Norsk Ordbok 2014 layout  

Gund.SN 1983: Samferdsel i Norge

Gundersen, Håkon

Det Norske Samlaget, Oslo 1983

Av i alt 5672 ordformer var 645 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1144580adleren1
1144620airtransport1
1144539akterspegelen2
1144320aluminiumslegeringar2
1144621amfibiefly1
1144559anleggslokomotiv1
1144301anskaffet16
1144498arbeidskostnaden1
1144259arbeidsreisene7
1144338arbeidsvogn1
1144258arbeidsvognene1
1144595autokarosserifabrikken1
1144289automobilklub7
1144321avfjøringa2
1144454avstandsgruppa1
1144085baadreiser1
1144366balanseroret1
1144197baneteknisk1
1144057bassø2
1144244batnfjordseidet1
1144503baugpropellen1
1144099bds4
1144225befaret1
1144616bensinbuss1
1144608bensinens1
1144102bergensreiarlaget3
1144428betongsviller3
1144276bildrosjane1
1144570biletrekkja1
1144299bilferdsel1
1144296bilferdsla1
1144341bilutviklinga3
1144241bilvennlege1
1144634blåtrikken1
1144184boggivogner1
1144611borggata194
1144541borkehullet1
1144475brevsambandet1
1144067brevtenester2
1144476brevtransporten1
1144346bruktbilfirma2
1144348bruktbilkjøp9
1144181bruskinner1
1144632busstypen1
1144442bystasjonane1
1144031båtpostruta1
1144520båtselskapa2
1144360bærumsbanen1
1144328catinco1
1144375cockpitane1
1144666containerskipet3
1144522containersystem1
1144456convair1
1144440ctc19
1144228cushion1
1144285cykelrytter1
1144237dalfører3
1144069dambold1
1144211dampdrifta2
1144437damplokomotivparken1
1144125dampskibsselskaps1
1144043dampskipsamband3
1144079dampskipsdrifta2
1144087dampskipsfarten2
1144113dampskipskonsulent1
1144089dampskipsselskapa2
1144234departementschefen2
1144432diesellokomotiva1
1144431diesellokomotivet1
1144435dieselmaskinar2
1144379dnl22
1144295dobbeltkøyring2
1144204dobbeltslyng1
1144306doktervogner1
1144565dovregubbane2
1144203dovreplatået1
1144278droscheeierforening1
1144607drosjebila1
1144308drosjebilane1
1144416drosjeparken1
1144551drosjesjåførene4
1144588drpsjane1
1144376eindekkaren1
1144386einekonsesjon1
1144123ekstraskip1
1144433energiøkonomiske8
1144217enkeltstrålar1
1144056ettermiddagsgudstenesta1
1144403fabrikkstrøka1
1144324fageol1
1144519familiedominerte1
1144334fargehandlarane4
1144298fartsreglene1
1144347fasadepuss1
1144256femseters4
1144335femtenliters1
1144527feriereisene7
1144544festningsbryggja5
1144598figgen5
1144177finstikke1
1144274fireminuttsruter1
1144142fjeldske1
1144090fjordsamfunn2
1144448flyhallane1
1144464flynettet4
1144477flyposten1
1144401flyrutenett1
1144369flyskrog1
1144370flyteknologien4
1144568folkeflyttar1
1144314forbetringer3
1144368forbrenningsmotoren20
1144053forbrevomberinga1
1144253forretningssvarande1
1144040forskottsvis1
1144420forstadbanane1
1144417forstadbanar1
1144207forstadstrekningane1
1144092fraktefartøya5
1144097frakteflåten1
1144132fraktkrigen1
1144158fraktomkostningane1
1144095fraktratene2
1144065frakttidene1
1144060framføringstida1
1144582franskbygde2
1144404funksjonærstolane1
1144119fyrdekking1
1144168fôrdyrking2
1144185førsteklassevognene1
1144136førsteplasspassasjerene1
1144291gamper1
1144381gannestadjordet1
1144317geijerfabrikken1
1144365glidefly2
1144094godsbåtar1
1144497godshandteringa1
1144048godsrute24
1144506godsrutene1
1144513godsskip4
1144352godsslaga1
1144349godstakstar1
1144157godstransportane2
1144422graakalbanen1
1144179gravhalstunnelen5
1144592grændsens1
1144201grønbogen1
1144578gulhovferja1
1144357halvkommunalt1
1144558hamnelageret5
1144509hamnestrukturen1
1144661hamnøy6
1144537handkjerra15
1144540hardangerjaktene1
1144585havremotoren1
1144171hedmarksbanen1
1144144heimevan1
1144054helgedagsarbeidet2
1144480helgelandsruta1
1144268hesteomnibussar1
1144575hesteplanet1
1144311hestetrafikk2
1144566hjertkinn1
1144322hjulopphenginga1
1144226hjulredskaber1
1144438hovudtoga1
1144216hovudtransportmiddelet1
1144277hultmark2
1144507hurtigbåtane14
1144143hurtigrutas5
1144139hurtigrutefarten1
1144145hurtigruteflåten2
1144150hurtigruteleia1
1144120hurtigruteordninga1
1144269ilevolden1
1144410importstoppen1
1144199ingeniørvesenet1
1144460innanriksnettet1
1144528innenlandske22
1144083innkøyringsvanskar2
1144342innlandsdistrikta1
1144160innlandsstrekningene1
1144333investeringsvillig1
1144210istandgjering1
1144206jernbaneanlegget6
1144424jernbanebudsjetta3
1144175jernbanediskusjonen1
1144166jernbaneentusiasmen1
1144218jernbanekommisjonen1
1144214jernbanemateriellet1
1144196jernbaneteknologi1
1144644jernbanetransporten6
1144329jernbanevognfabrikk1
1144200jernbruer1
1144336jernkasser1
1144450jetalderen1
1144378jetflya3
1144469jetflyet6
1144377jetjagarane1
1144446jetsett1
1144167jordbruksstrøk1
1144372kampflya25
1144400kapitalinnskyting1
1144209kapitalinvesteringane3
1144461kapitalkrava8
1144399kapitalressursar2
1144302karosserier1
1144227kautsjukringe1
1144530kjønnsfenomen1
1144287kjørehastighet3
1144529klassefenomen1
1144130koltilskott1
1144669kometa1
1144239kommunikationenes1
1144188konduktørvogna1
1144486kontaktform1
1144453kortbaneflya2
1144485kortbaneflynett1
1144482kortbaneflynettet1
1144451kortbaneflyplassar9
1144478kortbaneruta1
1144351kostnadsprinsippet1
1144114kriegsmann1
1144215krigsformål2
1144318kværnerveien1
1144613kyrkjestølen6
1144126kystradiostasjonar5
1144664kystreiarlaget1
1144152kystrutene2
1144112kystrutepolitikken1
1144384kystruteselskap1
1144034kysttransporten7
1144355køyredistansar1
1144280køyrefarten4
1144423landevegsunderet1
1144465landfly2
1144394landflyet1
1144153landjordens1
1144373langdistanseflya2
1144449langtransportmiddel1
1144354lastebilchassis1
1144411lastebiltransporten4
1144542lastebom1
1144649lastefly3
1144345lastemengda1
1144532lastemetodar1
1144093lausfart1
1144491lausfrakt1
1144490lausfrakta3
1144517lausfraktnæringa1
1144633leddbussen1
1144523leidningsnetta3
1144088lokalfart3
1144072lokalfarten2
1144195lokomotivfabrikkane1
1144180lokomotivindustri1
1144194lokomotivproduksjon1
1144190lokomotivtype1
1144434lokomotivtypen1
1144382luftfartselskap2
1144385luftfartselskapa1
1144388luftfartsrådet1
1144581luftgummidekk1
1144344luftgummislange1
1144380luftorgan1
1144064luftposten3
1144062luftposttenestene1
1144390luftruta1
1144387luftruter2
1144140luksuslugarane1
1144316lågtryggsdekka1
1144391lågvenga1
1144223løyvingsmakta2
1144409maksimalfart5
1144408maksimalfarten2
1144074maktendringa1
1144084mannfolkprivilegium1
1144643melkerampe1
1144610melkeruta2
1144614melkerutene2
1144609melkespann1
1144028mellomaldervegane1
1144169mellomriksbanane1
1144312minimumsbreidda1
1144443minuttal1
1144557mjølkevogner1
1144604mndr4
1144602motorblada1
1144275motordrosjane1
1144286motorkjørsel2
1144282motorkøyring1
1144603motorliv1
1144283motorvognkjørende1
1144290motorvognlov1
1144279motorvognlova2
1144511nabohamner1
1144068nabosnakket1
1144247namdalseidet3
1144548nattruteskipet2
1144571nedredalen1
1144100nfds3
1144663nordvær1
1144667nornan1
1144363nybyggjarstrøka1
1144546nykirkealmenningen1
1144343næringssterke2
1144307omlastingar5
1144487omstigingane1
1144178overhøgfjellet1
1144137passasjerantall1
1144135passasjerbekvemmeligheter1
1144615passasjerbilar1
1144492passasjerflåten2
1144547passasjerskipet11
1144553passasjervogn1
1144405personbilismen1
1144591personbilkarosseri1
1144071persontransportar1
1144183personvognene1
1144339petroleumscompagni5
1144045portoavtalar1
1144037portoprinsippa1
1144042portosystemet3
1144051posfunksjonæren1
1144052postetaten3
1144033postfart1
1144041postfrakta1
1144061postframberar1
1144129postførsla1
1144049postlinje1
1144038postmengder2
1144029postomberarar1
1144032postopnarar3
1144027postsamband2
1144046posttrafikken4
1144531posttransport3
1144035posttransporten3
1144657presentasjonsturen1
1144193privatbanane1
1144512privatfarten1
1144141privatyacht1
1144091produksjonsstrukturen2
1144462propellflya2
1144427pukkballast2
1144589påslkrturistar1
1144219rasjonaliseringsbølgjene1
1144096ratene3
1144260reisefrekvensen1
1144358reisepotensiale1
1144309rikmannsfenomen1
1144524riksnett1
1144310riksvegsystem1
1144627romfræge5
1144629rotthaugen1
1144242rutebilar8
1144255rutebildrifta3
1144254rutebileigarane2
1144252rutebileigarar1
1144257rutebileigaren1
1144473ruteflygina1
1144251rutelengda1
1144579rågummidekk1
1144098råjekter1
1144240samferdselsbilete2
1144402samferdselsformene1
1144292samferdselslova34
1144361samferdselsmønsteret2
1144364samferdselsteknologi1
1144036samferdselsteknologiske1
1144118seglingane10
1144082segljektene1
1144538seglmasta1
1144024seglsjektene1
1144429signalsystem10
1144396sivilflyging1
1144389sjøflyrute1
1144467sjøflyruter3
1144078sjøkommunikasjonen2
1144315sjølvstartar1
1144494sjøteknologi1
1144230skagning1
1144134skibets2
1144430skinnefeste1
1144510skipstekniske7
1144521skipstypane2
1144569skitoga1
1144300skotøymagasin2
1144572skysshaldeplass1
1144231skånes10
1144563sleidstyringa1
1144313smaksskiftet1
1144562smørekopp1
1144304snusdåser1
1144212snøggtoga3
1144612sognefjordruta2
1144356spesialbiler1
1144518spesialteknologi1
1144641spisevognene1
1144418sporvegane3
1144266sporvegdrift1
1144273sporvegsdrifta2
1144631sporvegselskapet1
1144419sporvognnettet1
1144191stambanane1
1144555stambane5
1144470stamruteflyplassane2
1144452stamrutenett1
1144474stamruteplassar3
1144556stasjonsbemanning1
1144192statsbanestrekningane1
1144138statsbidraget3
1144115statsvederlag1
1144154stavseth4
1144583storbyidyll1
1144155storskipa3
1144636strømsveien10
1144323styremekanisme1
1144439stålvognmateriell1
1144075syttitonns1
1144220sølvfunna1
1144222sølvveien1
1144059søndagskvila1
1144484sørkjosen7
1144086søsyge1
1144039takstsystema3
1144337tankplassen1
1144305tannkremtuber1
1144176taugevatn1
1144525teleadministrasjonane1
1144026telematikken3
1144526teletex1
1144288tidsrummet2
1144148tilbringarsystem2
1144284tilpligtes2
1144127tjømø1
1144182toaksla1
1144447togfart1
1144425togføring1
1144642togkioskane1
1144367tolvhestekrefters1
1144133tonnasjegrensa1
1144505toskrogfartøyet1
1144395trafikkbehov2
1144463trafikkrettane1
1144426trafikktette2
1144533trallevogner1
1144147transportarbeid3
1144359transportbarrierar1
1144545transportbiletet1
1144415transportdistansen1
1144515transportgruppa1
1144073transportlinja1
1144406transportmåte4
1144025transportnettverk2
1144495transportoppgåver4
1144444transportteknologi12
1144198transportteknologiske1
1144414transportvilkår3
1144573trebinna1
1144392tremotors3
1144371treningsfly7
1144262trikkelinjer4
1144267trikketurar1
1144421tunnelbanesystemet1
1144353turbilar1
1144107turistferda1
1144172tverrsambanda1
1144229tyres1
1144030tørråk1
1144599uldvarefabrik5
1144063utanlandsrutene7
1144050utanlandssambandet1
1144187vakuumbremser1
1144111valutasterke1
1144593varekarosseriet1
1144189varmevogn1
1144508vassjeten2
1144233vedligeholdelsen1
1144224vegdirektørembete1
1144221vegretninga1
1144235veidirektøren6
1144232veidækket1
1144151veifattige1
1144297veikart8
1144236veikomité1
1144331vekeproduksjonen1
1144122vekerutene1
1144116vekesrute2
1144202vendetunnel1
1144205vendetunnelar2
1144350verditakstsystemet1
1144044verdspostkonferanse1
1144516verksemdstrukturen1
1144128vesteraalske5
1144481vestlandsruta4
1144584vognmannstrille1
1144412vognparken7
1144281vognvekt1
1144493westamaranar2
1144653westjet1
1144293yrkesformål1
1144294yrkestransporten2
1144238åpnende1
1144601ølbil1
1144303ølfat2
1144600øltransport1
1144163østerdalsbygdene1