1157065logikkfamilien1
1158483logikkfunksjonar1
1158702logikkmatrisa1
1158571logikknivå1
1156929logikkrins5
1156841logikkrinsane2
1157580logikkrinsar5
1157647logikkrinsen3
1157587logikkskjemaet8
1159077logikksymbol1
1157683logikksymbola1
1156666logikksystem1
1158892logikktilførsla1
1157614logikktypar1
1159003lommespela1
1156711lsb17
1156973lsi4
1157060ltien2
1158860luminans2
1158979lysaksen1
1158890lysdiodane4
1158867lysdiodar3
1158791lysdiode2
1158258lysemitterande5
1158972lysgjennomgangen3
1158940lysmønstra1
1156623lyspenn2
1158758lågadressa1
1156773lånesiffer1
1158639lånesignalet1
1157730låsdømet1
1157801låsekrins11
1157841låsekrinsane5
1157805låsekrinsar7
1157809låsekrinsen32
1156614lønnsutrekning2
1157705magnitude2
1157286maksimalytingar2
1158819maksimumsspenning1
1157013matingsspenninga1
1158929matriseindikator1
1158894matriseindikatorar2
1158951matrisetypen2
1157028mecl3
1156923med=1
1157359megahertz1
1157470megaohm1
1156945mellomleddskolonnar1
1158375mellomsum1
1158376mellomsummen1
1156842mellomverdiar3
1156856mengdelæra2
1158410menteinngangen1
1158560mentekjeda3
1158402menteoverførigna1
1156770menteoverføring3
1158396menteoverføringa1
1156821mentesiffer14
1158366mentesifferet9
1158378mentesignal3
1158393mentesignalet1
1157390metallsjikt1
1157393metallsjiktet1
1158876mikrokrinsane1
1158874mikrokrinsar1
1156665mikromaskinane1
1158166mikromaskinbuss1
1156656mikromaskinsystem8
1156655mikromaskinsystemet6
1158842mikroprosessorkrinsar1
1158709mikroprosessorsystem1
1158916mikroprosessorsystemet1
1158711mikroprossesoren1
1157222milliampere1
1156616minibanksystemet1
1156651minimaskinane5
1156654minimaskinar1
1158645minimeringa1
1157646minimeringsmetodane1
1157152minimumsspenninga1
1157942minimumsverdiane2
1156941minterm3
1158224mintermane3
1156940mintermar4
1158225mintermen5
1159021mintermform1
1157263mitter3
1157685modellkrinsen1
1158768modifikasjonsregister1
1157753monostabil5
1157738monostabile1
1157764monostable1
1157765monovippa5
1157775monovippe3
1157767monovippene2
1157782monovipper2
1156967motstandsfunksjonar1
1156712msb14
1156710msd3
1156972msi6
1158335multipleksa1
1158129multipleksar15
1158172multipleksarane1
1158127multipleksarar4
1158656multipleksaravsnittet1
1158134multipleksaren29
1158155multipleksarne3
1158881multipleksast2
1158877multiplekse4
1158848multipleksing4
1158864multipleksinga2
1158879multipleksteknikk1
1158133multiplexer2
1158475multiplier1
1156822multiplikand2
1156825multiplikanden7
1158463multiplikandne1
1156739multiplikasjonane1
1156820multiplikasjonstabell3
1156862multiplikasjonsteikn1
1156823multiplikator18
1158462multiplikatorbiten4
1156824multiplikatoren10
1158459multipliserar2
1158458multipliserarar1
1158472multipliserarkrinsar1
1157735multivibrator3
1156905nand3
1157416nanoampere1
1158021naturally5
1159015ndøvendige1
1157932nedoverretta2
1158517nedteljande6
1158975nematic1
1158608nenme1
1157392nettiopp1
1156676niaren9
1158041niarkomplementet3
1156833nibble1
1158538nistilling2
1158454nital1
1157551nivåendringar3
1157559nivågrensa1
1157596nivånummer3
1157364nmos6
1157800nonretriggerable1
1158022notation1
1158430ntytar1
1158229ntytast1
1157918nullposisjonen2
1157826nullpotensial1
1158307nullstillingsinngang1
1159074nullstillingssignalet1
1159075nullstillingstida1
1159011numemreringa1
1157078nykonstruksjonar3
1157760nyttefaktoren3
1157794nødbrems2
1158272octal1
1157394oksidet2
1157388oksidhinne1
1157475oksidsjiktet2
1156752oktal1
1156691oktale4
1156743oktalsiffer1
1156748oktalsifferet1
1156689oktalsystemet3
1156746oktalt1
1156749oktaltal1
1156764omformart1
1156715omformingsreglar1
1157290omgivnadstemperaturen2
1157663omkodaren2
1157825omkoplaren5
1157544omkoplingsfrekvens1
1157242omkoplingsfrekvensen4
1157426omslagsfrekvens1
1157835omslagsgangen2
1157254omslagskarakteristikken1
1157230omslagsnivået1
1157228omslagspunktet1
1157563omslagsspenninga2
1157349operasjonsforsterkarar1
1156969operasjonsforsterkaren1
1159017oppklipt2
1158875oppkoplingar1
1157934oppsetjingstid3
1158520oppteljande2
1158638oppteljingsrunde1
1157504opptrekkingsmotstand1
1158372originalbitane2
1157679originalskjemaet2
1157901originalvippe1
1157742oscillatorar3
1157217outputs2
1158385overflow3
1158384overflyt1
1158959overføringssyklusar1
1156978oxide2
1157057package4
1158381parallelladderar6
1158389parallelladderarar3
1158388parallelladderaren5
1158432parallelladderarne1
1158265parallellinngangane4
1158349parallellinngangar1
1158347parallellinngangen2
1158333parallellinnlesing4
1158353parallellinnmating2
1157990parallelloverføring1
1158267parallellutgangane2
1158354parallellutmating1
1157275parasittkapasiitansane1
1158110pariteten3
1157998paritetsbit3
1158104paritetsbitar1
1157999paritetsbiten11
1158098paritetsdetektor5
1158107paritetsdetektorar1
1158099paritetsdetektoren2
1158096paritetseittal2
1158094paritetsgenerator4
1158108paritetsgeneratorar1
1158095paritetsgeneratoren4
1158090paritetskontroll6
1158101paritetskontrollen2
1158118paritetsspor1
1158757pch2
1158756pcl2
1157746periodetida2
1157042phlips1
1157423pikofarad1
1157278pinnekompatible2
1157305pinnetilkoplingane1
1157318plastinnkapslinga1
1157827plusspotensial1
1156876plussteiknet3
1157363pmos7
1158985polaritet4
1158977polaroidbriller1
1157598portdjupn1
1157597portdjupna2
1157182portfunksjon1
1158644portfunksjonar1
1157718portgrupper1
1156931portinngang1
1157779portinngangen1
1157590portkombinasjon1
1159051portkrins1
1158605portlogikk3
1158365portlogikken2
1157803portnivå1
1157595portrader1
1157837portstyre1
1157836portstyrt6
1157844portstyrte10
1157624portsymbola1
1157599porttalet2
1157611porttypane2
1157176portutgangane1
1156605posisjonsbrytar1
1156678posisjonssystem3
1156683posisjonssystema1
1156673posisjonssystemet1
1156699posisjonssystme1
1157830prelling2
1157831prellinga1
1158995presentasjonsmåtane1
1157915preset16
1158629presettable1
1156632primærlager1
1156634primærlageret1
1156629printers1
1157690prioritetesomkodar1
1157687prioritetsomkodar1
1157678priority2
1158648produksjonsvennleg1
1156639programbiblioteket1
1158751programgangen1
1156646programinstruksjonane3
1156658programlager1
1158668programmable3
1158666programmerbare5
1156662programsekvensen1
1158767programsløyfe1
1156649programteljar1
1158754programteljaren1
1156668prosessor11
1156669prosessoren18
1158655prottype1
1157098pseed2
1157940pulsbreidd2
1157759pulsbreidda2
1157761pulsbreiddeforholdet3
1158826pulsbreiddemodulert1
1157771pulsforlengjar1
1157756pulsformar2
1157237pulsformarar1
1157755pulsgivar1
1157743pulsgivarar1
1158548pulsmellomrom1
1158551pulsmellomrommet1
1158561pulsne1
1157983pulssymbolet1
1157796pulstog7
1158130pulstoga1
1157758pulstoget5
1157783pulsutgangar1
1158169putput1
1158590påfigur1
1158497qa3
1158285qaqbqcqd2
1158496qb3
1158527qc3
1158559qd3
1158340qh1
1159056qn3
1157812qq2
1157316quadruple2
1157313quiadruple1
1157524quiesecent1
1156680radix1
1158939radmultipleksaren1
1158944radmultipleksinga1
1157287ratings4
1158825rbi1
1158823rbo3
1158784rdy2
1157608realiseringsmåtane1
1159041realserast1
1159058realsiere2
1159049realsierer1
1157321recommended2
1158993refleksjonsteknikk1
1158749registerdelen2
1158286registerinnhaldet1
1158273registerutgangar1
1158356registervippene1
1156570reknemaskinen2
1156951rekneregel1
1156858rekneregelen1
1156766reknereglane3
1156866reknereglar5
1156610rekneverk1
1156613rekvisisjonssystem1
1156608releet1
1158851repetisjonsfrekvensen1
1157993representasjonsmåtane1
1158937repretisjonsfrekvensen1
1157795retriggerable1
1158598ringteljar2
1158604ringteljarane2
1158601ringteljaren2
1158609ringteljarkoden1
1158394riplar2
1158390rippelteljarar1
1158391ripple6
1156611rodet6
1158994romlys1
1159082rundsnuta1
1159013samandragingane8
1158895samansetnigna1
1157680sannignstabellen4
1158180sanninggtabellen1
1157967sanningntabell1
1156854sanningstabell14
1156936sanningstabellar3
1156864sanningstabellen58
1159055sanningtabellen1
1157541schematic1
1157103schottky2
1157159schotty1
1157984schottys1
1159000sebrastripa2
1158863segmentbuss1
1158869segmentbussen1
1158910segmentkombinasjon1
1158804segmentkombinasjonar1
1158794segmentspenninga3
1158800segmentstraum1
1158818segmentstraumen1
1158467seksbitregister1
1158747sekstenbitars1
1158755sekstenbitregister1
1158893sekstensegmentindikatorar2
1158911sekstensegmentindikatoren1
1158990sekstensegments1
1158072sektornummer1
1158071sektornummera1
1156633sekundærlager1
1156637sekundærlageret1
1157726sekvenskrins2
1157581sekvenskrinsane1
1157727sekvenskrinsar1
1157729sekvenskrinsen1
1158843sekvensstyringar1
1158723selec1
1158132selector3
1156979semiconductor3
1157074semiconductors3
1157007seriediodane2
1158287serieinformasjonen1
1158360serieinngangane1
1158279serieinngangen5
1158336serieinnlesing1
1158320serieinnmating1
1158817seriemotstandane1
1158798seriemotstandar1
1158116serieordet1
1157991serieoverføring2
1158820serieresistansen3
1158327serieutgangen1
1157992serievarianten1
1157442sgs4
1156837shannom1
1157773shaper1
1157238shapers1
1158257sifferindikatorar1
1158054sifferkoden1
1158900siffermengde1
1158044sifferpara1
1156675sifferposisjonen1
1156765sifferskjermen1
1156681siffersymbol5
1156742siffersymbola1
1156690siffersymbolet1
1157657siffertasten2
1156705sifta1
1157576signalleidningar1
1159076signalmellomrommet1
1158348signalretninga1
1157725signalsekvensen1
1157075signetics2
1157249silisiumdiode1
1157255silisiumdioden1
1157395silisiumhalvleiaren1
1156968silisiumkrystall1
1157385silisumbrikke1
1157486sinnsignal1
1158012sjubitars3
1158001sjubitkode2
1158006sjubitkombinasjon1
1158623sjusegmentindikator1
1158885sjusegmentindikatorane1
1158789sjusegmentindikatorar5
1158624sjusegmentindikatoren2
1158256sjusegmentkode2
1158989sjusegments1
1158617sjusegmentutgang1
1158674sjuutgangane1
1158040sjølvkomplementerande2
1157751sjølvsvinge1
1156976skalaintegrasjon1
1156954skfitast1
1158344skfitregister1
1158281skiftpuls2
1158282skiftpulsar1
1158284skiftpulsen1
1157882skiftregister16
1158280skiftregisteret1
1158952skiftregistra1
1158326skiftsignal1
1157361skiljesteg1
1158920skriveinngangen1
1158928skrivesignalet1
1157905slavevippa1
1156604sluttposisjon1
1156975småskalaintegrasjon2
1157301specs2
1157136spenningsband1
1157777spenningsflanke1
1156846spenningsnivåa3
1157813spenningspulsar2
1157141spenningsspikar1
1157833spenningsspikrane2
1157832spenningsspikrar2
1158891spenningstilførsle1
1158651spesialkonstruere1
1157612spesialkonstruksjonar1
1158397spesialkrinsar6
1157632spesialsymboet1
1157640spesialsymbolet2
1158592spikarsikkert1
1156783spillsiffer2
1156809spillsifferet1
1158858spisstraum2
1158856spisstraumen4
1156849språklogikken1
1156971ssi4
1158763stakklageret2
1158762stakkpeikaren1
1157045standardkrinsar2
1157298standardserien1
1157369standardteknologi1
1157089standardutgåvene5
1157799startpuls1
1157523static3
1158772statusregisteret1
1158735storskalaintegerte1
1156977storskalaintegrasjon2
1158797straumavgrensar1
1157722straumbrytar8
1157505straumkraft1
1157772stretcher1
1157557stutare1
1157419styreelektrodane1
1157400styreelektrode1
1157391styreelektroden5
1158429styreinnganane1
1157197styreinngang3
1157852styreinngangane3
1157855styreinngangar1
1158140styreinngangen10
1158961styrekrinsen1
1158361styrepulskombinasjonen1
1158137styresignal5
1158358styresignala1
1157493styresignalet7
1157409styrespenning1
1157406styrespenninga6
1157424styrestraumen1
1158009styretekn1
1157906styrevippa1
1157902styrevippe1
1156601styrignssystem1
1158750styringsdelen2
1158740styringskrins2
1158460styringslogikk2
1156657styringslogikken1
1156583stålprodukt2
1157560støygrensene1
1157009støyimmunitet2
1157549støyimmuniteten4
1157570støyimmunitetsgrense1
1157562støypulsar2
1157573støysignala1
1157022støyterskel2
1157015støyterskelen2
1157554støytypen1
1157389substatet2
1156810substraksjonen1
1156811substraksjonsmåten1
1157397substratet10
1157413substratpila1
1156642subtraherar1
1158052subtraherarar1
1156774subtraherer5
1156798subtrahert1
1156804subtraherte1
1156645subtraksjonar2
1156778subtraksjonen8
1158422subtraksjonskrins2
1156776subtraksjonsmåte1
1158367sumfunksjonen1
1156771sumsiffer2
1156768sumsifferet1
1158408sumteiknet2
1157326switching3
1157311symboet1
1158331synchronous1
1157653synese1
1158330synkroninnlesing3
1158752synkroniserer2
1158042synr1
1158714systemklister1
1158718systemprogramma1
1158654særkonstruksjon1
1157969tabellkombinasjonane1
1158695tabelloppslag1
1158697tabellverdien1
1158304taktdrivar1
1158322taktdrivaren1
1157887takteinignar1
1157909takteininga3
1157358taktfrekvens1
1157445taktfrekvensar1
1158542taktfrekvensen3
1157357taktgeneratorar1
1158936taktgeneratoren1
1158297taktinngang3
1158303taktinngangane1
1157979taktinngangar1
1157849taktinngangen14
1158321taktinverteraren1
1157989taktpuls7
1158296taktpulsane5
1157988taktpulsar4
1158278taktpulsen8
1158504taktpulsfrekvensen2
1158302taktpulsgeneratoren1
1158337taktpylsar1
1157840taktsignal13
1157911taktsignala7
1157876taktsignalet39
1157881taktsignalflanke1
1157937taktsignalflanken3
1158491taktsignalfrekvens1
1158620taktsignalfrekvensen2
1158492taktsignalfrkvensen1
1158777taktsignalgenerator1
1157839taktsignalinngang4
1158341taktsignalinngangane1
1158564taktstyre1
1158575taktstyrer1
1158292taktstyrt4
1157806taktstyrte11
1157880taktsystem1
1158739talesyntesekreinsar1
1158743talesyntesekrinsane1
1157985talrepresentasjon1
1158884talsymbola1
1156696talsystema3
1156677talsystemet16
1158901teikngenerator3
1158963teikngeneratorar1
1158909teikngeneratoren3
1158003teiknkode1
1158960teiknsekvensen1
1158498teljaren56
1158597teljarfenomen1
1158606teljarinnhaldet1
1158505teljarkapasiteten2
1158626teljarkapitlet1
1158585teljarkjeda1
1158582teljarkoplinga1
1158546teljarkoplingane1
1158573teljarporten1
1158586teljarposisjon1
1158607teljarposisjonen1
1158552teljartal1
1158553teljartala1
1158599teljartalet4
1158584teljartilstandar5
1158622teljartilstanden2
1158591teljarutgangane1
1158576teljefrekvens1
1158593teljekode2
1158614teljekoden2
1158603teljepuls3
1158532teljesekvensen3
1158637teljesignal1
1158500teljesignala5
1158512teljesignalet2
1158627teljesignalinngangar2
1158580teljespikar2
1158578teljespikrar1
1156571teljesystem4
1159004temperaturgrenser1
1157302temperaturområde3
1156952teoremet1
1157471teraohm1
1156603termostatbrytar1
1157748terskelverdien55
1156779tiarkomplement2
1156781tiarkomplementet3
1157507tiarpotensar1
1158146tidsdiagram4
1157749tidsdiagrammet9
1157102tidsforseinking8
1157016tidsforseinkinga9
1158861tidsmultipleksar1
1158827tidsmultiplekse1
1158849tidsmultipleksing2
1157785tilbakeføringsinngang1
1158602tilbakekopla2
1157802tilbakekoplinga2
1157952tilbakekoplingane2
1158862tilførsleleidningar1
1158898tilkoplingspinnar1
1158954tilkoplingspinne1
1158912tilleggskrinsar1
1157299tillempingane2
1157994tilpassingseingar1
1158980tinnoksid1
1157094tmepo1
1156785toarkomplement3
1156794toarkomplementet16
1156789toarkomplementform2
1159070toarpotensen2
1158111tobitarsord2
1157955toggle2
1158737tonegenerator1
1158583tostilt1
1158679totalløysinga2
1158731totaløkonomiske4
1157146totempole1
1157150totempålen3
1157143totempåleutgang2
1157205totempåleutgangane1
1157161totempåleutgangar2
1157147totempåleutgangen2
1158164totempåleutgåve1
1157328tphl4
1157941tplh2
1157539transistion1
1157112transistorane8
1157008transistorbasisen1
1158868transistorbrytarar1
1157002transistorinverterar1
1157986transmisjonsleidning2
1157494transmisjonsport1
1157487transmisjonsportar2
1157490transmisjonsporten3
1157219transmission15
1156744trebitarstal2
1158466trebitregistre1
1157715treinngangane1
1157202trenivåinnmating1
1157196trenivåinverterar1
1158167trenivåkrins2
1157203trenivåportane1
1158724trenivåtypen1
1157193trenivåutgang6
1158178trenivåutgangane1
1157191trenivåutgangar10
1157198trenivåutgangen3
1156688tretalssystemet1
1157895triggered3
1157791triggerinngangane1
1157768triggerinngangar2
1157798triggerpuls3
1157871trigginga1
1157171trådbundne1
1156995ttl47
1157434ttls1
1157243tugangstransistorane1
1157472txx1
1157997typearmen1
1158710universalkomponenten1
1158837uoh2
1156934utformigna1
1158223utfunksjonane3
1159023utfunksjonar1
1157636utfunksjonen4
1158195utgangsadressene1
1157418utgangsbelastninga1
1157453utgangsbufferane1
1157333utgangsflanken1
1157415utgangskanalen1
1157134utgangsnivået2
1157195utgangspinnen1
1157604utgangsportane1
1158665utgangsportar1
1157752utgangspulsane1
1158704utgangssignal1
1157158utgangssignala1
1157327utgangssignalet2
1157212utgangsspenning1
1157529utgangsspenningane2
1157116utgangssteg3
1157144utgangssteget4
1157525utgangsstraumane2
1157148utgangsstraumen4
1157194utgangstilstandar1
1157200utgangstransistorane1
1157162utgangstransistoren2
1157153utimpedans1
1156574utinformasjonen1
1156660utmating3
1158266utmatinga1
1157792utpuls1
1157787utpulsar2
1157797utpulsen1
1156606utsignal12
1156573utsignala8
1156591utsignalet15
1156599utspenning2
1157133utspenningane1
1157076utvikingsstadium1
1156903variabelkolonnar1
1159006variabelkombinasjon2
1156868variabelkombinasjonane3
1156871variabelkombinasjonar4
1157308vcc5
1157532vdd4
1156628vdu1
1157824vekslingskontakt1
1158035vektkodar1
1158031vektkode3
1158978vektortypen1
1156857venndiagram2
1156884venndiagrammet3
1158350venstreflytting1
1158343venstrejusterande3
1158465venstrejustere1
1156830venstrejustering3
1157508vernediodane1
1157341vernediodar1
1157469vernekrinsar1
1157509vernemotstandane1
1157325vih2
1158061vinkelgivar1
1158059vinkelverdien1
1158529vipep2
1157737vippefamilien1
1159057vippefunksjonar1
1157757vippekopling1
1157807vippekoplinga1
1157804vippekoplingane1
1157778vippekrinsen1
1157924vippesymbolet1
1159065vippetypar1
1157884vippetype1
1157877vippetypen3
1156600visarinstrument1
1156974vlsi3
1157324voh2
1158057vrivinkel1
1158065vrivinkelen1
1156581væskebad2
1158734wristwatch1
1157763xxf4
1159014ytterkolonnane1
1159012ytterradene2
1157011zenerdiode2
1158268åttebitars4
1158685åttebitarsord1
1157987åttebitarstal3
1158261åttebitbussar1
1158014åttebitkoden1
1157716åttebitkomparator1
1158761åttebitregister2
1158119åttekanals1
1159072èinstilte1
1158311éinstiller1
1157916éinstilling2
1157627éinstilt7
1157811éinstilte3