Norsk Ordbok 2014 layout  

NoBankÅB 2008: Noregs Banks Årsrapport om betalingssystem 2008

Svein Gjedrem (red.)

Noregs Bank, Oslo 2009

Av i alt 3452 ordformer var 224 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1134978agentbank8
1134981agentbankar6
1134979agentbanken4
1135009automatiseringsløysingar3
1135012avrekne14
1134972avviksrutinar2
1134845axess10
1134818bankars6
1134811bankfi2
1134928bankobligasjonar4
1135021bedriftskundetenester4
1134840beløpsintervall2
1134961betalarens4
1134842betalingsfunksjon2
1134843betalingsfunksjonar2
1134844betalingsinstrumenta8
1134824betalingskjeda7
1134836betalingskortet7
1134862betalingsmot2
1134963betalingsmottakarens2
1134954betalingsmønsteret2
1134944betalingsnettverk2
1134941betalingsstraumane3
1135014betalingsstraumar2
1134860betalingsteneste5
1134828betalingstidspunktet11
1134959betalingstypane2
1134827betalingsvanar2
1134846brukarstader13
1134953bruttobetalingane2
1134805bruttonasjonal2
1134971bruttooppgjeret4
1134920bustadlånsinstitusjonane3
1134897ccp2
1135002cdsane2
1135003cdskontraktar2
1135019citibank14
1134898counterparty2
1134917dagsrekordar2
1134876databrikka7
1134996default6
1134857defi2
1135022definisjonslista2
1135006depository2
1135007dtcc2
1134924døgnlån2
1134960einvegsbetalingar4
1134984eksponeringsgrenser2
1134913enkelttransaksjonar3
1134861etterspørjarane4
1134859etterspørjarar7
1134856etterspørjaren3
1135025eufi2
1134858fastpriselement2
1134987fjernmedlemmar4
1134999gjeldsinstrumentet2
1134883gjeldspostane5
1134921gjeldspostar9
1134839gjennomsnittsbeløpet6
1134855grensekostnad4
1134809grossistrolle6
1134890halvwert2
1134831handelsstadane2
1135015identifier2
1134873identitetstjuveri43
1134882infra8
1134880infrastrukturtilbydarane2
1134949innbetalings2
1134950innbetalingsdag2
1135024jcb3
1134967kaupthing53
1134966kaupthings8
1134905konsultasjonsg2
1134832kontantbetalinga3
1134807kontantbetalingar6
1134810kontantforsyninga12
1134815kontanthandsaminga8
1134817kontanttenester8
1134834kontobaserte4
1134902kontoeigaren3
1134806kontohald11
1134835kontohaldet2
1134837kortbetalingane3
1134869kortbetalingssystema2
1134850kortmarknaden2
1134841kortterminal5
1134838korttypar2
1134826kostnadsdata2
1134833kostnadsdekninga3
1134816kostnadsundersøking2
1134945kraftforsyningsnettverk2
1134995kredittderivata2
1134994kreditthending2
1134993kreditthendingar2
1134893kredittrammene2
1135010kredittsikring2
1134983kredittverdigheita2
1134919kredittvern2
1134977kundebank6
1134986kundebankane4
1134980kundebanken6
1135016kundeidentifi2
1134808kundeundersøking5
1135001kursutviklinga9
1134989lehmans4
1134812lialar2
1134973likviditetsbehov4
1134889likviditetsbehovet7
1134934likviditetsbuffer3
1134951likviditetsbufferane2
1134939likviditetsfordelinga2
1134937likviditetspolitiske21
1134881lovplattforma2
1135027lågere6
1134936låneposisjon4
1134929låneretten6
1134992långjevarar3
1134875magnetstripa11
1134814makulere3
1134865marginalkostaden2
1134864marginalkostnadene6
1135013margininnbetalingane2
1134991marknadsog2
1134982marknadsrisiko79
1134969maskineller2
1134888masseavrekning2
1134968masseoppgjer3
1134952motpartanes2
1134955mottakarbanken2
1134962mottakarens10
1134926nans2
1134943nansiell2
1134804nansielle6
1134964nansmarknadene2
1134813nansuroa4
1134871nettbankløysingane3
1134870nettbanktenestene2
1134851nettbankundersøking4
1134922nettingeffektar2
1134887nettingverknaden2
1134910nettoavrekninga2
1134907nettoavrekningane3
1134903nettoppgjer2
1134946nettverkstopologien2
1134908nicsmasseavrekninga2
1134947normalsituasjonar2
1134940oljeskatt7
1134948oljeskattane11
1134899omx12
1134896oppgjers4
1134988oppgjersagent4
1134975oppgjersagentar6
1135005oppgjersfunksjonar3
1134894oppgjerskonti2
1134916oppgjersmedlem2
1134918oppgjersverdet2
1134923oppgjersvolum2
1135018oslofilialen2
1134853papirgiro2
1134990pengeskyldnader2
1134849personbankid2
1135020personkundetenester2
1134848personsertifi2
1134956prisstrukturen10
1135028privatkundetenester2
1134847pålogging14
1134906ruppe2
1134819saldoinformasjon3
1134895sertifi2
1134823smstenester2
1134932soliditetsproblem10
1134970solvensproblem2
1134997swaps8
1134938terminbetaling7
1134830tidsstudie2
1134863tilbods5
1134942topologistudier2
1134958tovegsbetalingar4
1134915tredjepartsdeltakarar2
1134985trekkrettane5
1134872trusselområde2
1134878tryggingselement5
1134930underfinansuroa2
1134901underkonto2
1134914underkontoane2
1134927utferdarar13
1134974valutaområdets2