Norsk Ordbok 2014 layout  

Hallingd 2002: Hallingdølen 2002

Ansvarleg redaktør: Bjane Tormodsgard

Hallingdølen.no, Ål 2002

Av i alt 107453 ordformer var 7315 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1032518*anlegget2
1030447*felles1
1030455*fjerne1
1030445*færre1
1030454*høgare1
1028940*konserten1
1030451*kutt1
1032208*landbruket1
1032520*lysanlegg1
1032209*reiselivet1
1032522*snøanlegget1
1028942*ungdommens1
1032526*varmestua1
1026775+grunnerstatningar1
1030053aasheims10
1033242aavesterud2
1031102aavestrud5
1031669abeidet5
1029158abonnementsavdeling1
1032529actif36
1027791actionfilmfestival1
1027793actionfilmfestivalen1
1033091adiminstrasjonen1
1028314administrasjonsfløya4
1028596administrasjonsleiar14
1027790administrasjonsleiinga2
1029176administrasjonsstruktur2
1028348administrasjonsutgifter17
1026707adskilleg8
1033176adventshistorie1
1029219advokatplan1
1028760advokattilråding1
1031898afrdita1
1031900afrdite1
1033389afrikanskamerikanske2
1028391afrocubansk2
1032265afu1
1032306agendatog1
1032050agreements6
1029216akekonkurransar1
1032599akersveen80
1032618aksjan1
1027741aksjelovgivinga26
1030307aktivitesveke1
1032597aktivitetsanlegg6
1026708aktivitetsarrangørar1
1033286aktivitetsbedrifta2
1032051aktivitetsguiden1
1029059aktivitetsplass1
1031391aktivitetsselskap2
1028977aktivitshus1
1030463aktualiserar3
1031808aktutt1
1029033akvititetshus1
1028991alarmapparatet1
1029073alarmklokke4
1026459alarmledningen1
1028869alarmtelefonen31
1027832albumsleppet1
1032850aldergrensa5
1033094alderspensjonist6
1026377alexandri4
1030254alkoholbrus2
1033349alkoholgrensa2
1028634allvitersk1
1032888alpinanleggets1
1031869alpinbakkar20
1028789alpinbygd1
1031061alpinbygda4
1026704alpinløyper5
1028790alpinregionen2
1032515alpinselskapet2
1033402alpintalent4
1026562alpintilbodet9
1032754alrdri1
1026124alternnativ1
1032987alzheimeren1
1028465amatørteaterentusiastane1
1030519amazonen5
1032193ambulanseavtalen5
1031891ambulanseavtaler2
1031790ambulansebilar18
1032221ambulansedrifta26
1032267ambulansene11
1032261ambulanseopplegg1
1032305ambulanseopplegget4
1032191ambulansesjef25
1032268ambulansesjefen10
1032194ambulanseutøvaranes1
1032263ambulanseutøvernes1
1032862amfitribunen1
1033212amhed1
1030169amudsli1
1031139analysemetodane4
1030212analyseresultat7
1030268anaylseresultat1
1031762anbodstildelinga1
1031763anbydarane6
1032600anderdahl1
1029516anderdal61
1027886angrepne8
1030897anklagesaka1
1030890anklageskriv2
1027276anleggsleiaren5
1027833anmeldarane5
1026525anmeldast5
1027389anmeldelsane1
1029157annonseavdeling1
1029129annonsehets1
1027709ansiktsbehandling2
1027372anslege1
1032354ansvarfråskrivelse1
1032356ansvarløyse1
1032689antikvitetsmessa2
1030975antikvitetstjuvar6
1030774antikvitetstjuveri3
1030250antonissen2
1026263anuld2
1029398aol@hallingdolen5
1030866apeskatten1
1031647appartementanlegg1
1031652appartementanlegget1
1026726appartementet4
1032554appartements7
1027119appartementsleilegheiter1
1027474appelsintreet20
1029771appetittvekkjar4
1029666aprildag9
1028576aprilveret2
1028997arabarhestar4
1028812arbeidarpartigruppa7
1028816arbeiderpartigruppa3
1032996arbeiderpartilaga2
1032674arbeiderrepresentantar1
1031175arbeidsinstruksar1
1032149arbeidsledigheitstala1
1032011arbeidsmetodene3
1032013arbeidsordren1
1029351arbeidsrettsak2
1033022arbeidsrettssaka7
1027358arbeidsskuterar2
1033013arbeidsstugu3
1027367arbeidstog12
1033040arealplanleggjar32
1026423arealpolitikken37
1026977arealutnytting19
1027021arnegård5
1028742arnegårdfeltet1
1031906arneløypa2
1028629arrafat1
1026307arrangementsarenaer1
1030193arrangementsfeltet1
1026616arrangementsfondet1
1029606arrangementssjef48
1027768arrangørmodell1
1029168arrendondo4
1026450arrrangementet1
1026254asgrimsplass1
1033211asis11
1032168asleløypa1
1031927asylgrunnlaget6
1031042attlætne1
1026602attraksjonsområde3
1032616attsnoa1
1026955audestad23
1027309augunset3
1030466aukadne1
1026116aunvik5
1027158aurdag1
1026441aurlandstunellane1
1026287aurlandstunnelane1
1031580austsidevegen1
1028721automatdelen1
1026333automatgevær14
1026349automatvåpenet5
1032162autoparken2
1033273avalanches2
1031418avbrotserstatning1
1027789avdelingsleiarnivå1
1030902avdelingstankegang1
1030020avdramatiserte3
1028900avfalldeponi1
1031555avfallsinnsamling3
1028910avfallsmottak25
1031556avfallsordninga3
1032588avgangstida2
1031463avgiftsnedgangen1
1029458avgiftsparti1
1029180avikle1
1029154avisdagane1
1031033aviseigar6
1026673avklaringsmøte11
1030687avkøyringar38
1028699avlastingsopphald4
1031211avlsmetodar2
1031164avlsværar1
1031786avrenningar1
1030057avskiltingsbegjæring1
1027674avskjedsløpet1
1032911avslutnigsvis1
1027040avslutningssong3
1028610avslutningstur6
1028830avstemmingsform1
1028831avstemmingsmåte1
1028829avstemmingsprosedyren1
1033169avstiginga2
1033397avsøppela1
1028399avtalegiroar3
1030583avtaleparter2
1030584avtales8
1029788avvatna2
10269952
1027711badeavdelinga6
1028145badetilbodet3
1031739bagron28
1028861bakgrunnane4
1027871bakgrunnsmateriell2
1033062bakhaldsangrep10
1032650bakhuvu1
1032010bakkekontakta1
1029982bakkerittet2
1029058baklivegen5
1028606bakmål1
1030083bakteriefritt2
1032275ballettinteresserte1
1031256ballongfly1
1028919bandlegge1
1027575bandtvangvedtektene1
1031798banekomitéen1
1027386baneproduksjon4
1030230baneskyttar5
1032924bankjef1
1031337banksjefkandidat1
1028403bankyrket1
1029442barnebasseng8
1027750barnehageavdeling17
1032340barnehagebestyrer2
1030911barnehagepersonellet1
1031271barnehagereformen3
1030440barnehagetakstane1
1030444barnehagetakstar1
1028937barnekarneval6
1031992barneområdet9
1032944barnesangar1
1029063barneskulealder8
1030756barneskulene2
1031379barneskuler1
1031946barnesterke1
1030885barnetalsperson1
1032519barnetrekk8
1032336barnevernsped1
1032086barnevisning1
1029437baseareal4
1032712baseorientert1
1033066basisinformasjonen1
1031713bassengavdeling3
1028870batterisyra1
1032544beati2
1033274beats25
1027226bebuda2
1031714bebygd24
1030702bebyggelsesplanar5
1028552bedrifthelsetenestene1
1028549bedriftshelsetenestene7
1029609befokningsmønsteret1
1030688befolkningstettheit1
1027875begravelsesbøkene1
1029726begrunning3
1028297behandlingsbassenget20
1031291behar2
1032668beheftet10
1028466behenadlingsbassenget1
1030796behovsanalyse6
1033109behovsvurderingar2
1032026beintøft8
1030021beitesmitte1
1029955bekkeinntaket6
1029956bekkeløpet6
1027714bekkenlia1
1030827bellen2
1027390benektar4
1026547bensinselskapa4
1028414bentehaugen8
1031787benytt8
1032508berammast1
1027061beredskapsammunisjon1
1027903beredskapsaøvinga1
1026338beredskapsgruppe11
1026414beredskapstiltaka8
1026329beredskapstroppen41
1031228beregningsgrunnlaget3
1031237berekningsgrunnlaget39
1030753berekningsutvalet38
1031748bergasida3
1029800berghaus2
1031883besinn1
1027427beskrivi2
1027778beskue6
1033053beslutningsgrunnlag16
1030557bestandsplanområdet2
1031697bestillt8
1031039bestremme1
1028595betakka4
1031558betalingsnekt1
1028949betongstengselet1
1031500betrevitera1
1028154bevaringsklausul1
1028550bht20
1028525bibliotekanlegget1
1031510bibliotekband1
1031502bibliotekprosjekt4
1028559biblioteksaka3
1031508biblioteksamarbeid13
1026447bijan1
1029915bilalarmar7
1032694bildrap27
1029896bileter4
1032745bilettkontoret1
1032604bilferdselsårer1
1029922bilfører38
1030377bilinnbrota1
1030514bilkortesje9
1029934bilkrossførarane1
1029938bilkrossklassen1
1029283billakkering5
1030540billetkunstnar1
1029279billia2
1032632billiardbord2
1029284biloppretting4
1028899bilpleiemiddel2
1027546bilsamband1
1028123bilselskap13
1026184bilselskapet7
1030840bilslakt3
1027803bilsporten8
1029944bilstereoanlegg2
1027394biltrailer1
1029845bingohøna2
1029355biologigruppa1
1032593bispedømmets1
1029887bispespørsmålet1
1030779bispestemmene1
1032656bistandadvokat1
1030933bjellelåt1
1032339bjertnes16
1030828bjøreng3
1026885bjørnefødsel1
1027497bjørnekroa2
1028036bjørnemamma4
1026889bjørnesleppet2
1032411bjørvikaprosjektet6
1028300blakkestad27
1030643blautmøkji1
1027795blaxplotation1
1032507bleskestad2
1031288blingsmovegen1
1032959blomedryss1
1030258blomestølen2
1032112blueskarriere1
1032109blueslegenden1
1028427blueslunsjen1
1026902blåfjell98
1026901blåfjellopptak1
1032822blånisseluver1
1032252blårussmodellen2
1028841bmw´en1
1026587boiseliere1
1032219bokettersyna1
1030846bokmålsføretaka1
1028818bokmålskurs1
1030847bokmålsskular4
1032359bokperle1
1033201boksmed1
1030574bokstad1
1028434boktrykking2
1031656boligmangelen1
1031072boligstrøk7
1033393boligutbyggingsselskap1
1027545bomavgifta14
1029570bomfrie3
1029572bomfritt8
1029574bomordninga1
1028267bompengfinansiering2
1029575bompengordninga1
1027384bompengprosjektet1
1026225bondekafè1
1029605bookingansvarleg31
1027265borgconsult1
1028757borgerud7
1026978borgstugu2
1029651borkhus9
1030611bortbestillt1
1031450bortoverskia2
1029911bortver1
1029167bosson3
1026244botnfrose2
1026290botnfrosen2
1028950botntappetunnelen1
1027035boybandet11
1031801brageteatret3
1032495brannførebyggjande22
1031575brannmmannskapa1
1028279brannsikra8
1029101brannsløkkingspulver1
1031287brannstasjonane11
1030608brannstiftar9
1031286brannteneste8
1026853branntilløpa8
1027715brannutrykninga1
1033318brannvarslingsanlegget14
1032492brannøvelse14
1031505breibandprosjektet3
1030192breiddeaktivitetar1
1030610breidokk26
1030609breidokkjordet3
1027396breili17
1027468breilis1
1027758brendhovdrennet4
1032896brennevinsavgifta1
1032367brennevinslagera1
1030968bresprekk9
1030973bresprekken2
1028507brettkøyrarar2
1032083brilleforretningar1
1027008broilerbur1
1032461broketome1
1027251bronseløpet6
1031807brossner1
1030436brubyggjarane1
1032087brudekjolar10
1028524bruhaugen41
1028440brukarbehov11
1033228brukonstruksjonar8
1033060brukostnad1
1030743bruksdesign1
1029105bruksinstrument1
1029611brukthus1
1027342brundtlandsregjeringa1
1027955brutter«1
1031698bryggerier16
1031695bryggeristreiken4
1029388bryllupsfargar1
1031805brøhmsen1
1033344brøkdeler1
1032832brøndboe1
1029573brøytebudsjettet4
1027689brøyteinnsats1
1026194brøytekostnadene3
1033071brøyteloggen2
1026099brøytepengar1
1026502brøytesaka1
1033375brøytesjåfør5
1026404brøytespleisinga1
1026500brøytesøksmål1
1026440brøytetilskot1
1026095brøyteutgiftene5
1031839buarealet6
1030430budsjettkonferanse21
1032091budsjettløysing1
1032093budsjettopplegga1
1030099budsjettoverskriding4
1029495budsjettreguleringa3
1032539budsjettrunden5
1032484budsjettsituasjon14
1031963buge1
1027720bugjelet8
1032404bukostnadane1
1028837buksering1
1031749bumiløet1
1030110bunadane2
1032969bunadsbruksområda1
1031845bupliktkonflikten1
1031844bupliktsaka2
1031477burtebanen1
1029864burøe14
1033319busenteret3
1026625busetnadar3
1028129buskerudkappleik2
1028130buskerudkappleiken11
1031649buskerudradioen1
1032628buskerudrepresentant2
1030984buskmål2
1028750bussavdelinga1
1032930busseigar2
1032931busseigaren3
1028207bussforviklingar1
1028127busslogo1
1030131bussoppstillingsplassen2
1030655bussparkering8
1027304bussreisrutetilbod1
1027488bussrutesamband1
1028209bussselskap1
1031567bustadeigarane17
1031435bustadtomta3
1032405bustøtteordninga48
1028077butikkleiaren1
1028169butikkmedarbeidaren6
1028121butikkran4
1029837butilbodet34
1029833buvatn6
1027678bygdaguten2
1027991bygdalista5
1026878bygdamønstring2
1033280bygdeanlegg1
1031034bygdedemokrati1
1032033bygdefiendtlege2
1028686bygdeidentiteten2
1027787bygdeinteressene6
1033205bygdekulturens1
1031469bygdeposten42
1032322bygderock3
1031480bygdeturismekonferanse2
1027030bygdevernforeninga1
1030690bygdheim4
1026526byggconsult3
1030264byggeaktiviten1
1026915byggekostnadane4
1029610byggekostnader19
1031776byggeleiaren2
1028850byggelånsrenter3
1029260byggenæringa14
1027268byggeområdet5
1029361byggesaka14
1031240byggesakene4
1027240byggesaksgebyret3
1029362byggestans29
1029017byggestarten10
1027237byggesøknad21
1027269byggesøknaden17
1027332byggetakten1
1028782byggjebudsjett2
1029253byggjesøknaden20
1028781byggjetilskot3
1032756byggjeøkonomi1
1027340byggninger1
1026947bygningselement1
1030532bygningsrask1
1030707bygningsregister3
1033383byrkjedalen1
1029089bytendensar1
1032966byttomfotsteg1
1027864båndlagt11
1029417bærøy14
1028156bøddelhetta1
1031203bøkparketten1
1029509bølgjebassenget2
1032080børrestad17
1032207børstapet1
1031027bøtteforing1
1029867cabareten5
1029823campingplanar1
1032197campingplasseigaren3
1029141canella1
1027642casewell1
1028487cellevevet1
1027248centa8
1028390chachachá1
1029315champagnefest1
1030418charterflygingar4
1028294charterflyplass1
1031941charterseriar1
1031940charterserie1
1030419charterserien2
1030842chassinummeret2
1030518chassisnummeret3
1030040chattegrupper1
1027150cheek2
1026586chenet2
1027797chicagoaction1
1027142colstrup73
1030730consert2
1032548constructed2
1030500contryrockarane1
1030667cooltur6
1030729countreylegenda1
1033305countryrockarane3
1030660countryrockegruppa1
1030400coyntryinteresserte1
1029062crossyklar4
1033185cruyff9
1028388cubab1
1027290curlingbanen1
1031022cykleforbund37
1027220daddaen1
1030320dagalidalen1
1029369dagalir1
1032262dagbilar2
1026933dagbotsaka1
1026321dagbøtene11
1032458dagmilde1
1028334dagsaktuellt1
1032388dagsenterfunksjonen1
1032789dagskort21
1027529dagsmarsjene2
1028080dagsomsetninga4
1027581dagtoga12
1029965dalasau5
1030940dalasido1
1026199dalastrid2
1031378dalastriden1
1028259dalstasjon2
1030562damarbeidet8
1026954dambrotvarsel1
1026953dambrotvarsling1
1026951dambrotvarslinga2
1030953damkjerne1
1030561damtypen1
1032473damvaktarhytte1
1028370danneborg1
1032271danseensemblet8
1032277dansefilmsnutt1
1032630danserom1
1030416danskeflya1
1031620danskefolket1
1028217danskesvikt1
1033358datahavari2
1033364datahavariet1
1028021dataidiot1
1033366datakapsitet1
1033361datamaskinpark1
1029049dataprosjektør1
1033363dataserver2
1028470davidsætt1
1029429deafnet1
1030835defaitistar1
1030838defaitistene1
1026212defekter4
1029036deire4
1027956dekkleverandøren1
1028456dekko38
1027958dekktesten3
1029804delbekk12
1027263deleigarane9
1031779deleigarstyre1
1028515delingstimar32
1032389deltidstilling1
1028335demokratibyggjarane1
1031899deonis1
1030427departementskorridorane4
1030589departementskorridorar1
1030581deponeres2
1027419depresjonsprega1
1026481deriomot1
1032015dessinformasjon1
1030484destinasjonane37
1031394destinasjonsselskap9
1030807destruksjonsanlegget1
1029776detaljkart3
1026728detaljplassert1
1026205dieselprøve1
1026201dieseltjuveri9
1026206dieseltjuveriet2
1028318diktframføringa1
1029427direkteoverført6
1031012direkteval64
1029000direktørdotter1
1026325diselprisane1
1026354disiplinærproblem1
1027254diskotekbråk1
1029191disposisjonsplan3
1032038distrikspolitikk3
1028973distrikstuheldig1
1031488distriktsbøndene1
1031476distriktsbønder2
1028974distriktsfarleg1
1026556distriktsfjerne1
1030856distriktsmeieria1
1026239distriktsmuseet3
1028002distriktssentral1
1028099distriktssentralen4
1028346distriktssynspunkt1
1028650distriktsvegkontor7
1026859distriktsveljarane4
1032146djupsområdet1
1029410dli3
1027217dobbelframsyninga1
1030601dolkestøt2
1026881domsmannsutvalet1
1029986dopingtesting2
1030462dramatsik2
1030488drammenser2
1029301drammenskvinna4
1031090drammenslaget12
1027469drammenspakke1
1026433drapsalarmen2
1026343drapsbustaden1
1026419drapshandlinga4
1026332drapsoffera3
1026435drapsstad1
1026350drapsvåpenet60
1027949draumepåske6
1029745driftast18
1033373driftsbygninga2
1029395driftselskap1
1030672driftselskapet3
1032347driftsmåte6
1031040drilljenteleggane1
1031037drilljentelegger1
1027852dritproblem2
1029550drosjetilskotet1
1032638drrevaldn1
1031183drukningsulukkene5
1028000drømmedag8
1029859dugurdsnatten6
1027041durskifte1
1028467dusegard8
1026809dybedahls1
1029754dykkarsøk1
1030714dyrestamme1
1032567dyretiske1
1033404dyretragediar56
1030713dyrevernmessig6
1026628dyrevernnemnd8
1032569dyrevernomsyn12
1026218dyrevernsnemd1
1026675dyrlegevakt2
1026633dyververnnemnda2
1028018dåle4
1032763dødsvegen3
1030479døgnavdeling4
1029229døgnrekord1
1028095døgtrafikk1
1032904dønnsliten1
1027222døvetolken1
1032420edeler1
1029341edruelegheit5
1028264efektiv3
1032124effektiviseringsbehov2
1029725egasjere1
1031253eggesleppet1
1031257eggflya1
1033011eidsberget7
1029326eigarkommunene1
1027077eigarmøtet5
1026926eigedomsdrift44
1026935eigedomsmagnaten5
1031766eigendomane2
1028682eigenhjelp2
1032611eigenpassering1
1026893eimeheia1
1030576eimeskaret1
1031961einebestemmande1
1031263eingongserstatning6
1028824eingongshende1
1033008einmannsrom10
1033216einskildefaktor1
1029035einskildungdom1
1028847ekeren48
1026813eksfotomodell1
1031594ekspedering14
1033122eksportmogelegheitene1
1029040ekspressbussrute15
1027114ekspressruta8
1026842ekspressrutetilbodet1
1030359ekspresstogfart2
1033045ekstrajakta2
1032370ekstraklassen1
1032623ekstrakuttet1
1027018ekstraløyve2
1031171ekstraportoen1
1029030ekstraressursar5
1032226ekstrasprekken1
1031651ekstratrafikken2
1028301eldrelag6
1033295eldretilbod3
1027501eldrevatnet4
1032755elektromann1
1026311elektronikkverkstader1
1032256elektrovarer2
1033275elementar2
1028886elevunderhaldning1
1031368elgfalla1
1033322elgfare5
1033241elgfaren3
1033243elgfoten5
1033245elgkollisjonen1
1027364elgkommunen6
1033326elgpåkøyrsel7
1033244elgpåkøyrslane5
1033239elgpåkøyrslar13
1032811elgpåkøyrsler8
1030558elgstammane1
1032810elgvilt1
1027610elhallingdolen1
1028617eliteklassane2
1028612eliteløparane8
1028616eliteløparar9
1032767elverkssjef22
1026426embedsmannspartiet2
1032803embrigtstølen1
1029397emigrantspelet10
1030649endetarmsåpningen1
1033145energibarometer11
1033140energileverandørane4
1031498energimengde11
1027059energos1
1026216engebretsgård10
1030717engehult18
1033017engelskinspirert2
1026715engergien1
1026986engeri1
1032178engslått3
1028708enkeltdistansar25
1032068enkeltinvestorar1
1027270enkeltklager1
1029658enkeltmedarbeidarar2
1029704enkeltmottakar1
1027039enkeltprestasjonar8
1030763enkeltsetre2
1029561enkeltstillingar1
1030758enkeltstølar2
1029494enkeltutbygginga1
1027916entusiasmefaktoren1
1026749epostavisen23
1032214epostrutiner1
1031025erfaringsinnsamling1
1032342ergoterapaut2
1030453ergoterapitenesta5
1026624erklerte1
1028165erklærde2
1031523ernt1
1033343erstatningsordning57
1026831etablerarsenter8
1026827etablerersenter14
1026828etablerersenteret2
1031863etatsmodellen1
1032437etteklang1
1031482etteraperen1
1026142etterforskingsarbeidet11
1026143etterforskingsleiing1
1026144etterforskingsmaterieale1
1030642etterforskningsarbeidet9
1028842etterforskningsorganet2
1033346etterkommerar1
1029672etterpåsvall1
1031068ettersank5
1030805ettersanken1
1028758ettersøkshunden1
1032316eugéne6
1029474euromountains4
1031867europacuprenn16
1028637europaprogrammet2
1030731europaturnear1
1031392evalueringsprosess3
1032948eventyrgard1
1032946eventyrgarden5
1027209eventyrhegemoniet1
1026969eventyrløypa10
1029469fabrikkutsalet5
1027037fadderbarnhumor1
1028646fagadministrasjonen3
1026884fagdommar15
1029258fagdommaren8
1032719fagkonsulenten6
1028344fagstatsrådar4
1030788faktabelegg1
1031105faktaboxer1
1028081falkensentralen1
1030468fallan2
1029259fallulykker14
1030784falskmyntarligaen1
1031759familieprofil7
1027106familiesenter13
1026877fanitulltevling3
1026636fartsetappane2
1032288fartsmaskinen1
1029061fartsmåling13
1032152fartsmålingar10
1032156fartsnedsetjande1
1026639fartsprøva1
1026416fartstavla3
1028329faseplanar1
1026198fasinerande15
1033143fastkraftprisen1
1033142fastprisavtaler3
1027360fastsettjast5
1030117fastån1
1033272fatboy4
1029396faunakriminalitet14
1027213favoritteventyr1
1026635favorittsiger5
1026511favorittstemplet52
1033314feilalarmar1
1026473feiljustert1
1033317feilvarsel1
1026869felekaren1
1029669felespelemenn1
1030005fellesannonsar1
1028306fellesdel1
1028863felleskommune1
1026798felleslakteriet3
1030007fellesoffensiven1
1026921fellesordninga7
1031097fellessamlinga1
1030759fellessetre1
1031242fellesstøl5
1029594fellessøknad8
1032264fellesutval3
1026904fellgard1
1030555fellingskvotane5
1026729fellingskvote44
1027019fellingsløyvet21
1032200fellingsstatistikken11
1027365fellingstoppen2
1030224feltfinalen33
1029698feltforskarar1
1032561feltjaktforsøk1
1030124feltrunden23
1030227feltskyttar7
1028191femdagars6
1028895femlingfødselen3
1028896femlingfødslar1
1032835femsteklasse1
1026505ferdighytter4
1031756ferdigsådd1
1028248ferdigtald1
1032063ferdselsavtale1
1029702ferdslemønster1
1029269ferieglimt2
1027400ferieleilegheiter52
1030391ferieoppleving1
1027163ferieturisten2
1027965fernerborna2
1027967fernerfamilien3
1027981fernerhytta1
1028055ferskingane5
1032780ferskvarediskane7
1030006festarane61
1029203festklare6
1026879festkonsertar2
1029211festspeldeltakarar1
1029213festspelsjef2
1028938festspelstyret8
1026751filmbyrået1
1027535filmkanal3
1028336filmlag1
1029937finalekøyringa1
1030234finaleomgangane2
1032927finanseventyr1
1032143finanshelt1
1030096finansierar11
1029045finansieringsdiskusjon1
1030161finfeltfinale1
1026701finjuridisk1
1030093finjussen2
1031459firemannsband1
1031115firetimarskontrollen1
1029746fiskebrygge2
1030308fiskeforeiningar5
1026185fiskeleverandør1
1033336fiskerar1
1030256fiskerikdommar2
1029741fiskesameige2
1028210fiskesatsinga1
1029744fiskestigane3
1029740fiskestigen2
1032449fisringen1
1026996fjellas5
1029441fjellbad8
1029067fjelldestinasjon1
1028532fjelleigedom10
1028533fjelleigedommen15
1033186fjellekspressen2
1027048fjellenes7
1026284fjellkommunane7
1031828fjellkommunar16
1031987fjellkonseptet1
1029839fjellmagasina17
1029440fjellnatur16
1026557fjelloverganger15
1031894fjellregion8
1029473fjellregionane33
1033284fjellrestaurantane1
1032052fjellridning5
1028516fjellsameige5
1027359fjellsikkerheit1
1030304fjelluka6
1027010fjellvang16
1027951fjellvettreglane8
1026266fjellwhisky1
1026224fjellår2
1027073fjernstudentar2
1030822fjernsynsendinga1
1030305fjeullka1
1030143fjorårsomsetninga1
1028196fjorårspåska1
1028181fjorårsrekneskapa3
1026681fjorårsrekneskapen7
1030591fjærvold2
1032445fjøsgølve1
1032791fjøssaka6
1032430fjøsé2
1031062flaata43
1032192flaglien6
1030882flatmo7
1029946flaumkatastrofen21
1030246fledsberg1
1033394fleirbolighus1
1033339fleirbrukshensyn1
1030769fleirfunksjonelle1
1029628fleirtalsgruppering2
1028517flentreset1
1029502flittiig1
1031044flobrødrene1
1028737flogenfeldt1
1027127flognfelds1
1027124flognfeldt2
1028416flomlysanlegget1
1030422flomsikring1
1029957flomtendensar1
1029940fluberg8
1033078flukbilen1
1032100flykaprarar2
1030281flykontrollsentralen2
1031453flyktningeguidar3
1028244flyplassavgifta1
1029382flyplassdrifta4
1027725flytelling1
1032266flåtestyring3
1027262flåveringar2
1029421flåværingsdialekten1
1030950flæen1
1026241fløysvik6
1026873fløytefestival1
1026872fløytivalen1
1027503fokkar1
1030938folarskaret5
1030196folkedanssektoren2
1030180folkeinstrument3
1033019folkejuryen5
1028345folkekrava2
1026863folkemusikkdagar5
1030203folkemusikkensemble1
1028777folkemusikkinspirert9
1030197folkemusikkmidla1
1030174folkemusikkmiljøa3
1030201folkemusikkpresentasjonar1
1030195folkemusikkunivers1
1028941folkrockbandet4
1027980folksomt16
1031341fontor1
1030302forbeheld3
1029196forbodsskiltet10
1026950forbrukarrådets10
1033116forbruksartikkel5
1028528fordelingssaker2
1033221forderverlege1
1026975foreiningsarbeid7
1028933forekoma3
1027838forelåg2
1029220forespegla3
1033157forespurde1
1029970forflyttningar1
1029221forhandlingsmarginar1
1032646forhandlingsutvalget2
1027368forhøyrsdommaren2
1031373forkottering1
1027521formannskapsframlegget3
1029335formannskapsvedtaket12
1026289formiddagstimane5
1027212formidlingstrong1
1029438formingsavdelinga1
1031206fornyingsprosjekt24
1027051fornøyelseskøyring3
1028817forplikteleser1
1032619forreting1
1029281forretningseigedommen4
1026923forsamlingshusfunksjonen1
1028786forsann1
1029262forsikringsmessige7
1028661forsinkelsar2
1033051forskarforakt1
1031254forskarspirer3
1033057forskingsetikk8
1027337forskingsjef1
1033055forskingskritikk1
1030175forskningarbeid1
1031353forskningsarbeidet9
1031255forskningsdagen1
1028481forskningsinnsats6
1030199forskningsoppgåvene1
1027385forskotteringa51
1028369forskotteringskabalen1
1028360forskotteringsrentene1
1028361forskotteringsrenter1
1031788forstrekninga1
1028100forstuingar6
1029769forsvaleg2
1026548forsvarsmetode1
1030534forsvinningsgåte1
1032564forsøksarbeid3
1029748forsøksbehandlingsbading1
1032556forsøksdyrutvalet16
1032565forsøksdyrutvalets1
1027383forsøkskommunar13
1027345forsøksringane17
1032205forsømmelsen2
1030472fortidsforeninga1
1029966fortilskot1
1031785forurensingskilde1
1030216forutinntatt2
1030217forutintatte1
1029947forutstjå1
1032579forvaltningsrapport1
1030833forvareó1
1026126forveks1
1032244forverringar2
1033058forvirringane2
1030663fossegrimlåten1
1026826fosså43
1027600fotballambisjonane2
1027595fotballentusiastane6
1028066fotballinteressert11
1027598fotballkreftene1
1028017fotballnytt1
1028046fotballprofessoren6
1027597fotballrike2
1030473fotidsforeninga1
1029275foto@hallingdolen2
1032159fotoboskar1
1030109fotomotiv5
1026720framandfantar1
1030804framlei2
1032304framlys2
1033257framskrivingsalternativ1
1026314framså1
1032248framtenkte2
1028537framtidsbruk2
1031914framtidsvyar9
1029617fraskrevet1
1030618fredagskonserten3
1027200fredagstrafikken2
1026166fredbosaka1
1027808fredingslista4
1030709fredingssak2
1026948fredingssaka2
1029381fredningsperioden1
1028255fredsaktivistar2
1028251fredsavtaler4
1031385freeride50
1029169freestyler1
1026098fremskrittsparetiet1
1027060frevar1
1026979friarealet9
1029671frigjeringsvise2
1031926frihagen9
1032121frikople2
1033042friksjonsmålingar6
1027439frilansregissør2
1028665friluftsgode1
1032176friluftslova160
1030969friluftsstudentar4
1030972friluftsstudiet3
1030521frimaet1
1029750frisbeegolf12
1028138friskussen4
1031880fritidsbolig12
1030450fritidsklubbane17
1032037fritidspolitikk4
1027626frodigheit2
1031532frp«1
1032189frukostgjest1
1028011frukostgjester2
1028005frukostsendinga1
1026120frydfull1
1026240fsnk1
1027287fugeli2
1028033fugleberget1
1029931fuglehaugen27
1029895fuktigheita2
1026541fullesette1
1029829fullmaktsordninga2
1032311fulltidsbetalande1
1029962funktionærmessen1
1028787funnområdet2
1026248furuhaug17
1030857fusjonsrunden1
1030596fylkeslandbruksnemnda3
1028540fylkeslandbrukssjefen4
1030168fylkeslandbruksstyre45
1026097fylkesordførararen2
1027542fylkestinglista2
1028832fylkestingsbehandlinga3
1028828fylkestingsmøte6
1028187fylkestingsrepresentantar12
1032008fylkesval4
1032343fylkesvaraordføraren62
1032337fylkesvaraordførerkandidat1
1031693fylkesvegbrua1
1026652fylkesvegprosjektet4
1032298fylkesvegsjefen6
1027684fylkseordføraren1
1029223fyllingsgrad151
1031855fyllingsprosent1
1031857fyllingsprosenten5
1032422fyridømu1
1029811fyritalsmenn1
1029623fyritalsmennene1
1029400fyrivandraren3
1028263fyrstebetjenten1
1032819fyrsteetasje4
1031718fyrsteetasjen8
1026361fyrstehjelp50
1026362fyrstehjelpar1
1026400fyrstehjelpspersonellet1
1026369fyrstehøgda1
1031595fyrstekontakten1
1031180fyrsteplassar17
1029406fyrsteplassen52
1031783fyrstikktømmer1
1026122fyrstnemde3
1026133fyryspel1
1031188fårefest2
1027765fårefestival11
1027769fårefestivalen27
1030652fåvettugt1
1030263fødalsområdet1
1030022fødalssauen1
1032852følgjeregelen18
1032425fønge3
1032732førarkortinndraging1
1030906føregangssjukehus1
1030512førehandsinntatt1
1029532førehandstilsagn1
1029039førehandsvarsla7
1027878førsamlingar2
1029345førskolelær1
1028183førstebetent1
1026867førsteoppføringar1
1026253føtadn7
1030300galest10
1030067gallauniform3
1032257galluppane1
1028640galluppen1
1031535gallupprosentar1
1032280galopphesten4
1032284galoppjuvelen1
1030823galtungar1
1029520gamaldansgrupper3
1031704gamlebassenget1
1030347gamlehytta6
1032462gamlinga5
1030031gammaldansfestivalen2
1031017gammaldanslåttar2
1030033gammaldanstreffet2
1030411gandrudbakken45
1027140gangveeeeg1
1031302gangvegmarsj1
1030683gangvegstrekning1
1027137gapakøyring15
1031526gaptjern4
1028590gardermoenvedtaket1
1026202gardstank4
1026204gardstanken3
1027876garpenbergs1
1030494gatebodene1
1031573gaupebitet1
1027169gaupesporing2
1027167gaupesporinga2
1029989gaurhovdrittet3
1029142gavebutikk1
1026409gebursdagsfeiring4
1027084geiling32
1029735geiloavdelinging1
1029963geilokokken1
1028965geiloløypa4
1030219geilomoen9
1030341geilopolet2
1029461geilosmiu11
1029016geilotjødne2
1028696geilotun71
1027907gemytleg1
1028620generalforsaming1
1026865generasjonsgrenser3
1031130genotype1
1026378geværmann6
1026353geværsoldat1
1026355geværsoldaten1
1026799gf11
1026132gigantkommune2
1029340gigantsatsing10
1033036gigantutbygginga15
1026138gillesen3
1030971gisholt6
1030978gislerudsetrane2
1027551gisselalarm2
1028432gitarhalsane1
1028426gitarspelar2
1028425gitarvirtous2
1031481gjekkl1
1031089gjeldsanere1
1028204gjeldsnivå14
1030794gjenbygging1
1029926gjene2
1027024gjennomfartsåre11
1030692gjennomfartsårene2
1027874gjennomgangsgrunn1
1030695gjennomgngstrafikk1
1028474gjennomsitt1
1026714gjennomsnittsbillisten1
1030767gjennomsnittsbruk3
1027094gjenreisingprosessen1
1033340gjensetting1
1032329gjentakingsfare4
1029612gjeradet2
1026382gjernigsmannen1
1027099gjerningspersonar16
1032972gjestebodsbordsete1
1029810gjestebodskikkane1
1026846gjestedøgntala2
1033269gjestemusikarar6
1030108gladhus4
1029961gladmatfestivalen32
1031719glasbyggarstein1
1031836glaskontainerane1
1026154gld11
1030580godkjennelsesdokumentene1
1031725godkjenningane13
1031721godkjenningspliktige10
1026682godsavdelinga8
1026392godsrommet1
1027630golberggutu4
1029449golbergremmen24
1029747goldagen17
1029930goldagsløp1
1027282golfalpinutvikling4
1026833golfballane2
1032059golfbaneutviding1
1032058golfferie1
1026700golfhytter2
1032061golfparten1
1032041golfselskapet13
1032056golfturistane1
1032042golfutviding2
1026825golingsbandet1
1030493golingsfruer1
1027806golsfjell20
1028237gondolbane70
1028240gondolbanen10
1029448gorolia5
1032589gottard1
1031958gramlebrua1
1031566granløf3
1032428grannestølen1
1032429grannvakse1
1028966grasbanen28
1032258grasrotmobilisering2
1030559gravearbeida6
1031322gravemaskinskuff2
1028418gravstadane3
1032105greker5
1028592grendapolitikar2
1032699grimstevit1
1032157grisekøyrarar3
1029855grisekøyringa7
1028428gromgutar1
1029127grovgardane1
1028952grovsteinmuren1
1031778grunneigarstyre1
1027563grunneigarutspelet2
1028925grunnlovsmennene1
1028924grunnlovsstridige9
1031223grunnrenteskatt29
1027219grunnsteinnedleggingar1
1026600grunntjern2
1028374grunnvassbrønn3
1029959grunnvassbrønnen1
1030082grunnvasskjelde6
1027835grunnvasspumpene1
1031004gruppeleiarkonferanse1
1030966gruppelivsforsikringa1
1027902gruppevarslingssystem1
1031309grytebrua5
1028090gråbeige2
1033179grøndalsvegen12
1028914grønsakane1
1031493grøva5
1029128gubbetorga1
1027020gudbrandsgard35
1027640gudbrandsplass9
1029401gudmundsrud5
1033009guhnhildgard1
1027930gullhagafeltet2
1031306gullhaug7
1027252gulløpet26
1027805guriset12
1033382gurostølen3
1026306gyllespreiing1
1028898gymmer1
1029332gymnaselev1
1027658gyrinosområdet1
1029066gåaksjonen3
1028449gårdsøy3
1028243gåvepakkane1
1031554gåvepakkar2
1031720haavaldsen37
1027275haavelmoen28
1029277hagaskogvegen1
1029784hageavfal1
1029782hageavfall32
1030645hagesaks4
1028053haglebunatten1
1027338haglerød2
1031035hahaug10
1027185halfpipen6
1031048halingdal5
1030382halldalsnuten1
1028780hallibakken20
1029691hallinbgdal1
1030891hallindølens1
1030265hallingal5
1026585hallinganes1
1029108hallingarrangement1
1033250hallingbandet7
1031336hallingbank1
1032321hallingbreak2
1028126hallingbuss3
1026572hallingbygg4
1031210hallingbøndene2
1031340hallingdalsavdelinga1
1031552hallingdalsbygdene4
1027761hallingdalskarusellen6
1030374hallingdalskommune12
1028772hallingdalskomunane1
1028132hallingdalsmeisterskap5
1027929hallingdalsvenen1
1029156hallingdøl16
1033354hallingekspressen10
1030931hallingfjello2
1033255hallinggjeng1
1028444hallinggjerd1
1030044hallinginnsatsen2
1030233hallinginnslag1
1030166hallingjente6
1030248hallingjentene6
1030409hallingkonsult3
1029842hallingkost62
1030048hallinglag12
1030042hallinglaga8
1032077hallingord2
1027115hallingplast25
1029215hallingradioen1
1030158hallingresultat2
1031513hallingstuene5
1028445hallingståstad1
1029603hallingtreff5
1032099hallintinget1
1030538halllingdal1
1029728hallngskarvet1
1027976halsbyll1
1027977halsbyllen1
1029917halsteinsson2
1027822halstensgård40
1032818halstensgårdbutikken2
1029163halvradikale1
1030471halvriven1
1032836halvåg4
1028223halvårsrapporten30
1032598hamiduvic1
1032490hammershaug4
1031349hammervik5
1030037hamremoen11
1031091handballkretsen2
1032079handelsdag12
1030622handklet1
1029849handledagen13
1030492handlekunnige1
1032220handverksbransjen1
1029680hansehaug13
1033173hanskefilosofering1
1029722hanskepar1
1033172hanskeutvalet1
1026771hararstingen1
1026993hardangerportalen1
1032572hardangerviddaforkjemparane1
1029717hardarbeidande1
1032469harmelegast1
1032151hashkaliar1
1031895hasi26
1031925hasir1
1032202hasisaka1
1029634hasjpipe8
1031335hastemøter1
1030313hasuten3
1029838haugentomta31
1027970haugstøl28
1030095haukelibanen40
1026660haukeliseter61
1026908haukelivegen131
1027972haustferier1
1027767haustfestival1
1032088haustsal2
1031588haustsamling1
1032953havard2
1027036hearbreaker1
1032414hedals3
1027204hedalskogen1
1027881hedesunda2
1029379heggeseth1
1032877hegnavegen5
1030568heidersbevisninga2
1027023heildøgnsopen2
1027507heildøgnsopne1
1029457heilheitstenkning1
1029456heilheitstenkningen1
1027908heilskapsansvar2
1028535heiltidsbrukarane1
1032993heilårsalternativ1
1031245heilårsbøndene1
1032300heilårsverknad18
1029948heimande1
1027679heimedalen1
1032642heimedalføret1
1028531heimeeigedom1
1032986heimeeigedomen1
1030881heimehøyande1
1032390heimevaktmeister3
1026788heimevernssoldatane1
1026380heimevernsuniform1
1026685heimkøyringsteneste2
1032988heimlengsler1
1030278heinelva1
1031527heiplass1
1028291heisbedriftene1
1030291heisbransjen1
1032517heiskapasiteten2
1031082heisområdet4
1032766heldigsvingen2
1032471helgadn1
1031522helgebråket6
1031116helgekontrollane1
1031646helgeuroa1
1029696helikopterjakt6
1028729helikoptersøka3
1028731helikoptersøket3
1026744hellbilliesfamilien1
1026746hellbilliesskuvet1
1030505hellbilllies2
1030640hellingsvingen1
1027649helsem7
1028727helseopplysningar37
1029738helserefleksjon1
1026130helsesektor9
1031682helsestasjonsbygget15
1032895hemlegheitsfulle1
1030136hemsedalseigde2
1026305hemsedalske1
1027763hemsedalsrennet8
1029933hemsedalssvingen3
1027861hemsedølingane3
1031847hengeleppen1
1026627henhald6
1031381henhaldsvis10
1028978henrettes13
1029563hensiktsmesig1
1031829heradstyremøta3
1027429hermonsenteret6
1031344heroinsuget1
1033100herskesyke1
1029755heslabrua25
1027847hestebærsj1
1032287hestejenta5
1026598hestekøyring7
1026599hestekøyrt1
1030148hesthag1
1032624hfhallingdolen2
1028509hiphopartisten5
1027821hiphopbandet2
1027826hiphopklassikar1
1027819hiphopsuksess1
1029625hivi2
1026894hivjufossen6
1030965hjarteopererte3
1033099hjelperen1
1030252hjemfall18
1031142hjernemateriale1
1030957hjerneprøve2
1031144hjernesnitt4
1031127hjernestamma1
1033301hjulekalender1
1032431hjølpte25
1030414hobbyverksemda1
1031887hoffmansmoen1
1026139hogsnes7
1031325hogstaggregatet1
1029621holdag1
1028319holdberg1
1027330holdeskaret18
1027829hollerud11
1030104holsdagsbryllaup1
1032276homobryllaup4
1027032homohumor1
1030064hordalandpolitiet1
1032715hordalandsringen3
1030225hostvedt15
1030508hotelet1
1029775hotellbedrift2
1033263hotelljul1
1032721hotellopninga3
1026611hotelltal1
1029403hotelltala2
1030673hotelmanagement1
1026368houmid11
1030139hovdenferie1
1029971hoveddelen20
1028189hovedferdselsåren1
1029652hovedpunkt3
1030408hovedpunktet3
1032040hovedutvalet1
1030793hovtun22
1027508hovudbodsskapen1
1028769hovudbrosjyre1
1028623hovudfriaren1
1028521hovudhensyn1
1032344hovudkritikken4
1031395hovudlista2
1028232hovudoppvarming3
1026279hovudstasjonar4
1031593hovudtutvalet1
1029018hovudvegnett19
1032536hovudvinklinga1
1027397hovutvalet1
1031684htv16
1026648hufselauget1
1032834humorkonfransier1
1030253hundedisiplinen2
1026334hundepatrulje21
1027199hundepatruljene1
1032237hundremeter20
1029626hunivolt1
1031096hurtigbryllaup2
1031140hurtigtest7
1031143hurtigtestar2
1029692husaé1
1031683husbyte1
1031685husbytet1
1031152husdyreigarane11
1026631husdyreigaren4
1028538husdyrhaldó1
1026258husdyrkommunane1
1032341husemoen8
1032772hushaldningsstraum1
1030081hushaldningsvatn1
1027982huskestua1
1033088husleigeauke10
1033090husleigeauken4
1033020hyrum2
1027327hytteboom12
1027328hytteboomen29
1030344hyttebrann18
1030346hyttebrannen4
1026425hyttebyggjing10
1026661hytteeldorado1
1026506hyttekomplekset1
1027986hyttekveldane1
1027336hytteleverandørane1
1026609hyttemillionærane1
1027527hyttenett1
1028059hytteprat1
1028058hyttepraten1
1027335hytteprisane14
1028056hyttereportasje1
1032771hyttestraum2
1029139hyttetun35
1026230hytteturistar14
1026257hyvleri5
1027885härnøsand1
1029483håkonset2
1033163håkonsgard2
1027556hånflira1
1029936hårnålene2
1029903håvardsrud24
1033018höifjeldspensionat4
1027371høgdeforskjellen4
1026544høgfjellsovergangane12
1032605høgfjellsplataet1
1033076høgfjellsproblematikk1
1031352høgfjellsstrekningane1
1030094høghastigheitstog7
1026796høgkvalitetslam2
1031402høgreprofil1
1031659høgrevener1
1028736høgskuletilbod13
1028735høgskuletilbud2
1029555høgsommardagar4
1033266høgtiden1
1029185høgtløna13
1030879hølgare1
1032478hønden1
1029846hønseskitarbingo1
1031307høveringar4
1029950høvringane2
1026221høværingane3
1029484høyfjellshytte1
1031709høyfjellsleiligheter2
1028009høyfjellsskole1
1031197høyringsdokument14
1030407høyringsnotat167
1031065høyrselslaga1
1031063høyrselslaget3
1031064høyrselsvanskane1
1026252ideadn1
1026256idedugnaden4
1030371iderik8
1031043idiotiseringa1
1027677idrettsambassadør4
1031999idrettsanleg1
1027009idrettsinteressa1
1028732idrettskjendisane1
1033184idrettslegender1
1027253idrettsprofil2
1029060ifht2
1027944iguana1
1028763ihd1
1027882ihelrevne1
1031262ikkjemotorisert4
1028920illegge1
1031145immunhistokjemi1
1028320improvisasjonsdans1
1027187imrevegen1
1028993inbrotstjuvane2
1030598indeleg3
1031050inderdal1
1028277industrifelt14
1027836infiltrasajon1
1030413infløkte2
1032847informasjonsavisa5
1030927informasjonskoordinator2
1029466informasjonsplansjar1
1029674informasjonstavlene8
1026755infosenteret9
1030352infoskilt4
1030987ingeniøranes2
1031981ingeniørbygg3
1028585ingeressert1
1031672ingr1
1029905initiativtakerane1
1031547innandørsbanadn1
1026967innbrotsakene1
1030624innbrotsraidet3
1031643innbyggjarars1
1030694innbyggjarne3
1029029innbyggjartala16
1031032innbyggjerar1
1032433innbøndne1
1028911innehold1
1031728innersvingar3
1027566innflytingsrike2
1028184innhentingsfasen2
1030654innkomstkjelder1
1032906innkortingar1
1030032innkvarteringsansvarleg1
1028856innlandsregionar2
1031538innleggji1
1030314innmarks1
1033225innpiska2
1029334innrei1
1026458innreisereglane1
1032206innsettast1
1028720innskotsautomat3
1032698innsovingsmiddel3
1032225innsparingspakka5
1032594innstillingsråd4
1030443innstrammingsforslaga1
1028343inntektsmåla3
1031358inntektsomlegginga1
1028921inntektsskatta1
1026336inntrafikk1
1026959inntrengaren4
1029194innvintra1
1031456integreringsarbeid15
1027734intensivavdelingen32
1030335interessentselskapet5
1029071interesseomsyn1
1032233internettklassen1
1028475intifiaden1
1026412intimasjon1
1029446investeringsramme37
1027740investeringstempoet2
1029375investortørken1
1029278isbergs2
1030465isbreer21
1033044isdanninga1
1028868iset5
1032764isgropa1
1027246ishockeylegenda1
1032757islenderen1
1028912isolerglasvindauge3
1030974isplatået3
1028159israelfolket1
1028252israelsvenene2
1028253isreals1
1030676istandsettingsprosjekt1
1030677istandsettingsprosjektet1
1032472isé1
1030970isøksa5
1026345ivanilda3
1033351jackobsen2
1027006jacksonwille1
1032963jaddi4
1026781jaglandsk3
1028468jakobsbrønnen1
1026793jaktfristen1
1026815jakthelga4
1031559jaktlisens2
1030542jaktmånaden5
1029394jaktoppsyn10
1031367jaktpausa2
1032581jaktrapporten3
1026102jaktrifle3
1030919jaktuhell1
1026736jaktutøving17
1030545jaktveka5
1026108jamming4
1028037janine28
1026614januarskjemaet1
1026626janusansikt1
1033256jazzscenen10
1032512jegeir6
1029861jegerskole1
1031407jegleim30
1032279jentehest1
1027807jernbanebygningar3
1029298jernbaneovergang3
1026112jernbaneovergangar5
1032825jernbaneprosjekter2
1029462jerntradisjonane1
1029464jernvinne1
1026285jerveerstatningane1
1026791jervejegerar6
1030381jervespor23
1028420jervesporing2
1026286jervesøknad1
1032291jetstream2
1031235jevnere33
1031377jippoeffekten1
1028557jobbsøkar2
1029224johne6
1027834jonstøllia3
1029690jordbrukseiningar3
1029615jordbruksforvaltaren3
1030854jordbruksforvaltninga3
1031577jordeslia1
1029920jordskredet15
1030939jotunfjell2
1027294jubelbrølet1
1030723jubileumsfinale2
1032318jubileumsforestilling12
1032319jubileumsforestillinga5
1030606jubileumsveka10
1031609judah1
1026550juksepavar4
1033303julas4
1033203julearrangementet1
1032883julebodskap5
1029387julebukkens1
1032941juleforestilling2
1032943julefortellingar1
1033194julegryte6
1033385julejamen5
1026268julekaku1
1026905julekalenderserien1
1033105julekortide1
1026723julenissebesøk4
1026722julenissebesøket2
1032742juleshow8
1032831juleshowet6
1032552juletur3
1029553junitemperatur1
1031026jurhelbredande1
1030173juridsk1
1032740jurypresident2
1026569juvebrøte1
1028124jvb21
1032452jøno21
1027215kabelvindingar1
1032460kaffin10
1032456kaffived2
1026504kaksehytta1
1026503kaksehytter1
1026508kakseslott1
1028025kaltenborn4
1026632kalveeigaren2
1031024kalvestellet1
1029248kalveteljing3
1032562kalveveging2
1032568kalvevegingar1
1032039kameratproblematikken1
1030785kameratstyre2
1031295kameratstyresakene1
1030786kameratstyret2
1026786kammerlås6
1032170kammerlåsar4
1032002kammerorkesteret9
1032998kandidatura2
1033341kantsoner17
1031486kaosmodell2
1031088kapitalanlegga1
1031401kapitaldekningsgrad2
1028922kapitalmidlar3
1028695kapteinløytnants1
1031518karrisitronsmør1
1029205karroseriskader1
1032014karsen1
1028105kartbilete2
1029700kartleggingsprosjektet5
1029777kartproduksjon9
1030808kasjmirgeit1
1028078kassabehaldning1
1028119kassaoppgjeret1
1027987keeshunden1
1031348kehus36
1027004kenndysenteret1
1027005kennedysenteret1
1032230kenneldrift2
1030742keramikkfaget1
1033208khitam3
1029241kinodrifta12
1032849kinomategrafer1
1028495kinoutstyr4
1029313kioskheltinna1
1029312kioskserie2
1029624kirkevold7
1029627kirkevold«1
1033028kivnne1
1031600kjaerlighet1
1031599kjarlighet1
1031729kjekkaspolitikk1
1026096kjekstadbommen1
1031889kjeldesorteringssentral1
1031747kjeldesorteringssentralen2
1031835kjeldesortert11
1029809kjellarmenn1
1029941kjeltil1
1030586kjeltringstreken1
1028110kjempehjelp2
1028111kjempehjelpemiddel1
1028296kjempelyft10
1030163kjempeoverrasking5
1026574kjempeprosjekt12
1032025kjempespennade1
1026697kjempeutbygging9
1029976kjemr1
1027283kjendisarkitekten1
1032945kjendisartistane1
1031045kjendisjentene1
1029751kjeringbering2
1030489kjerringrådet1
1030260kjevemusklar2
1032974kjolebrukarane1
1028245kjæremålet13
1032443kjæresté2
1031960kjæret1
1032459kjøkenøvdn1
1029706kjøkkenproduksjon1
1026186kjøleanlegg16
1031968kjøleindustrien1
1029378kjønaas8
1026888kjønnsbestemmer1
1031161kjøparbesetning1
1031617kjøpevillige2
1026653kjøpmenne1
1026655kjøpsmannsforeninga1
1031988kjøpsrunde3
1032066klagmåla1
1033148klasseindeling1
1029822klasseromsundervisning10
1030990klassevennene2
1026537klassifiseringskriteria1
1029977klatreduell1
1029985klatreetappane1
1029978klatrerittet2
1026745klaverovergangar1
1031743klemmavegen44
1032081klesforretningar1
1030464klimaforandringar15
1026180klimamålingar3
1027164klimaprognosane4
1028429klinelåtar1
1028569klistertubene1
1031689klorsmak4
1031686klorsmaken2
1027599klubbpatriotismen2
1032450klyfte1
1031101klåpbakken5
1027823knallomtale1
1026170knapperada1
1027202knekort6
1029468knivklubben2
1028654knoteskriving1
1027733knusningsskader3
1029010koblingsstasjon1
1029960kokeforbodet1
1029927kokepåbod6
1031515kokketeamet2
1027928kokkeutdanna1
1031830kokleitt1
1026629kolderup163
1027738kollektivløysingar13
1033355kollektivmeldinga1
1033024kollisjonspunktet2
1033070kollonnekøyring3
1033064kollonnetrafikk1
1027687kolonnekjøyring1
1032612kolonnekoyring1
1033073kolonnestyrt1
1030775kolsrudsetrane2
1029939kolterud1
1028313kombinasjonsbibliotek10
1031986komitemedlemene9
1028683kommabruken1
1028091kommandoliknande2
1028655kommmunehuset1
1032863kommuenstyret7
1032681kommuenvise1
1031269kommunalkomité9
1030875kommunalminsteren1
1032016kommunalpolitikk7
1028970kommunalstatsråd1
1028215kommuneadministrajsonen1
1033331kommuneale1
1031452kommunedelsdemokrati2
1029077kommuneforening1
1029076kommuneforeninga2
1032353kommunekassene18
1030024kommunelegefunksjonen1
1028738kommuneplanarbeidet17
1033037kommuneplanutvalet58
1031376kommunestyrebehandlinga3
1032805kommunestyrefolk1
1030223kommunestyresak10
1028442kommunetalet10
1030553kommunetenestene1
1033161kommuneutspel2
1032680kommunevallister2
1032900kommuneøkonomiproposisjonen21
1029881kommunikasjonsdirektøren25
1029883kommuniser2
1031826kompetansekrise1
1030839kompromissløsninger1
1031879komunnen1
1026645kondomdressar2
1028326konferer2
1029819konfirmasjonsførebuingsoppleg1
1029821konfirmasjonstida20
1026748kongelåt1
1030155kongetittelen30
1027978kongevogna4
1031570kongshaugen118
1028295konkurransedugleg2
1030118konnerudgata1
1026251konsentert5
1029106konsertinstrument2
1030506konsertlengde1
1030578konsesjonsbestemmelsene3
1031923konsesjonsfridomen1
1031221konsesjonskrafta146
1031213konsesjonskraftordninga7
1031226konsesjonskraftpris1
1031212konsesjonskraftprisen12
1031217konsesjonskraftverdiar2
1031010konskvensanalyser1
1028626konstiuert2
1031780konstruksjonsfeilen2
1031077konsulentrapportar5
1030537konsulentutgreiinga3
1030271kontaktbesetningar14
1031156kontaktbesetningen1
1031155kontaktbestningar1
1029596kontantbeløp18
1029130kontorskuffene1
1029918kontorustyr1
1031557kontraktsgåva1
1031410kontraktsområde3
1031408kontraktsområdet2
1026340kontrolll1
1026174koordineringsteam2
1026457koplingsboks2
1033313koplingsskåp1
1029011koplingsstasjon2
1031231kopnsesjonskraftprisen1
1031491korare33
1031793korpshytta2
1031038korpsmusikar4
1032890korridorpolitikk3
1027369korrupsjonsjegerane2
1027289kostarane1
1027316kostnadsansvaret3
1028560kostnadsberekna8
1032795kostnadsfokusert1
1029358kostnadsreknast4
1029147kostnadsstruktur8
1031224kostprisen17
1026647kostymeklassen7
1028865kraftadministrasjonen1
1033125kraftfaglege1
1026149kraftkupp1
1030369kraftleverandøren27
1033144kraftomsetninga5
1031238kraftproduksjonsselskap1
1028864kraftresursane2
1028379kraftverdiane4
1033238kraftverksbudsjettet2
1031215kraftverkskommuner1
1026129kraftverksmillionane1
1030878kranbilar5
1030662krasafaren8
1030533krasafarne1
1031258krasjlanding11
1029871krattknusar1
1032092kravlista16
1027866krefer1
1032820kremmarmiljø1
1032821kremmarmiljøet1
1030446kretsgrenser1
1028687krigshandling2
1031485krigsmodell2
1028372krikken8
1027641kriminalassistent2
1027644kriminaldronninga1
1027636kriminalklassikaren2
1027647kriminalstykke1
1026167kripossjef4
1026335kriseteamet54
1028486kromosomtestar1
1032212kronerullarene1
1027038kronudn1
1033047krosby28
1029752krossykkel1
1032427krytir1
1029683kråkehaugen3
1028522krøklete4
1032434krøppadn1
1031548kuldegrada1
1029793kultbil8
1027050kulturarvåret1
1030716kulturetatane1
1028862kulturforskjell3
1030504kulturhusturne2
1027937kulturhusturneen1
1029812kulturinnstramming1
1029560kulturkonsulenten7
1029687kulturlandksapet1
1026597kulturlandskapsområde15
1030703kulturminneverdiar10
1033204kulturutvalsleiaren1
1032685kulturutøvar2
1030531kulturvernkonsulent8
1030700kulturvernspørsmål2
1028071kuluset4
1028075kulusetrenn1
1028072kulusetrennet2
1030772kumjølkkvotane1
1030621kumjølkprodusentar20
1030587kumlokket2
1027377kundeavtalane1
1028723kundebehandlarar5
1027669kundekøyr1
1026783kundeportefølje4
1031674kundeservicekontoret1
1032309kundetelefon4
1032054kundetilstrøyming4
1029758kunstdebut1
1028353kunstformen4
1027247kurri9
1032664kursansvarleg10
1026272kursarrangørar3
1029813kuttforslaga17
1032718kuttforslaget9
1029240kuttprosess2
1026242kuttskader45
1030889kvalifikasjonskrav34
1033281kvalitetsanlegg1
1029117kvalitetsarrangement4
1031284kvalitetsauken1
1029068kvalitetsbevisste16
1033283kvalitetsbygg4
1032021kvalitetsproduktet3
1029115kvalitetsprofilen3
1033160kvalitetsskule4
1032971kvalitetsstoff2
1026507kvalitetsturisme4
1026214kvalpane32
1030116kvalpeeigar1
1030114kvalpeshowet1
1031216kvamdommen1
1032504kvardagsenglane1
1026588kveldsavgangen1
1027992kveldsekspressen1
1031499kveldssetu1
1028660kveldstoga1
1032361kviletidsreglane29
1028502kvinneliket3
1029090kvinnemangel7
1026103kvislabakkane3
1030766kvotebørs5
1027228kwt13
1032432kydne2
1028489kykjegarden1
1027138kyllingstunt1
1026217kyrkalvar2
1028860kyrkjeadministrasjonen4
1028526kyrkjeanlegget1
1029527kyrkjeasylantane5
1028455kyrkjegravaren1
1032621kyrkjekaffe2
1027744kyrkjelandskap1
1027745kyrkjemanntalet3
1030983kyrkjemusikkomiteen2
1032108kyrkjestugu18
1028554kyrkjeverge6
1030003kyrkjeverjene7
1032447kyrrova1
1027353kyrs2
1027632kyskredo3
1029515kåtereiar1
1027849køkulturen3
1030613køprinsippet5
1027927kørfesett3
1032644køtendensar1
1032665køyespranget1
1033369køyrebriller3
1027156køyreforbud1
1028877køyretekniske3
1031093køyreutgiftene1
1028457laboratorieavdelinga4
1031971lafferkurven1
1029512lagdansen2
1031095lagidrettane3
1032868lagmanndokk11
1029631lagmannsrettsbehandling1
1027308lagmansretten37
1032639lagsmannsrett1
1027587lakkerar2
1027588lakkeringsverkstaden1
1026182laksebom1
1026183lakseplanane1
1026188laksetransporten1
1032968lambada3
1026160lamitech8
1026802lammekjøtproduksjon2
1026941lammekjøtprodukt1
1026940lammeprodusentane1
1029848landbruksbingo1
1031246landbruksbygningar10
1028544landbruksplotikken1
1029689landbygder1
1031781landkar1
1031782landkaret2
1027683landomfattande2
1027884landsarkiva1
1029539landsbrukskontoret2
1030229landsdelsmeister11
1026855landsdelsvegkontora1
1030177landsliner1
1028705landsmeister4
1028706landsmeisterskap2
1028730langeset6
1028784langesetvegen2
1026489langetjødn1
1027660langrennsanlegget7
1027292langrennsmedaljane1
1029688lanskapsformene1
1028836lardagskvelden1
1027022larsgard51
1031108laserar5
1029910laserpenn5
1028392latinjazz1
1030721laurdagsframsyninga4
1028275laurdagshallingdølen2
1031444laurdga1
1029513lausen7
1030954lausmasseprøvene1
1027906lautrec1
1026342lauvrudvegen5
1031111lauvvang8
1026410lavrudvegen1
1026517lavvoane19
1028992leddport1
1032148ledigheit6
1026119lefdahl1
1033248lefseklingers4
1030811legeflukten5
1030800legeforeining15
1032859legekontorsaka3
1030614legekrise5
1028266legemsfornærming1
1031512legernes5
1026920legesentral1
1030799legevaktturnus1
1029096leiarhannen3
1026779leiarmodellen1
1032181leiarperiode4
1032182leiarperioen1
1031979leiartispe1
1026429leigekøyring38
1031712leilegheitsanlegg3
1028744leilegheitsbygga12
1028158leirarog1
1027506leiteapparatet1
1028108leiteberedskapen1
1028103leitepatrulane1
1028042leitepatrulje1
1028107leitestyrkane1
1031125leitestyrken2
1026291leitetilhøva1
1029768lekjar1
1028311leksvol14
1031710lelegheiter1
1028307lennsmannsbetent2
1027043lensmannsfullmekt1
1029287lensmannshald1
1029322lensmannsjobbane1
1029321lensmannsjobbar1
1029471lensmannsjobben3
1029836lensmannskor1
1029082lensmannspatruljebilen1
1030113leonbergerkvalpen1
1029280leonsen4
1029531lepo2
1028256lesarbrevsida10
1027093letinga2
1032962leveldjente1
1031080levemiljøet3
1031417leveringssikkerheit1
1031572leversby4
1029452liagardsvegen4
1031658likebehandlingsprinsippet7
1028155likegyldigheita3
1026091likheitstrekk4
1026220likningsavgjerd2
1027310likningsetat3
1028504liksokk1
1030107liksombrudepar1
1027288liksomnorsk1
1026295lillebøe7
1026161limtrefabrikken1
1026659lindenes5
1027227linjeleiga10
1032188lionsklubben10
1028479listebering1
1032479listeforslag28
1031636listeforslaget19
1029588listøen8
1030627litauerane1
1030845litteraturføremål3
1030270livdyrhandelen1
1029973livdyrkontakt1
1028510livebandet5
1031519liveche3
1027939liveplata5
1027935liveplate5
1030503livetrøkk2
1027464livgård11
1029840livsalvor4
1033342livsarven1
1033174livsfilosofiske1
1029069livsnytende1
1029817livssynsmonopol1
1031058livsvise1
1032454ljøse2
1029924lnesmannskontor1
1029078loggførast4
1031168logistikkutdanna1
1032925lokalbankane6
1031272lokaldemokratiets2
1029118lokalpublikum1
1026388lokførarmangelen1
1029600lokkesystem1
1026553lokolpolitikarane1
1032690lokskåp1
1030937lordebu1
1029459losast2
1029007lottovinnar3
1027688lovisberga1
1030996ltg1
1029349luftfartsmyndigheitene6
1027273luftrensarar1
1032065luftsportregulering1
1032349lukurativt2
1027471lunkenheit1
1029137lunåshaug3
1032438lurdagskveld1
1032439lurdagskveldadn1
1032441lurdagskvelden1
1032442lurdagsruta1
1029597luretekstmeldingar1
1028913luseknekkar1
1030191lydarslåttar4
1029916lykkesjokk1
1030018lymfeprøve1
1031129lymfevev1
1030626lynaksjon6
1031680lysbo11
1029084lysingsbladet14
1026399lystkøyring6
1030059lågdalsmuseet4
1027693lågendalen6
1033229lågflyging5
1030877lågg3
1030280lågtflyging5
1031737lågtlønnsområde1
1029051lånegaleien1
1026395långivar19
1030650lægreids2
1031041lækjarteneste1
1029126lærarfrakkar1
1028930lærarkollegie1
1029159læraropprør1
1030748lærarskulene1
1032185lærarstilllingar1
1028472lærersveinar4
1027997løkenstølane1
1029852lønningssvarande1
1028409lønnsbudsjettet12
1032400lønnsdifferensiering3
1028855lønnsevna3
1028853lønnsevne6
1028854lønnsfest18
1031969lønnskostnaden3
1028410lønnsramma1
1032352lønnsutgifter35
1031735lønnsutspel1
1029243lønnsveksten116
1032247lønsemdkrava1
1032846lønstrekk4
1029183lønsvinnarane2
1026274løpsbil4
1027512løypekvaliteten2
1027278løypekøyrar15
1029024løypeplan33
1027845løypeplanen22
1027522løypestandard1
1027513løypestandarden2
1032550løysingsfokuserte1
1032551løysingsnøkkelen1
1032590madlavoll1
1033120magasinfylling121
1028289magasinvasstanden1
1026104maibakkane5
1032509makast1
1031222makro2
1026758maksimalplanar1
1030152maksimumsgjennomsnittet1
1030262maksstørrelsen1
1031495maktmeniskju1
1030530maktorganet1
1032293mammografi36
1032294mammografiundersøking10
1030298mandatlaust1
1027707manikyre1
1033182maradonna2
1026171marinedykkarar4
1031326markbereding1
1030210markedsøkonomane1
1030115markenplassen1
1029499markensavisa5
1029490markenskomiteen1
1029491markensplassen7
1029487markenstemning1
1033141marknadsbestemte2
1030149marknadsføringsbudsjett3
1032242marknadskapitalismen1
1032421marknadsposisjonane1
1032138marknadstroll1
1032129marknadstrolla4
1029431marsling1
1028776maskepar1
1031059maskeparet1
1030636maskineigarane3
1029455maskinlag9
1027517maskinpreparering13
1027520maskinpreparerte14
1033365maskinvare12
1028340massefråflytting1
1029585massinet1
1027355masternes4
1029072masterplanarbeiet1
1026990materialgjennvinnast1
1027771mateusevangeliet1
1033350matforretningane2
1030460matkornproduksjon2
1031922matserveringsposten1
1028580matstasjonane4
1031305matstasjonen8
1032273mcnight1
1030159meaas4
1031545medeobanen3
1028016mediakarrieren1
1030634mediatung1
1031657mediautspel2
1032142mediesky4
1027016mediestyrt2
1027216mediesøkelyset2
1032222medisinskfagleg10
1027754medisinvogna1
1028261medlemsbedriften1
1027619megawattvis1
1029099meiebakkane3
1029225meieribygninga2
1029333meieriløysinga1
1030864meierinedleggingane2
1030855meierisaneringa1
1028887meiroffentlegheit17
1026803meirpris18
1031437meklarhuset60
1028716meklarromet2
1028722meklarrommet1
1027671mellomdistansane2
1027055mellvin4
1028820melnæs50
1031494meniskjeskapte1
1028083menzoni6
1029373merkeverkstadane1
1031031meshus1
1031343metadonteamet4
1032368metanoldødsfallet1
1032364metanolskandalen3
1029444meterdjupt2
1031234metodevalg1
1033067metrologane1
1028012me«1
1032115midtnorge7
1031769midtspenn2
1031962midtspenne1
1031770midtspennet3
1026223midttime4
1029720midwest3
1027665mietle8
1031120miksepult1
1028765militærkorpset1
1028903miljøbil27
1027663miljøfyrtårn39
1031083miljøinitiativet2
1033401miljøkameratflokken1
1033111miljømyndigheitene2
1032828miljøpartia10
1028153miljøsentrumet5
1033117miljøtips5
1027661miljøtoppen4
1033227miljøuvenleg1
1027428miljøverkontoret1
1029767millehaugen35
1027229milliardbeløpa4
1030202milliardbygg1
1026478milliardinvesteringa3
1029342milliardløfta2
1032725millimetrar4
1026301millinon1
1029357millionerstatning27
1028698milliongåva8
1026566millionhytte2
1032861millionløyvinga5
1030437millionsteinane1
1033206millionstøtte16
1026605millionærbygd1
1026603millionærfylket2
1026610millionærgrunnlaget1
1032485millionærkommunen1
1026998millionærlista3
1026606millionærtoppen2
1028916miløbevisste1
1032858mindretalsgruppa2
1026250minedykkarane2
1026243minedykkararane1
1029492minigris5
1032032minimumsaktivitet2
1033126minimumsbehov1
1028013minioriteten1
1029830miniparlamentarisme3
1029984miniversjon4
1029151minsteforbruk1
1031396minusavkastning2
1028779mistereggen20
1029132mistillitsforhold1
1028658mjøberg9
1030384mjølid18
1030595mjølkekvota10
1032436mjølkji2
1028839mjøndalsbrua2
1027487mjøsområdet6
1033130mna1
1033210moatasem2
1031185modellæring1
1027092moderniseringaframstøytane1
1031626moldovia5
1031629moldovisk1
1027637mollie7
1027645monkswell1
1031169monopolbedrifta1
1026424monsterkommune1
1031312monsterregion1
1031316monsterregionen1
1026296mopedfart4
1028994mopedist30
1031023mordyr12
1030560moreneprøver1
1031694morgonekspressane1
1031436morud4
1032973motesvingar1
1032085motevisning12
1029853motkøyrande2
1027356motoreffekt35
1026430motorferdsel261
1032177motorferdselslova19
1028031motorfolket1
1027054motorsportforbund10
1031948motorsportsforbund2
1032161motorsykkeldressar1
1026326motorvegløysingar1
1031837mottakspunkt1
1030366multiaktivitetsferie1
1031716multifunksjonshemma6
1031507multimediafiler1
1031506multimediaserver2
1030194munnharpeforum4
1030648munnhulen4
1026560murdelen1
1031613musetast2
1030002museumsdag2
1033261musikarmiljøet4
1032320musikersyskena1
1027825musikkanmeldarane1
1028775musikkforteljinga1
1033384musikkforumprisen2
1033262musikkforums8
1026231musikksida3
1030176musikkskular10
1030448musikkskuleadministrasjon1
1029792mustangen6
1032897myldringa2
1029354myrefjorden2
1027910myset9
1026989måar1
1027063måkejakt1
1026638målgang139
1029070målgruppebildet1
1030997målnormerande1
1026939månadsdøgntrafikken1
1032723månadsmiddeltemperaturen6
1029705månadsstøtta1
1027863måteholdne1
1032453møkjagluggen1
1032446møkjareko2
1032451møkji4
1027480møllerplass64
1028180mønsterbedrifta1
1030899mønstersjukehus2
1026871mønstringskonsert2
1032807møtegodtgjersla1
1030432møtevedtaket1
1031484møtevirksomheit2
1026727nabobedriftene4
1029488nabodalføra7
1031261naboeigedommane2
1030886nabohytter2
1030791naboklagene5
1027108naboleiligheita2
1030327nagelgaard13
1032889nakkeskader11
1030261nakkevirvlar5
1026448namdar1
1032830namsosbandet1
1026384narkoforseelsar1
1028797narkomisbrukarar1
1027118narkotikaaksjon16
1026385narkotikaforseelsar1
1027091narkotikaoffer1
1031750narkotikapolitiforening9
1029451narvebrøten1
1028768nasjonaldagsfeiringa3
1031818naskaren2
1030570nattflyging5
1028079nattsafen2
1026725nattta1
1027014naturbruklinja3
1027779naturherligheter1
1029869naturoppsynsmann5
1031886naturstiane1
1029650naturstigen3
1027236naturvernerar1
1028908naturvett2
1026393nebyen1
1030348nedbrenningar1
1030461nedbygdt1
1029929nedbørsforholda3
1029230nedbørstasjonane3
1031964nedbøyging1
1028415nedfartsløypene2
1031571nedforingsbeite1
1030315nedforingstida1
1027516nedgradere9
1030806nedgraving8
1032199nedkøyring13
1026592nedleggingsspøkjelset1
1030467nedrotne1
1030441nedskjeringsforslaga5
1032585nedskjeringstider4
1031399nedskreiv1
1031942neilson12
1028718nervesentra1
1028437nesboka4
1029022nesfossen21
1032870nesnødde1
1032547nesteetikken1
1028588nettenester27
1030303nettogevinsten9
1031427nettpasient1
1030387nettutgave286
1030988niandeklassa3
1027352nikkedukkone1
1026150nilsegard4
1032950nissehuset3
1032874nisseklede2
1026717nisseluve5
1031753nnpf2
1030952nominasjonsforslaga1
1031919nominasjonstider1
1029843nonsnatten1
1026617nordbygdane2
1032074nordbygding1
1026618nordbygdvegen17
1027530nordøstre3
1030625norgesbesøka2
1027489norgesbuss13
1029233norgespremierar3
1028194norgesvennene3
1030556norhaug125
1028794normec21
1032516nyanskaffelsane1
1029374nybilmarknaden3
1030189nydansar1
1031205nyegolvet1
1032078nyekommunen1
1027348nyeng5
1026318nyheitsanker3
1026480nyheitskåt1
1030646nyklippete1
1028631nylige12
1030850nynorskdominans1
1028653nynorskfjerninga1
1028608nynorskkommune28
1028556nynorsknivået2
1028607nynorskplikta1
1030848nynorskskular4
1031000nynorsksvar1
1028821nynorskvedtaket1
1031170nyordningane16
1028688nypotetar2
1031797nysådde9
1033190nyttårsgest2
1027974nyttårshelger1
10270904
1026830næringsavdelingane2
1030485næringsinformasjon1
1026829næringskonsulentane1
1028740næringskonsulentar2
1029559næringskonsulenten8
1030090næringskonsulents1
1032386næringskøyring7
1031722næringsmiddelbedrifter10
1028287næringspotensial5
1028305næringssenteret11
1026271næringstunet30
1026370nødnummer40
1026413nødutstyr1
1026415nødvarme1
1031736nødvendigheitsgode1
1031591nødvending3
1030077nøkkelferdig9
1027161nøkkelindikatorar3
1026695nøkkelsakene1
1027862nøysome1
1026443obduksjonsrapportane4
1027120obervasjonar1
1028501obstelder1
1029622oddva1
1030172odelsfrigjeringssak1
1030594odelsfrigjeringssaka2
1032761odnakk6
1027729oer5
1028152offentlegheiten1
1028247også¨til1
1027567oie11
1029190okerutfelling1
1029189okerutfellling1
1032314oktobermøte1
1030132olbjørn12
1033395oljefyren4
1032243oljekapitalistane1
1026446oljeseminar1
1027234olsdtr1
1029140olympiagrend5
1028881omavgjerda1
1032387ombringing1
1031282ombyggingsprosjektet9
1030872omfattane1
1026634omframferda1
1026705omgåelsar2
1026531omklassifisere14
1026189omlastingssentralen1
1030240omskytinga19
1033294omsorgsleilegheiter1
1032652omsorgó1
1030328omstillingsavtale9
1030071omstillingsoffiser1
1029383omstillingstilskot4
1031608onscreen1
1026092opddatert1
1032410opeabesøk1
1030639opheimsvegen1
1031854opningsdatoane1
1030333opningsturen3
1032613oppattbrøyting1
1031777oppattretting2
1027452oppbrøyting2
1030998oppdragarfunksjonane1
1026312oppfinnelsar2
1026315oppfinnerar1
1028342oppgangsperioden1
1027341oppkjøpsordning2
1028357opplasta5
1027692opplevingsvegar1
1032675opplysningsorgan1
1031881oppmjukast1
1031882oppmodning7
1030871oppphav1
1029290oppplyser3
1030188opprocka1
1030888oppseiingsperiode1
1027606oppskriftboka2
1031874oppslutningsprosenten2
1027235oppspist3
1031163oppstalling9
1032575oppsummeringsmøtet7
1032583oppsynsrapporten2
1029390oppsynstenester5
1028303oppvarmingsaggregat1
1028423oppvarmingsbandet19
1028231oppvarmingsmogelegheit1
1032837opsato1
1031612ordbokforfattaren1
1031918ordførarlønningane1
1027990ordførarvar1
1032183organisasjonsbyggar1
1033386orgelstudenten1
1027391orginalfakturaer1
1030301originalest5
1029884osbergs1
1027827oslogutane1
1032731oslokvinne4
1032096oslopar1
1033168oslosuppa1
1032071ostehøvelmetoden1
1027574oterfiske1
1027752ottne3
1032250overadministrasjon3
1031822overadministrerte4
1033230overbetjent21
1027694overhardangervidda1
1028906overktant1
1030091overnattingsromma1
1026862overnattingssida4
1026612overnattingsstatistikk1
1029642overnattingstilboda3
1030798overnevnte1
1027925oversendet1
1027079overskjenking3
1032914overskotsenergi4
1032916overskotsenergien4
1031236overskotsskattane2
1031220overskotsskatten5
1031227overskuddsbaserte1
1031117overtrer3
1029967overvakingsprogrammet80
1032783overveterinær3
1031135overvåkingsopplegg1
1031149overvåkingsprogram6
1031153overvåkingsprogrammet9
1031821ovesiktleg1
1032545pacifici1
1033096pacitici1
1026623palestinafansen1
1032964paljettkjolane1
1028639panelets5
1032523panoramaløypene1
1029306pantebokregisteret6
1031810pantelånarske1
1027820paperboys51
1032653papirflyttarar3
1033362papirtid1
1027214parabolar1
1028693paradesabel1
1027639paravicini2
1029825parkeringsanlegget19
1029826parkeringsbehovet10
1032879parkeringsgebyr11
1033087parkeringslomme1
1026207parkeringslys5
1028674parkmiljø1
1031639partiforman1
1031005partileiingas2
1033000partimiljøet1
1033023partsforklaringane2
1029162partyturismen1
1029330pasasjerar2
1030903pasientorientert2
1026324passasjeravgifter1
1026452passasjerkilometrane1
1032739patear1
1026437patruljebilane4
1027708pedikyre1
1030367peiskos18
1033398pelletsen17
1033396pelletsovn2
1032980pelsdyrhår1
1031549pengadn2
1030062pengebeløpet7
1030604pengebøker2
1031551pengeforbrenning1
1030780pengeforfalskarar1
1027011pensjonatdelen1
1026925pensjonatdrift1
1031877pensjonisttilværelsen6
1032702pensjonspremiar4
1026810performans1
1026163permitteringa6
1032210permitteringreglane1
1029562personalbehandlinga1
1028116personalinngang2
1028114personalinngangen7
1028759personalsaka3
1028160personalutgangen1
1028088personellinngangen1
1032067personkrangel1
1033370personoppgjer1
1031972personskatten8
1032845pervilland1
1029447petterbråten4
1030522pharmalogica4
1027578pikniken1
1032691pilarskåp1
1029925pistolmannen6
1029647plakatlaginga1
1030593planleggingspengar1
1026111plantekniske3
1031294planutvalget7
1026571plasthall7
1026568plasthallen2
1028953plastring11
1028951plastringa3
1030403platebarometera1
1027938platelansering9
1033271platespillere1
1030603plattinga1
1029764plogbruk1
1027947pocketforfattarane1
1027539politbyråmedlemene1
1032696politiadvokat682
1032792politianmeldelsen9
1027374politianmeldt46
1026839politiavdelingsjef1
1029005politiberedskapen11
1029175politidirekør1
1028843politiforfølgjing1
1031579politifyrstebetjent35
1031671politifyrstebtjent1
1033325politijul1
1031487politikardebatten1
1026299politikarer1
1031920politikargodtgjersle5
1031921politikarhonorar1
1031915politikarlønningane4
1028642politikarpreik1
1031893politikarsyn2
1026434politikvardagen1
1026439politioperativt3
1030215politisirkus1
1032328polititenestmenn1
1032488polopning1
1027621poltilbod1
1026584polutsalet20
1032249polutsalg12
1028511popkometen2
1030740porselenkunst1
1026175postbutikken3
1027553postekspederinga2
1031166postidioti1
1028543postkassaó1
1031172postleiinga3
1031174postrutinane1
1031019premieauke2
1028619premiekroner8
1030922premierefest10
1028972pressproblema2
1026974prestegardslåven14
1032607prestisjefyllt1
1027603prestisjeløp1
1030213primærbesetninga1
1029046primæroppgåver12
1027989prinsehytta13
1030165prinsesselag3
1030157prinsesselaget18
1027221prinsessepremiere1
1030249prinsesslaget1
1030245prinsetittelen3
1031133prionprotein1
1031128prionproteinet5
1031159prionsjukdom2
1030186prioriteringen43
1029371prioriteringens1
1030693prioriteringslistene4
1027224prisgaloppen4
1033390prisgenerasjon1
1031902pristinja2
1027753prisutdelar21
1026157privatflyging4
1032549problemfokuserte8
1032705produksjonskjøkkenet4
1030209produsentmiljø7
1027274produskjonsrom1
1026615profileringsstøtte1
1031691profilutviding1
1033124profittkåte1
1027064promilledommar2
1027590promilledømt2
1029636promilleferda2
1032543promillekøyrarane2
1032333promilleprøve6
1028265promillesaker1
1030204promosjon3
1030112propille2
1033052prosedyreinnlegget1
1027786prosesen2
1032399prosesskrift5
1028773prosjektopplegg2
1030481prosjekttilskot40
1030873prostitusjonstrafikk1
1032704prsverk1
1030529prøvedestillere1
1029958prøvepumpa1
1032286prøvereid1
1029968prøvetakast1
1032072psykiatritenester2
1027482pubensemble2
1028719publikumsrommet1
1029100pulverappratet1
1027585punktlegheita24
1027582punktlegheitsstatistikken2
1026236pyroteknisk9
1027315pådregne21
1033004pågripi11
1030963påklagd3
1033320påkøyrslane8
1033113påkøyrslar26
1029015pålgardhaugen31
1032395pålgardtjønn1
1031534påpekninger2
1027897påskeberedskapen17
1027966påskeferier2
1027968påskegjestar1
1028067påskeintervjuet1
1028028påskekjensla2
1028027påskekjensle1
1028026påskelunsjane1
1027479påskelunsjvert1
1027963påskemagasin6
1028057påskemagasinet5
1027979påskene4
1027924påsketuristar33
1028176påskever3
1028082påskeveret6
1027136påskeølet3
1030134påstigning6
1026555påverkningar1
1029975påvisninga1
1032150qunai4
1030160rabbevåg2
1029676rabo5
1029912radarkontrollen2
1030943radioaktivtet1
1028006radiofrukost3
1033133radiologar6
1032580radiomerkinga8
1033014radongass29
1026891raggsteindalen24
1031550rakji1
1032324rallarviser4
1026512rallyet118
1027953rallyførarar1
1027960rallymiljøet3
1026514rallynamn1
1027638ralston8
1029818rammane1
1032505rammeverkstaden3
1028815ramsruhellinga1
1033080ranarene1
1027192ranarne1
1029820ransakingsprosess1
1033178ransbil1
1033077ransbilen4
1028802ransdømde1
1028202ransdømte2
1028281ransetterlyst1
1033371ransikta2
1027197ransmistenkte3
1033030ranssituasjon3
1027195ransstaden3
1028098ranstidspunktet1
1033031ransøvingar1
1028134ranum17
1027444rasakøyrde1
1027633rasekspertar3
1031897rashit4
1030862rasjonaliseringsgevinsten17
1027721rasoffer2
1027718rasoffera1
1031692rastalia2
1028572raudklister1
1028003raudlyset3
1032477raudskalladn1
1032716realiserar3
1032804realitetsbehandla14
1033279reallistisk1
1030699redegjera2
1027917rednings7
1030880redningsetaten14
1027919redningsfaglige1
1027922redningsgrupper3
1029368redningskapitalen1
1027899redningsorganisasjonane3
1027918redningsorganisasjonar6
1027904redningsorganisasjonenes1
1028214redningstenest6
1028216redningsverket3
1027914redningsøvinga2
1027995refleksband5
1031270reformkåte2
1027625regionalsaker1
1026909regionalsjef8
1027818regionansvarleg8
1031614regionhelseforetak1
1026732regioninndelinga19
1029779regionmarkering1
1026772regionplanrådet4
1027812regionrådsleiar87
1031313regiontinget2
1030355regiontog30
1032310regiontoga24
1028436registerband3
1032139regjeringsdraumar1
1026776regjeringskåtheit1
1027855regjeringspartnerane1
1031006regjeringspreik1
1032140regjeringsutspelet1
1029344regnbogealliansen3
1029339regnbogealliansens1
1030701reguleringsbestemmelsar2
1030797reguleringsområde46
1027532rehabiliterande18
1028960rehabiliteringsmidlane2
1032012reinproblematikken1
1033232reinsdyrhorn3
1032498reinsjakta25
1032762reinskarvet3
1030523reinsmjølk4
1030527reinsmjølkinga1
1030525reinsmjølkprosjektet1
1028480reinteljarane1
1032609reintrekk6
1030063reisebagane1
1027867reiselivsdestinasjonen2
1027171reiselivsdistrikt1
1027865reiselivsforskarar2
1027123reiselivsforskaren5
1027813reiselivsforum4
1026756reiselivshald3
1027126reiselivskonferanse10
1028241reiselivskonferansen15
1028269reiselivsmøtet3
1031724reiselivsregionar2
1028271reiselivsrelatert4
1028270reiselivsselskap13
1027681reiselivstoppar2
1029727reiseradioennrk1
1033114reister1
1030469reisverkhus1
1031621reklamepakke1
1028770reklamesamarbeid1
1030653reklametevling1
1033288reklameverdi10
1026686rekneskapsår30
1031860rekordfylling2
1028700rekordgåve3
1026549rekordlange8
1028382rekordlågt27
1026177rekordnoteringane3
1031907rekordtidleg66
1030135rekordvekst27
1028286rekreasjonsopplegg1
1033403rekrutteringsopplegg3
1030910rektorbustaden1
1028332religionshistorier1
1027921relæ1
1029292remabygget2
1030351renomeet2
1031474renovasjonsanboda1
1026766renovasjonsanlegget17
1026765renovasjonsavgifta25
1031346renovasjonskontrakt2
1031347renovasjonskontrakten2
1032377renovasjonskostnad1
1031419renovasjonskøyring2
1031350renovasjonskøyringa6
1031432renovatør21
1031995renovatørkontrakt2
1026649renseveske1
1033193renslemo18
1029587rentekostnad7
1031966rentesenkning1
1028317representasjonsoppdrag5
1029715reprisa1
1027267reseksjonere1
1026731reservekvote6
1026195reserveveg3
1027901ressurssregister1
1028476restaurantarbeiderforening5
1026963restaurantforbund3
1028551restaurentbransjen1
1033046restkvoten2
1030633resurssterk1
1029641rettigheitshavarane10
1027347rettleiingstenesta21
1028168rettsbehandlinga11
1028923rettsmessige2
1030218rettstoksikologiske1
1027840rettstrekning1
1026193returlass1
1026280returtoget1
1028008reuinon1
1026932reum2
1028302reumatikerforening1
1028139riaas1
1027850rideløyper1
1031076ridetilbodet4
1032057ridninga1
1028851rikdommens2
1032991rikkan1
1031775riksantikvarren1
1026089riksavokaten1
1032907rikskanaler1
1030995riksnormene2
1028490rikspresse9
1030719riksteaterbussen1
1027550riksvegmeter1
1028478riksvegstandarden3
1026619riksvegstatus10
1030900ringeriksmodellen1
1027650rinnaas9
1030704rivesaker4
1027069rivingsløyve16
1027117roadbroker1
1032978robotisering3
1026822rockegutar1
1030297rockeverkstaden7
1026972rokkering5
1029445romarbad1
1031973romfartsentusiast2
1031977romferja105
1031974romferjeoppskyting1
1028315romfordeling4
1031976romveke1
1032374rosemålarbøker1
1028512rosenström1
1031792rotegård16
1028983rotschildt1
1027889rovdyrangrep25
1027873rovdyrepisoder1
1027888rovdyrforkjemparane9
1027230rovdyrhat2
1027891rovdyrproblematikken18
1032912rovdyrskade27
1026283rovvilterstatningar4
1032913rovviltskade28
1026733rovviltutvalet15
1026734rru1
1028064ruglandssetra1
1026818rukkedalsbakkane2
1032635rukkedølane3
1032482rukkedølene26
1026718rupesekk2
1029152rusj1
1030388russeavisene17
1028866russejentene9
1028020russeomtala1
1027334rustbeggard1
1029681rutebileigar1
1032440rutebilé1
1026159ruteflygingar7
1028751rutekonsesjon1
1026391ruteordninga1
1032338ryberg69
1027042ryggskader7
1031530ryktas2
1031794rystelia5
1026249rådb1
1030434rådmannn2
1030350rådmannsforbruket1
1030433rådmannsjakt2
1029217rådmannsstrid1
1030887rådmannsutlysing2
1030582rådssekretariatet1
1027112rødungstølen15
1031478røkholt13
1031525røkkum48
1026115rønsgårdovergangen1
1027105rørby21
1033376røykdykkarsøk1
1030087røykdykkarutstyr4
1030477røykeromskultur1
1030476røykeromskulturen1
1028339røykesugne1
1031576røykskadd4
1028947røysfylling2
1032902røystestyrer1
1027459safarien5
1030909saftis83
1032465sagablade2
1032468sagbøga1
1032463sagbøjin2
1033209saif24
1028459saknameldingane1
1027788saksbehandlarnivå6
1030079saksbehandlingsfeilen3
1027317saksforberedelsene2
1030710saksgongen4
1027846saksinnstillinga2
1032984sakskart3
1028448sakstype31
1031536sakunenko1
1030829salmann1
1026594salmekonsert2
1031952salongpistol2
1033164salskraft4
1028745salsleilegheiter1
1032813saltbruken10
1033106saltfrie1
1033223saltgov1
1033214saltmotstandarar3
1033115saltsjåførar1
1033226saltspruten1
1033041saltstrøying3
1028106samandsleiar1
1029885samann5
1032677samanslåingsplanane1
1031632samanstøyen1
1032670samarbeidsløsninger4
1030073samarbeidsordninga7
1028102sambandsleiar4
1028109sambandsleiaren1
1033162sambygningar2
1031248samdriftsargument1
1026545samferdselshistorie6
1027511samferdselskaka1
1027698samferdselskomiete1
1027811samferdselskrone1
1027735samferdselsløysingar5
1028648samferdselsmessige2
1031404samferdselsministrar2
1027739samferdselsområde2
1032673samferdselsplan2
1027810samferdselsproblema1
1032826samferdselssak1
1031315samferdselssakene3
1027613samferdselsspørsmålet1
1031849samferdselsstatsrådane1
1027486samferdselsutval2
1027174samferdslekomite2
1031653samfunnsaspekta1
1031956samfunnsgrunnlaget1
1031660samfunnskonsekvensar1
1026128samfunnsmaskineri3
1030994samfunnssituasjon1
1030803samlekveet3
1033337samlerar1
1030992samlingsstadane2
1029252samlingstader1
1033268samplarar1
1029264samrøyes1
1028724samtalerom7
1027890samvar4
1026137sandvikselva4
1030859saneringar1
1030861saneringsforkjemparane1
1030860saneringsiveren1
1031430sangtekstar3
1027110sannsyneleg2
1030241sannvoll5
1031138sauahaldet1
1032144saudiarabaren2
1033372sauebesetninga2
1028545sauebruk25
1031574sauekadavera4
1030259sauekadaveret3
1030913saueprat2
1030019sauesanken6
1030916saueskalle4
1028943saueslakteriet1
1030914saueutstillinga1
1031516sautert1
1027828sauvik7
1029416sauøya6
1029415sauøysundet1
1031517savoykål1
1031446sceneartistane2
1027635sceneleuge6
1026968schonhowd3
1027261scooterførarane1
1027257scooterførarar1
1027430scooterkaravanen1
1031676scooterkøyringa1
1026396scootersleppet1
1027135scootertrafikk1
1027457scooterutflukta1
1030706sefrak6
1028694seglingsruta6
1029987seim«1
1031789seinvokst1
1028905sekkerenovasjon4
1026928seksjonere10
1029503seksjonleiar1
1029533seksjonssameige9
1028894sekslingar7
1028897sekslingfødslar1
1028892sekslingssøya1
1026721sektorsjef12
1031611sekundteljaren1
1031162seljarbesetning1
1032631sellv1
1028625selskapsnamn5
1031229selvkostbegrepet1
1031232selvkostprisen1
1030901sengeavdelingar2
1032474sengjikanten1
1028400seniormedarbeidarane4
1030628senioropprøret3
1030637senioroppøret1
1031936sentalskulemodellen1
1032024senterungdommane2
1026131sentralbestemt1
1028859sentraliseringsiveren1
1030550sentraliseringsplanar1
1032905sentralpolitikar1
1032909sentralpolitikarane1
1030600sentrumsgjeringa1
1027325sentrumskvartalet16
1031075sentrumsplan29
1026857sentrumssaker8
1031382septembertala5
1027666sertifiseringsordning21
1031885serveringsbedriftene5
1026127servicebetonte1
1030738servicefag4
1030736servicefaget4
1029964serviceinnstillt1
1031173serviceinnstilte22
1026394servicenivået51
1031831servicesentra3
1031524serviceskranken1
1031640servicetorga12
1029772servicevennleg2
1029174sesongsvingingane2
1031568sesongtilsette8
1032684seterdalen10
1030762setereining1
1030757seterkulturen4
1028074seterlag1
1030760seterområda3
1030412seterstøen9
1030761setertilskot1
1030764setertilskotet3
1029613setrum5
1031189shag6
1029482shaker5
1032553shamrez1
1030826sharialovgivinga1
1027988sharme1
1031007sherlok1
1030544shortsver1
1031448showartisten3
1028430siamesarar2
1030511sideavstikkarar1
1026273sigdalsrally2
1028093signalementa2
1029827signaturbussen1
1032751sigrind1
1032494sikerheitskurset1
1031426sikkerheiten6
1029856sikkerheitsarbeid1
1027690sikkerheitsfarer1
1032491sikkerheitskurs3
1031332sikkerheitslås1
1030813sikkerheitsråd2
1030817sikkerheitsrådet5
1027062sikkerhetsklarering1
1028280sikringsboks1
1029125sikspensar1
1028714sikttilhøva3
1030745silketrykkteknikk1
1029721singersó1
1026999sinjarheim18
1027946sisteroman1
1027149sisterunde15
1031520sitronpossét1
1027066situasjojnen1
1030831sivilbefolkningenó1
1026898sivilforsvarsinspektør1
1026956sivilforvarsdistrikt1
1028040sjarmtrolla2
1028968sjettekvar1
1029525sjokkmeldingane1
1033213sjubarnsfaren1
1031029sjukdomsbehandlingar1
1032855sjukdomsklager1
1031136sjukdomskomplekset1
1027155sjukdomsproblema9
1033292sjukeheimsavdelinga8
1030904sjukehusutbygginga1
1028387sjumannsbandet2
1032285sjupt1
1031218sjølkost1
1030343sjølvbetjente3
1031768sjølvbærande2
1028341sjølvforsyningsevna1
1028330sjølvmordsterroristane1
1029988sjølvpinar1
1026930sjølvransakingsprosessen1
1026858sjølvransakingssprosessen1
1031184skadeforebyggande1
1028915skadeinnsakt1
1029511skadepotensialet19
1027751skadvin1
1032455skantilen1
1031650skarsnutenanlegget1
1031945skarvebarna5
1028615skarverennsarrangøren1
1028570skarverennsdeltakarane4
1028581skarverennsfesten3
1028599skarverennsgjestene1
1028584skarverennskonserten3
1029990skarverittet8
1030929skarvheimen23
1029087skateboardarenaen1
1031009skattebetalernes26
1026219skattebetalingslova134
1031357skatteinntekt25
1031225skattekostnaden3
1031219skatteomlegginga3
1031233skatteregimet10
1028508skiakrobatikk3
1027631skibuss13
1027719skibussen7
1032527skibutikk1
1028579skifest33
1032961skiftarane6
1033246skigjerde2
1032785skigjester6
1031388skiglede17
1029733skigymnas26
1028791skiheisers1
1031655skiheisområdet10
1030289skiheisselskapet2
1028023skiheisturistane1
1032788skikort11
1027749skikrets9
1031440skikundane1
1029770skilttavlene5
1029673skilttavler4
1027983skiløpartoget1
1032591skinnemoen10
1033171skinnforretning1
1030356skinnseter20
1029500skinntrykk9
1027971skiopplevingane2
1031387skiopplevingar4
1027370skipatruljen36
1031872skirennarrangørar1
1027302skiruter1
1031585skiskyttarklubbane1
1029535skissefoldar1
1026706skistader15
1033282skistua5
1030141skitilbod3
1027097skitjuveri15
1032528skiutleige23
1032363skivedøgn1
1032187skjeftar1
1029164skjenkedisk1
1027080skjenketid37
1027078skjenkevedtektene2
1031546skjøytebanadn1
1027893sklilaget1
1026665sklitomter1
1032082skoforretningar1
1029294skogeim1
1027737skogholm2
1030599skogkonge3
1032179skogplantefelt15
1033338skogressursen3
1026699skogsameige1
1026854skogsholms2
1031321skogsmaskin6
1033345skogverdi1
1026344skotdramaet2
1026408skotskadene4
1029974skrapesjukebesetninga1
1030801skrapesjukeflokken1
1030956skrapesjukeramma1
1030272skrapesjuketilfelle1
1030211skrapesjuketiltak1
1027892skredekspertane1
1027894skredfarenivå1
1027950skredhellingar1
1029921skredområdet22
1027920skredøving5
1030100skrekkeksempelet9
1032910skrekksenarie2
1027089skremselseffekt1
1029892skremselshistoria1
1028463skreppebrøtin2
1029514skripalåtten1
1027802skrøyvestølane2
1032823skufferekkene1
1030105skuggeplassane1
1029602skulason2
1032657skuldgrunnlag1
1030405skuleadministrasjon4
1028019skuleaviser2
1026156skuleflyging3
1031663skulekampen19
1028151skulemodell2
1033158skuletilbud1
1033159skuletilbudet1
1032218skuleutbyggingar1
1031196skuleutvala3
1029170skumdisco1
1027524skurdalspresten4
1026970skurdalsåsen35
1027436skurdøl4
1032801skuteraktivitet1
1026709skuteraktivitetar1
1026696skuteraktiviteten15
1032800skuterakvitet1
1027357skuterar41
1028285skuterbruk6
1028453skuterbruken1
1032172skuterfirma2
1031931skuterforhandlar1
1032164skuterføraren29
1026804skuterkonflikt3
1033367skuterkøyrar5
1033368skuterkøyraren2
1026703skuterkøyring93
1026668skuterkøyringa12
1027491skuterløype13
1026427skuterløyve24
1029263skutermøtet1
1027443skuteroppsyn4
1026491skuterpatruljer6
1031947skuterpolitikken3
1028282skuterreglar3
1026671skutersafari15
1027455skutersafarien4
1032799skutersaka7
1031930skutersal1
1026805skuterselskapet1
1026670skutertrafikk8
1028454skutertrasear7
1032381skutertrasé3
1027458skuterturen8
1033379skuteruhellet1
1032163skuterulykke6
1026702skuterutflukter1
1026807skuterutleiga1
1026808skuterutleige2
1026806skuterutleigefirmaet1
1029906skvettlapp2
1029195skysskroa55
1026330skytedramaet38
1031589skyteinstruksjon2
1026363skytetragedien13
1030920skyteuhell1
1030244skyttarprins6
1029121skyttealaga2
1033378skålsrudstølen2
1029870skøitingset4
1028703skøyteavslutninga1
1028702skøytegruppa20
1028704skøytejenta3
1026472skøytejerna1
1027670skøytekarriere2
1027676skøytekarrieren4
1027680skøytekartet2
1031544skøytenasjon1
1027848skøytetrasear3
1031445slagerfabrikk1
1031447slagerfabrikken2
1030309slakteforbod2
1030310slakteforbodet2
1030312slakteforbpd1
1032005slaktemengda11
1033112slakteriindustien1
1028944slaktetalet2
1029787slamdeponi1
1029785slamdeponia1
1029786slamdeponiet3
1032457slefte5
1026944slirå2
1032393slukeevne8
1032409slumpeheldig1
1026981sluttbehandlingsavgift4
1026841sluttbehandlingsavgifta15
1026991sluttbehandllingsavgift1
1033061sluttsummane1
1028084sluttten1
1029670slåttetonar1
1031074slåttmarka2
1033377sløkkearbeida1
1032476sløkna2
1029465smitradisjon1
1032977smitradisjonen2
1031132smittekontakt1
1031131smitteveg3
1031708smokke2
1032365smuglarkjøt21
1027943smuglerne11
1028041småbamsane1
1032331småbråk3
1030000småfant3
1029972småfebesetningar1
1031150småfehaldarane1
1031160småfehaldaren1
1033012småjusteringar4
1026581småkaku2
1033170småkaldt7
1032125småskalasamfunn1
1032315småsnakket1
1027755småstillingane3
1026887småtassar10
1032464småveden1
1028565smørjetipset2
1030383snekkerverktøy4
1027082snikkarbu4
1026570snikkartid1
1028163snikkarverktøy1
1033290snikpremiere3
1030277snittflyging5
1030751snittlønna4
1032525snowboardbakke1
1031165snusevær1
1029309snutid1
1028062snøbrettet15
1028734snøbrettmerke1
1031587snøfjoner1
1027157snøfonnnene1
1032524snøleggjast2
1032759snømakst2
1027398snøryddingsmaskin2
1027399snøryddingsmaskinen1
1027449snøryddingstog1
1027133snøscooterbruk1
1027047snøscootereglar1
1031730snøscooterentusiastane1
1027046snøscooterfolket5
1027056snøscooterfolkets1
1027053snøscooterforeninga2
1032036snøscooterklubbar1
1031727snøscooterkøyrarane1
1031679snøscooterland1
1030732snøscooterløype2
1031842snøscooterløyper4
1027653snøscooterpatrulje3
1027657snøscooterpatruljer2
1032034snøscooterpolitikken1
1031726snøscooterproblema1
1031678snøscootersafari3
1030221snøscootertrafikken2
1030734snøscootertrasé1
1027425snøscooterturen1
1027422snøscooterutflukta1
1030140snøsikre14
1027804snøskuterbane4
1028483snøskuterdiskusjon1
1027175snøskuterfirmaet2
1031908snøskuterførar2
1028484snøskutergruppe1
1027279snøskuterkøyrarar3
1031909snøskuterkøyraren1
1027281snøskuterkøyringa9
1027492snøskuterløype24
1027494snøskutermøte1
1027500snøskuterpatruljar6
1027485snøskuterpatruljer9
1028485snøskuterpoblematikken1
1028482snøskuterproblematikken5
1029564snøskutertrasé2
1027424snøskutertur9
1027285sofaslitarane2
1028747sokkelleilegheiter2
1030647sokkene8
1029521solistklassen1
1029296solkroken3
1028433soloduett1
1027659solseter36
1029479solvett4
1029266sommarbilete10
1029265sommarbiletet2
1030482sommarguidar1
1029862sommarkabaret1
1029273sommarkonkurransen3
1029274sommarrebus1
1028753sommarruta7
1029267sommarside2
1029271sommarsituasjon1
1029270sommarstemning14
1030146sommartemperaturane4
1032043sommartilbod3
1032049sommarturismen9
1029773sommarturisten1
1032055sommarturistene1
1032603sommarveg2
1028871somtrass1
1030311soneinndelingar3
1029711sorenskrivargården1
1029707sorenskrivergården14
1026768sorteberg47
1031824sosialsida1
1033254souljazz1
1026346souza32
1032703spareforslaga1
1026650speakar1
1030181speldialektar1
1027001spelemannsnominerte3
1029668spelemennenes2
1032693spelemiddelprosjekt1
1031771spennbetong10
1027941spenningsforfattar2
1033360spenningstopp1
1026474spesialjusterte1
1026591spesialmannskap2
1027499spesialmedarbeidar4
1028068sponsorservice1
1031431spontanapplaus3
1031562sporjakt3
1027447sporrensar3
1029866sporsem22
1029558sportsavdelinga4
1033180sportsjournalistforbundet3
1031933sportsskuterar1
1030097sprekkje6
1028746sprengingsarbeid24
1026876springardansing1
1031464sprithaldig1
1028618spurtpremiane1
1027555spydigheiter1
1031711spøkelsesslott1
1027561stadformingsplan6
1027562stadformingsplanen8
1031496stafasje1
1026601stammelunner1
1032576stammestorleiken2
1029749stampebad1
1028498stamvegfleirtal1
1027548stamvegforslaget1
1027470stamvegfylka1
1026534stamvegkartet2
1026527stamvegnett22
1027473stamvegpakka1
1032614stamvegsalternativet1
1028561stamveguttale1
1027727stamveguttalen2
1028827stamvegvedtak1
1029863standupkomikaren1
1026510startlista8
1028611startpengar6
1029935startrask1
1033200stasjonsbrua20
1027324stasjonsvegen13
1027984stasuniform2
1029909statoilkopp1
1032095statsmannskunsten1
1026769statsministertittelen1
1030999statsmål1
1033347statsskog53
1028636statsvitenskapsstudiet1
1029694stavali1
1029107stavkyrkjemuseet3
1030273stavnselva17
1030977stavnsmarka26
1028530stegsrud1
1031965steinbruene3
1031501steinbue1
1029695steindammen1
1030167steingrimsli5
1029979steinstølen5
1029391steintorleif4
1030932stello5
1031084stemmeberettiga4
1026118stengevedtaket1
1026109stengingsvedtaket2
1030162stensæter14
1027518stikkaløyper3
1028234stilkonkurranse7
1031490stillheite1
1030025stillingsfunksjonen1
1028236stiltevlinga1
1027531stilumere1
1029485stjerneklassen5
1031991stolheisar5
1032345stomme1
1026774stopa2
1029454stoppevedtaket1
1031996stoppost3
1032727stoppostar2
1029337storallianse1
1029891storbyproblem4
1032744storesalar1
1030917storeskard8
1026820storesvingen10
1031848storesyskena2
1031596storinnrykket12
1032782storkjøkkeninspeksjonar1
1027131stormaktsdagar1
1032692storsamlar3
1032921storsekkar1
1031665storskuleelevane2
1026741storturne1
1029545straffbarheiten1
1031094straffegebyra1
1031092straffegebyret2
1029546straffriheit1
1027426strategikonferanse9
1027450straumaster1
1031862straumbudsjett1
1027225straumprodusentane6
1031561streifjakt1
1032251streikeføre1
1029697stressing1
1028092strikkalue2
1032127strukturanalyser1
1030858strukturplanar1
1032241strukturrasjonalisert1
1032833strykerekker1
1032238stryknesdammen1
1030423strømsgrove3
1027260strømsoddbygda4
1027025strøying9
1029443stupebasseng1
1032970stupent1
1029506stupeulykke6
1031260stuvebakken6
1026683stykkgodsavdelinga10
1027116stykkgodsdistribusjonen1
1027378stykkgodsstaben1
1026680stykkgodstransporten6
1030001styltegåing5
1029998styltekunsten1
1031764styresmøta1
1032540styringsansvar4
1029021styrinsgruppa1
1028514styrkingsressursen1
1028039ståheisen1
1028673stålstatuen1
1026672stølseigedom4
1030935stølsgrends1
1029684stølsruta1
1029682stølsrutene1
1032358stølssamlingane1
1032426stølsvølladn1
1030789støtteargument6
1029886støtteerklæringane3
1030795støttevedtaket2
1030185støtteédersom1
1029736støyforureininga3
1031028sugefrustrasjon1
1027462suiter6
1028203suksesserien9
1027830suksesslaget2
1030592sultefora6
1032435sumarsfjøse1
1027547sumarvedlikehaldet1
1032424sumradn1
1028431sundstøl44
1031308sunnhov4
1026747superladden1
1029310suppleringstog1
1029942suskess1
1028337suttebehovet1
1030852svartebergsaka2
1032089svartmålar5
1033316svartveit13
1026513sveinsvoll11
1033252sveinunggard14
1027000sveltihjel1
1028225svenskekrona2
1032990svenskemillionane1
1028146svømmebassenga3
1031703svømmebassengsituasjonen1
1028144svømmegruppe2
1028962svømmehal1
1028958svømmehallar4
1029439svømmetur8
1028959svømmmehallen1
1032278swingdansparty1
1029207sydenstemning5
1029983sykkelcupen4
1030286sykkelkameratar1
1030685sykkelprosjekta1
1029675sykkelruter7
1030686sykkelstrekningane1
1029307sykkeltoget13
1030282sykkelturist3
1030283sykkelturisten1
1029055sykkelveger13
1032965sylvknappaklede1
1029317syningens1
1030821systemastisk1
1028272sälenstjernan1
1031333sårbarheitsmeldinga2
1030585særbestemmelser4
1027868særintressene1
1027691særverdigheiter1
1026292søkemetodar2
1031605søkesenteret2
1029476søkjefasen1
1031181søland45
1029522sølvjenta3
1032979sølvrevhannen3
1031259søndreli8
1028901søpleb1
1029518sørbøen66
1026264søresel1
1026411sørgegudstenesta2
1029111sørseth1
1032475søvna1
1028641taburettslitarane2
1030337tafattheita4
1030925taffeljazz1
1026819tafikkantar1
1028085taima4
1027675takkesang1
1029528taktayev15
1031928taldelen1
1030631talerøyer1
1030635talrerøyr1
1026622talskvinnen11
1028764tambourkorps2
1031815tangnessvingen2
1028805tannstatusen2
1031834tapaý1
1031398tapsbomber5
1031564tapsmeldingane2
1029181tariffoppgjer14
1031688tarmbakteriar32
1033258taubaneaksjar1
1026209taugast1
1031832taugtrekking1
1029418taxibåt2
1032513taxikøyring2
1032514taxisjåførane5
1030754tbu25
1030715teaterbuss6
1028778teatersamanheng4
1031492tebringe1
1028089teddyfór1
1030810teflonadministrasjon2
1029477tegnekonkurranse2
1031052teigevegen13
1028867teikeplikta1
1029467teiknestugu2
1029598tekstmeldningar1
1031320telefonkøen1
1027318telefonstengt1
1028587teleinstallasjonar2
1026123teleøydeleggingar1
1028383teljeresultat4
1026866temaveke10
1028054temlelseter1
1028063tempelseter1
1033296tempoplanen3
1031008tenestekvalitet22
1028680tenestemålet6
1032793tenestetilbdet1
1027915tenestetimar2
1026789tenestevåpen6
1031329tenestevåpenet3
1027249tenkeloftet2
1032169tennstempel5
1032171tennstemplet6
1027065tenste1
1031590teoriøkt2
1026192termobilane1
1026785termotransport7
1028621termotransporten2
1026187termovogner1
1030607terrengendringane2
1029206terrengvogna1
1027031terrorhumor1
1030012terroristborn1
1028630terroristleder1
1030656tettstadsmidlar2
1033119tettstadutval6
1028885tettstadutvalet3
1030849tevlevilkår1
1032114texasinspirerte1
1031528thalerud2
1030948thoenmarka1
1030597thommassens1
1026861thorsetbrørne1
1032601thorstensen263
1027107thrana6
1031190tidlegfasen1
1027584tilbakelegg2
1028918tilbakevirkande3
1030722tilbringarbuss3
1030870tilbringarbussar1
1027104tilbringarheis2
1031878tilflytning1
1030016tilførslaav1
1028477tilgjengelegheita12
1031176tilgjengelegheiten1
1033081tilgjengleg6
1029643tilgjenglegheita1
1030127tilhengartjuvar1
1033134tilleggspremie7
1029242tilleggsrekninga3
1031800tillitskrisen2
1027343tilpassingstid1
1029380tilskotbehovet1
1032720tilskotsøknader1
1033328tilskottspostar1
1031374tilsåing4
1028175tiltaksdeltakarar9
1027784tiltalane2
1027505timare2
1028406timeressursen7
1029302tinglysinga111
1029305tinglysingsmodell1
1029304tinglysingsregister2
1029353tingvollfjorden3
1026792tispekvoten7
1029928tiuløken2
1032869tiurvegen2
1029875tivolibråk1
1029851tivolifolk1
1028412tiåras5
1029880tjomsland28
1033291tjuvtitt1
1031833tjåkjing1
1030513tlo1
1031281toalettkostnaden1
1031280toalettombygginga1
1032104tobakkstjuvane1
1027580toddystopp1
1032626togløysinga1
1027461togpassasjerane20
1027446togtrafikk76
1027144togtypen5
1032608toleevne9
1029904tomtegubbane2
1028849tomtekostnad1
1028668tomtemøte1
1028645tomteplasseringa1
1028644tomtestrid3
1028795tomtestriden1
1032747tomtetildeling1
1029850toppdagane1
1032622toppfigurane2
1032235toppkarakteren14
1032004toppsesongen14
1030658toppslagerane3
1030401toppslagerar1
1028321toraderspelaren2
1031014toraderspelemann3
1026875toradertreff1
1026237torgalsbøen9
1026654torgmiljø1
1033293torpoavdelinga1
1029761torsbu4
1027570torset67
1028310torshaugpokalen1
1028647torstadvegen7
1031982totalforsvaret6
1026485totalkostnadane6
1026735totalkvota7
1031654totalutbygge1
1028643toveges1
1030825toó1
1030179tradisjonsarbeidet1
1030696trafikerte17
1032301trafikkaksjon10
1032733trafikkdrepne125
1030516trafikkmaskinar1
1032035trafikkovertredelser3
1027173trafikksenkande1
1028875trafikksikkerhetskveld1
1032571trafikkstatistikkane1
1031109trafikkåtferd9
1029200trailerparkering3
1030128trailerstopp12
1026784transportavtaler2
1027608transportfunksjonane1
1026190transportinvesteringane1
1026910transportkorridorar13
1033192transportkøyring4
1031699transportlager1
1031700transportlageret1
1026191transportopplegget2
1026713transportstøtta13
1026913trasevalet22
1031638travparken2
1033298trebasemodell1
1028424treblues2
1027151tredjerunden10
1026347trefffe1
1032062treholsutvidinga1
1027326trehusbusetnaden4
1030809trekkfrie4
1030818treningsleirane3
1029831treningsskyting1
1030770treskuren1
1032967tretakt1
1027012tretterud46
1030921trettiåringen9
1027762trimklassen26
1033276triphop1
1030483trippelarbeid1
1026331trippeldrap12
1026431trippeldrapa4
1026402trippeldrapsstaden1
1030744trondheimskeramikaren1
1030085tropeaktige1
1029554tropetemperatur3
1026856truverdeproblem3
1032844truverdigskapen1
1026359trygleiken2
1030644trykkerikunst1
1031470trykkeriverksemda2
1031471trykkjeribedrifter1
1028229trymleikane3
1030741trældal41
1032511trøimsgarden5
1030883trøo16
1026492trøstheimsletta1
1032958trøymshallen1
1029584tschaikowsky2
1030316tsjernobilulukka1
1031628tuberkulosepasientar9
1028257tuleg1
1032960tulipanbukettar2
1026196tunnelbrannane1
1026836tuntomter1
1031036tuppeskoging1
1029453tuppeskogvegen3
1028128turbilkøyringa2
1028752turbiltransport1
1032048turforeninga1
1027189turhus40
1027098turistaktiviteten2
1031758turistbediftene1
1029665turistbedrift22
1031598turistbråk3
1028233turistbygg2
1031760turistdebatt3
1026304turistindustien1
1032417turistinformasjoné1
1026710turistkommunane10
1027662turistkommunen30
1029042turistkøyring2
1028932turistleiinga1
1027441turistløypa7
1028258turistmaskin3
1032044turistpartia1
1029172turistpoliti1
1028934turistpolitikk1
1031081turistproduktet3
1029027turistprofil3
1027333turistprosjekt3
1030267turistprosjekta1
1030480turistrike1
1030266turistsatsinga15
1026754turistsenger6
1029026turistservcie1
1031761turistskeptikarane2
1029402turisttal3
1031955turisttettstader1
1028373turistutbyggingane1
1029407turistutviklinga4
1027528turnett1
1027851turstigane3
1032053turtilbod9
1032880tusenkunstnars1
1030295tutlet1
1028117tuvnes5
1028443tvangsdirigert3
1027314tvangsflyttast2
1030056tvangsinnfordra2
1026613tvangsmulkta53
1027536tvangsoverføre2
1031274tvangspålagte1
1032102tvangsutsendinga11
1029348tveide13
1032253tveitereid3
1029023tverrforbindelsen4
1030182tverrkontakt1
1032640tvilandeé1
1033063tvilsamme4
1032794tydelge1
1027526tysdagsnummeret9
1033265tyskare6
1033101tålmodigste1
1029637tåregassgranat3
1027068tømmerlåvar1
1031740tømrahuset2
1032467tøppé1
1032920tørkeanlegget1
1027614tøtsja2
1028193uanmeldte9
1031533uavlatelige1
1027434uberegnelege1
1029343ubesett3
1026213ubeslekta1
1030008ubolta1
1026398ubrøyta12
1029743ubygginga2
1029953udrikkeleg5
1028583uflax22
1031827ufriviljugt1
1033327uhella15
1031406ulleberg1
1026228ullsaker1
1033177ullskjerfet2
1027572ulovlegheiter5
1028065ultraklassen2
1027872ulveangrep6
1026210ulvehaldet1
1027231ulvehatar1
1029760ulvekvinnen1
1027431ulvevennenes2
1029093ulvungar11
1027717ulykkesbussen7
1032153ulykkesfrekvens9
1032812ulykkesomfanget2
1028814ulykkespunkt6
1028879ulykkesstad11
1033025ulykkesstrekninga3
1031273underfinansiering15
1027483underhaldningskrefter9
1032669underskuddet88
1031951underslåtte6
1031148undersøkelsane1
1028491undersøkingssak4
1032084undertøyvisning1
1028407undervisningsstillingar11
1028985undervudert1
1031497undesåttar1
1032323undseth1
1028097undå3
1028975ungdomsaktivitet10
1026577ungdomsdokumentaren1
1033348ungdomsdrikken2
1030632ungdomsdyrking1
1028614ungdomsidretten7
1029919ungdomskjærastar1
1029032ungdomskonsulenten6
1030324ungdomssekretæren3
1030934ungeleik1
1030563ungjekk2
1032281ungjentehest1
1029336ungomen1
1028571universalklister2
1029510unng1
1033107unntakstilfella2
1031541upplysninga1
1032444uppsilt1
1026494uregelementær1
1026899uregelmessigheiter9
1028142ureviderte2
1032407uriemeleg1
1029408urimelegheit12
1032655uroptikk1
1029890urorar1
1029954urundatunnelen1
1031403usikkerheitsfaktor1
1026486ustetind6
1026487ustevatn12
1026313utanbygdsfolk3
1033093utbet1
1032842utbyggingsanbefaling1
1029450utbyggingsavtalene1
1031214utbyggingskommunane1
1028651utbyttepolitikken29
1028212utdaningssenter1
1031752utdanningskonferanse4
1031300utdanningskontora45
1028147utdanningssjef8
1028148utdanningssjefen3
1033153uteaktiviteter4
1030088utearbeidar4
1027476utelunsj1
1027404uteparkering1
1027602utepeikinga1
1028604utfartshelga1
1033199utforkøring1
1028239utforløype8
1028238utfornedfart1
1029053utgiftsoversikt1
1029179utgreingsarbeidet2
1030340utgårdsløkken1
1027291uthaldandheit1
1032060utkastingssøksmål1
1030678utleigehytte25
1031438utleigeinntektene7
1031011utlys1
1031416utlysninga3
1031509utlånssystem1
1031194utmeldingsparagraf1
1027057utnyting1
1033277utnytttingsmogelegheiter1
1028717utomhusarbeida2
1032610utredast6
1031354utredningsarbeidet4
1026328utrykningsgruppa1
1032908utspørringsprogram1
1029678utstilinga4
1032224utstyrspakke29
1032106uttransportering49
1033005uttransporterte27
1029629utuktstiltalt2
1027495utvalsleiarane8
1032047utvidingsområdet3
1026125utviklingsmuligheit1
1026309utviklingsverkstader2
1027245utøvarkomitéen1
1027509uversperiodane3
1026360uvirkeleg3
1027900uvurdeleg1
1027152uytdehaage2
1029599vaert2
1029124vaffelsteikarar2
1028808vaksansar1
1029288vaksenstyrte2
1026943vaktarbustad3
1026946vaktarbustaden1
1027809vaktarbustadene1
1030812vaktbelastningen1
1026739vaktordningane8
1030036valdresjente2
1028122valdresruten8
1027713valdtektsforsøket8
1027382valinteressa2
1032899valkampløfter1
1032903valoppgjeret14
1032901valstyrer1
1028401vangelgvis1
1029952vannverk19
1029649vanskelegheitsgrad3
1029188varaldsetvatnet3
1028969vardøværing2
1031702varebeholdning1
1028161varebestillingar2
1033218vareprodusenten1
1030151varmegradene16
1032758varmekabel6
1026840varmesentral15
1026208varseltrekant25
1027088varsomheit1
1032814vassabonnentar1
1027706vassbehandling5
1032952vassbehov1
1026596vassfarfondet1
1033123vassfarvegen116
1031723vassforsyningsmeldinga2
1028948vassida1
1032871vasskummar5
1029149vassmålar31
1029150vassmålarar6
1033154vatsfjorden18
1032466vedatree2
1032866vedavdelinga1
1032934vedlikehaldsvilkår1
1030120vedlikeholdsarbeid12
1032917vedproduksjon20
1029505vedproduksjonen10
1032865vedprodusentane11
1032867vedprodusentar15
1032922vedsekkar3
1032915vedtørka2
1032918vedtørke1
1029566vegbom14
1029571vegbommane6
1029568vegbommar16
1033220vegbrukarar7
1027611vegbråket2
1026542vegdirektoratets32
1026121vegdirketørens1
1032829vegdiskusjon1
1031372vegevesen3
1026773vegfinans21
1026538vegklassifisering2
1032180vegkroa17
1033056veglaboratoria1
1027554vegmøtet16
1032995vegovergangane1
1029857vegplanleggarar1
1027549vegras3
1030336vegsakene5
1033219vegsalttilhengar1
1027453vegsentralen14
1027544vegstrekningen8
1029567vegstyra15
1029580vegstyre10
1029638vegstyrene1
1032537vegtal1
1033128vegteknisk5
1027510vegtilbodet3
1033039vegtraséar1
1027682vegutbyggjingar1
1028739vekttalskurs1
1032274veldink1
1032246velferdsområde6
1031707velferdsteneste3
1030004veltefarlege3
1030009velteulykker3
1028354velukka6
1027702velveresenter2
1028227vemdalen5
1032660venstreskilje1
1030069ventelønn28
1033300ventemånad1
1027673verdencupfinalen1
1026471verdenscupløpa4
1033181verdenscuprenna3
1029376verdenskjende2
1029897verdenskunstnaren2
1027742verdiformidlar4
1027743verdiformidlinga1
1026801verdikjedeutvalet1
1031400verdipapirtap5
1028118verdisikring9
1028120verditransportar5
1030017verdsamfunnet3
1030060verdskaliber1
1029969verering1
1032697verkestoffet26
1028371verksemdsleiar9
1027125verneforslaga4
1030276verneforslaget24
1031202vernekrav1
1030705vernemyndigheitene4
1029038verneobjektet1
1027128vernesaker17
1030150verobservatør1
1028568verprognosar5
1028566verprognosen1
1030908veslehødne4
1027307vesleslåttavegen1
1031434veslestølen16
1031746vesterhuset16
1031584vestfoldkunstnaren1
1026938vestlandstrafikken3
1030339vestpress7
1028819veteranbyråkrat1
1031154veterinærmyndigheitene2
1026674veterinærvakt29
1026738veterinærvakta17
1033215vevesenet1
1027945vickie1
1027695vidareover1
1031250videokonferansetilbodet1
1031504videokonferanseutstyr8
1030989videoprodusentane2
1030986videoprodusentar1
1026320videoreportar1
1030184videreutvikles13
1029739vikarlegen5
1029430vikkelsø1
1029423viklåven4
1028503viktg1
1027696vilfolk1
1032535villedning2
1033102villighet3
1029824villmarkscamp2
1026477villreinargumentet1
1032559villreinforskarane2
1032566villreinforsking1
1032560villreinforskinga2
1028384villreinområdet28
1032574villreinorgan1
1027842villreinplan1
1027843villreinplanen2
1026270villreinstenging2
1029590viltbestanden3
1028835viltemnda1
1032808viltfolk1
1032557viltforsøk1
1031733viltinteressene26
1029589viltkart1
1029592viltkarta2
1029593viltkartet1
1026737viltloven20
1031103viltnemnd28
1033323viltnemndene14
1029801vindbukse1
1028356vindfallet1
1030936vindo1
1027634vindras1
1033222vindusspylervæske4
1033224vindusviskarar2
1030035vindver1
1033304vineteren1
1026848vinnarkonsept1
1031252vinnarkonstruksjonen1
1031866vinnarkorta1
1026583vinsalet13
1029724vinterantrekk1
1032839vinterbrøyte2
1026573vinterbyggeplassar1
1029028vinterdestinasjonar5
1029143vinterdrifta46
1027145vintereigenskapar2
1027969vinterferiebesøk1
1027975vinterferier2
1029004vinterferiestadane1
1029006vinterferiestader3
1026641vinterforholda4
1033127vinterglatte3
1031978vinterhagane2
1029347vinterhelgene1
1033183vinteridrettsutøvarar4
1029146vinterkostnadene1
1027589vinteropphald2
1027162vintersportsstadane4
1026229vintersportsstader14
1026094vinterstenginga7
1027143vintertestar3
1026837vintertilhøve6
1029774vinterturisten1
1032994vinteråpen3
1027557virkelegheita8
1028411virkemiddelbruken7
1027869visjonert1
1032606vissheit5
1030190vokaltradisjon4
1028564voksføre2
1028404voldsdramaet2
1029586volket1
1030947vollseter9
1030517volvotreff4
1028591voteringsopplegg1
1033165votnakraft3
1033166votnakrafta1
1026308votterar1
1026892vurderingsområde4
1033217vurdreringar1
1026436våpeninstruksen4
1029834våpenkort15
1026356våpennummeret1
1026387våpentillatelsen1
1032627våtmarkskonvensjon1
1026438væpningsløyvet1
1030214værhaldsringen1
1029898værsituasjon1
1030360vøgnes8
1030299wad15
1031098waldhorn4
1030066waldrop3
1027959walfridsson4
1026417wamstad9
1032787wannem13
1029432webcasting4
1029433webkameraet6
1031146westernblått1
1032366whiskyalarm1
1028980wiesels2
1027701wonka3
1027985yatsy2
1027319yngleperioden1
1031085ynsjer2
1027605ynskjesituasjon5
1032362yrkesførarar1
1027538yrkespolitikaren1
1027339ytelse29
1030133ytf35
1026449zangeneh1
1033249zparket10
1026552{med1
1029234»men1
1030851ätrengä1
1029762ålingsfjella10
1026580ålingsjentene7
1026576ålingsjenter2
1032853ålsåsen3
1032954ålåsen1
1030290årjes24
1033108årsetflatene1
1032894årsethen1
1030765årskyr19
1030755årslønnsvekst3
1026178årsmiddeltemperatur4
1026179årsmiddeltemperaturen5
1027879årsunda1
1032223åsbygda2
1031069åsegård18
1028987åsetno4
1030013åsetta1
1026365åstadsgranskarar2
1028697åstveit4
1032113åttitale1
1030319æan2
1029426æreslønna1
1033068élaurdag1
1028976éé3
1030819ódei1
1032647ógod1
1032649ógodeó1
1028539óhobbyósauebonden1
1028541ólobbyaktivitetó1
1028536ómåtte1
1030830ónår1
1032651ópleie1
1028546ósauebondenó1
1030824óseks1
1030837ósenere1
1028542óskjegget1
1030832óuansett1
1026689ødgård1
1032448øfna6
1028989øknin2
1030510økonimiske2
1033330økonomidiskusjon1
1028670økonomisaker3
1032486økonomiutval6
1027049økoturismens1
1032648økseskaftó1
1031701øltankane1
1029654ørretelvane1
1027618ørteren51
1026181østensvig16
1027880østerfarnebo1
1032893østerman1
1032592østrup2
1028902øtta1
1030068øvingsaktivitet4
1031984øvingssenter7
1031304øvrejorde8
1026169øvreste1
1031054øvrevegen11
1027996øygardane32
1030661übaka1