Norsk Ordbok 2014 layout  

Kirkn.HS2 1986: Helse - og sosialkunnskap 2 Kultur-helse-velferd

Eklund, Karin

Universitetsforlaget, Oslo 1986

Av i alt 14322 ordformer var 649 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1147416*ha2
1147262*kommunikasjonen1
1147263*terje1
1147744abulansetenesten1
1147738administasjonsforma1
1147301afslaais1
1147825aksjonsliknande6
1147771aldersbustadbygg1
1147622alkoholforgiftingar2
1147277alkoholforskaren3
1147732alkoholistinstitusjonane1
1147715alkoholistinstitusjonar1
1147747alkoholistomsorg2
1147289alkoholistomsorga1
1147223alkoholmisbrukar2
1147295alkoholmisbrukarane1
1147290alkoholmisbrukartilbod1
1147269alkoholmisbruken4
1147278alkoholpoilitikken1
1147279alkoholskadar19
1147270alkoholskadde4
1147471allergena9
1147582allergisjukdommar3
1147741ambulansevakt2
1147249amfetamingruppa1
1147275andingssentret2
1147722anestesiavdeling1
1147497angstreaksjonane1
1147616angstreaksjonen1
1147322ansvargrupper1
1147414arbeidestilsynet1
1147233arbeidsformidlingskontora1
1147488arbeidsformildinga2
1147407arbeidsgivarorganisasjonane12
1147783arbeidsinntekta20
1147405arbeidsmilj1
1147379arbeidsmiljeøt2
1147305arbeidsmiljølvoa1
1147411arbeidsmiljøutval11
1147733arbeidspalssar1
1147232arbeidstreningstiltak2
1147397armeringsmateriale1
1147392asbestose3
1147393asbestpartiklane1
1147395asbeststøvet1
1147581astmaanfalla1
1147580astmapasient1
1147529atil2
1147749attføringinstitusjon1
1147578avfallsgassar1
1147481avlastingsfamiliar1
1147492avlastingshjelp1
1147493avlastingshjelpa1
1147480avlastingstiltak9
1147354avløpsvann4
1147296avrusingsstasjonar1
1147297avrusingsstasjonen1
1147200bantuane1
1147329barneprostituert1
1147476barnepsykosar1
1147412bedriftlegen1
1147793befolkningsutvalet1
1147267behandlingskollektiv1
1147400beinkalsium1
1147409belasatning1
1147556belastningssjukdommar6
1147505bgydesamfunnet1
1147587biholene3
1147191bjarnholt1
1147643blodgivarar6
1147571blodlevring2
1147254blomsterskot2
1147690blødarsjuke1
1147256brekkingar4
1147398bremseband1
1147576bronkiolane1
1147234bruttoarbeidsløysa2
1147772bustadblokkk1
1147499bustadforholda1
1147482butrening4
1147698bygdedokterar1
1147668celledrepande1
1147450cerrebral1
1147222communicare1
1147421daglegge5
1147812dagpengesystem2
1147768dagsentra1
1147210deloperasjonar1
1147465derimomt1
1147384desser1
1147646diarear1
1147189diskusjonsoppgåver1
1147507djevleforgjering1
1147725dkekje1
1147348drikkevannets1
1147584dyrehår3
1147280dømmerkafta1
1147442døvblidne1
1147745edruskapsvern3
1147755edruskapsvernet1
1147327eggleiarane5
1147634eggleiarbetennelse2
1147653egglosninga1
1147687eigenbehandling2
1147686eigendiagnose1
1147593eigenomsorg21
1147689eigenomsorga6
1147752eineforsytarar1
1147519einskildorgan1
1147390eksosgass2
1147369eksosutsleppet1
1147227ekstraroller1
1147734epilektikarar1
1147472epiletiske1
1147311eskimosamfunnet1
1147272etabol1
1147832europaregionen5
1147748familierådgiving6
1147757familievernikontoret1
1147758familievernkontora52
1147309fastbustad1
1147540febersjukdommen2
1147566feittstoffet2
1147827fellesorgananisasjon1
1147537fiskerlege1
1147394flimmerhår1
1147822folkesjudom1
1147531folkesjudommar1
1147458folkesjukdommane10
1147535folkestruktur1
1147368forbrenningsprodukt3
1147361forbrukaravfallet1
1147286forbrukiet1
1147250fordreiar2
1147502forgjeringsmodellen3
1147837forskingskonferansane1
1147224forsorgsstyra1
1147786forsytartillegg1
1147355forureiningslov1
1147557fotrørslene1
1147197fremnar1
1147229friksjonsarbeidsløyse1
1147761frivilige1
1147601funksjonsdugleiken1
1147477funksjonsforstyrringar1
1147418funksjonshemmet8
1147713fylkesadministarsjonen1
1147717fylkesjukehus1
1147731fylkeskomunar1
1147487fyrsiske2
1147742fysioterapeuter18
1147638fødselskanalen2
1147428førarhundane1
1147680førebyggingsnivå1
1147647genitalies1
1147627genitalis3
1147563giktpasientane1
1147562giktsjukdommane2
1147561giktsjukdommar4
1147614gjennomarbeidingsfasen2
1147712gjestepasienten1
1147664gjærlukt1
1147665gjærsoppinfeksjonar1
1147662gjærsoppinfeksjonen1
1147347gjødselbingene1
1147630gonokokkar1
1147205gravestokk1
1147703grunane1
1147782grunnpensjon99
1147485grunnskolelova7
1147221gruppetilboda1
1147253hampplanta1
1147437handalfabet2
1147438handstillingar1
1147238hasjbruken2
1147762heimehjelpordninga1
1147595heimeulykkar1
1147596heimeulykkene1
1147509heksedokteren1
1147691helsarbeidaren1
1147339helsekontrollørar1
1147546helsenivået3
1147524helseomgrep3
1147523helseomgrepet2
1147714helseoppgåvene2
1147824helseopplysningsarbeidet2
1147544helseorganisasjonane5
1147337helserettleiing1
1147340helseråda5
1147343helsestyre1
1147705helsestyret3
1147818helsevanar10
1147838helspolitikk1
1147594helsproblem1
1147424hemminga2
1147276hjartereaksjonen1
1147473hjartesjukdommane3
1147573hjartevevet2
1147459hjerneavsnitta1
1147560hofteledd3
1147675homidd1
1147454hormonsvikt2
1147357hovudkloakkleidningar1
1147374hudbetennelsar1
1147820hundreårdet1
1147764husmorvikarane1
1147763husmorvikartenesta1
1147583husstøv6
1147618hydrofobi1
1147767hyggjekveldar2
1147366hygienearbeidarar1
1147342hygienearbeidet3
1147332hygieneoppgåver1
1147335hygienetiltaka1
1147334hygios1
1147516hyygiene1
1147434høryselstapet1
1147788høyreapaprat1
1147433høyrselshemminga1
1147432høyrselsinntrykk1
1147429høyrselsrest1
1147430høyrselsresten1
1147440høyrselssentralar1
1147642immunsviktsyndrom3
1147313individualprevensjon1
1147373infeksjonane14
1147533infeksjonssjukdommane5
1147534infeksjonssjukdommen3
1147326inflammasjon2
1147799inntektsarbeid2
1147704institusjonshelsetenesta3
1147216integrasjongraden1
1147721intensivavdeleing1
1147292intensivterapi1
1147508jaktdugleik1
1147204jordbrukssamfunna2
1147814kalendermånaden7
1147831karantenar5
1147239karlidingar20
1147574karsjukdommane3
1147567karsystemet4
1147518kjensleopplevinga1
1147475klaffefeil1
1147195klassediskusjonar1
1147252kokabusken1
1147572kolesterolklump1
1147420kommunikasjonssak1
1147699kommunstyra1
1147785kompensasjonstillegg6
1147666kondylom1
1147830konferensar1
1147225konsekvenssane1
1147288koodinert1
1147536koppeepidemi3
1147811korttidsarbeidslause3
1147810korttidsarbeidsløyse1
1147590kreftformer56
1147553kreftproblemet2
1147592kreftsjukdommane5
1147652kreftundersøking2
1147268kriminanlitet1
1147608krisereaksjonane3
1147607krisereaksjonar1
1147645kroppsprodukta1
1147547krubbedøden1
1147202krøterfolk1
1147199kunsthandlarar1
1147445kursstader2
1147293kurstadene1
1147504kustnar1
1147724laboratorietenestene1
1147568lammingane1
1147729landsfunksjonane1
1147813langtidsarbeidslaus1
1147826larynksektomerte1
1147694legdordninga5
1147740legebehanding1
1147696legedistrikta1
1147338legeundersøkingar2
1147490leikotek2
1147491leikoteket1
1147697lekmedisin1
1147452lengdevekst2
1147213levemånadene5
1147299levendis1
1147283levercirrhose2
1147282leverlidingar1
1147589livmorhalsen30
1147552livsstilsjukdommane4
1147819livsvanane4
1147716lokalshukehus1
1147314lovbrytarne1
1147367lufthygiene1
1147575luftrøra1
1147401lungefibrose1
1147396lungefunksjonane3
1147386lungereaksjonar3
1147577lungeskadar6
1147506luofolket1
1147425lupebrilla1
1147671lusedrepande1
1147413lvoer13
1147426lydaviser1
1147427lydfyr1
1147435lydtekniske2
1147628lymfebanane1
1147423lyssans1
1147711lækjemiddelkontroll5
1147248lækjemidla12
1147532lækjerådene2
1147527mageporblem1
1147496magetarmsystemet1
1147624manikaren1
1147512maskinfeil2
1147503maskinfeilmodellen4
1147835matvarestandarden1
1147510menneskeorganismen4
1147674midden9
1147495miljeøt1
1147352miljøhygiene1
1147410miljøorgan1
1147669millimeterstore1
1147255misbrukaren21
1147260misbrukarmiljø1
1147266misbrukarmiljøa2
1147670mogelg3
1147257morfinistar1
1147235morfinmisbrukarar1
1147585muggsoppsporar1
1147569muskelpumpe1
1147448muskelsjukdommar1
1147457muskelsystemet6
1147243narke1
1147241narkotiamisbrukarar1
1147271narkotikaskadde1
1147823nasjonalforeiningen1
1147513naturreaksjon1
1147359nedløpsrøret1
1147285nervelamming1
1147284nevritt1
1147620nevrotikarane1
1147615nevrotikaren6
1147203nomadegrupper1
1147619nyktofobi1
1147349næringsmidlers1
1147564oksygentransporten1
1147693omsorgskjensla1
1147719omsorgsnivå6
1147692omsorgssystemet2
1147244opiumgruppa1
1147247opiumrøyking1
1147245opiumvalmuen3
1147321oppkalra1
1147528overflatesymptom1
1147461paraplegi1
1147463paraplegikaren1
1147515paratyfus4
1147829pasientforeining4
1147828pasientforening6
1147526pasienthistorie1
1147636penicillinpreparat1
1147804pensjonsforma1
1147399plastproduksjonen1
1147598poliomyelitten1
1147541polioviruset6
1147265politirazziar1
1147402porselensfabrikkar1
1147387pressluftverkty1
1147681primærførebyggjande5
1147706priærhelsetenesta1
1147498problemane1
1147656protozo2
1147600psykosane7
1147251psykoterapien6
1147621psykotikaren2
1147325påfallade1
1147316påtalefråfall3
1147613reaksjonsfase1
1147612reaksjonsfasen1
1147323reaksjonsmodellen1
1147707regjeringsvedtaka1
1147685reinseutstyr7
1147356renovasjonsforholda1
1147555revmatikaromsorga1
1147728rikshopsitalet2
1147217rolledistanse1
1147474rytmeforstyrringar1
1147736røntgeninstitutt7
1147735røntgentenester4
1147446rørslehemming7
1147447rørslehemminga1
1147460rørsleproblema1
1147494samanslutta3
1147679samfunnsbakken2
1147331samfunnshygiene1
1147351samfunnshygienen1
1147365samfunnshygieniske1
1147336samfunnshygiensiske1
1147501samspelmodellen12
1147194samtalespørsmål1
1147625samtliv1
1147836sanitetsforeiningane5
1147821sanitetskvinner8
1147635seinfølgjer3
1147673seksualpartneren1
1147682sekundærførebyggjande1
1147218sekundærgruppa2
1147219sekundærgruppe1
1147196semittane1
1147672sentegy1
1147444sentralteam1
1147479serviceorgana1
1147765servicesentralane1
1147230sesongarbeidsløyse2
1147579silisiumstøv1
1147586sitrusfrukter12
1147606situasjonskrisa1
1147609situasjonskrise2
1147604situasjonskriser1
1147551sivilisasjonssjukdommane2
1147611sjokkfase2
1147610sjokkfasen3
1147333sjudom2
1147406sjudommar1
1147522sjukdkom1
1147403sjukdommer1
1147470sjukdomsanfall4
1147517sjukdomsbakteriane2
1147389sjukdomsfarar1
1147520sjukdomsforståing2
1147591sjukdomsgruppa2
1147385sjukdomsgruppene6
1147500sjukdomsmodellar1
1147514sjukdomsmodellen1
1147597sjukdomspanorama2
1147548sjukdomspanoramaet3
1147807sjukebehandling2
1147383sjukedommar1
1147525sjukedomsrolle1
1147726sjukehusbehovet1
1147718sjukehuseininga1
1147727sjukehusforma1
1147375sjukehusinfeksjon5
1147743sjukepleiesjef1
1147779sjukestønad3
1147805sjukestønaden3
1147511sjuksdom1
1147676skabbmidd1
1147381skadetypane2
1147304skattesnytaren1
1147303skattesnyteriet2
1147654skjedeinfeksjonar1
1147667skjedeinngangen1
1147658skjedekatarr1
1147663skjedeopningen1
1147453skjelettsjukdomar1
1147543skjermbiletundersøkingar1
1147319skoleheimsguten1
1147739skolehelsetenesta38
1147370skolehygiene1
1147371skoleidrett1
1147220skoleklassa1
1147754skolekontoret1
1147530skolerådgivar1
1147486skådalen39
1147308sladrespeglar1
1147559slitasjesjukdommar2
1147570smertesignal2
1147378smittemottakar1
1147377smittemåte1
1147545smitteoverføring21
1147273snøg2
1147215solofiolinist1
1147657soppart2
1147558sorteringsdisken1
1147701sosialtrygding2
1147700sosialtrygdinga1
1147258sovemedisinar9
1147214speidarforeiningar1
1147723spesialitane1
1147207spesialoppgåvene1
1147730spesialsjukehusa6
1147709spesialverksemder1
1147341stadslegar1
1147484stefamilie1
1147648sterkarste1
1147264stoffmiljøet5
1147240stoffmisbrukarane3
1147259stoffmisbruken1
1147773storfamiliehus1
1147310straffeapapratet1
1147317straffeformene2
1147315straffemiddel1
1147193studietekniske1
1147449stuttvekst8
1147637sulfapreparat16
1147344sunnhetsforhold1
1147404sveiseblink3
1147640syfilils1
1147631symtom3
1147422synsevne3
1147649sårsekretet1
1147419særomsorg7
1147784særtillegg95
1147787særtillegget87
1147302sættis1
1147363søppelplassane2
1147360søppelrenovasjonen1
1147737tannrøkta2
1147324tegnester1
1147443teiknalfabet1
1147769telefonstønad1
1147770telefonvenn1
1147617teljemaniar1
1147281tenningsreaksjon1
1147683tertiærførebyggjande2
1147462tetraplegi1
1147464tetraplegikaren1
1147817tilleggsstønad2
1147415tilsynsdistrikt1
1147291tilsynsheimar2
1147678tjua1
1147209tjuedobla1
1147306tjvuegodset1
1147441tolkteneste1
1147320tonnie2
1147661trachomatis1
1147565transportledd1
1147206trekkdyret1
1147211trelastbruk1
1147655trichomonas2
1147781trygdereglane5
1147708trygderettar22
1147542tuberkulosebasillen1
1147274tynntarmen12
1147353tørrklosettavfall1
1147300udskæris1
1147780uførestønad127
1147751ugndomsvernet1
1147602uløsyt1
1147231ungdomsgaranti13
1147328ungdomsprostituerte1
1147623ungdomssløvsinn1
1147261ungdomsutvalet14
1147746ungdomsvern4
1147246upiumvalmuen1
1147633urinopningen1
1147632urinrøret1
1147660urinrørsinfeksjonar1
1147659urinrørsinfeksjonen2
1147346urinsteder1
1147756utekontaktar1
1147588utløyssande1
1147408utreining1
1147483utviklignshemma1
1147605utviklingskrisa1
1147603utviklingskriser1
1147710vaksinasjonsberedskapen1
1147539vaksinasjonsproblem1
1147298valutalova1
1147318vandelsattesten4
1147345vannhus1
1147358vasslåsar1
1147287veiftast1
1147455vekstsonene1
1147766velferdssentralane2
1147702velferdsstaen1
1147294verneheimar2
1147549vernemekanismane2
1147451vernerør1
1147208veveteknikkane2
1147391vinylklorid7
1147651virusartar1
1147650virusdyrking1
1147226wadel6
1147641wassermanns1
1147677yrkesmedisin1
1147382yrkessjukdommar16
1147808yrkesskadde2
1147809yrkesskadeerstatning18
1147806yrkesskadestønad2
1147372¨den1
1147312ættefeidar1
1147750ømange1