Norsk Ordbok 2014 layout  

NoBankÅB 2007: Noregs Banks Årsrapport om betalingssystem 2007

Noregs Bank. ansvarled redaktør: Svein Gjedrem

Noregs Bank, Oslo 2008

Av i alt 3978 ordformer var 528 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1134516administra­sjon2
1134680atilvisninger2
1134639avregning6
1134412avreknar12
1134451avrekningane8
1134420avrekningar18
1134403avrekningssystemet3
1134441avtalerettslege16
1134450avvikssituasjonar11
1134746axept2
1134304bankaxept23
1134318bankaxess12
1134724bankhaus4
1134319bankid39
1134648bankkode4
1134495bankkonsernet10
1134636banknæringas2
1134385bankoverføringar3
1134643bank­konto2
1134623bank­kontoen2
1134602bedriftsterminalgiro16
1134465beredskapsrutinar5
1134523beredskaps­løysingar2
1134497betalingsaktiviteten2
1134380betalingsføretak4
1134661betalingsinformasjon9
1134288betalingsinstrument42
1134321betalingsinstrumentet2
1134736betalingskorta10
1134305betalingskortsystem2
1134751betalingskortsystema2
1134603betalingsløysingar22
1134696betalingsmottak8
1134699betalingsmottakarane10
1134364betalingsområde15
1134730betalingsoppdrag14
1134491betalingsoppgjer8
1134474betalingsoppgjera25
1134738betalingssummen3
1134278betalingssystema71
1134277betalingssystemloven18
1134350betalingstenesta15
1134378betalingstenestedirektivet6
1134286betalingstenestene18
1134379betalingstenesteytarar2
1134367betalingsteneste­direktivet2
1134308betalingsterminalar59
1134697betalingstransaksjon10
1134634betalingsutsetjinga4
1134637betalings­formidling4
1134607betalings­instrument2
1134631betalings­kort2
1134434betalings­oppgjeret4
1134330betalings­tenester4
1134688betalings­terminalar2
1134650betalings­vanskar2
1134613bic8
1134294blankettbaserte9
1134616blankettgiro4
1134710brukarstad12
1134735brukarstaden20
1134732brukarstadena2
1134322brukarstadene36
1134740brukarstads2
1134739brukarstadsgebyr4
1134742brukarstadsgebyra4
1134757brukarstadsgebyret2
1134748brukar­stadsgebyra2
1134617bruttooppgjer11
1134526bruttotransaksjonar7
1134507brutto­transaksjonane2
1134335butikkterminal2
1134718børshandla2
1134579chf5
1134508cls212
1134670conocophillips75
1134620continous5
1134727daglegbanktenester2
1134625datagiro12
1134302debetkort31
1134303debetkortsystemet4
1134624debetoverføring4
1134642debetoverføringar4
1134377debit2
1134598debite4
1134299debitering12
1134600debiteringar8
1134473deltakarbank2
1134454deltakarbankane13
1134517deltakarbanken2
1134510del­takarane2
1134580dkk39
1134346domi­nerande2
1134483driftsavvik8
1134425driftsstabiliteten11
1134442driftsstad94
1134785driftsstadene2
1134782driftsstader3
1134300efaktura48
1134336eftpos8
1134467eigen­kapital5
1134440eingongsfullmakt6
1134723einvegsbetaling3
1134554ekspo2
1134544eksponeringane17
1134545ekspo­nering2
1134548ekspo­neringa2
1134667elavon4
1134332enkeltbankar11
1134605enkeltbetalingar7
1134786enkeltinstitusjonar17
1134417enkeltsystem2
1134480enkelt­transaksjonar2
1134669entercard5
1134629esb28
1134312etter­spurnaden2
1134581eur38
1134365eurobetalingar8
1134683eurocard4
1134369euroområdet50
1134370euro­området2
1134373euro­peiske2
1134755eu­kommisjonen2
1134361eøs­området2
1134638fagutvalg2
1134307faktureringskort14
1134371fellesløysingane7
1134635fellesutvalget5
1134423finansføretaka19
1134673finansierings4
1134347finansportalen51
1134756finans­departementet8
1134668fincancial4
1134384forex4
1134743forhandlingsmakta3
1134741formidlings4
1134737formidlingsgebyr6
1134745formidlingsgebyra9
1134712formidlingsgebyret10
1134411forvaltings2
1134753for­midlingsgebyret2
1134381fullharmoniseringsdirektiv3
1134630funds11
1134398føremåls2
1134339føretakskundar2
1134340føretaks­terminalgiro2
1134582gbp3
1134295girobetalingar19
1134344girotenester4
1134744gjennomsnittsgebyret2
1134337gjennomsnittsprisar10
1134750gjennomsnitts­gebyret2
1134287gjennom­førast4
1134499gjennom­føre4
1134546gjennom­snitt2
1134502gjen­nom2
1134557gjersrisiko4
1134566gjers­risiko2
1134591gjer­ne2
1134719godskriv11
1134798governing7
1134776haldane5
1134788handelsfasilitetar4
1134778handelsvoluma2
1134390hawala2
1134392hawalasystem2
1134391hawalasystema2
1134725herstatt4
1134583hkd2
1134432hovuddriftsstaden2
1134762hovudkonto4
1134764hovudkontoen18
1134722hovudstolar2
1134644iban9
1134614identi2
1134666ikano8
1134571ikviditet2
1134445informasjonssystemet20
1134689inna­landske2
1134568innbetalingsskyldnadene4
1134521innbetalings­skyldnadene2
1134597innkrevjingsrutine4
1134733innløysar4
1134734innløysaren16
1134345inntekts­kjelder2
1134525inn­sendinga2
1134343inn­tektene2
1134399interbank30
1134402interbanksystem62
1134282interbanksystema44
1134395interbanksystemet25
1134749inter­nasjonal3
1134771intradag2
1134584jpy2
1134547kanselleringsfristen4
1134438kjerneprinsipp8
1134418kjerneprinsippa7
1134456kjerneprinsippet9
1134775kommunikasjonstenester29
1134458konse­kvensar4
1134796konsultasjonsgruppe6
1134754konsu­mentane2
1134310kontantbruk2
1134313kontantbruken2
1134289kontantomløpet6
1134311kontanttenestene4
1134687kontant­uttak2
1134455konteringsdata2
1134679kontodebiteringar4
1134285kontopengar46
1134761kontostrukturen4
1134540korrespondentbank10
1134539korrespondentbankar5
1134542korrespondentbanken4
1134309kortbetalingar19
1134610kortføretak16
1134731korthaldaren7
1134690kortselskap16
1134306kortsystema8
1134301korttransaksjonane4
1134709kostnadsundersøkinga13
1134360kostnads­skilnader2
1134375kreditoverføring6
1134296kreditoverføringar14
1134592kredittderivat17
1134422kredittilsynsloven7
1134506kredittlinene2
1134504kredittliner6
1134621kredittrisikoen84
1134493kredittvurderingane2
1134596kreditt­hending2
1134640kreditt­kort2
1134472kreditt­risiko2
1134593kreditt­risikoen2
1134538kronelikviditeten2
1134291kronesetlar3
1134585krw2
1134407kundebetalingane4
1134406kundebetalingar11
1134651kundeidentifikasjonsnummer5
1134329kundeprogram24
1134334kundeprogramma4
1134653kunde­identifikasjonen2
1134356kunde­program2
1134358kunde­programma2
1134768køfunksjonalitet4
1134647landkode4
1134588lial2
1134665lialen4
1134518likviditets2
1134489likviditetsbrøken4
1134503likviditetsbufferar6
1134498likviditetsoverføringar2
1134283likviditetsrisiko111
1134482likviditetsrisikoen57
1134721likviditetssimulatoren2
1134396likviditetsstyring34
1134478likviditetsstyringa10
1134511likviditetssvikt4
1134514likviditetssvikten2
1134488likviditetstilgang4
1134490likviditets­brøken2
1134453likviditets­forretningar2
1134476likviditets­risiko2
1134484likviditets­risikoen4
1134558likvidi­tet2
1134524likvidi­teten2
1134549linked24
1134328listeprisane9
1134492lånehøve2
1134765lånekonto4
1134766lånekontoen4
1134481lånerett5
1134348margboks10
1134708marginalkostnad6
1134351marginalkostnaden19
1134349marginal­kostnaden2
1134505marknadskursane3
1134485marknadsoperasjonar5
1134475marknadsuroa11
1134410masseavrekninga14
1134342massebetalingstenester4
1134452masseoppgjeret9
1134446massetransaksjonar2
1134606masseutbetalingar4
1134627medlemsbetaling4
1134532med­verkar2
1134578med­verke3
1134797meklarnæringa4
1134660meldingsformat6
1134777mellomvera2
1134528misligheld4
1134382mohapatra2
1134383moneygram4
1134646mottakarbank4
1134628ned­betaling3
1134555neringar2
1134297nettbankavtalar5
1134323nettbankbetaling2
1134298nettbankbetalingar2
1134760nettbankliknande4
1134509nettooppgjer11
1134599nettoposisjon6
1134770nettoposisjonane4
1134413nettoposisjonar3
1134559nettoskyldnader2
1134404nics156
1134512nics­masseavrekningar2
1134677nisjons­lista2
1134685norsk­eigde2
1134774nst24
1134586nzd2
1134656ocr4
1134682om­setnaden2
1134436operatørkontor28
1134333opnings­tida2
1134409oppgjersbankane4
1134457oppgjersbankar5
1134561oppgjersmetodar4
1134551oppgjersmetode3
1134531oppgjersmetoden5
1134560oppgjersrisiko9
1134576oppgjerssyklusar2
1134281oppgjerssystem94
1134280oppgjerssystema25
1134429oppgjerssystemet82
1134552oppgjerstenester6
1134779oppgjerstider2
1134769oppgjerstransaksjonar4
1134431oppgjers­system2
1134563oppgjorde11
1134428opp­datering2
1134553opp­gjers2
1134657optical10
1134363overføringstida4
1134714overvåkningsrolle2
1134700over­føringar3
1134366payments14
1134327paypass2
1134326paywave2
1134466pengedelen2
1134654pengehaldande4
1134500pengemarknadene23
1134415pengeposisjonane4
1134594penge­fordringar2
1134501penge­marknad2
1134533petroleumsskatten7
1134715postere4
1134595premie­betalingane2
1134355prisstruktur11
1134675programkundar4
1134758programvaren23
1134394rapporteringskrav19
1134618realtid4
1134672rekneskapsrapportering8
1134729rekningsbetalingar9
1134341remittering6
1134763renterekning5
1134573rerer2
1134462rettsvernreglane12
1134543risikoeksponeringar2
1134464risikokontroll4
1134477risiko­faktorane2
1134658rtgs4
1134435saman­likning2
1134633samlefaktura4
1134372schmiedel2
1134494scp16
1134663sdc4
1134276sentralbankloven25
1134496sentral­bankane3
1134468serti2
1134587sgd2
1134759siassb2
1134652sifferrekkje4
1134728sikringsvilkår2
1134577sist­nemnde2
1134513situa­sjonar2
1134325småbetalingar3
1134331sparebankforeningens12
1134747stadsgebyra2
1134703standardteikn4
1134315svikferder4
1134437swift­transaksjonar2
1134397systemeigarane3
1134479systemrisiko6
1134401systemviktige15
1134707tabellvedlegget2
1134572takarane2
1134717tekningsrettar2
1134317telebank2
1134659telecommunication9
1134324tenesteomfanget2
1134338tenesteutvalet2
1134590terminkontrakt2
1134574terminkontraktard2
1134626termin­betaling2
1134459tilfreds­stillande3
1134405tilgodehav4
1134701tilleggskostnader12
1134362til­gjengeleg2
1134562til­strekkeleg2
1134570transak2
1134354transaksjonsgebyr4
1134290transaksjonskonti16
1134353transaksjonsvolumet4
1134449transak­sjonar4
1134711transportføretak3
1134357trans­aksjon2
1134359trans­aksjonsprisane2
1134702tredjelanda17
1134292tryggleikselement2
1134767underkonti12
1134773underkontiane2
1134705utvalsgransking4
1134676utvals­gransking2
1134534valutabyte2
1134536valutabyteavtale2
1134692valutagiro4
1134575valutahandels2
1134726valutahandlande2
1134550valutahandlane3
1134522valutaområda2
1134541valutaområde4
1134565valutaopp4
1134400valutaoppgjers4
1134520valutaoppgjersbanken2
1134284valutaoppgjersrisiko24
1134567valutaoppgjerssystem2
1134772valutaoppgjerssystemet5
1134393valutaoverføringar2
1134649valutapolitisk2
1134671valutaregisteret14
1134694valutaregistreret4
1134691valutasjekkar4
1134535valutaswappar2
1134564valuta­handelen2
1134556valuta­opp2
1134693valuta­registeret2
1134537valuta­sortane2
1134387verdio2
1134389verdioverføring3
1134386verdioverføringsselskap2
1134792verdipapirhandlar8
1134801verdipapirkontoen2
1134787verdipapiroppgjer12
1134414verdipapiroppgjeret33
1134471verdipapiroppgjerssystem3
1134461verdipapiroppgjerssystemet3
1134463verdipapirregister19
1134716verdipapirregisterloven9
1134800verdipapirsentral3
1134802verdipapirsentralane4
1134799verdipapirsentralar4
1134419verdi­papirhandlar2
1134388verføringsføretak2
1134352verke­middel7
1134780volatilitet48
1134460vpo48
1134720vranglåsmekanisme2
1134662webbaserte4
1134527ytter­legare4