Norsk Ordbok 2014 layout  

H.SkeiNSS 1993: Nynorsk språkbruk og stilskriving

Skei, Hans H.

Dag og Tid AS, Oslo 1993

Av i alt 4740 ordformer var 349 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1144962abab1
1145018aldersgrupep1
1144768alttervekkjande1
1144806anbehetelseord1
1144789anbehetelseorda1
1144885antipatiane1
1144913arbeidsdeligna1
1144670arbeidsheftet2
1144777arbeidslløysefronten1
1144763argumentasjonsanalyse2
1144893argumentasjonsmåten1
1144916argumentasjonstype1
1144877artikkelgenren1
1144742artsnemnignar1
1144808attergangarfeil1
1144705attergangsarfeil1
1144918avisannonse7
1144874avisgenrar1
1144884avslutningsspørsmålet1
1144883avslutsningsdelen1
1144697avvisspråk1
1144815balanset1
1144679betenkningstiden1
1144738blandingssystema1
1144948blindvegane1
1144767blodpumpe2
1144889bodskapsanalysen1
1144779bokmålssmitta1
1144762bokmåltekstar1
1144994båssen1
1144690bøyingsreglar1
1144937delanalysane1
1144959denotasjon2
1144754dialektunderlag1
1144980diktanalsye1
1144978dikttestar1
1144908drøftingsoppgåve1
1144858drøftingsoppgåvene1
1144707dverb1
1144728dømmeklassa1
1144899ebetydning1
1144896einskildmoment1
1144944eksamenskandidat1
1144975eksempelstilane1
1144671elevklager1
1144801engelsksjuke1
1144845enkeltdøme1
1144927eprsonlege1
1144778etterhenga1
1144882fastslåinga1
1145006fedrelandsdikt1
1145007fedrelandsdiktaren1
1144804feilbrukte1
1144809fiel1
1144759fiskarlags9
1144991flerres2
1144680floskelspråk1
1144917forbrukarorientert2
1144956forklår1
1144823formidlign1
1144741formulerignar1
1144989fortøiningen1
1144798framandordbruken1
1144797framandordfiendtleg1
1144799framandordstablarar1
1144814framstillign2
1144880framstillignsgrep1
1144805frukteleg3
1144695føreleggjast4
1144752genitivar1
1144753genitivskonstruksjonar2
1144688genitivsløysingar1
1144820genreforventingar1
1144873genresignala1
1145009genretvang1
1145008genrevanar1
1144988gjrøe2
1144866glasimitasjonane1
1144730gradbøyingsformer1
1144900greeie1
1144802hairstylists1
1144895haldningsmarkørar1
1144676handligna1
1145011handlingsutvikling2
1144922heilskapsstruktur1
1144912hguse1
1144727hjelpereglane1
1144766hugheilar1
1144919hvouddelen1
1144794hvoudformer1
1144835hvoudstil1
1144936hvoudsynspunktet1
1144964hyperbolsk3
1144743høgtidsspråk1
1144744høgtidsspråket1
1144974ikkjej1
1144867illsutrasjon1
1144696inflasjonshemmande1
1144800initialorda1
1145010kalsserommet1
1144890karakteriserre1
1145016karaktertekning1
1144870klasseromssamtale1
1144939kobnkluderande1
1144909kommentaroppgåve1
1144840kommentaroppgåver2
1144967konnotasjon3
1144958konsonantgrupep1
1144963kringrim1
1144686kveit1
1144682kystuttrykket1
1144857kåserioppgåvene1
1144765køyregreier1
1144726langform1
1144923lesarbidraget2
1144851lesarinnleggs1
1144925lesarsubjektet1
1144702lettilgjengeleg2
1144863lidingsnatta4
1144930likever1
1144968litote1
1144940litteraturtekstar1
1144761lovspråk6
1144854lyrikkanalyse1
1144703läsbarhetsindex1
1144755løvebakkespråket1
1144954meiningsplanet2
1144796metallsmelting1
1144846mistn1
1145012muris7
1144998måstein1
1144996møret1
1144672norskstilen14
1145015novelletekstane1
1144782nyheitas2
1144694nynorskfeil1
1144750nynorskorganisasjonen1
1144706nynorskstilane3
1144795nærignslivet1
1144721omlydsreglane1
1144984omverdsforståing3
1144847omverdsorientering1
1144985operasjone1
1144844opgåva5
1144973opgåveform1
1144673oppgåveformer1
1144839oppgåveformulerigna1
1144981oppgåveformulering2
1144907oppgåveformuleringa1
1144817oppgåvesett2
1144829oppgåvesetta4
1144999oppgåvesettet2
1144812oppgåvetypane5
1144828oppgåvetypar5
1144830oppgåvetypen9
1144972oppslagserk1
1144689ordhistorie4
1144966ordmeining1
1144953overflateinnhaldet1
1144965overflatemeining1
1144960overflatetyding1
1144760ovner12
1144961parrim1
1144736partisippa3
1144740partisippbruken1
1144739partisippbøyign1
1144735partisippformene1
1144691passivformene2
1144692passivkonstruksjonar2
1144701periodelengda1
1144687periodelengde1
1144699personlegge2
1144698personord2
1144904petitkåseriets1
1144677petters13
1144852poengere1
1144675preposisjonsrekkjer1
1144850problemhandsaming1
1144825prøveform1
1144920radiokanaler7
1144821rammeføresetnadene4
1144859regisssere1
1144950rimbinding1
1144915rollemøsnter1
1144865ryggjeslaust1
1144746rytmekrav1
1144997råsteikte2
1144942sakprosagenrane1
1144813sakprosagenre2
1144818sakprosatekst2
1144872sakprosatekstar6
1144943sakprosateksten1
1144888sakprosatekster3
1144986samanliknign1
1145004samanlikningsdelen2
1144970samanlikningsleddet1
1144983samanlikningsoppgåver1
1144969samanlikningsordet1
1144734samsvarbøyinga1
1144737samsvarsbøyast1
1144803scrappe1
1144751sendetidene2
1144704setningskonstruksjon1
1144848sidemålsoppgåvene1
1144731sidestil5
1144733sidestilen2
1144732sidestiloppgåvene1
1144892sitlle3
1144810sitller1
1144921sitlsetta1
1145001sjømannsnasjon1
1144993sjørek1
1144764skjenelause2
1144853skriftgenre1
1144856skrivedagen1
1144811skrivetreninga1
1144720skulegrammatikkane1
1144819smågenrar1
1144710sofaene4
1144949songleg5
1144693spesialvariant1
1144849språkbruksanalysen6
1144833språkbruksanalytisk1
1144838språkbruksanalytiske2
1144683språkfarsottar1
1144891språkfunksjonar1
1144700språklegge1
1144827språkutforming2
1145019spørsmåelt1
1144678spørts1
1144990stakaandet1
1144977standardopplegg1
1144832stilsett3
1144836stilsetta3
1144834stilskrivarne1
1144945stilstkrivar1
1144747stilvariasjonen1
1145002strofeoppbygging1
1144995stuarten1
1144708substantivbøying1
1144756substantivkonstruksjonar2
1144681substantivsjuke8
1144790substantivtunge1
1144992sydpolens1
1144982synnali3
1144879synspunktartiklar1
1144926særtrkek1
1144897tekstanalytisk1
1144855tekstanalytiske1
1144979tekstantologiane1
1144894tekstgenrane1
1145017tekstmeining2
1144924tekstmeininga1
1144935tekstne1
1144831tekstoppgåve5
1144843tekstoppgåvene9
1144932teksttyring1
1144881tekstunderlag1
1145014tekstutvikling1
1144934tekstverd1
1144946temaforståing1
1144928temaforståinga1
1144837temahefta3
1144822tenkjr1
1145003tolkingsdefinisjonen1
1144931trøsyt1
1144903underholdningssyken1
1145005undertrykkign1
1144901utleverign1
1144914utviklignstrekk1
1144758vanskeleggjering1
1144781vanskelgare2
1144745varetakt1
1144864veikryggja1
1144757verbuttrykk2
1144861verremåtar1
1144971versbinding1
1144862visdomssamanhengar1
1144929vree5
1144788åtvaringsskilta1