Norsk Ordbok 2014 layout  

OmdalYPSS 1982: Yrkeslære for plate-, sveise- og stålkonstruksjonslinje - nynorsk

Bergland, Håvard

Universitetsforlaget, Oslo 1982

Av i alt 17661 ordformer var 2279 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1015394=pi1
1014338acetonet1
1014377acetylenbehaldar1
1014334acetylenbehaldarane6
1014340acetylenbehaldarar3
1014341acetylenbehaldaren2
1014339acetylenen1
1014414acetylenet3
1014336acetylengassen3
1014438acetylenmengda1
1014413acetylensida1
1014586acetylentrykk1
1014547acetylentrykket1
1014381acetylenventil1
1014384acetylenventilen3
1014991acetyler1
1015039actongrått1
1015040actongrønt1
1014839adhesjonen1
1016055adusergods1
1015836aduserjern1
1015033aerosoldrivgass1
1015452aging5
1016029akrylplast3
1015793akselstål1
1014104akseretninga1
1014248aksialbelastningar2
1014246aksialkulelager1
1014244aksiallager2
1014247aksialrullelager1
1014873aldringssprekkar1
1015997aluminiumbronse5
1016003aluminiumkvalitetar1
1016008aluminiumlegeringa1
1016010aluminiumlegeringane1
1015991aluminiumsbronse1
1015988amssing1
1015042analyseprov3
1015420andletsskjerm1
1014846anleggsindustri1
1015642arbeidsgang2
1014383arbeidsmanometeren1
1015315arbeidsmonn2
1015317arbeidsmonnen1
1014428arbeidssone1
1014469arbeidstemperatur7
1014982arbeidsty2
1015031arcton1
1015044argonblanding1
1015073armeringsstål3
1014007armlengda2
1014896arvon1
1014333atmosfærers2
1015717atomkjerne8
1015718atomnumra1
1014678atomslag3
1014740augedråpar2
1014741augesalve2
1014844augeskjerm1
1014572augeskål1
1015942austenitt1
1015944austenittfeltet1
1015803automatbenkar1
1015983automatmassing1
1015800automatstål3
1013952avbitar4
1013955avbitaren2
1013960avbitarkjeftar1
1015653avbøyinga1
1016114avfeittingsmiddel4
1015013avgradering9
1014027avherda3
1015951avherdar1
1015786avherding6
1015954avherdinga3
1015957avherdingsfargar1
1015956avherdingstemperatur2
1015875avlesen2
1015162avlesingseksemplar1
1015174avlesingsgrannsemd2
1015160avlesingsgrannsemda2
1013935avlesingsnonien1
1015156avlesingsøving2
1015006avløpsvatn31
1015928avrundast5
1014917avsettmengd1
1014934avsmelta2
1015070avsmeltemetoden1
1015068avsmeltesveising4
1015802avspone4
1014648avstandsskoen1
1015624avstandsstykke2
1015701avstive1
1014979avsuget3
1015808bakakslar1
1014459bakbrann1
1015041bakgass1
1015261bakslipinga1
1015021ballonggass1
1015412bandsliparar2
1015136bandstål1
1016106bankefastleiken1
1015202basismål1
1015363bauksitt13
1015430bausag1
1014063bausaga1
1015449bausagblad1
1014365behaldarleige1
1014362behaldarsentral1
1014987behaldarventil1
1014440behaldarventilane3
1014367behaldarventilar1
1014379behaldarventilen3
1014337behaldarvolumet2
1015905belastningsperiodar2
1014722belastningstida1
1014957belterullar1
1013858benkearbeid8
1015213benkeboremaskin4
1015550benkesaks1
1015351benkslipemaskin1
1014281bernados2
1015707bertlekant1
1015706bertling2
1014073bimetallblad2
1014475bindeflate1
1015372bindemidla1
1015375bindemiiddel1
1015743biprodukta14
1015459bladfres1
1015454bladlengda1
1014075bladrygg1
1015137bladsøkjar2
1014067bladtypar1
1014994blandding1
1014893blandingsgass3
1014907blandingsgassane1
1014892blandingsgassar2
1014415blandingskammeret2
1015005bleikjemiddel5
1015612blekksakser1
1015700blekkslagarar1
1015011blodplasma8
1015980blylegert1
1016102blysambindingar1
1014026blåsliper1
1014696bogesveisemaskinar1
1014445bogesveisemetodar2
1015293borchuck3
1015291borchuckar2
1015294borchucken1
1015255bordiameteren1
1014042bordiametrar2
1015340borejigg1
1015343borejiggar1
1015289borespindelen1
1015227boretrykket1
1015280boreverkty4
1015302borhylsa1
1015304borhylse1
1015301borhylsene2
1015300borhylser1
1015240borkjernen1
1015320borolje1
1015279boroljeemulsjon1
1015224borspindelen3
1015228borspissen2
1015225borspon1
1014022borstikke3
1014568bortskjering1
1014797bortslipt1
1015238bortypen1
1014103botndiameter2
1015670botndiameteren1
1014144botnhol2
1015672botnsirkelbogen2
1015666botnsirkelen1
1014147botntapp1
1014148botntappen1
1014616brannsløkkingsapparet1
1015027brannsløkkingsmiddel2
1014446brannutviklinga5
1014462brennarhandtaket1
1014420brennartypen1
1014617brennarutstyret3
1014311brenngassar2
1015716brennmiddel1
1014315brennverdien3
1015881brinell3
1015887brinellhardleik2
1015882brinellmetoden3
1016025bronselager1
1015341brotsj1
1015299brotsjar7
1014225brotsjast3
1015316brotsjen4
1015311brotsjing2
1015726brunjernstein1
1015941bråkjøling2
1015784bråkjølt1
1015953bråkjølte1
1016053brødene1
1014815brøstar1
1013893bukkast1
1013860burteneste1
1015824butikkinnreiingar1
1015063buttskøyte1
1015100buttskøyting1
1015065butttskøytast1
1015646bøyeeffekten1
1015495bøyefelt1
1015500bøyefeltet4
1015863bøyeprøve3
1015920bøyeprøver2
1015510bøyeradiusen4
1015604bøyesentrum2
1015605bøyesentrumet1
1015638bøyevals1
1015641bøyevalsen5
1015599bøyevange1
1015594bøyevangen12
1015927bøyevinkla1
1015429bøylesager1
1013940bøyletvinge1
1015296chuckkroppen2
1014120coarse1
1014515deformeringar1
1014300deigaktig1
1016038dekkevne1
1015017dekkgassveising8
1016085dekklag1
1014969dekksveising1
1014224delare1
1015157delestrekar3
1015184delstrek1
1016094destillasjonstårn1
1016110destillerer1
1016087detonerer12
1015402diamantavrettar1
1015896diamantkonus1
1015366diamantslipemiddel1
1015084digel2
1015067dimensjonsauke1
1015507dimensjonsendring1
1014664dissosisasjon1
1015139djupmål1
1015151djupnemåling2
1015164djupneskyvelæra2
1015163djupneskyvelære2
1014763djupsveiseelektrodar1
1014048dobbelthogd4
1015571dobbeltverkande5
1016104doppfylling1
1015526doring4
1014229dreierørsler1
1015827dreiestål3
1015695drivearbeid1
1014913dråpetransport1
1015022dukking7
1015417duktype2
1014915dusjforma1
1014579dyseavstand3
1014627dyseenden4
1014618dyser11
1015538eggdelen1
1014050eggverkty5
1015545einhandsverkty1
1014827einlagssveis1
1014241einrada2
1015579eksentergapet1
1015569eksenterrørsle1
1015577eksentersaks2
1016119eksmepel1
1016100eksplosjonsfaren20
1014993eksplosjonsområdet2
1015002eksplosjosnfaren1
1014653elektrodefestet1
1014729elektrodehaldaren4
1014774elektrodepakkane2
1014783elektrodepakken1
1014772elektrodeprodusentane1
1015490elektrodestorleiken1
1014943elektrodetrådmatinga1
1014771elektrodetypar2
1014818elektrodevinkel1
1015972elektrolyttkopar1
1015737elektromasomn1
1014676elektronfarten1
1014677elektronteori1
1014675elektronvandring3
1014681elektronvandringa1
1015754elektrostålmetoden3
1015772elektrostålomn1
1015775elektrostålomnen1
1014986ellwr1
1015607emnelengder1
1015652endesnu9
1014047enkelthogd4
1014245enkeltverkande4
1016096etterbehandla3
1015733etterfyllast2
1014433etterregulering5
1015645etterstramma1
1015560etterstrammast3
1015647etterstramme2
1015650etterstramming3
1015643etterstrammingar1
1015785ettervarma1
1015790fagverk3
1015693falsast1
1015692falsemaskin1
1014500falseskøytar1
1015691falseteknikkane1
1014567farbrenning2
1014746fargeglaset1
1016039fargekorna4
1015852fargemerking1
1015854fargemerkinga1
1015223fartsnivå7
1015346fartsnivåa1
1014021fartstrinn1
1015222fartsval4
1014809fasast45
1015548fasongsaks1
1015396fastkilt3
1014769fastleikseigenskapar2
1014195fastleiksklassa1
1014184fastleiksklassar2
1014196fastleiksklasse3
1013978fastnøkkel8
1014000fastnøkkelen3
1015584fastskrudd1
1015783fastspenningsverkty1
1014811fasvinkel1
1015268feilslipt2
1016080feiltilverka1
1013917felleslinjal1
1016028fenoplast1
1015376fenoplastbindemiddel2
1015435fenoplastbundne1
1014264ferdigslåtte1
1014186festeskruar1
1015377fiberarmering1
1014530fikstur1
1015479fiksturar1
1014043filbørste2
1014037fileteknikk1
1013887filklo3
1013888filkloa1
1014040filskaft1
1014975filteren1
1014974filterpatroner1
1014753filtrering16
1014038filtypane2
1014061filtypar1
1014051finfiling2
1014643finfordelt8
1014451fingerskadar3
1014111fingjenga2
1014109fingjenge6
1015178fininnstillinga1
1013934fininnstillingsskrue1
1013926fintilverka1
1015312fintilverkar1
1014191firkantgjenge1
1014205fjørskive2
1014206fjørskiver2
1015797fjørstål4
1014175fjørtappar1
1013958fjørtråd1
1014998flammeherding1
1014624flammehol1
1014625flammehola1
1014996flammereinsing1
1014997flammeretting2
1014430flammesone1
1014422flammetypane2
1014099flankevinkel5
1014096flankevinkelen1
1016098flaskegassar1
1015001flasketilhengarar1
1014749flasse1
1014594flatjern3
1014025flatmeisel1
1015555flatsidene2
1015335flatstål6
1013968flattenger1
1013962flattong1
1015321fleirskjersbor5
1014398flintsteinen2
1014478flussmiddel10
1014485flussmiddelbelegg1
1014482flussmiddelet10
1015072flydetaljar1
1014203flytegrense2
1015894forbelastning2
1015308forbore2
1014348forbrenne14
1014456forbrenningsfarten1
1015738forbrenningslufta1
1014319forbrenningsvarmen1
1015689forbøyast1
1015471forbøye6
1015658forbøyer1
1015656forbøygde1
1015469forbøying6
1015659forbøyinga1
1014059forfil1
1016033forkolar1
1016071forkoprast1
1015416forkrommar1
1016077forkromming5
1015287forlengingshylse1
1015591formendring3
1014531formlodd2
1015744formstein1
1016076forniklar1
1016070fornikling7
1016074forniklingsprosessen1
1013999forsenka2
1015298forsenkarar6
1015306forsenke2
1015305forsenkingar3
1016054forsinking5
1015918forstørringslinse1
1014062fortanna2
1016040fortynningsmiddelet1
1014605forvarm1
1014552forvarmast2
1014587forvarme5
1014544forvarmingsflamma4
1014577forvarmingsflamme3
1014565forvarmingsflammene1
1014549forvarmingsoksygenet2
1014639fotoelektriske1
1014634framdriftsfarten1
1014065framovre1
1015262friflata1
1015256frihandssliping3
1014180friksjonssambindingar1
1015179friksjonsskruen1
1015095friksjonssveising1
1014076frivinkelen6
1015009frysemedium1
1014856fugeflatene1
1014535fugeopninga2
1014910fugeopningar2
1014906fugeoppbygging1
1014493fugeoverflate1
1014866fugeside1
1014830fugesidene3
1014656fugetildanning1
1014794fugetillaging1
1015472fugeval2
1014798fugevinkel1
1014857fugevinklane1
1015421førebygg4
1014922føringsteknikk1
1014928føringsteknikkar1
1014593føringsvogn4
1014596føringsvogna1
1015415galvaniserer2
1016059galvnisering1
1014683gasatoma1
1014349gassartar1
1014372gassbehaldarane10
1014355gassbehaldarar23
1014990gassbeholdere2
1015018gassblandingane1
1014293gassbogesveising8
1014891gassbogesveisinga1
1014359gassentral5
1015952gassflamme2
1014360gassforbruk3
1014968gassguide1
1014551gasskjerast2
1014554gasskjere1
1014325gassklokka4
1014345gassmengd1
1014328gassmengda6
1014429gassona1
1015000gasspakkar6
1014396gasstennar2
1015026gasstilhengarar1
1014461gasstrykk4
1014298gasstypar1
1014903gasstype1
1014920gasstypen2
1015745gatebrulegging1
1015674generatrisene1
1015329gjengeapparat2
1015330gjengeapparatet2
1014154gjengebakkar1
1014137gjengebor4
1014160gjengebordiameter1
1014140gjengeboret1
1013986gjengedimensjon11
1014112gjengedimensjonar1
1014124gjengedimensjonen2
1015187gjengeflanken1
1014143gjengeform1
1014162gjengeinnsatsane1
1014161gjengeinnsatsar3
1014166gjengeinnsatsen3
1014113gjengelengd1
1014135gjengelæra3
1014134gjengelære2
1015186gjengemikrometer3
1015188gjengemikrometeret2
1014114gjengenemning1
1014151gjengepasta1
1014136gjengeprofil1
1014183gjengeprofilar2
1014153gjengesnitt3
1014157gjengesnittet2
1014095gjengestigning1
1014086gjengesystem4
1014121gjengesystemet1
1014108gjengetabell3
1014181gjengetabellar1
1014126gjengetabellen3
1014101gjengetal2
1014116gjengetalet5
1014138gjengetapp6
1014156gjengetappane1
1014139gjengetappar7
1015332gjengetappdimensjonen1
1014142gjengetappen7
1014173gjengetapputtrekkjar1
1014102gjengetype2
1014182gjengeverkty1
1013880gjenging6
1014868gjennomrenning1
1014089gjennomskjering2
1015926gjennomsveisinga1
1015436glasfiberarmering1
1015943glashard1
1015371glasliknande1
1016001glideeigenskapar2
1016002glidelager4
1014189glidemotstand1
1015492glødast1
1015962glødeprosessane1
1015864gneisteprøve1
1015857gneisteprøving2
1014427gneisteregn2
1014615gneisteregnet3
1015054gneistesprut1
1014570gneistespruten1
1015865gneistestrålar1
1014397gneistetenning1
1015275gniing1
1015276gniinga1
1015352golvslipemaskin1
1014602gradeskala1
1013915gradvinkel1
1015210grannsemda2
1015014granulering5
1014401gripetenger2
1014058grovfil1
1014056grovfiling3
1014260grovforming1
1014110grovgjenga1
1014105grovgjenge6
1014057grovleikar1
1015551grovsaks1
1015369grovsliping3
1015450grovtanna1
1015209grovtilverkingsmetode1
1016041grunninga3
1014858grunnmateriala1
1013852gruppeoppgåver3
1015804gråmatt1
1015379gummibindemiddel2
1015029halogenerte1
1015030halongassane2
1015028halongassar1
1014967halvautomatar1
1015620halvsirkelform1
1015230handboremaskinane1
1014020handboremaskinar3
1015403handelsform1
1014637handføring2
1013948handkrafta4
1014019handmaskinar1
1015220handmating1
1015574handsaks1
1015542handsakser6
1014591handskjering1
1015408handslipemaskinar1
1015410handsliping1
1015512handsmiing3
1016082hardforkromma1
1016079hardforkromme1
1015361hardleiksgrad3
1015897hardleiksmåling1
1015886hardleiksprøveapparat1
1015885hardleiksprøveapparata1
1015859hardleiksprøving2
1015879hardleiksprøvinga1
1015884hardleikstalet2
1015996hardloddast4
1014477hardloddemetode1
1014521hardloddet1
1014278hardlodding20
1015247hardmetallbor1
1015249hardmetallskjer1
1013891hardmetallspiss1
1014765hardsveiseelektrodar2
1014764harsveiseelektrodar1
1013863hauglivn1
1014828heftsveise2
1014813heftsveiser1
1014854heftsveisinga1
1014069heilherda2
1014879hengsleoppheng1
1016005herdbare2
1015949herdedunk1
1015816herdemetode1
1015946herdeolje2
1015937herdeomn1
1015938herdeomnar1
1015089herdeplast5
1016032herdeplasten1
1014871herdeprosess1
1014890herdesprekka1
1015934herdetemperaturen8
1015945herdevatnet3
1015562hevarmen1
1013984hjørnemål1
1013983hjørnemålet2
1014832hjørnesveis3
1015534hoggarbeid1
1014626holkantane2
1014801holkile1
1015390holstorleik1
1015319holveggen1
1015921horisontalsveis1
1015523hovslagarar3
1013949hovtonga1
1015266hovudegg1
1015263hovudeggane7
1015239hovudeggar2
1015246hovudeggen5
1015890hrb2
1014039hrc16
1016109hudirritasjon6
1015297hurtigchuck3
1014070hurtigstål13
1015025hydrering1
1015037hydrogenblanding2
1015038hydrogenraudt2
1015799hylsenøklar1
1013932høgdemål3
1013921høgderissar2
1013931høgderissaren3
1015907høgfrekvenslyd3
1015096høgfrekvenssveising1
1014662høgionisert1
1014071høglegert6
1015383høgporøs1
1015384høgporøse1
1014085høgregjenge1
1015519høgretong1
1014416høgtrykksbrennar2
1014421høgtrykksbrennarane1
1014407høgtrykksbrennarar2
1014330høgtrykkstørkeanlegget1
1014760høgutbyteelektrodane1
1014966høgutbyterøyrtråd1
1014036høyrselsskadar13
1015422høyrselsskade15
1014849høyrselssvikt1
1015711ikkjemetall3
1016027ikkjemetalliske2
1015059impulsstraum1
1015098induksjonssveising1
1015404industridiamantar1
1014989industrigasser1
1014409injektorbrennarar1
1014410injektordyse2
1016042innehelda2
1014251innerring1
1014938inngangsdysa2
1014382innhaldsmanometeren1
1014712innkoplinga1
1014925innsmeltingsforholda1
1015615innspenningslengda1
1015460innspenningsutstyr1
1014984innstempling1
1013900innstillingsmålet1
1014239innterring1
1015893inntrengingsdjupna3
1015259innøvast2
1014720intermittensfaktor3
1014721intermittensfaktoren3
1014680ionevandring1
1014682ionevandringa1
1014665ionisasjon1
1014670ioniserer5
1014945isolasjonshylsa2
1014887jernbanevognbygging1
1015782jernlegeringar2
1015723jernmalmane1
1015916jernpulveret1
1014719jernramma1
1014644jernrikt2
1015727jernspat1
1015758jerntap1
1015764jerntapet2
1016108jetmotorar4
1015234jordingsstøpsel1
1016084jordskjelvaktivitet5
1014929jsutere1
1015314justeringsoperasjon1
1014727kabelskøytar1
1016068kadmiering2
1015761kaldemetoden1
1015536kaldmeisel1
1015539kaldmeiselen1
1014257kaldnagling1
1015751kaldometoden2
1015425kaldsag2
1015439kaldsaga3
1015447kaldsagblad3
1015448kaldsagblada1
1015428kaldsager2
1014874kaldtilverking3
1014909kaldtsveisande2
1014876kaldttilverka1
1015657kaldvals1
1015625kaldvalsa4
1015814kamaksel1
1015111kanstsveising1
1014810kantfasemaskin1
1015626kantpresse4
1015386kantstøytar1
1014867kantsåret1
1013908kantvinkel2
1013909kantvinkelen1
1014473kapillarkrafta2
1014468kapillarlodding3
1014497kapillarverknad1
1015497kappelengda1
1015437kappetida1
1015433kappsliping1
1014327karbidtilførselen1
1014423karbondannande3
1014448karbondioksydapparat1
1015046karbondioksydblanding1
1015866karboneksplosjonar1
1014282karbonelektrode2
1014285karbonelektroden1
1015739karbonmonoksyd1
1015794karbonprosent1
1014425karbonreduserande1
1014352karbonstol1
1015931karbonstålet1
1014321kasiumkarbiden1
1014914kastningar2
1015216kilereim1
1014178kilesambindingar2
1014335kiselgur3
1013950kjeftarmen1
1014792kjelekontrollen1
1015982kjenneteikent1
1015823kjøkkenbenkbeslag1
1014898kjøleluft1
1015348kjølemiddel4
1015445kjølevatnbehaldar2
1015446kjølevatnpumpe1
1015948kjøleverknad1
1015277kjølevæske6
1013901kjørnar2
1013902kjørnarar1
1013906kjørnaren2
1013905kjørnarmerket2
1015388klangprøve2
1015138klaringar1
1015392klembrikke1
1015391klembrikker1
1015339klemjerna1
1015516klemkraft1
1014266klinkehamrar1
1015559klippebreidd2
1015606klippelengd4
1015608klippelengda10
1015572klipperesultat1
1015566klipperørsle1
1015611klippeverkty1
1014976klordamp1
1014458knallsmellar1
1015076knastpunkt1
1015077knastrekkjer1
1015074knastsveising3
1015075knastvorter1
1015614knekkajst1
1015590knekking13
1015609knekkinga2
1015596knekkjebreidd1
1015592knekkjemaskin5
1015593knekkjemaskinar1
1015627knekkjemaskinen1
1015623knekkjetips1
1015565knivbjelke1
1015567knivbjelken1
1015568knivrørsla1
1015721knuseanlegg1
1014350kokepunkt19
1015251kokilleherda1
1015549kombinasjonssaks1
1013973kombinasjonstong2
1013914kombinasjonsvinkel2
1013918kombinasjonsvinkelen1
1014329komprimet1
1016095kondenseringa1
1014230konisitet1
1014933konstantspenningslikerettar1
1015066kontaktbakkane1
1014931kontaktrøyret7
1014212kontramutter2
1014214kontramutteren1
1014213kontramuttersikring1
1013889kontrollmål2
1015431kontursaging1
1015284konus2
1015288konusar3
1015282konusen2
1015676konusvalsestøtta2
1015675konusvalsestøtte2
1015660konusvalsing5
1015762konverter3
1014669kopardyse1
1015052koparelektrodane1
1015050koparelektrodar1
1015989koparinnhald2
1015973koparlegeringane2
1014899koparlegeringar3
1014511koparlodd3
1014883koparsjikt1
1014884koparsjiktet1
1015380kornavstand1
1015966kornvekst1
1015974korrosjonseigenskapane3
1014768korrosjonseigenskapar4
1015795korrosjonsmotstand2
1014924kortbogemetoden1
1015585kortslagmaskin2
1015586kortslagmaskinar1
1015581kortslagsaks1
1015576kortslagsakser2
1014152kortspona1
1015250kortsponande2
1016127kosemetikk1
1014799kraftarm3
1015468kraftarmar1
1013957kraftavbitar2
1016081kromlag1
1016078kromlaget1
1014353krommolybdenstål1
1014217kronemutter1
1014218kronemutteren1
1015467krymp4
1015012krympeprosessar1
1015489krymperetningar1
1015481krympeverknad1
1015485krympeverknaden1
1015487krympeverknader1
1016026krysspinnar1
1014013krysspor1
1014011kryssporjern2
1015032kuldemedium3
1015837kulegrafittjern1
1013943kulehamrar1
1016051kunsthardpuks1
1015829kupolomn1
1015855kvalitetsmerkinga2
1015776kvalitetsstål1
1015364kvartssand3
1016015kvitmetall3
1016018kvitmetalla1
1014606kvitvarmt1
1015023laboratorieanalysar2
1014256lagerbelastningar1
1016024lagerleia1
1016019lagermetall4
1016022lagerskålene1
1016023lagerskåler1
1016103lagertankar2
1016107landbruskkjemikal1
1015809lastekrokar1
1016049lateksmåling1
1014313laukaktig1
1015801legerer1
1015970legeringane4
1014555legeringsmetallet1
1014689leidningsmateriale1
1015370leirslag2
1015915lekkasjefelt1
1015455lengdestopparen1
1015969lettmetalla1
1014292lettmetallegeringar1
1014513lettmetallodd2
1014736lettskjermar1
1014491lettsmelteleg1
1015845leveringsformer1
1014663likestraumslysboge1
1014417liketrykksbrennar3
1014418liketrykksbrennarar1
1014179limsambindingar1
1016045linoljen5
1014529loddeautomatar1
1014532loddefolie1
1014495loddefuga1
1014496loddefugene1
1014528loddemaskin1
1014474loddemetall12
1014510loddemetalla4
1014470loddemetallet17
1014308loddemetodane1
1014536loddemetodar1
1014514loddemetode1
1014472loddemetoden1
1014487loddepasta1
1014505loddepastaen1
1014489loddeprosessen1
1014479loddesambinding6
1014494loddesambindinga9
1014480loddestaden5
1014490loddetemperatur1
1014499loddetinn1
1014484loddetråden1
1014486loddevatn1
1016020loddmetall1
1014619lofiller1
1015141lommeskyvelæra1
1014781luftbehov1
1014654luftkanalar3
1015359luftporene1
1015358luftporer2
1014758lufttrekk1
1015911lydrefleksane1
1015595lyftara1
1015463lyfteinnretninga1
1015774lyftemaskinar1
1014289lysbogeelektroden1
1014950lysbogeoverslag1
1015955lysbrytinga1
1015117lysbølgjemåling1
1015118lysbølgjer2
1014636lyskrossføring1
1014686lysnettstraumen1
1013911lyssplatemetoden1
1014919låglegert2
1014408lågtrykksbrennar2
1014406lågtrykksbrennarar2
1014436lågtrykksbrennaren1
1014320lågtrykksgassverk1
1013966låseringar1
1015303låseringen1
1013965låseringstong1
1014223låsesambindingar1
1013933låseskruar1
1015171låseskruen1
1014404låsetenger1
1014208låsetenner1
1013850læremiddelen1
1013851læremiddelet12
1015912magnafluks1
1016012magnesiumlegeringa1
1016013magnesiumlegeringar2
1015203magnetfot1
1014638magnetføring1
1015724magnetjernstein1
1015722malmstykka1
1014390manometeret12
1015993manometerfjører1
1014389manometerskalaen1
1014431manometra1
1015819martensittisk1
1015513maskiarn1
1015218maskinbord1
1015212maskinbrod1
1014176maskinelement14
1015564maskinsaks3
1015543maskinsakser2
1014592maskinskjering2
1015336maskinskrustikke1
1015337maskinskrustikker1
1015257maskinsliping2
1015796maskinstål2
1014880maskinsveising4
1015778maskintilverking1
1015688maskintypane1
1015732masomnprosessen2
1015977massingkvalitetar1
1015987massinglegeringa1
1014507massinglodd6
1014522massingloddet1
1015981massingtypen2
1015326matehandtaket1
1014939matehjulet6
1015271matekrafta1
1014725materialdimensjon1
1015708materialkunnskap3
1014916materialovergang1
1015491materialparti2
1015930materialprøvemetodane1
1015856materialprøving9
1014902materialtjukkleiakr1
1014541materialtjukkleikane1
1014442materialtjukkleikar6
1014911materialtransporten2
1014908materialtype3
1015458materørsla1
1014190mateskruar1
1014942matetrykk3
1015636matevalsar1
1015108mattrykk1
1014165medbringaren2
1014033meiselarbeid1
1014055meiselegg1
1014029meiselhammar1
1016030melamin25
1014146mellomtapp1
1015994membranar2
1014471mengdforhold1
1013927merkebord2
1013928merkeborda1
1013892merkefarge2
1015385merkeform1
1015132merkjeverkty1
1014284metallbogemetoden1
1014674metallbogesveising3
1014463metalldelar2
1015368metallduk2
1014286metallelektrode1
1014999metallisering1
1014481metalloksyd1
1014068metallsagblad1
1015114meterprototyp3
1015129meterstokkar1
1015112metersystemet1
1014901metoda1
1014094midtdiameter3
1015191midtdiameteren1
1014614midtflensen1
1015173mikrometer13
1015182mikrometeret5
1015193mikrometerinnstillingane1
1014777mikropartiklar3
1015121millimeterskala6
1013898millimeterskalaen5
1015158millimeterstrek1
1015155millimeterstreken1
1015967mjukglødd1
1015975mjukgløder1
1016031mjukingsstoff1
1014498mjukloddar1
1014465mjuklodding9
1014780mjukstålelektrodar1
1016126mjølkekartonar1
1016089molekylsambindingar1
1014001momentnøkkel3
1014737montasjesveising2
1015221morsekonus8
1015170motlagsflatene1
1015354motorakselen1
1016105motortypen2
1014444motsveisen1
1015563motvektsida1
1014872mterialet1
1015253murbor1
1014170mutterdelen1
1013982mutterhovud1
1013980mutterhovudet1
1014177muttersambindingar1
1015149måleeggane1
1015189målefaltene1
1015190måleflata3
1015175måleflate1
1015153måleflatene3
1015131målegrannsemda2
1015148målekjeftane1
1015116målemerka1
1015196måleområdet1
1015499målepunktet8
1016047målereiskapen1
1015197målespindelen1
1015150målespissane1
1015183målesylinderen2
1013859måleteknikk10
1015176måletrommel1
1015177måletrommelen4
1015181måletrykket1
1015194måleuret10
1013868måleverktyet3
1015868mållinjene1
1014258naglediameteren1
1014261naglekopp1
1014262naglelengd1
1014268naglemetodar1
1014259nagletrekkjar1
1015365naturdiamant1
1015119naturkonstant1
1013961nebbtenger2
1015056nedslitinga1
1014583nedsmelta10
1014695nettspenngina1
1015589nibling1
1015580niblingsmaskin2
1016075nikkellag1
1014918nikkellegeringar1
1015979nikkelmassing2
1015984niplar1
1015759nitrogeninnhald2
1015147noniar1
1015152nonieskalaen1
1015965normalsieringstemperaturen1
1015154nullstreken4
1014216nylonring1
1015933nålforma1
1013997nøkkelkonstruksjonen1
1013977nøkkelvidda3
1013979nøkkelvidde8
1015483nøytralaksen2
1015494nøytrallinja10
1015010oksesæd7
1014646oksyda3
1014426oksydar1
1015004oksydasjonsmiddel2
1014483oksydbelegg2
1014642oksydbelegget1
1016037oksydhinne1
1014504oksydløysande2
1015720oksygenatom3
1014370oksygenbehaldarane3
1014351oksygenbehaldarar3
1014388oksygenbehaldaren1
1015035oksygenblanding1
1015003oksygenlansing1
1014980oksygenlekkasje2
1014439oksygenmengda2
1015712oksygensambinding2
1015715oksygensambindinga1
1014391oksygensida1
1014411oksygenstraumen2
1014539oksygenstråle2
1014540oksygenstrålen4
1015713oksygentomt1
1014545oksygenutløpet1
1014385oksygenventil1
1014548oksygenventilane1
1014387oksygenventilen2
1015917okular6
1013883olbogehøgd1
1016044oljebasis1
1016118oljefilmen5
1015020oljefri2
1015231omdreiingstal6
1014700omformarmaskin1
1016092omlagast2
1014533omnslodding3
1015757omnsopninga1
1015767omnsrom1
1015768omnsrommet1
1015964omvandlingstemperaturen1
1013872oppbevaringsmåten2
1014863oppbyggingsstreng1
1014657oppfaring1
1014821oppfyllingsstrengene1
1014833oppfyllingsstrenger2
1015442opphengsla1
1014944oppkrølling1
1014965oppkveila1
1015685opplagringa1
1014660oppmaterialet1
1015728opprikingsanlegget1
1015529oppslagaren1
1014819oppsmelta1
1013885oppspenningsmerke2
1014344oppsugingsevna1
1014814oppsveising2
1015091oppvarmingsarten1
1015936oppvarmingsmetodane1
1015910oscilloskopskjerm1
1014983oskygen1
1014524overflatebindinga1
1015913overflatefeil2
1015313overflatefinleik1
1015813overflatehardleik1
1015899overflatesjikt1
1015833overkassen1
1015557overkniven5
1014518overlappinga10
1014517overlappslodding1
1015530oversenken1
1014432overtrykket6
1015634overvals1
1015637overvalsen5
1015597overvange1
1015600overvangen5
1015389pappetikett1
1014613parallellflensane1
1013923parallellklossar3
1013910parallellmetoden1
1013937parallellrissar1
1013876parallellskruestikke1
1013877parallellskrustikka1
1013970parallelltenger2
1013896passarbeina2
1013897passarbeinet9
1013895passarleddet1
1015204passbitmål1
1014215patentmutrar2
1015731pelletar1
1014865pendinga1
1014820pendingar1
1014822pendl1
1014823pendlerørsler1
1014834pendleteknikken1
1014825pendslerørsla1
1013942pennhamrar1
1015393periferifart1
1013959pianotråd3
1015322pinnefres1
1014231pinneholsbrotsj1
1014005pipenøkkelsett2
1013929planskiva3
1013913planskive8
1013924planskiver1
1013925planskrapte1
1015307plantilverking1
1014671plasmabrennarar1
1014668plasmabrennaren1
1014666plasmaet2
1015008plasmagass1
1014560plasmaskjering6
1014661plasmastråle1
1014667plasmastrålen4
1014955plasmasveisinga1
1016043plastbelegging1
1015419plastlim1
1015102plastoksyd1
1015101plastrøyr12
1014041plastskaft2
1014840plastskjerm1
1015252plaststoff5
1015087plastsveising1
1015540platearbeid7
1015923platebitar1
1015631platebreidd1
1015355platedeksel1
1014829platedelen3
1015644plateendane1
1014210platekant3
1015613platekonstruksjon1
1015561platelåsen2
1013964plateremser1
1015578platesaks2
1015552platesaksa1
1015553platesaksene2
1015544platesakser2
1015055platesambindingar1
1015053platesidene1
1014032plateskjering1
1015690plateskøyt1
1015663platestorleikar1
1015664platestorleiken5
1015587platetilverkingsmaskin1
1015699platetilverkingsteknikkar1
1013972pleyertong1
1014956plogskiver1
1014369plombering9
1014376plomberingane1
1014272popinga1
1014267popnaglar4
1014270popnaglinga1
1015124presisjonsmetodar1
1015374presisjonssliping1
1015357presisjonsverktya1
1015947pressluft2
1015078pressveisa1
1015049pressveisemetoden1
1014307pressveisinga1
1014709primærviklingane1
1014710primærviklingar1
1013886prismebakkar1
1015480produksjonstypen1
1014885produkssjonsveising1
1014527propanbrennar1
1015935propanomn2
1015986propellakslar2
1015998propellar47
1015575prøveklippe1
1015869prøvemetodane4
1015924prøveplata1
1015903prøvestav1
1015872prøvestavane2
1015871prøvestavar1
1015873prøvestaven2
1013912prøvesylinder1
1015888prøvevilkåra2
1015709pulverblanding1
1015710pulverblandinga1
1014559pulverskjering3
1014882pulversveising3
1015995pumpehjul1
1014754punktavsuget1
1014964puvler1
1015880pyramidespiss2
1014052pyramidetoppar1
1015773påfyllinga28
1015834påfyllingsløpa1
1014326påfyllingsmekanismen1
1015344påleggsjiggar1
1014303påleggsveising5
1014951påleiring1
1014949påleiringane1
1014249radialbelastningar1
1014240radiallager2
1015583radiusar3
1015617radiusknekking2
1015648radiusmålar1
1015622radiusne1
1015602radiusskjene1
1015618radiusskjener2
1016091raffierast1
1015971raffinadekopar1
1016121raffineringa5
1015024raffineringsprosessar1
1015725raudjernstein1
1015992raudmetall5
1014265raudvarm1
1014978redningsline3
1015286reduksjonshylsene1
1015283reduksjonshylser1
1015290reduksjonshysle1
1015285reduksjonshysler1
1015714reduksjonsmiddel4
1014364reduksjonsventilar1
1014378reduksjonsventilen3
1014392reduksjosnventilane1
1014386reduksjosnventilen1
1014503reinfilt1
1015016reinleiksgradar4
1015007reinleiksgrader1
1014502reinpussa1
1015760reinsemetodar3
1014623reinsenål2
1014620reinsevæske4
1014687reisistens1
1014508reparare1
1014766reparasjonssveising1
1013855repetisjonsoppgåver2
1014688resistannse1
1016072resulteter1
1015651returrørsle1
1015444returslag2
1014690rho21
1013969riflet1
1015603ringmutrar1
1015133risseeggar1
1013922rissefot4
1013938rissefoten1
1013899rissemål2
1013907rissen4
1013890rissenål3
1013894risseverkty2
1015628rkekje2
1015669rkene1
1016086rolje1
1015779rombane1
1016088rosm1
1014812rotsida2
1014838rotvulst1
1014859rotvulsten1
1014238rullehaldar1
1014243rullelager4
1014236rullingslager5
1014192rundgjenge1
1015382rundsliping1
1014608rundstål3
1014610rundstålet1
1013963rundtonga1
1015655rundvalse1
1015629rundvalsemaskinar3
1014571rustbelegg1
1014761rutile1
1014817rutilelektrode2
1014322rågass1
1014324rågassen1
1015734råjernet7
1015740råjernsbarrar1
1015741råjernsblandar1
1015756råjernsblandaren1
1015736råjernsproduksjonen1
1015862røntgenkontroll1
1014188rørsleskruar1
1014755røykfilter1
1015769røykgass8
1014775røykklassar1
1014784røykklasse1
1014782røykklassen1
1014776røykklassifisering2
1014972røykutviklande1
1014131røyrdelar1
1014100røyrgjenge7
1014159røyrgjengesnitt1
1015493røyrlengder2
1014271røyrnaglen2
1016093røyromn1
1015482røyrprofil1
1015462røyrprofilar1
1013879røyrskrustikke1
1015705røyrskøytar1
1014234røyrstiftar1
1014193røyrtong1
1014963røyrtråd3
1014961røyrtrådsveising5
1015432sagemaskinane1
1015464sagspon3
1015546saksekjeften1
1014302samanføyingsmetodar3
1014304samanføyingsmetode1
1014299samanføyingsmetoden1
1015488samanhefting1
1015832sandformer1
1013967segerringar1
1015811seigherda1
1015805seigherdingsstål2
1015810seigherdingsstålet1
1014083sekskantskruen1
1014711sekundærviklingar1
1015524senkeambolt1
1015527senkeamboltar1
1015525senkeambolten1
1015640senteravstanden1
1015327senterholet1
1014598senterspiss2
1014599senterspissen3
1015328sentrumslinje1
1013916sentrumsvinkel3
1013919sentrumsvinkelen1
1014534serielodding1
1015528setthamrar1
1015812settherdingsstål4
1015310settskruar1
1013953sideavbitar2
1013954sideavbitaren2
1015665sidelengda1
1014342sideskøytar1
1014449sidevern2
1016101sigarettglo9
1015697sikkemaskin1
1015698sikkemaskinar1
1015704sikkemaskinen1
1015703sikking2
1015486sikksakksveis3
1014209sikringsblekk2
1014211sikringsblekket1
1015831sinders1
1016057sinkbad3
1016063sinklag1
1016067sinkmengda1
1014971sinkmåla1
1014523sinkoksydet1
1016062sinkpartiklane1
1016060sinkpartiklar1
1016066sinkplata3
1016061sinkplate1
1015730sintring1
1015457sirkelsagbald1
1014595sirkelskjering1
1014597sirkelstong1
1015198sjokkrørsler1
1014852sjukepermisjonar1
1016069sjøatmosfære1
1013971sjølvgrip1
1014403sjølvgripande1
1014253sjølvinnstillande1
1013857sjølvinstruerande2
1014630sjølvkrabbande1
1016021sjølvsmørjande1
1014455sjølvtenning5
1014845skaderisikoen6
1014009skaftdiameter1
1015533skaftmeislar2
1015200skalatavla1
1015619skarpkantskjena1
1014254skeivleikar1
1015867skilie1
1014793skipsklassifikasjonsselskapa1
1014804skissar1
1015406skiveprofilar1
1015378skjellakk1
1015621skjenebreidda1
1015081skjeneendane2
1015082skjeneskøyten2
1015324skjerdeling1
1014569skjerearbeidet1
1014633skjerebord1
1014537skjerebrennaren10
1015345skjeredata1
1014584skjeredysa4
1014561skjereevna1
1014580skjerefart26
1014566skjerefarten12
1014575skjerefeil1
1014556skjerefuga3
1014628skjerefuge1
1014958skjereknivar1
1014632skjeremaskin1
1014629skjeremaskinar3
1014558skjeremetodar3
1014542skjeremunnstykka1
1014562skjeremunnstykke9
1014564skjeremunnstykket2
1014543skjereoksygenet12
1014645skjereoksygenstrålen1
1014578skjereoksygentrykk2
1014546skjereoksygentrykket1
1014150skjereolje1
1014640skjererennaren1
1014576skjereresultat3
1015424skjererørsla1
1015427skjererørsle1
1014607skjerestaden1
1014612skjeretemperatur1
1014603skjeretips1
1014609skjeretjukkleik1
1014611skjeretjukkleiken1
1014641skjereutstyret1
1014044skjereverkty4
1014631skjerevogn1
1014734skjermvegger7
1013995skruehovud4
1014194skrueprodusentane1
1014222skruesambinding1
1014003skruesambindingar4
1014219skruesikring1
1014204skruesikringar7
1014010skruesporet1
1014018skruestorleikane1
1014169skrueuttrekkjar2
1014008skrujernet8
1014015skrujernspissen2
1013875skrustikker4
1014795skråkantar1
1015142skyvaren4
1013936skyvelæra16
1015135skyvelære10
1015159skyvelærer1
1014732skøytekablar1
1015232slagdrill1
1014730slagfast1
1016052slagfastleik1
1014841slagghakking1
1014862slagginneslutning1
1014888slagginneslutninga1
1014816slagginneslutningar4
1015909slaggpartikkel1
1015919slaggpartiklar1
1014864slaggrender1
1014735slaggsprut1
1015746slaggull1
1015573slaglengda2
1014476slaglodding1
1013945slagmerke2
1015860slagprøving3
1015932slagpåkjenning1
1015558slagsaks4
1015902slagseigleiken2
1013941slagverkty1
1014460slangeeksplosjon1
1014395slangeklemmer2
1014394slangesamband1
1014441slangetrykket1
1014283slavjanov1
1014309slavjanovs1
1015440sleideføring1
1015441sleideføringa1
1015443sleiden8
1014762slepeelektrodar1
1014060slettfil1
1015274sliepr2
1015729sligen7
1015411slipeband5
1015413slipeeffekt2
1015414slipeflata1
1015265slipelære4
1015350slipemaskinane1
1015349slipemaskinar3
1015409slipemetodar1
1015258slipemetoden1
1015362slipemiddelet1
1015367slipemidla1
1015418slipeoperasjonen1
1015929sliperiper1
1015353slipeskivene1
1015407slipeskiveprodusentane1
1015387slipeskivespindelen1
1014848slipeskjerm1
1014024slipestiftar4
1015356slipestøv13
1014305slitebelegg1
1014767slitedelar5
1015331slurekopling1
1016083smammet1
1014824smeltebadkanten1
1014488smelteforløp1
1014464smelteområdet2
1014516smeltepunkt30
1015780smibar1
1014279smisveising4
1015514smitenger3
1015515smitong1
1016120smørjeformål1
1014621smørjemiddel23
1016124smørjemiddelproduksjonen1
1014581snittflater2
1014582snittkanten4
1014574snittkvalitet5
1014590snittkvaliteten1
1014748solforbrenning21
1014314sotfri1
1014424soting1
1014492spalteopningar2
1013884spennblekk3
1015798spennhylser3
1014233spennstiftar4
1014235spennstiften1
1015338spennverkty1
1015521sperrehorn2
1014167spesialdor1
1014650spesialhaldar1
1014900spesiallegeringar3
1014501spesiallodd1
1014045spesialmaskinar2
1015978spesialmassing4
1014585spesialmetall5
1014553spesialmetalla1
1016115spesialolje1
1015985spesialskruar1
1013993spesialstål7
1014402spesialtenger1
1015165spesialutforma2
1014163spesialverkty3
1015219spindeldokka1
1015211spindeldokke2
1015215spindelfarten2
1015325spindelnasen1
1015237spiralboret2
1015208spiralspora3
1015244spiralvinkel7
1015260spiralvinkelen1
1014145spisstapp1
1013904spissvinkel5
1015245spissvinkelen2
1014164splittdor1
1014220splittpinne1
1016014sponbrann1
1015273sponkanalen1
1015226sponkrok1
1015360sponrom1
1015207sponskjerande5
1015206sponskjering1
1015333spontransporten1
1014242sporkulelager1
1015254spormeisel1
1015684sporringar1
1014232sporstiftar3
1014715spreiingskjerne1
1014718spreiingskjernen1
1014869sprekktypar1
1014276sprengladningen15
1014274sprengnaglar1
1014843sprutskadar2
1014288sprøleik2
1015045standardblandinga2
1015036standardblandingane3
1015453standardfortanning1
1015840standardiseringsapparatet1
1015848standardsamlinga1
1014343standardstorleikar2
1015373standardsymbola1
1015839standardsystem2
1015582stansemaskin4
1014600starthol5
1014705startinga1
1014702startstraumen1
1015058stavelektrodar1
1015057stavellektrodane1
1015243stempelrand1
1015242stempelranda1
1015807stempelstenger2
1015086stigeløp1
1013882stikkekjeftane5
1013881stikkekjeften4
1015235stikkontantar1
1014805stillingssveising5
1016122stivnepunkt1
1016123stivnepunktet1
1015397stjerneavrettar2
1015398stjerneavrettaren1
1015401stjerneavrettarne1
1014703stjernekopling4
1015399stjerneliknande3
1013996stjernenøkkel2
1013998stjernenøkkelen1
1014207stjerneskiver1
1014012stjerneskrujern4
1014017stjernesporet1
1013861stoffsekvens1
1013853stoffsekvensen1
1013878stolpeskrustikke1
1015434stongmateriale6
1015541stongstål5
1014090stordiameter4
1014106stordiameteren12
1014731straumføring3
1014806straumintervall1
1014808straumintervallet3
1014946straumleiing1
1015060straumtopp1
1014773straumverdi2
1015870strekkbelastning1
1014201strekkfastleik10
1014198strekkfastleiken5
1015878strekkprøvast1
1015874strekkprøvemaskin1
1015858strekkprøving5
1015925strekksida2
1015508strekksona1
1015505strekksone1
1014770strengtypen1
1014954struktursoner1
1015509stukesona1
1015506stukesone1
1014273stukhovudet1
1015062stuksveising5
1015610sturere1
1015342styrehylser1
1015241styrekanten1
1014635styremetodar1
1013946styrepinnar6
1014226styrepinne37
1015309styretappar1
1014437styringsgass2
1013848ståkkonstruksjonslinja1
1014331stålbehaldarar1
1014454stålbjelke3
1014064stålboge1
1014066stålbogen1
1014842stålbørsting1
1015047ståldelane1
1014034stålfliser1
1015747stålframstilling1
1015748stålframstillinga1
1015851stålgrossistenes1
1014453stålkappa2
1014851stålkappe2
1013944stålkile3
1014368stålkopp1
1015883stålkule2
1015838stålkvalitetar4
1015846stålleverandørane1
1015134stålmålelinjal3
1015777stålomnane2
1015742stålomnar2
1015787stålomnen1
1015825ståloversikta1
1015405stålskaft1
1015771stålskrap3
1015400ståltrinser1
1015850ståltypane1
1014889ståltypar5
1015818ståltypen2
1014881ståsr1
1015069størtre1
1014604støttearmen1
1015456støtteblokk1
1015554støttelabben2
1015828støypejernet2
1015830støypejernskrap1
1015835støypejernstypar1
1015999støypelegering2
1016006støypelegeringar10
1014836støypemetode1
1016011støypemetoden1
1014752sugeslange1
1014756sugeslangen1
1014412sugeverknad1
1014877sveiseavsett2
1014290sveisebadet5
1014357sveisebend2
1014419sveisebendet3
1014751sveisebordet1
1014393sveisebrennarane1
1014405sveisebrennaren6
1014791sveiseelektrode5
1015844sveiseevne1
1014860sveisefeila3
1014573sveiseforkle1
1015083sveiseform1
1015085sveiseforma1
1014744sveiseglaset1
1014739sveiseglimt3
1015474sveisegods2
1014847sveiseindustrien1
1015477sveisejigg3
1015478sveisejiggar1
1014796sveisejobb1
1014728sveisekablelen1
1014509sveiselodd1
1014506sveiseloddet1
1014738sveiselys1
1014747sveiselyset1
1014742sveisemasker3
1014697sveisemaskinane1
1014701sveiseomformaren2
1014826sveiseoperasjonane1
1014363sveiseplass2
1014361sveiseplassar2
1014452sveiseplassen2
1015922sveiseprøva1
1015484sveiserekkjefølgje1
1014935sveiseresultat2
1014923sveiseretning1
1014750sveiserøyk2
1014952sveisesone1
1015465sveisespenningar2
1015466sveisespråket1
1014724sveisestilling2
1014802sveisestillinga2
1014886sveisestrekningar1
1014800sveisesymbol1
1014853sveisesymbola1
1015106sveisetaden1
1014301sveiseteknologi2
1014306sveiseteknologien1
1015104sveisetemperaturen1
1014399sveisetenger1
1014861sveiseteori1
1014717sveisetransformatoren1
1014708sveisetransofmatorar1
1014358sveisetråd7
1014443sveisetråden2
1014962sveiseutrustning1
1014356sveiseutstyret3
1014622sveiseutstyrsfabrikantane1
1015755svingbart1
1014149svingjern6
1014158svingjernet1
1015765svovelreinsar1
1014323svovelsambindingar15
1015071sykkelrammer1
1016009sylinderblokker1
1015817syrefaste1
1015908søkjarhovud1
1014526sølvinnhaldet1
1014512sølvlodd5
1015214søyleboremaskin3
1015217søyleboremaskinar3
1015667talverdiane1
1014082tanndeling6
1014046tannformer3
1014074tannpartiet1
1015195tannstong1
1014875tblir1
1014107teiknemåte1
1016035tekstilfiber2
1015940temperaturgrensa1
1015961temperaturområda1
1014757temperaturtap1
1014673tenningstemperatur1
1014538tenningstemperaturen2
1014275tennverkty1
1015080termittsveising4
1015088termoplast7
1015090termoplasten1
1014002tetningsflater1
1015750thomasmetoden4
1015763thomasomnen1
1015426tilbakegåande1
1014380tilkoplingsstaden1
1014287tilsatsmateriale8
1014277tilsatsmaterialet7
1014726tilskrudde2
1015180tilskruinga1
1014855tilsveising1
1015843tilverkingsevne1
1015423tilverkingsmetode1
1015702tilverkingsteknikkane1
1015113timilliondel1
1015990tinnbronse5
1016016tinnkvit1
1016017tinnrike2
1016117tjukkleiksgrad1
1014649tjuktdekte1
1015233tohandsmaskinen1
1015192toleransegradar1
1015199toleranseinnstilling1
1015323toleransekrav1
1015201toleransevisarane1
1014723tomgangstid1
1013989tommegjenge6
1015122tommeskala3
1015120tommeskalaen2
1013951tongkjeft1
1013947tongkjeften4
1014835toppstreng1
1014255torada2
1014716transformatorramma1
1014354transportvogn3
1014187trapesgjenge3
1014679trappegelender1
1013865trefiberplate1
1014185trekantgjenge2
1014706trekantkopling1
1016034tremjøl1
1015958tretilverkingsverkty1
1014713trinnlaus5
1014714trinnlaust3
1016099trykkflaska1
1016097trykkflasker1
1014941trykkhjulet2
1014652trykkluftbogeskjering1
1014028trykkluftdriven2
1014030trykklufthammaren1
1014035trykklufthamrar1
1015019trykkprøving1
1016000trykktett1
1015061trykktette1
1013956trådbitar2
1014894trådelektrode2
1015109trådelektroden1
1014947trådleiardsa1
1014940trådleiardysa3
1014937trådleiaren3
1014948trådlykkje1
1014294trådmatar1
1014930trådmatingsfarten1
1014932trådmatingsmotoren1
1014297trådrull1
1014221trådsikring1
1014905trådspole1
1016007tubar6
1014525tungmetalla18
1015125tusenddels1
1015267tverreggvinkel1
1014878tyngdekraftrørsle1
1016112tynnemiddel1
1016048tynningsmiddel1
1014269tynnplatearbeid1
1014850tåkappa1
1015682tønneform1
1016046tørkemiddel1
1014786tørkeskåp6
1014790tørkeskåpet1
1015735tørsteparten1
1014072uherda3
1014655ulegert19
1014904ulempar3
1015097ultralydsveising1
1013990unc11
1015588underkniv1
1015556underkniven1
1015531undersenken1
1015635undervalsane1
1015633undervalsar1
1015639undervalsen2
1015598undervange1
1015601undervangen3
1014647undervasskjering3
1013991unf8
1014122unified5
1014115unifiedgjenge4
1016073uståtak1
1015048usveist1
1014658utfaring1
1015522utheng2
1014519utlegert1
1015906utmattingsfastleik1
1015904utmattingsprøver1
1015861utmattingsprøving3
1015278utslitingstida1
1015269utspissing2
1015272utspissinga1
1015270utspsising1
1014434utstrøymingsfart2
1014457utstrøymingsfarten2
1014936utstyrsleverandørane7
1015963utstøyping3
1014171uttrekkjaren1
1014168uttrekkjarverkty1
1014174uttrykkjar2
1015630valsebreidd1
1015680valsebreidda2
1015681valseemne1
1016116valselagra1
1015683valsemaskinar2
1015649valsemetodar1
1015654valsemetoden1
1015632valseteori1
1015678valsetrykk2
1015679valsetrykket1
1014743vanlet1
1015959varmebehandler1
1015960varmebehandlingsmåte1
1014733varmebestandig1
1014953varmedeformasjon2
1014520varmedeformasjonar1
1015103varmeelementet3
1015092varmeelementsveising3
1014672varmefast2
1015821varmefastleik1
1014684varmefordeling2
1015770varmekamra1
1015976varmeleiingsevna1
1015034varmeoverføringsmedium1
1014788varmeskåp3
1014789varmespann1
1015107varmespiral1
1014927varmespreiing2
1014926varmespreiinga1
1015438varmetransport2
1014981varmeutviklande1
1014435varmeverdi2
1016056varmforsinking7
1015105varmluftpistol1
1015099varmluftsveising3
1015535varmmeisel1
1015537varmmeiselen1
1014263varmnagling2
1014870varmsprekkar2
1014912varmtsveisande2
1015792varmvalsa6
1016050vaskeeigenskapar1
1015051vassavkjølte1
1015719vassmolekyl4
1014685vasstraum4
1015236veggkontakt1
1015806veivakslar1
1015570veivkonstruksjon1
1014699vekselstraumsmotor1
1014698vekselstraumstransformator1
1014084venstregjenge2
1015547venstrehandsklipping1
1014172venstrespiral1
1015518venstretenger1
1015517venstretong3
1015520venstretonga1
1014785ventilasjonsbehovet1
1015822ventildelar1
1014960ventilsete1
1014550ventilskruen1
1014959ventilstenger1
1014006verkstadhandbøker2
1013871verktybur2
1014031verktyfeste1
1013870verktykassen3
1015815verktykonsuar1
1015281verktykonusar2
1015205verktymaskinar1
1013867verktyskuff1
1015079verktyskuffar1
1013869verktyskåp2
1015381verktysliping2
1015248verktyslitande1
1013903verktystål26
1013873verktytavle1
1013874verktytavler1
1013862vernearbeidet37
1014450vernehanskar3
1014373vernehanske1
1014374vernehansken1
1014988vernekoppen1
1014831vertikallinja1
1014092veslediameter4
1014141veslediameteren1
1015901vickershardleik1
1015898vickersmetoden4
1014079vikkast3
1014078vikking1
1014081vikkinga2
1015914vikling1
1014332vilkrå1
1015470vinkeldeformasjonar3
1015677vinkelfart1
1014004vinkelhandtak1
1013930vinkelskiva1
1013920vinkelskive3
1014601vinkelskjering3
1013866vinkelstål3
1015461vippearm1
1016125voksing4
1013975vrimoment6
1013976vrimomentet4
1014280vsverd1
1015334væskestrålen2
1014897wolframelektroden3
1015788wolframkarbid2
1013856yrkesteori4
1013849yrkesteorien3
1014132ytterdiameteren1
1015295ytterhylsa1
1014237ytterring1
1014252ytterringen1
1015126±2
1014125¾er2